Документ z0220-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.03.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.02.2010 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2010 р.
за N 220/17515

Про встановлення рівнів якості послуг
фіксованого телефонного зв'язку

Відповідно до законів України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), з метою
забезпечення споживачів послугами фіксованого телефонного зв'язку
гарантованої якості Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Показники якості послуг фіксованого телефонного
зв'язку та їх граничні нормовані рівні, що додаються.
2. Державній адміністрації зв'язку в установленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - голову Державної адміністрації зв'язку Гончара М.В.
Перший заступник Міністра В.Шевченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України С.Колобов
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.Лосюк
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
22.02.2010 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2010 р.
за N 220/17515

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
послуг фіксованого телефонного зв'язку
та їх граничні нормовані рівні

Таблиця 1
Показники (параметри) якості універсального доступу
до телекомунікаційної мережі
------------------------------------------------------------------ | Вид | Показники (параметри) | Граничні нормовані | | показників | та | рівні показників | | | їх позначення | (параметрів) (1) | |------------------+------------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------+------------------------+--------------------| |1.1 Показники, які|1.1.1 Нормований час |не більше 24 робочих| |характеризують |виконання заяви про | днів (2) | |універсальний |підключення кінцевого | | |доступ |обладнання споживачів | | | |до мережі місцевого | | | |телефонного зв'язку | | | |(T ) | | | | нчвз | | | |------------------------+--------------------| | |1.1.2 Відсоток заяв | не менше 90% | | |про підключення | | | |кінцевого обладнання | | | |споживачів до мережі | | | |місцевого телефонного | | | |зв'язку, виконаних | | | |за нормований час | | | |(Q ) | | | | звнч | | |----------------------------------------------------------------| |(1) Граничні нормовані рівні показників якості повинні | |виконуватися в нормальних умовах роботи телекомунікаційної | |мережі оператора (ГОСТ 15150), а також незалежно від технологій,| |які застосовуються у мережі. | |(2) Граничний нормований рівень встановлюється за наявності | |технічних можливостей, а також з моменту оплати підключення | |кінцевого обладнання. | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Показники (параметри) якості послуг голосової
телефонії
------------------------------------------------------------------ | Вид показників | Показники (параметри) | Граничні нормовані | | | та їх позначення | рівні показників | | | | (параметрів) (1) | |------------------+------------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------+------------------------+--------------------| |2.1 Показники, які|2.1.1 Відсоток | | |характеризують |неуспішних викликів (2) | | |доступність послуг|(Q ) для: | | |голосової | нув | | |телефонії |------------------------+--------------------| | |а) міжнародних викликів | не встановлений | | |------------------------+--------------------| | |б) національних | | | |викликів | | | |------------------------+--------------------| | |міжміських викликів | не більше 10% | | |------------------------+--------------------| | |місцевих викликів | не більше 5% | | |------------------------+--------------------| | |місцевих викликів | не більше 5% | | |до служб екстреної | | | |допомоги (3) (СЕД) | | | |------------------------+--------------------| | |викликів до | не встановлений | | |абонентів рухомого | | | |(мобільного) зв'язку | | | |------------------------+--------------------| | |викликів до | не більше 10% | | |системи інформаційно- | | | |довідкового | | | |обслуговування (СІДО) | | | |оператора | | | |------------------------+--------------------| | |2.1.2 Нормований час | | | |завершення виклику | | | |(T ) для: | | | | нчзв | | | |------------------------+--------------------| | |а) міжнародних викликів | не встановлений | | |------------------------+--------------------| | |б) національних | | | |викликів | | | |------------------------+--------------------| | |міжміських викликів; | не більше 5 с (4) | | |------------------------+--------------------| | |місцевих викликів; | | | |------------------------+--------------------| | |місцевих викликів | не більше 3 с (4) | | |до СЕД; | | | |------------------------+--------------------| | |викликів до | не встановлений | | |абонентів рухомого | | | |(мобільного) зв'язку | | | |------------------------+--------------------| | |2.1.3 Відсоток | | | |викликів, які | | | |відповідають нормам | | | |за часом завершення | | | |виклику (2) (Q ) для:| | | | чвзв | | | |------------------------+--------------------| | |а) міжнародних викликів | не встановлений | | |------------------------+--------------------| | |б) національних | | | |викликів | | | |------------------------+--------------------| | |міжміських викликів | не менше 90% | | |------------------------+--------------------| | |місцевих викликів | не менше 85% | | |------------------------+--------------------| | |місцевих викликів | не менше 90% | | |до СЕД | | | |------------------------+--------------------| | |викликів до | не встановлений | | |абонентів рухомого | | | |(мобільного) зв'язку | | | |------------------------+--------------------| | |2.1.4 Нормований час | не більше 20 с | | |відповіді СІДО | | | |оператора (T ) | | | | нчвс | | | |------------------------+--------------------| | |2.1.5 Відсоток | не менше 95% | | |викликів, які | | | |відповідають нормам | | | |за часом відповіді | | | |СІДО оператора (Q ) | | | | чвсд | | | |------------------------+--------------------| | |2.1.6 Відсоток | не менше 90% | | |справних таксофонів | | | |(Q ) | | | | сптф | | |------------------+------------------------+--------------------| |2.2 Показники, які|2.2.1 Нормований | | |характеризують |рівень якості | | |повноцінність |передачі мовної | | |надання послуг |інформації (Q ) для | | |голосової | рямн | | |телефонії |методів оцінки: | | | |------------------------+--------------------| | |за автоматичним | не менше 3,5 (5) | | |методом вимірювання | | | |якості передачі мови | | | |(PESQ) | | | |------------------------+--------------------| | |з використанням | не менше 70 | | |одиниць рейтингу R | | | |(Quality Rating) | | | |------------------------+--------------------| | |за середньою | не менше 3,5 | | |експертною оцінкою | | | |(MOS) | | | |------------------------+--------------------| | |2.2.2 Відсоток | | | |з'єднань, що | | | |відповідають нормам | | | |за якістю передачі | | | |мовної інформації | | | |(Q ) для методів | | | | звям | | | |оцінки: | | | |------------------------+--------------------| | |за автоматичним | не менше 85% | | |методом вимірювання | | | |якості передачі мови | | | |(PESQ) | | | |------------------------+--------------------| | |з використанням | не менше 85% | | |одиниць рейтингу R | | | |(Quality Rating) | | | |------------------------+--------------------| | |за середньою | не менше 85% | | |експертною оцінкою | | | |(MOS) | | |------------------+------------------------+--------------------| |2.3 Показники, які|2.3.1 Кількість | не більше 0,2 | |характеризують |звернень щодо | | |безпечність послуг|сторонніх підключень | | |голосової |з розрахунку на одну | | |телефонії |лінію доступу (6) за рік| | | |(Z ) | | | | зспр | | |------------------+------------------------+--------------------| |2.4 Показники, які|2.4.1 Нормований час | не більше однієї | |характеризують |усунення пошкоджень | доби | |надійність надання|телекомунікаційної | | |послуг |мережі та відновлення | | | |доступу до послуг зі | | | |встановленими | | | |значеннями | | | |показників якості | | | |(T ) | | | | чупн | | | |------------------------+--------------------| | |2.4.2 Відсоток заяв | не менше 65 % | | |про пошкодження | | | |телекомунікаційної | | | |мережі, виконаних за | | | |нормований час (Q ) | | | | зупн | | | |------------------------+--------------------| | |2.4.3 Кількість заяв | не більше 0,8 | | |про пошкодження | | | |телекомунікаційної | | | |мережі з розрахунку | | | |на одну лінію | | | |доступу (6) за рік | | | |(Z ) | | | | зупл | | |------------------+------------------------+--------------------| |2.5 Показник, який|2.5.1 Відсоток | не більше 1% | |характеризує |рахунків, на які були | | |проведення |отримані звернення | | |нарахувань |від споживачів щодо | | |за послуги |їх некоректності | | |голосової |(неправильності) | | |телефонії |(Q ) | | | | знкр | | |------------------+------------------------+--------------------| |2.6. Показники |2.6.1 Відсоток | не більше 1% | |задоволеності |звернень щодо | | |споживачів |організаційних | | |обслуговуванням |аспектів | | | |обслуговування (Q ) | | | | зсоа | | | |------------------------+--------------------| | |2.6.2 Відсоток | не більше 1% | | |звернень щодо | | | |технічних аспектів | | | |обслуговування (Q ) | | | | зтао | | |----------------------------------------------------------------| |(1) Граничні нормовані рівні показників якості повинні | |виконуватися в нормальних умовах роботи телекомунікаційної | |мережі оператора, а також незалежно від технологій, які | |застосовують у мережі. Результати вимірювання параметрів якості | |послуг у разі аварій, надзвичайних умов треба виключати. | |(2) У разі автоматизованої перевірки повинна бути забезпечена | |відносна точність не менше 10%. У разі неавтоматизованої | |перевірки повинна бути забезпечена відносна точність не | |менше 20%. Якщо результати спостережень під час | |неавтоматизованої перевірки не відповідають встановленим | |нормам, необхідно провести додаткові спостереження для | |забезпечення відносної точності 10%. Результати спостережень | |повинні забезпечувати рівень довіри не менше 95%. | |Під час здійснення контролю показників якості з кінцевого | |обладнання споживачів телекомунікаційних послуг або з точки | |підключення кінцевого обладнання споживачів до | |телекомунікаційної мережі результати спостережень повинні | |забезпечувати відносну точність не менше 60% з рівнем довіри не | |менше 80%. | |(3) Служби екстреної допомоги: пожежна охорона, міліція, швидка | |медична допомога, аварійна служба газу (телефони служб екстреної| |допомоги - 101, 102, 103, 104 відповідно або єдиний - 112 після | |введення). | |(4) Граничний нормований рівень показників якості встановлений | |для мереж, на яких експлуатуються тільки цифрові телефонні | |станції або застосовується технологія комутації пакетів. Для | |телекомунікаційних мереж, на яких експлуатуються аналогові | |телефонні станції, граничний нормований рівень на час завершення| |виклику становить не більше 15 с. | |(5) Результати спостережень повинні забезпечувати відносну | |точність не менше 20% з рівнем довіри не менше 80%. | |При здійсненні контролю показників якості з кінцевого обладнання| |споживачів телекомунікаційних послуг або з точки підключення | |кінцевого обладнання споживачів до телекомунікаційної мережі | |результати спостережень повинні забезпечувати відносну точність | |не менше 60% з рівнем довіри не менше 80%. | |(6) Для проведення розрахунку показника якості | |замість "лінії доступу" можна застосовувати "основний | |телефонний апарат". | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Методи випробування якості послуг фіксованого
телефонного зв'язку зазначені у СОУ 64.2-00017584-002:2009
"Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв'язку
загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники
якості. Методи випробувань".
Перший заступник
голови Держзв'язку В.Смолярвгору