Про випуск в обіг пам'ятної монети "Аскольд"
Лист Національного банку України від 29.06.199911-311/333-5623
Документ v5623500-99, поточна редакція — Прийняття від 29.06.1999

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
N 11-311/333-5623 від 29.06.99
м.Київ
vd990629 vn11-311/333-5623
Кримському республіканському,
Головному, обласним, по м.Києву
і Київській області управлінням,
ОПЕРУ Національного банку України,
Центральному сховищу,
банку "Україна" АК,
Промінвестбанку,
Ощадному банку України,
Експортно-імпортному банку України
Асоціації українських банків,
комерційним банкам України

Про випуск в обіг пам'ятної монети "Аскольд"

Національний банк України 30 червня 1999 р. випустив в обіг
пам'ятну монету серії "Княжа Україна" номіналом 10 гривень,
присвячену правителю Київської держави князю Аскольду (?-882). Монета виготовлена зі срібла 925 проби якості "пруф", вага
дорогоцінного металу у чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж
- 10000 штук. Гурт - рифлений. На лицьовому боці монети (аверсі) в обрамленні давньоруського
орнаменту розміщено зображення малого Державного герба України та
прямий стилізований напис: УКРАЇНА (10) ГРИВЕНЬ, а також
позначення - Ag, проба - 925 та вага дорогоцінного металу у
чистоті - 31,1. На зворотному боці монети (реверсі) на тлі
імітованого сувою зображено у лицарському обладунку князя, що
спрямовує у морський похід своїх дружинників. На монеті розміщено
прямі стилізовані написи: АСКОЛЬД IX ст. та КНЯЖА УКРАЇНА. Художники - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук,
Віталій Козаченко. Скульптори - Володимир Дем'яненко, Володимир
Атаманчук. Пам'ятна монета "Аскольд" номіналом 10 гривень є дійсним
платіжним засобом України і обов'язкова до приймання без будь-яких
обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а
також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви
та для переказів. Монети реалізуються за колекційною ціною в
Україні і за кордоном.
Заступник Голови Правління В.П.Терпиловгору