Документ z0183-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.02.2015, підстава - z0040-15

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
22.01.2004 N 1-4
( z0182-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2004 р.
за N 183/8782
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови
Пенсійного фонду
N 28-2 ( z0040-15 ) від 22.12.2014 }
ЗМІНИ
до Положення про управління Пенсійного фонду
України в районах, містах і районах у містах
( z0442-02 )
1. У пункті 2.1: у підпункті 1: слова "збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
(далі - збір), збирання та акумулювання в районі (місті) збору"
замінити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування (далі - страхові внески), збирання та
акумулювання в районі (місті) страхових внесків"; після слова "пенсій" додати слова "допомоги на поховання"; підпункт 2 після слова "пенсій" доповнити словами "допомоги
на поховання та інших соціальних виплат".
2. У пункті 2.2: у підпункті 4 слово "збору" замінити словами "страхових
внесків"; у підпункті 6: слово "збору" замінити словами "страхових внесків"; додати слова "цільового використання коштів Фонду в
організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій"; підпункт 7 викласти в такій редакції: "7) призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії,
допомогу на поховання та інші соціальні виплати відповідно до
чинного законодавства".
3. Пункт 2.3 викласти в такій редакції: "2.3. Управління має право: 1) отримувати безоплатно від органів державної влади,
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності,
виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності відомості, пов'язані з нарахуванням,
обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості,
необхідні для здійснення покладених на управління завдань; 2) проводити планові, а також у передбачених законодавством
випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в
установах, організаціях та у фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів
та інших документів, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та
сплатою страхових внесків, отримувати необхідні пояснення, довідки
і відомості (у тому числі письмові) з питань, що виникають під час
таких перевірок; 3) вимагати від керівників та інших посадових осіб
підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності усунення виявлених порушень
законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати
страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами
Пенсійного фонду України та порядок їх використання; 4) вилучати в установленому законодавством порядку у
підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності документи, що підтверджують
приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та
інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення
порядку використання коштів Пенсійного фонду України; 5) порушувати відповідно до законодавства справу про
банкрутство підприємства, установи, організації або вносити
пропозиції щодо скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності в разі систематичної несплати ними
страхових внесків; 6) застосовувати фінансові санкції, передбачені законом; 7) стягувати з платників страхових внесків несплачені суми
страхових внесків; 8) порушувати в установленому законом порядку питання про
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні
законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування; 9) укладати договори про добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 10) перевіряти правильність витрачання коштів Фонду,
проводити перевірки цільового використання коштів Фонду в
організаціях, які здійснюють виплату і доставку пенсій; 11) у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами
Фонду у межах затвердженого кошторису видатків".
Начальник юридичного управління Т.Рябцевавгору