Документ v9306400-88, втратив чинність, поточна редакція — Визнання неконституційним від 08.09.2016, підстава - v006p710-16

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Про порядок організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР
{ Указ визнано таким, що не відповідає Конституції України
(є неконституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 6-рп/2016 ( v006p710-16 ) від 08.09.2016 }

Конституція СРСР відповідно до інтересів народу і з метою
зміцнення та розвитку соціалістичного ладу гарантує громадянам
СРСР свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
Здійснення цих політичних свобод забезпечується наданням трудящим
та їх організаціям громадських будинків, вулиць, площ та інших
місць.
З метою регулювання порядку організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій Президія Верховної Ради
СРСР п о с т а н о в л я є:
1. Про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або
демонстрації робиться заява у виконавчий комітет відповідної
місцевої Ради народних депутатів.
З заявою про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або
демонстрації можуть звертатись особи, які досягли
вісімнадцятирічного віку, - уповноважені трудових колективів
підприємств, установ і організацій, органів кооперативних та інших
громадських організацій, органів громадської самодіяльності й
окремих груп громадян.
2. Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або
демонстрації подається в письмовій формі не пізніш як за десять
днів до намічуваної дати їх проведення. В заяві зазначаються мета,
форма, місце проведення заходу або маршрути руху, час його початку
і закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища, імена,
по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і
роботи (навчання), дата подачі заяви.
3. Виконавчий комітет Ради народних депутатів розглядає заяву
і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не
пізніш як за п'ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в
заяві. Виконавчий комітет має право при потребі запропонувати тим,
хто звернувся з заявою, інші час і місце проведення заходу.
Рішення може бути оскаржено у вищестоящий виконавчий і розпорядчий
орган у порядку, встановленому чинним законодавством.
Виконавчий комітет Ради народних депутатів забезпечує
необхідні умови для проведення зборів, мітингу, вуличного походу
або демонстрації.
4. Збори, мітинги, вуличні походи і демонстрації проводяться
відповідно до цілей, зазначених у заяві, а також у визначені
строки і в обумовленому місці.
При проведенні зборів, мітингів, вуличних походів,
демонстрацій уповноважені (організатори), а також інші учасники
зобов'язані додержувати радянських законів, громадського порядку.
Учасникам забороняється мати при собі зброю, а також спеціально
підготовлені або пристосовані предмети, які може бути використане
проти життя і здоров'я людей, для заподіяння матеріальної шкоди
державним, громадським організаціям і громадянам.
5. Державні і громадські організації, службові особи, а також
громадяни не мають права перешкоджати зборам, мітингам, вуличним
походам і демонстраціям, які проводяться з додержанням
встановленого порядку.
6. Виконавчий комітет Ради народних депутатів забороняє
збори, мітинг, вуличний похід або демонстрацію, якщо мета їх
проведення суперечить Конституції СРСР, конституціям союзних і
автономних республік або загрожує громадському порядку і безпеці
громадян.
7. Збори, мітинги, вуличні походи, демонстрації повинні бути
припинені на вимогу представників органів влади, якщо не було
подано заяву, відбулося рішення про заборону, а також при
порушенні порядку їх проведення, передбаченого статтею 4 цього
Указу, виникненні небезпеки для життя і здоров'я громадян,
порушенні громадського порядку.
8. Особи, які порушили встановлений порядок організації і
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій,
несуть відповідальність відповідно до законодавства Союзу РСР і
союзних республік.
Матеріальна шкода, заподіяна під час проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій їх учасниками державі,
кооперативним, іншим громадським організаціям або громадянам,
підлягає відшкодуванню у встановленому законом порядку.
9. Президії Верховних Рад союзних і автономних республік,
крайові, обласні, окружні, районні і міські Ради народних
депутатів можуть додатково регламентувати порядок проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій з урахуванням
місцевих умов на основі конституцій союзних і автономних республік
і відповідно до вимог цього Указу.
10. Порядок організації і проведення зборів і мітингів,
встановлений цим Указом, не поширюється на збори і мітинги
трудових колективів та громадських організацій, що проводяться
відповідно до законодавства, їхніх статутів і положень.

Голова Президії Верховної Ради СРСР А.ГРОМИКО
Секретар Президії Верховної Ради СРСР Т.МЕНТЕШАШВІЛІ
Москва, Кремль. 28 липня 1988 р.
N 9306-XIвгору