Про введення в обіг ювілейної монети "1100-річчя літописного Чернігова"
Лист Національного банку України від 14.09.200711-311/3458-9389
Документ v9389500-07, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2007

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
14.09.2007 N 11-311/3458-9389
Операційному і
територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Асоціації українських
банків, банкам України

Про введення в обіг
ювілейної монети
"1100-річчя літописного Чернігова"

Національний банк України, продовжуючи серію "Стародавні
міста України", уводить в обіг 17 вересня 2007 р. ювілейну монету
"1100-річчя літописного Чернігова" номіналом 5 гривень,
присвячену одному з найдавніших міст - Чернігову, перші літописні
згадки про яке належать до 907 року. Чернігів - центр
східнослов'янського племені сіверян з кінця IX ст. увійшов до
складу Київської Русі і був після Києва найважливішим і
найбагатшим містом.
Монету виготовлено з нейзильберу, категорія якості -
"спеціальний анциркулейтед", маса - 16,54 г, діаметр - 35,0 мм,
тираж - 45000 штук. Гурт монети - рифлений.
На аверсі монети зображено мечі та стилізований фрагмент
шиферної плити, знайдені під час археологічних розкопок на
території Чернігова, угорі - малий Державний Герб України, над
яким півколом розміщено напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу - 5
ГРИВЕНЬ, рік карбування - 2007 і логотип Монетного двору
Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети розміщено стилізовану композицію - на книзі
зображено дитинець давньоруського Чернігова, над якою - герб
міста, на тлі книги напис - 1100/РОКІВ, унизу - ЛІТОПИСНОМУ
ЧЕРНІГОВУ.
Художник - Володимир Дем'яненко. Скульптори - Володимир
Атаманчук, Володимир Дем'яненко.
Ювілейна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів та для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для
переказів.
Виконавчий директор з питань
готівково-грошового обігу О.М.Толстойвгору