Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля
Мінекоресурсів України; Наказ, Положення від 27.02.200288
Документ z0276-02, поточна редакція — Редакція від 06.07.2012, підстава - z0977-12


 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 88 від 27.02.2002         Зареєстровано в Міністерстві 
м. Київ юстиції України
20 березня 2002 р.
за N 276/6564

Про затвердження Положення про громадських
інспекторів з охорони довкілля
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

 
     Відповідно до статей 21 та 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), статей 38 та 39 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ), статті 36 Закону України "Про рослинний світ" ( 591-14 ), статей 13 та 63 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), статей 58 та 60 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), Указу Президента України від 13.04.2011 N 454 ( 454/2011 ) "Про Положення про Державну екологічну інспекцію України", статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) та з метою вдосконалення організації і координації роботи громадських інспекторів з охорони довкілля Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 
     1. Затвердити Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля (додається).
 
     2. Державній екологічній інспекції (П. Свирид) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції у встановленому порядку.
 
     3. Державній екологічній інспекції, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державним екологічним інспекціям в областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції, Державній екологічній інспекції Азовського моря організовувати та координувати роботу громадських інспекторів з охорони довкілля відповідно до вимог цього Положення. { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }
 
     4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки України від 05.07.99 N 150 ( z0602-99 ) "Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.99 за N 602/3895.
 
     5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Державної екологічної інспекції - Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища П.Свирида.
 
 Міністр                     С. Курикін 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
27.02.2002 N 88
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2002 р.
за N 276/6564
 
ПОЛОЖЕННЯ
про громадських інспекторів з охорони довкілля
 
{ У тексті Положення слова "Міністерство екології та природних ресурсів" та "Мінекоресурсів" замінено словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" та "Мінприроди" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 
{ У тексті та додатку Положення слова "Мінприроди України" та "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }
 
{ У тексті Положення та додатках до нього слова "органи Мінприроди" в усіх відмінках замінено словами "органи Держекоінспекції" у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 21 та 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), статей 38 та 39 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ), статті 37 Закону України "Про рослинний світ" ( 591-14 ), статей 13 та 63 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), статей 58 та 60 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), Указу Президента України від 13.04.2011 N 454 ( 454/2011 ) "Про Положення про Державну екологічну інспекцію України", статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ). { Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 
     1.2. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля (далі - громадські інспектори).
 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
 
     2.1. Роботу громадських інспекторів організовують Держекоінспекція України та її територіальні органи (Державна екологічна інспекція в Автономній Республіці Крим, державні екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря) (далі - органи Держекоінспекції).
{ Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007; в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 
     2.2. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, у тому числі наказами Мінприроди, а також наказами організаційно-розпорядчого характеру органів Держекоінспекції та цим Положенням.
{ Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006; в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 
3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
 
     3.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції.
 
     3.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до відповідного органу Держекоінспекції письмову заяву та подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища.
 
     3.3. Громадські інспектори призначаються Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій після проходження співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів органу Держекоінспекції та виявлення претендентом знань з основ природоохоронного законодавства.
     Результати співбесіди фіксуються у картці погодження на виконання обов'язків громадського інспектора, згідно з додатком 1.
{ Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006, в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }
 
     3.4. Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого Мінприроди зразка, що підтверджують їх повноваження (додаток).
{ Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 
     3.5. Посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля видають терміном на один рік із щорічним продовженням за результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського інспектора про виконану роботу. { Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 
     3.6. У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський інспектор.
 
     3.7. Громадські інспектори виконують роботу на громадських засадах, без увільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці.
 
     3.8. Громадський інспектор повинен пройти навчання в органі Держекоінспекції, який видав посвідчення, з питань здійснення інспекційних перевірок, складання за їх результатами матеріалів (актів та протоколів про адміністративні правопорушення) та інструктаж з техніки безпеки. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 
4. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
 
     4.1. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з органами Держекоінспекції, які призначили їх і видали посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля, іншими державними органами, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими екологічними (природоохоронними) організаціями.
{ Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 
     4.2. Кожний громадський інспектор закріплюється за відповідним підрозділом органу Держекоінспекції (відділом, сектором тощо) або за державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища, сфера діяльності яких збігається з напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора (охорона біоресурсів, поводження з відходами, охорона земельних ресурсів та ін.).
 
     4.3. Керівник підрозділу (державний інспектор), за яким закріплений громадський інспектор:
     надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів; { Абзац другий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
     координує його діяльність;
     проводить з ним навчання, ознайомлює його з новими законодавчими та нормативними документами, які регулюють здійснення громадського контролю;
     залучає його до участі в перевірках, які збігаються з напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора;
     оформляє за підписом керівника відповідного органу Держекоінспекції чи його заступника направлення для громадського інспектора на проведення рейдів та перевірок.
     приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських інспекторів з охорони довкілля; { Пункт 4.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
     уносить подання про продовження терміну виконання роботи громадського інспектора з охорони довкілля. { Пункт 4.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 
     4.4. З метою координації роботи громадських інспекторів та підтримання контактів з екологічними (природоохоронними) організаціями, залучення громадськості до розробки та виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища при органах Держекоінспекції та при екологічних (природоохоронних) організаціях можуть створюватись на громадських засадах штаби громадських інспекторів. Діяльність штабу громадських інспекторів регулюється Положенням про штаб громадських інспекторів з охорони довкілля, що затверджується Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища відповідної території.
 
5. ПРАВА ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
 
     Громадські інспектори мають право:
     спільно з працівниками органів Держекоінспекції, інших державних органів, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів; { Абзац другий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
     за направленням органу Держекоінспекції, який призначив громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати акти перевірок;
     складати протоколи про адміністративні правопорушення при виявленні порушень природоохоронного законодавства, відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), і подавати їх відповідному органу Держекоінспекції для притягнення винних до відповідальності; { Абзац четвертий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }
     доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ та штабів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення;
     перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;
     проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; { Абзац сьомий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
     брати участь у підготовці для передачі до судових органів матеріалів про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та виступати в ролі свідків;
     роз'яснювати громадянам вимоги природоохоронного законодавства та їх екологічні права;
     брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР );
     одержувати в установленому порядку інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації.
 
6. ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
 
     Громадські інспектори зобов'язані:
     дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;
     сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати відповідний орган Держекоінспекції про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;
     щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця та не пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до органу Держекоінспекції, яким призначено громадського інспектора з охорони довкілля, щоквартальні та щорічний звіти про проведену роботу. { Абзац четвертий розділу 6 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 
7. ПОЗБАВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА
 
     7.1. Орган Держекоінспекції, що призначив громадського інспектора, має право за клопотанням відповідного структурного підрозділу органу Держекоінспекції позбавити його права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення у разі: { Абзац перший пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }
     ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного звітів або негативної їх оцінки; { Абзац другий пункту 7.1 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
     неналежного виконання ним функцій громадського інспектора;
     учинення громадським інспектором порушень законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення повноважень, а також учинення інших протиправних дій при виконанні обов'язків громадського інспектора з охорони довкілля. { Абзац четвертий пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
{ Пункт 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 
     7.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення приймається Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій. { Пункт 7.2 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 
 Начальник Державної 
екологічної інспекції П.Свирид

Додаток 1
до пункту 3.3 Положення
про громадських інспекторів
з охорони довкілля

 
К А Р Т К А
погодження на виконання обов'язків
громадського інспектора
з охорони довкілля
 
Прізвище, ім'я та по батькові_____________________________________ 
Місце роботи та посада, яку
займає на даний час (з якого року)________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
Висновки за результатами співбесіди
     Керівник структурного підрозділу органу Держекоінспекції, який здійснює державний контроль за охороною довкілля (відповідного напряму)
__________________________________________________________________ 
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис) __________________________________________________________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис) __________________________________________________________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
Заступник керівника органу Держекоінспекції_______________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
Перший заступник керівника органу Держекоінспекції________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК________________________________________________ __________________________________________________________________
РІШЕННЯ СТОСОВНО ПРЕТЕНДЕНТА______________________________________ __________________________________________________________________
Керівник органу Держекоінспекції ______________ _____________________________________________
(дата) (П.І.Б., підпис)
{ Положення доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }

 
Додаток 2
до пункту 3.4 Положення про
громадських інспекторів з
охорони довкілля
 
Зразок посвідчення громадського інспектора
з охорони довкілля

 
     Перша сторінка обкладинки
 
 ------------------------------------------
 | ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ |
 |                    |
 |                    |
 |                    |
 |          ПОСВІДЧЕННЯ     |
 |Державний                |
 | герб                 |
 | України   ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА  |
 |       З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ    |
 |                    |
 ------------------------------------------ 
Перша сторінка розвороту Друга сторінка розвороту

----------------------------------------------------------------------------------- |______________________________________ | ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ | | (повна назва органу Держекоінспекції, | | | який видав посвідчення) | до "___"_____________ 200__ р. | | | | |--------- | Відмітка про продовження строку | || | ПОСВІДЧЕННЯ N ______ | дії посвідчення | || | | | || | Прізвище ________________ | | || | Ім'я ____________________ |Продовжено Продовжено | |--------- По батькові _____________ | | | М.П. є громадським інспектором | | | з охорони довкілля |до "__"___ 200_ р. до "__"____ 200_ р. | | __________________________ | | | (територіальна межа | | | повноважень) | | | | | |ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР |М.П. ____________ М.П. ____________ | | (відповідної території) | (підпис) (підпис) | | | | |"__"_______ 200_ р. ________ (________) | | | (підпис) (прізвище) | | -----------------------------------------------------------------------------------
Перша сторінка вкладки Друга сторінка вкладки ----------------------------------------------------------------------------------- |Згідно зі ст. 36 Закону України "Про | перевіряти документи на право| |охорону навколишнього природного | використання об'єктів тваринного світу,| |середовища" та Положенням про | зупиняти транспортні (у тому числі| |громадських інспекторів з охорони | плавучі) засоби та проводити огляд| |довкілля, що затверджене наказом | речей, транспортних (у тому числі| |Мінекоресурсів України від 27.02.02 | плавучих) засобів, знарядь полювання і| |N 88, громадський інспектор МАЄ ПРАВО: | рибальства, добутої продукції та інших| |_______________________________________ | предметів; | | спільно з працівниками органів | проводити у випадках, установлених| |Держекоінспекції, інших державних | законом, фотографування, звукозапис,| |органів, які здійснюють контроль за | кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб| |охороною та раціональним використанням | для попередження і розкриття порушень| |природних ресурсів, органів державної | законодавства в галузі охорони,| |виконавчої влади та місцевого | використання і відтворення тваринного| |самоврядування, громадських екологічних | світу; | |(природоохоронних) організацій брати | брати участь у підготовці для| |участь у проведенні перевірок | передачі до судових органів матеріалів| |додержання підприємствами, установами, | про відшкодування збитків, заподіяних| |організаціями всіх форм власності та | унаслідок порушення законодавства про| |громадянами вимог природоохоронного | охорону навколишнього природного| |законодавства, норм екологічної безпеки | середовища, та виступати в ролі| |та використання природних ресурсів; | свідків; | | за направленням органу Держеко- | роз'яснювати громадянам вимоги| |інспекції, який призначив громадського | природоохоронного законодавства та їх| |інспектора, проводити рейди та перевір-| екологічні права; | |ки і складати акти перевірок; | брати участь у проведенні| | складати протоколи про | громадської екологічної експертизи| |адміністративні правопорушення при | відповідно до Закону України "Про| |виявленні порушень природоохоронного | екологічну експертизу"; | |законодавства, відповідальність за які | одержувати в установленому порядку| |передбачена Кодексом України про | інформацію про стан навколишнього| |адміністративні правопорушення, і | природного середовища, джерела| |подавати їх відповідному органу | негативного впливу на нього та заходи,| |Держекоінспекції для притягнення винних | що вживаються для поліпшення| |до відповідальності; | екологічної ситуації. | |доставляти осіб, які вчинили | | |порушення природоохоронного | | |законодавства, до органів місцевого | | |самоврядування, органів внутрішніх | | |справ та штабів громадських формувань з | | |охорони громадського порядку і | | |державного кордону, якщо особу | | |порушника не може бути встановлено на | | |місці порушення; | | -----------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 
 Начальник Державної 
екологічної інспекції П.Свирид
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного вісника" N 13, 2002 р. )вгору