Документ z0297-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.03.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2015  № 366/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 297/26742

Про внесення змін до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», частини другої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 березня 2013 року № 430/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за № 428/22960 (зі змінами), такі зміни:

1) абзаци другий, третій пункту 2.5 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«За результатами експертизи цінності для подальшого зберігання відбираються окремі види документів, зазначені в цьому Переліку, і передаються в упорядкованому стані за описами справ органу вищого рівня, якщо він існує на території Автономної Республіки Крим, відповідної області, міст Києва, Севастополя.

Якщо органів вищого рівня на території зазначених регіонів не існує, вказані документи передаються до архівних установ сільської, селищної, міської ради, що здійснюють централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду; архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (у разі наявності їх на відповідній території (району, міста) та якщо зазначені документи не належать державі та територіальним громадам).»;

2) у розділі ІІІ:

графу 2 статті 6 після слова «угоди)» доповнити словами «, договори цивільно-правового характеру з фізичними особами (стосовно виконання робіт, надання послуг тощо)»;

у пункті «г» графи 2 статті 38 слова «на території інших держав» виключити;

у графі 2 статті 41 слова «державних екзаменаційних комісій» замінити словами «екзаменаційних комісій вищих навчальних закладів»;

доповнити розділ новою статтею такого змісту:

«

45

Колективні договори, угоди, зміни та доповнення до них

75 р.


».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова правління
Пенсійного фонду України

Голова
Державної архівної служби України
Г.В. Осовий


О. Зарудний


Т.І. Барановавгору