Про введення в обіг ювілейної монети "225 років м. Сімферополю"
Лист Національного банку України від 28.05.200911-311/2223-10414
Документ v0414500-09, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2009

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
28.05.2009 N 11-311/2223-10414
Операційному
і територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Департаменту
зовнішньоекономічних
відносин,
Асоціації українських
банків,
банкам України та їх філіям

Про введення в обіг ювілейної монети
"225 років м. Сімферополю"

Національний банк України, продовжуючи серію "Стародавні
міста України", уводить в обіг 1 червня 2009 р. ювілейну монету
"225 років м. Сімферополю" номіналом 5 гривень, присвячену столиці
Автономної Республіки Крим, адміністративному та культурному
центру - місту Сімферополю (з грецької - місто-збирач). Місто
розташоване в долині річки Салгир на межі гірського і рівнинного
Криму. Місто почало будуватися в 1784 році, хоча частина долини,
де розташоване місто, була заселена з давніх часів.
Монету виготовлено з нейзильберу, якість карбування -
"спеціальний анциркулейтед", маса - 16,54 г, діаметр - 35,0 мм,
тираж - 45000 штук. Гурт монети - рифлений.
На аверсі монети зображено візитну картку міста - залізничний
вокзал, угорі розміщено малий Державний Герб України, під ним
написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 5/ ГРИВЕНЬ/ 2009 та логотип
Монетного двору Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети на тлі плану побудови міста 1768 року
зображено дві пам'ятки архітектури початку XX ст., між якими -
герб міста, під ним у лавровому вінку написи - 225/РОКІВ, унизу
півколом - СІМФЕРОПОЛЬ.
Художники: Володимир Дем'яненко (аверс), Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук (реверс).
Скульптори: Володимир Дем'яненко, Володимир Атаманчук.
Ювілейна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів та для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для
переказів.
Виконавчий директор з питань
готівково-грошового обігу О.В.Дащенковгору