Документ z0198-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.04.2014, підстава - z0396-14

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2012  № 225/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 198/20511

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 598/5 від 07.04.2014}

Про бланки виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 41/5 ДСК від 10.08.2012}

Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Технічний опис бланка виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.2. Інструкцію про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо витрачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2. Установити, що:

{Підпункт 2.1 пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 41/5 ДСК від 10.08.2012}

2.2. Залишки бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, технічний опис яких затверджено наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 02.04.2004 № 37 "Про затвердження Опису бланків свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.04.2004 за № 496/9095, від 20.10.2005 № 96 "Про затвердження Технічного опису бланка довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про резервування найменування юридичної особи, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.10.2005 за № 1293/11573, використовуються до повного їх витрачання.

2.3. Витрати, пов'язані з організацією виготовлення та постачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснюються за рахунок державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр".

2.4. Залишки бланків свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця підлягають знищенню в установленому порядку до 01.01.2013, про що складається акт про знищення, який надсилається на адресу Державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр".

3. Державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" (Коваль С.М.) забезпечити приведення програмного забезпечення автоматизованої системи ведення Реєстру спеціальних бланків виписок, витягів та довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у відповідність до Інструкції про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо витрачання бланків виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженої цим наказом, протягом двох місяців з дня набрання чинності цим наказом.

4. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92  № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) довести цей наказ до відома структурних підрозділів територіальних органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України.

6. Структурним підрозділам територіальних органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, довести цей наказ до відома голів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 1.2 цього наказу, який набирає чинності через два місяці з дня набрання чинності цим наказом.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної реєстраційної служби України

Міністр фінансів УкраїниЛ.В. Єфіменко

В.І. Хорошковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
09.02.2012  № 225/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 198/20511

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

1. Бланк виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - бланк) виготовляється форматом 210 х 297 мм.

2. Основні технічні характеристики паперу для виготовлення бланка:

маса 1 м-2 - не менше 80 г;

власна флуоресценція - не більше 3%;

наявність захисних волокон;

наявність хімічного захисту;

наявність двоступеневого (двотонового) водяного знака;

білість - не менше 80%.

3. Друковані елементи захисту бланка:

лицьовий та зворотний боки бланка задруковані двома гільйошними антисканерними сітками перемінної геометрії, які створені спеціальними системами, товщина ліній - не більше 50 мкм;

у дизайні лицьового та зворотного боків бланка при друкуванні застосовані видимі та невидимі при денному світлі фарби, що мають свічення при дії випромінювання в зонах спеціальних частот;

мікрошрифт.

4. Бланк має рамку шириною 8 мм та біле зовнішнє поле шириною 3 мм з лицьового та зворотного боків.

5. У верхній частині бланка в центрі надруковано схематичне зображення малого Державного Герба України.

6. У тексті бланка слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" розміщуються у верхній частині бланка в один рядок; слова "Державна реєстраційна служба України" розміщуються у верхній частині бланка у два рядки після слів "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

7. Кількість фарб:

лицьовий бік - 5 фарб офсетним друком, 1 фарба високим друком;

зворотний бік - 3 фарби офсетним друком.

8. Колір бланка:

лицьовий бік - світло-бузковий;

зворотний бік - сіро-блакитний.

9. Нумерація бланка складається з двох літер облікової серії, надрукованих офсетним способом, та шести цифр, надрукованих високим способом. Облікова серія розташована в лівій верхній частині бланка, номер - у правій верхній частині бланка.

10. На зворотному боці в нижньому правому куті під основною рамкою малюнка розташовані такі реквізити підприємства-виготовлювача:

скорочене найменування підприємства, що виготовило бланки;

номер замовлення;

рік і квартал випуску.

11. Допуски:

за всіма розмірами і координатами розміщення (крім мікрошрифту) - ±0,5 мм;

за масою - 1 м-2± 5 г/м-2.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору