Документ z0023-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.02.2015, підстава - z0040-15

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.12.2013 N 26-2

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2014 р.
за N 23/24800
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Пенсійного фонду
N 28-2 ( z0040-15 ) від 22.12.2014 }
Про внесення змін
до деяких постанов правління
Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня
2011 року N 384 ( 384/2011 ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про управління Пенсійного
фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у
містах та районах, затвердженого постановою правління Пенсійного
фонду України від 30 квітня 2002 року N 8-2 ( z0442-02 ) (у
редакції постанови правління Пенсійного фонду України
від 25 лютого 2008 року N 5-5), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 травня 2002 року за N 442/6730, що додаються.
2. Затвердити Зміни до Положення про головні управління
Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління
Пенсійного фонду України від 27 червня 2002 року N 11-2
( z0581-02 ) (у редакції постанови правління Пенсійного фонду
України від 25 лютого 2008 року N 5-5), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12 липня 2002 року за N 581/6869, що
додаються ( z0024-14 ).
3. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України
(Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління Пенсійного фонду України
Никитенко В.С.
В.о. Голови правління В.Кравчук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок С.М.Кондрюк
Заступник Міністра
соціальної політики України Л.Дроздова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
16.12.2013 N 26-2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2014 р.
за N 23/24800

ЗМІНИ
до Положення про управління
Пенсійного фонду України
в районах, містах, районах у містах,
а також у містах та районах
( z0442-02 )

1. У розділі II: у пункті 2.1: підпункти 1, 2 викласти в такій редакції: "1) ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню; 2) стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно
не нарахованих та/або не сплачених сум страхових внесків та інших
платежів;"; підпункт 6 виключити; у пункті 2.2: підпункт 3 викласти в такій редакції: "3) забезпечує ведення в районі (місті) реєстру застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного
соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб),
своєчасне внесення відомостей до нього, контроль за достовірністю
відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, та
автоматизовану обробку інформації;"; підпункт 5 викласти в такій редакції: "5) контролює дотримання страхувальниками вимог законодавства
про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності
сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування (далі - страхові внески) та інших платежів від
підприємств, установ, організацій та громадян, достовірність
поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому
державному пенсійному страхуванню;"; доповнити пункт після підпункту 5 новим підпунктом 6 такого
змісту: "6) проводить згідно із законом планові та позапланові
перевірки бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших
документів, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою
страхових внесків, перевірки достовірності відомостей, поданих до
реєстру застрахованих осіб або для призначення (перерахунку) і
виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у
відставці та інших виплат, які згідно із законодавством
здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених
законодавством, цільового використання коштів Фонду в
організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;". У зв'язку з цим підпункти 6-15 вважати відповідно
підпунктами 7-16; підпункт 8 викласти в такій редакції: "8) веде облік платників збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, забезпечує надходження платежів відповідно
до законодавства;"; у підпункті 9 слова "Державному реєстрі" замінити словами
"реєстрі застрахованих осіб"; підпункти 10, 11 викласти в такій редакції: "10) проводить за вимогою страхувальників звірення сум
нарахування та сплати страхових внесків, інших платежів; 11) проводить у межах своїх повноважень
інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення, надає
страхувальникам консультації з питань застосування законодавства
про ведення обліку застрахованих осіб у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
роз'яснює їхні права і обов'язки;"; у пункті 2.4: у підпунктах 1, 8, 10 слова "єдиного внеску," виключити; підпункт 4 викласти в такій редакції: "4) проводити у порядку і випадках, встановлених законом,
планові та позапланові перевірки у страхувальників бухгалтерських
книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із
нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, перевірки
достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб
або для призначення (перерахунку) пенсії, щомісячного довічного
грошового утримання суддям у відставці, та отримувати необхідні
пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що
виникають під час таких перевірок;"; у підпункті 5: в абзаці першому слова "про збір та ведення обліку єдиного
внеску," виключити; в абзаці третьому слова "нараховується єдиний внесок,"
замінити словом "нараховуються"; у підпункті 6 слова "платників єдиного внеску" замінити
словами "у випадках та порядку, передбачених законом"; у підпункті 9 слова "про збір та облік єдиного внеску,"
виключити; підпункт 11 виключити. У зв'язку з цим підпункти 12, 13 вважати відповідно
підпунктами 11, 12.
2. У розділі III: абзац другий пункту 3.1 доповнити словами "в установленому
законодавством порядку"; підпункт 3 пункту 3.2 доповнити словами "звітує перед
начальником регіонального управління щодо виконання покладених на
Управління завдань та планів роботи".
Начальник
юридичного управління Т.Рябцевавгору