Документ v1219323-08, поточна редакція — Прийняття від 20.08.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.08.2008 N 1219/7

Про здійснення експертизи проектів
законів та проектів актів Кабінету Міністрів
України, а також нормативно-правових актів,
на які поширюється вимога державної
реєстрації, щодо відповідності положенням
Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод та практиці
Європейського суду з прав людини

На виконання Закону України від 23 лютого 2006 року N 3477-IV
( 3477-15 ) "Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини", постанов Кабінету Міністрів
України від 31 травня 2006 року N 784 ( 784-2006-п ) "Про заходи
щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини" та від
28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
1. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
юстиції України від 15 серпня 2006 року N 67/5 ( v0067323-06 )
"Про здійснення експертизи проектів законів та проектів інших
нормативно-правових актів на їх відповідність Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод" та N 68/5 ( v0068323-06 )
"Про здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів, на
які поширюється вимога державної реєстрації, на відповідність
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод".
2. Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з
прав людини (Зайцеву Ю.Є.) розробити та затвердити нову редакцію
Методичних рекомендацій щодо здійснення експертизи
нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ).
3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції
України, визначеним відповідальними за здійснення правової
експертизи, забезпечувати передання копій проектів законів України
та проектів нормативно-правових актів, а також супровідних
матеріалів до них до Секретаріату Урядового уповноваженого у
справах Європейського суду з прав людини в день їх надходження до
відповідного структурного підрозділу.
4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції,
визначеним відповідальними за підготовку проектів
нормативно-правових актів, направляти ці проекти на погодження до
Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду
з прав людини.
5. Секретаріату Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини (Кульчицькому Н.С.) забезпечувати
надання у строк до 10 робочих днів структурним підрозділам
Міністерства юстиції, визначеним відповідальними за здійснення
правової експертизи, висновків щодо відповідності проектів
нормативно-правових актів Конвенції ( 995_004 ), які підписуються
заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних
повноважень.
6. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції
України, визначеним відповідальними за здійснення правової
експертизи, надсилати головному розробнику Висновок Міністерства
юстиції України разом з Висновком щодо відповідності проекту акта
положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод ( 995_004 ) та практиці Європейського суду з прав людини та
забезпечувати включення до п. 9 Висновку Міністерства юстиції
одного з наступних варіантів, визначених у п. 3 Висновку щодо
відповідності проекту акта положенням Конвенції: 1) проект нормативно-правового акта відповідає Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) та практиці
Європейського суду з прав людини; 2) проект нормативно-правового акта не відповідає Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) та
практиці Європейського суду з прав людини; 3) проект нормативно-правового акта за предметом правового
регулювання не стосується Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод ( 995_004 ) та практики Європейського суду з
прав людини.
7. Установити, що експертиза нормативно-правових актів щодо
відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод ( 995_004 ) поширюється на всі нормативно-
правові акти, що підлягають державній реєстрації.
8. Висновки, передбачені підпунктом "д" пункту 9 Положення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п ) (далі -
Положення), готує Секретаріат Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції протягом
10 робочих днів з моменту отримання нормативно-правового акта,
направленого на експертизу.
9. Висновки, передбачені підпунктом "д" пункту 9 Положення
( 731-92-п ), щодо інших нормативно-правових актів надають Головне
управління Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головні
управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі,
районні, районні у містах Києві та Севастополі, міськрайонні (у
разі утворення) управління юстиції протягом 10 робочих днів з
моменту отримання нормативно-правового акта, направленого на
експертизу.
10. Висновки, які надаються відповідно до пункту 8 цього
наказу, підписуються заступником Міністра відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
11. Висновки, які надаються відповідно до пункту 9 цього
наказу, підписуються посадовими особами, уповноваженими на це
керівниками Головного управління Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та
Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції.
12. Департаменту кадрової роботи та державної служби
(Бірченку В.Г.) довести цей наказ до відома керівників структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції, визначених
відповідальними за здійснення правової експертизи та державної
реєстрації нормативно-правових актів, а також до керівників
Головного управління Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та
Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції.
13. Особи, визначені у п. 12 цього наказу, несуть персональну
відповідальність за недотримання вимог цього наказу.
14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Міністра Лутковську В.В.
В.о. Міністра Є.Корнійчуквгору