Документ v8462323-09, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2009

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
07.08.2009 N 8462-0-4-09-31
Державній іпотечній установі

Міністерством юстиції України розглянуто ваше звернення і в
межах компетенції повідомляється наступне.
1 жовтня 2008 року Верховною Радою України прийнято Закон
України "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"
( 614-17 ). Вказаним Законом, зокрема, внесено зміни до статті 34
Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) та визначено перелік
нотаріальних дій, що вчиняють нотаріуси України. Відповідно до
вказаної норми нотаріуси, серед іншого, накладають та знімають
заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на
нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній
реєстрації.
Порядок вчинення номінальних дій врегульовано, зокрема,
Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 3
березня 2004 року N 20/5 ( z0283-04 ). З метою приведення цієї
Інструкції ( z0283-04 ) до вимог вищезазначеного Закону
( 3425-12 ). 15 червня 2009 року за N 1062/5 ( z0518-09 )
Міністерством юстиції було видано наказ "Про затвердження Змін до
Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України", який набрав чинності 3 липня 2009 року.
Порядок зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна
(майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що
підлягають державній реєстрації визначено пунктом 253 вказаної
Інструкції ( z0283-04 ).
Так, нотаріус знімає заборону щодо відчуження за заявою:
банку, іншої юридичної особи про погашення позики (кредиту);
заставодавця (іпотекодавця) та заставодержателя (іпотекодержателя)
про припинення договору застави (іпотеки) або лише заставодавця
іпотекодавця) у разі подання ним безспірних доказів виконання
зобов'язання; заставодавця (іпотекодавця) у разі визнання рішенням
суду договору застави (іпотеки) недійсним; заставодержателя
(іпотекодержателя) у зв'язку з відкриттям виконавчого провадження
про звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) на підставі
виконавчого напису нотаріуса; набувача у разі смерті відчужувача
за договором довічного утримання (догляду), спадковим договором;
відчужувача за спадковим договором у разі смерті набувача;
набувача або відчужувача на підставі рішення суду про розірвання
договору довічного утримання (догляду) або спадкового договору чи
визнання їх недійсними;
фізичної особи, щодо якої скасовано рішення суду про
оголошення її померлою, або за заявою спадкоємців після закінчення
п'ятирічного строку з часу відкриття спадщини після особи,
оголошеної померлою; спадкоємця про смерть другого з подружжя, що
склали спільний заповіт.
До заяви додаються примірники правочинів, свідоцтв, що
містять запис про накладені заборони щодо відчуження.
На примірниках документів, що містять запис про накладання
заборони щодо відчуження, нотаріусом вчиняється напис про зняття
заборони відповідно до встановленої форми.
Слід зазначити, що ненадання сторонами іпотечного договору
всіх його примірників (втрата, знищення, з інших причин) не є
підставою для відмови у вчиненні цієї нотаріальної дії. Напис про
зняття заборони вчиняється на примірнику, що зберігається в
справах нотаріуса (державної нотаріальної контори) та поданих
(поданому) сторонами (стороною) примірнику (примірниках).
Заступник Міністра Л.В.Єфіменковгору