Документ z0172-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.02.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2012  № 21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 лютого 2012 р.
за № 172/20485

Про затвердження форми згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1251 „Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення” (із змінами), з метою впорядкування організації направлення дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон та посилення контролю за їх поверненням до України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму згоди на  виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, що додається.

2. Департаменту сімейної політики (Г. Жуковська) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 16.02.2006 № 442 ”Про затвердження Форми згоди на виїзд дітей за кордон  на відпочинок та оздоровлення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.04.2006 за  № 456/12330, від 16.06.2009 № 2025 „Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 16.02.2006 № 442”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 58916605.

5. Контроль  за  виконанням цього наказу  покласти  на  заступника Міністра Л. Дроздову.

Віце-прем’єр-міністр
України - Міністр


С. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
18.01.2012 р. № 21

Форма

ЗГОДА
на виїзд дітей за кордон на відпочинок  та оздоровлення

Організація ____________________________________________________________

Дата виїзду _______________з_____________до_____________________________

Мета поїздки __________________________________________________________

Місцеперебування ______________________________________________________
(держава, область, район, населений пункт)

Виїзд дозволено
(групі дітей чисельністю ____________ осіб)

Директор департаменту / начальник управління (відділу) _____________________

______________________________________________________________________

Міністерства соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської
та Севастопольської міських
державних адміністрацій

_______________________                                  ______________________________
                     (підпис)                                                                                             (ініціали,прізвище)

Заступник Міністра,
заступник голови обласної,
Київської та Севастопольської
Міських державних адміністрацій

_______________________                                   ______________________________
                        (підпис)                                                                                         (ініціали,прізвище)

М.П.

Директор Департаменту
сімейної політики


Г. Жуковськавгору