Документ v9779400-83, поточна редакція — Прийняття від 04.08.1983

               У К А З 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Про порядок видачі і засвідчення підприємствами,
установами й організаціями копій документів, що
стосуються прав громадян
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N 32, ст. 492 )

Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що державні і громадські підприємства,
установи й організації видають за заявами громадян копії
документів, які виходять від цих підприємств, установ і
організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що
стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до
них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і
організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації
можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від
інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати
безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У
випадках, коли документи були виконані на бланках, при
виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії
наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і
організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення
питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які
звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або
уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії
зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що
оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі,
організації.
2. Підприємства, установи й організації зобов'язані
засвідчувати вірність копій документів, необхідних для подання
громадянами в ці підприємства, установи, організації, якщо
законодавством не передбачено подання копій таких документів,
засвідчених у нотаріальному порядку.
3. Забороняється засвідчення вірності копій паспорта,
документів, які його заміняють, партійного, профспілкового,
комсомольського, військового квитків, депутатського посвідчення,
службових посвідчень, а також інших документів, знімання копій з
яких не допускається.
Не підлягають засвідченню копії з документів, які мають
невиразний текст, підчистки, приписки та інші незастережені
виправлення.
4. Заяви про видачу копій документів і засвідчення вірності
копій документів розглядаються підприємствами, установами й
організаціями відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
12 квітня 1968 року "Про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг
громадян" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1968 р., N 17, ст. 144;
1980 р., N 11, ст. 192).
5. Виписки з документів, що стосуються прав і законних
інтересів громадян, видаються в порядку, встановленому цим Указом.
6. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову ЦВК і РНК
СРСР від 3 червня 1937 року "Про впорядкування засвідчення копії з
документа, який стосується особистих прав та інтересів
громадянина" ( v0898400-37 ) (ЗЗ СРСР, 1937 р., N 37, ст. 149).

Голова Президії
Верховної Ради СРСР Ю.АНДРОПОВ
Секретар Президії
Верховної Ради СРСР Т.МЕНТЕШАШВІЛІ
Москва, Кремль. 4 серпня 1983 р.
N 9779-Xвгору