Документ v0166400-81, поточна редакція — Редакція від 01.08.2004, підстава - z0699-04

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СРСР З ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ 
ПРЕЗИДІЯ ВСЕСОЮЗНОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
N 166/П-5 від 09.06.81

Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту робітникам та службовцям, зайнятим на
будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах
( Норми не застосовуються на території України згідно
з Наказом Державного комітету України
з нагляду за охороною праці
N 126 ( z0699-04 ) від 17.05.2004 )

Доповнені та змінені постановами цих органів від 25 квітня
1984 р. N 120/П-6, від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8 та від 20
червня 1986 р. N 230/П-6. ----------------------------------------------------------------------- N |Професія і посада| Спецодяг, спецвзуття та інші засоби | Термін п/| | індивідуального захисту | носіння п | | |в місяцях --+-----------------+-------------------------------------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------- I. Робітники 1 Арматурник Костюм брезентовий 12
Черевики шкіряні з жорстким підноском 12
Рукавиці брезентові 1
При встановленні та укладанні арма-
тури на зовнішніх роботах зимою
додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
2 Асфальтобетонник На розливі в'яжучого матеріалу з
(асфальтувальник) розподільників:
Комбінезон бавовняний 12
Черевики або напівчоботи шкіряні 12
Рукавиці комбіновані 1
На розважуванні та дозуванні
матеріалів:
Комбінезон бавовняний 12
Черевики на дерев'яній підошві 6
Рукавиці комбіновані 1
На інших роботах:
Штани брезентові 12
Куртка бавовняна 12
Черевики на дерев'яній підошві 6
Наколінники брезентові (на ваті) Чергові
Рукавиці комбіновані 1
3 Асфальтобетонник Костюм брезентовий 12
(варильник) Черевики шкіряні 12
Рукавиці брезентові 3
4 Бетонник Штани брезентові 12
Куртка бавовняна 12
Рукавиці комбіновані 1
Чоботи гумові або черевики шкіряні 12
При торкретуванні додатково:
Куртка брезентова замість куртки ба- Чергова
вовняної
На роботах з віброінструментом:
Рукавиці антивібраційні замість ру-
кавиць комбінованих
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
5 Бурильник сверд- Костюм бавовняний 12
ловин; бурильник Рукавиці з надолонниками з 2
шпурів вінілісшкіри-Т переривчастої
Чоботи гумові 12
При виконанні роботи з електроперфо-
раторами додатково:
Рукавички діелектричні Чергові
Калоші діелектричні Чергові
При виконанні роботи сухим способом
додатково:
Респіратор До
зношення
Окуляри захисні -"-
На зовнішніх роботах зимою всім до-
датково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
6 Підривник Костюм бавовняний 12
Напівплащ прогумований Черговий
Черевики шкіряні на нековзкій
підошві з жорстким підноском 12
Рукавиці брезентові 2
На зовнішніх роботах зимою
додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
7 Газозварник; ма- Костюм бавовняний з вогнезахисним
шиніст контактно- просоченням або костюм для зварника 12
зварювальних ус- Черевики шкіряні з жорстким піднос- 12
тановок пересув- ком
них для зварюван- Рукавиці брезентові 1
ня магістральних На обслуговуванні стаціонврних газо-
газонафтопроводів генераторів:
Костюм бавовняний 12
Рукавички гумові Чергові
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
8 Гідромоніторник Костюм брезентовий Черговий
Чоботи гумові 12
Рукавиці брезентові 1
Куртка бавовняна на утеплювальній 24
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній 24
прокладці
Валянки По поясах
9 Дорожній робітник Костюм бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
Жилет сигнальний 12
Черевики шкіряні 12
Наколінники брезентові (на ваті) До зношення Плащ непромокальний 36
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
10 Бляхар Куртка бавовняна 12
Фартух бавовняний 6
Рукавиці комбіновані 1
Черевики шкіряні з жорстким піднос- 12
ком 11 Землекоп Костюм бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
Черевики шкіряні з жорстким піднос- 12
ком
На роботах у мокрому грунті додатко-
во:
Штани брезентові Чергові
На гідромеханізованих роботах:
Костюм брезентовий 12
Чоботи гумові 12
Рукавиці брезентові 1
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
12 Землекоп- Костюм брезентовий 12
прохідник Черевики шкіряні з жорстким піднос- 12
ком
Рукавиці комбіновані 1
На роботах з віброінструментом:
Рукавиці антивібраційні замість ру- 2
кавиць комбінованих
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
13 Ізолювальник на Комбінезон бавовняний 12
антикорозійній Рукавиці комбіновані 1
ізоляції (ізолю- Черевики шкіряні 12
вальник-плівко- На зовнішніх роботах зимою додатко-
вець) во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
14 Ізолювальник на Комбінезон бавовняний 12
термоізоляції Черевики шкіряні 12
(термоізолюваль- Наколінники брезентові (на ваті) Чергові
ник); Рукавиці брезентові, або рукавиці
ізолювальник на кислотозахисні, або рукавички гумові
гідроізоляції на трикотажній основі 2
(гідроізолюваль- На гарячих роботах та при роботі в
ник) мокрому грунті:
Костюм брезентовий замість комбіне-
зона бавовняного 12
На роботах з герметизації швів:
Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
Рукавиці брезентові 1
На зовнішніх роботах зимою всім до-
датково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
15 Вапногасильник Комбінезон бавовняний 12
Чоботи гумові 12
Рукавички гумові Чергові
Рукавиці комбіновані 1
Респіратор До зношення Окуляри захисні До зношення 16 Муляр Напівкомбінезон бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
Рукавиці з надолонниками з
вінілісшкіри-Т переривчастої 2
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
17 Каменетес-граніт- Костюм бавовняний 12
ник; облицюваль- Рукавиці комбіновані 1
ник-мармурник; Черевики шкіряні 12
облицювальник- На роботах з піскострумним апаратом
плиточник додатково:
Костюм бавовняний з пилонепроникної 12
тканини
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
18 Кесонник на ро- На роботах з проходжвння опускальних
ботах з проход- колодязів:
ження (кесонник- Костюм брезентовий 12
прохідник) Чоботи гумові 12
Рукавиці комбіновані 2
На інших роботах:
Костюм брезентовий 24
Чоботи гумові 12
Рукавиці брезентові замість рукавиць 3
комбінованих
Куртка бавовняна на утеплювальній 24
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній 24
прокладці
Шапка-вушанка 36
Ковдра вовняна Чергова
Валянки По поясах
При роботі в кесоні способом гідро-
механізації додатково:
Плащ прогумований Черговий
19 Кесонник на обс- На обслуговуванні шлюзового апарату:
луговуванні шлю- Комбінезон бавовняний 12
зового апарату Рукавиці брезентові 3
(кесонник-апарат- Черевики шкіряні 12
ник) Куртка бавовняна на утеплювальній 24
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній 24
прокладці
Валянки По поясах
На інших роботах:
Костюм брезентовий замість комбіне-
зона бавовняного 24
Чоботи гумові замість черевиків 12
шкіряних
Шапка-вушанка 36
Ковдра вовняна Чергова
20 Кесонник на слю- Костюм брезентовий 24
сарних  _  .роботах Чоботи гумові 12
(кесонник-слю Рукавиці брезентові 2
сар); кесонник  _  . Куртка бавовняна на утеплювальній 24
на електромонтаж- прокладці
них роботах (ке- Штани бавовняні на утеплювальній 24
сонник-електро- прокладці
монтажник) Шапка-вушанка 36
Ковдра вовняна Чергова
21 Кислотоупорник на Костюм бавовняний 12
вініпластових ро- Черевики шкіряні 12
ботах (кислотоу- Рукавиці комбіновані 1
порник-вініпласт-
ник) 22 Кислотоупорник на Костюм бавовняний 12
гумірувальних ро- Черевики шкіряні 12
ботах (кислотоу- Рукавиці комбіновані 1
порник-гумірува- Фартух брезентовий з нагрудником 6
льник); кислотоу-
порник на фаолі-
тових роботах
(кислотоупорник-
фаолітник) 23 Клепальник Комбінезон бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
Черевики шкіряні 12
24 Покрівельник ста- Комбінезон бавовняний 12
левих покрівель; Рукавиці комбіновані 1
покрівельник ру- Калоші валяні 6
лонних покрівель На зовнішніх роботах зимою додатко-
і покрівель зі во:
штучних ма- Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
теріалів, зайня- прокладці
тий на твердій Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
покрівлі прокладці
Валянки По поясах
25 Покрівельник ру- Штани брезентові 12
лонних покрівель Куртка бавовняна 12
і покрівель зі Черевики шкіряні 12
штучних ма- Наколінники брезентові (на ваті) До зношення теріалів, зайня- Рукавиці брезентові 2
тий на м'якій На зовнішніх роботах зимою додатко-
покрівлі во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
26 Покрівельник со- Штани брезентові 12
лом'яних і очере- Куртка бавовняна 12
тових покрівель Черевики шкіряні 12
Наколінники брезентові (на ваті) Чергові
Рукавиці брезентові 2
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
27 Копровник Комбінезон бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
Чоботи гумові 12
Навушники протишумні або вкладки До зношення протишумні
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
28 Котельник Напівкомбінезон бавовняний 12
Рукавиці брезентові 2
Черевики шкіряні 12
Навушники протишумні або вкладки До зношення протишумні 29 Ліпник архітек- Комбінезон бавовняний 12
турних деталей Рукавиці комбіновані 3
Черевики шкіряні 12
Окуляри захисні До зношення 30 Маляр (будівель- Комбінезон бавовняний 12
ний); маляр Рукавиці комбіновані 1
будівельний (з Черевики шкіряні 12
художнього оздоб- Респіратор До зношення лення) Окуляри захисні До зношення При роботах із застосуванням шкідли-
во діючих фарб додатково:
Рукавички гумові або рукавички гу- Чергові
мові на трикотажній основі
При роботі на покрівлі і металоконс-
трукціях додатково:
Калоші валяні Чергові
На роботах зовнішніх зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
31 Машиніст Комбінезон бавовняний 12
автогудронатора; Рукавиці комбіновані 1
машиніст буриль- Черевики шкіряні 12
но-кранової са- Постійно зайнятим на зовнішніх робо-
мохідної машини; тах зимою додатково:
машиніст вакуум- Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
ної установки; прокладці
машиніст грейдер- Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
-елеватора; ма- прокладці
шиніст льодо- Валянки По поясах
різної машини;
мийник; грохотов-
ник при роботі на
барабанних і
вібраційних гро-
хотах; дробиль-
ник; транспортер-
ник; дозувальник
компонентів бе-
тонних сумішів;
машиніст елект-
розварювальних
пересувних агре-
гатів з двигуном
внутрішнього зго-
рання; машиніст
бітумоплавильної
пересувної уста-
новки 32 Машиніст авто- Комбінезон бавовняний 12
компресора; ма-
шиніст компресора
пересувного з
двигуном
внутрішнього зго-
рання; машиніст
компресора з еле- Черевики шкіряні 12
ктродвигуном; ма- Рукавиці комбіновані 1
шиніст компресор- На зовнішніх роботах зимою додатко-
ної установки во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
33 Машиніст автовиш- Напівкомбінезон бавовняний 12
ки; машиніст ав- Рукавиці комбіновані 2
тополивальної ма- Машиністу автовишок, машиністу до-
шини; машиніст рожніх бетоноукладальних і бетонооз-
автоямобуру; ма- доблювальних машин, машиністу ме-
шиніст баласту- ханізованого обладнання з підйому
вальної машини; рухомої (ковзаючої) опалубки додат-
машиніст бурової ково:
установки; ма- Черевики шкіряні 12
шиніст віброна-
вантажувача без-
копрового; ма-
шиніст виправ-
ляльно-підбиваль-
но-оздоблювальної
машини; машиніст
дорожньої бетоно-
укладальної і бе-
тонооздоблюваль-
ної машин; ма-
шиніст дренажної
машини; машиніст
ланкорозшивальної
машини (зйомної);
машиніст ланкоск-
ладальної і лан-
корозбиральної
машин; машиніст
землерійно-фре-
зерної самохідної
машини; машиніст
машини для побу-
дови швів при ви-
конанні дорожніх
робіт; машиніст
механізованого
обладнання з під-
йому рухомої
(ковзаючої) опа-
лубки; машиніст
натягувальних
пристроїв для ви-
готовлення напру-
жено-армованих
конструкцій; ма-
шиніст шляхового
стругу; машиніст
рейкоукладальника;
машиніст рихту-
вальної машини;
машиніст сні-
гозбиральної та
збиральної шляхо-
вих машин; ма-
шиніст ущільнюю-
чої та плануваль-
но-ущільнюючої
машин; машиніст
хопердозатора;
машиніст шпа-
лопідбивальної
машини; машиніст
щебнеочищувальної
машини; машиніст
електролебідки
однобарабанної і
багатобарабанної;
сушильник; ма-
шиніст газодувної
машини; машиніст
насосної установ-
ки 34 Машиніст бето- Комбінезон бавовняний 12
номішалки пере- Чоботи гумові 12
сувної; моторист Рукавиці комбіновані 1
бетонорозчи- Постійно зайнятим на зовнішніх робо-
номішалки і тах зимою додатково:
змішувача; ма- Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
шиніст бетонона- прокладці
сосної установки; Черевики бавовняні на утеплювальній По поясах
машиніст розчи- прокладці
номішалки пере- Валянки По поясах
сувної; машиніст
розчинонасосу 35 Машиніст підйом- Напівкомбінезон бавовняний 12
ника мачтового, Рукавиці комбіновані 1
стоїчного і шахт- Зимою додатково:
ного; машиніст Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
підйомника ван- прокладці
тажно-пасажирсь- Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
кого будівельного прокладці
Валянки По поясах
36 Машиніст установ- Костюм брезентовий 12
ки з протиснення Чоботи гумові 12
і горизонтально- Рукавиці комбіновані 2
го, буріння грун-
ту 37 Машиніст земле- Костюм бавовняний 12
сосного плавучого Плащ прогумований Черговий
несамохідного Чоботи гумові 12
снаряду; машиніст Рукавиці комбіновані 2
механічного об- На зовнішніх роботах зимою додатко-
ладнання земле- во:
сосного плавучого Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
несамохідного прокладці
снаряду; машиніст Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
електричного об- прокладці
ладнання земле- Валянки По поясах
сосного плавучого
несамохідного
снаряду 38 Машиніст контакт- Нарукавники брезентові 6
но-зварювальної
установки 39 Машиніст змішува- Комбінезон бавовняний 12
ча асфальтобетону Черевики шкіряні 12
пересувного; ма- Рукавиці комбіновані 1
шиніст укладу-
вальника асфаль-
тобетону; ма-
шиніст розподілю-
вача в'яжучого
(при виконанні
дорожніх робіт) 40 Машиніст екскава- Напівкомбінезон бавовняний 12
тора; машиніст Рукавиці комбіновані 2
екскаватора одно- На зовнішніх роботах зимою додатко-
ковшового; ма- во:
шиніст екскавато- Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
ра роторного (ка- прокладці
навокопача і Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
траншейного); ма- прокладці
шиніст землесос- Валянки По поясах
ної установки;
машиніст крану
(кранівник); ма-
шиніст крану ав-
томобільного; ма-
шиніст крану-тру-
боукладувальника;
машиніст машин
для нормальної
ізоляції трубоп-
роводів у трасо-
вих умовах; ма-
шиніст машин для
підсиленої ізо-
ляції трубопро-
водів у трасових
умовах; машиніст
машин з ізоляції
трубопроводів у
стаціонарних умо-
вах; машиніст
трубоочищувальних
машин; машиніст
трубозгинальної
установки пере-
сувної; машиніст
копра (сухопутно-
го, неуніверсаль-
ного з паровим,
пневматичним, ди-
зельним молотом і
вібронавантажува-
чем); машиніст
копра (універ-
сального і коп-
рокрану з паро-
вим, пневматич-
ним, дизельним
молотом і вібро-
навантажувачем);
машиніст ди-
зель-молота без-
копрового; ма-
шиніст навантажу-
вача автомобіль-
ного; водій на-
вантажувача; ма-
шиніст
колійопідйомника;
машиніст колійо-
укладувальника
вузької колії;
машиніст ме-
ханізмів колійо-
укладувальника
широкої колії;
машиніст автог-
рейдера; машиніст
грейдера
причіпного; ма-
шиніст бульдозера
(бульдозерист);
машиніст катка
моторного; ма-
шиніст скрепера;
тракторист; ма-
шиніст механічно-
го обладнання пе-
рекачувальної
землесосної уста-
новки; машиніст
електричного об-
ладнання перека-
чувальної земле-
сосної установки 41 Машиніст елект- Комбінезон бавовняний 12
ростанції пере- Калоші діелектричні Чергові
сувної Рукавички гумові Чергові
Рукавиці комбіновані 3
Зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
42 Монтажник зв'яз- На прокладанні міських і міжміських
ку - кабельник і кабелів:
монтажник зв'язку Комбінезон бавовняний 12
- спаювальник Напівплащ прогумований Черговий
Рукавиці комбіновані 1
На монтажі міжміських і міських
кабельних ліній:
Комбінезон бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
На зовнішніх роботах зимою всім до-
датково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
43 Монтажник зв'язку Комбінезон бавовняний 12
- антенник; мон- Напівплащ прогумований Черговий
тажник зв'язку - Черевики шкіряні 12
лінійник; монтаж- Рукавиці комбіновані 1
ник зв'язку з При роботі на стовпах, просичених
монтажу обладнан- антисептиками:
ня Костюм брезентовий замість комбіне-
зона бавовняного 12
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
44 Монтажник з мон- Костюм бавовняний 10
тажу сталевих Рукавиці з надолонниками з 2
залізобетонних вінілісшкіри-Т переривчастої
конструкцій Напівчоботи шкіряні на нековзкій 12
підошві
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
45 Модельник Комбінезон бавовняний 12
архітектурних де- Рукавиці комбіновані 1
талей Черевики шкіряні 12
46 Мостівник Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні з жортским піднос- 12
ком
Рукавиці комбіновані 1
Наколінники брезентові (на ваті) Чергові
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
47 Монтер шляху Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
Рукавиці комбіновані 12
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
48 Облицюваль- Напівкомбінезон бавовняний 12
ник-ксилолітник Чуні гумові Чергові
Наколінники брезентові (на ваті) Чергові
Рукавички гумові Чергові
Рукавиці комбіновані 1
Респіратор До зношення Окуляри захисні До зношення На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
49 Облицювальник-мо- Напівкомбінезон бавовняний 12
заїчник Фартух прогумований Черговий
Наколінники брезентові Чергові
Рукавиці комбіновані 1
Респіратор До зношення Окуляри захисні До зношення На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
50 Облицюваль- Комбінезон бавовняний 12
ник-полірувальник Фартух прогумований 12
Чуні гумові 6
Рукавички гумові Чергові
Респіратор До зношення Окуляри захисні До зношення На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
51 Облицювальник Костюм бавовняний 12
синтетичними Черевики шкіряні 12
матеріалами Наколінники брезентові (на ваті) До зношення Рукавиці комбіновані 1
52 Вогнетривник Комбінезон бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
Рукавиці комбіновані 1
Респіратор До зношення Окуляри захисні До зношення На гарячих роботах додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній 12
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній 12
прокладці
Валянки 18
53 Паркетник; пар- Наколінники брезентові (на ваті) Чергові
кетник з художнь- Рукавиці комбіновані 1
ого оздоблення Окуляри захисні До зношення
При роботі з гарячими мастиками до-
датково:
Штани бавовняні 12
54 Паяльщик по свин- Костюм суконний 12
цю (свинцевопа- Рукавиці брезентові 3
яльщик)
55 Піскострумник Комбінезон бавовняний з пилонепро- 12
никної тканини
Рукавиці комбіновані 1
56 Пічник Комбінезон бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
57 Підручний (транс- Костюм з шовкової тканини 12
портний) робітник Рукавиці комбіновані 1
Черевики шкіряні з металевим піднос- 12
ком
При роботі на гужовому транспорті:
Плащ непромокальний Черговий
Рукавиці комбіновані 3
На зовнішніх роботах зимою всім до-
датково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
58 Тесляр Костюм бавовняний 12
Рукавиці з надолонниками з 2
вінілісшкіри-Т переривчастої
Черевики шкіряні 12
На роботах з просочення деревини ан-
тисептиками:
Костюм брезентовий замість костюма 12
бавовняного
Рукавички гумові 2
Наплічники брезентові Чергові
При встановленні опалубки на гідро-
технічних спорудах:
Костюм бавовняний з водовідштовху- 12
вальним просоченням замість костюма
бавовняного
На роботах з конопачення дерев'яних
конструкцій і споруд:
Костюм бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 3
На зовнішніх роботах зимою всім до-
датково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
59 Робітник зеленого Куртка бавовняна 12
будівництва Штани брезентові 12
Рукавиці комбіновані 1
Черевики шкіряні 12
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
60 Робітник карти Костюм брезентовий 12
намиву Чоботи гумові 12
Рукавиці брезентові 1
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
61 Річкові робітники Костюм брезентовий Черговий
на підвод- Рукавиці комбіновані 1
но-технічних га- Чоботи гумові 12
бинних і фашинних
роботах, що вико-
нуються з по-
верхні; річкові
робітники на
експлуатації та
обслуговуванні
несамохідних пла-
вучих снарядів та
інших плавучих
засобів 62 Слюсар-венти- Комбінезон бавовняний 12
ляційник з виго- Черевики шкіряні з жорстким піднос- 12
товлення деталей ком
вентиляційних Рукавиці комбіновані 1
систем; слю- Постійно зайнятим лише на зовнішніх
сар-вентиляційник роботах зимою додатково:
з монтажу систем Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
вентиляції та прокладці
кондиціонування Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
повітря прокладці
Валянки По поясах
63 Слюсар-венти- На забиванні кріплень (дюбелів)
ляційник з монта- будівельно-монтажним пістолетом:
жу систем венти- Комбінезон бавовняний 12
ляції і кон- Рукавиці комбіновані з двома пальця- 1
диціонування ми
повітря; слю- Навушники протишумні До зношення сар-сантехнік; Щиток з оргскла Черговий
монтажник з мон- На зовнішніх роботах зимою додатко-
тажу сталевих і во:
залізобетонних Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
конструкцій та прокладці
інші робітники Валянки По поясах
64 Слюсар-монтажник Напівкомбінезон бавовняний 12
з наладки при- Рукавиці комбіновані 1
ладів, апаратури Черевики шкіряні 12
і систем автома- На наладці обладнання:
тичного контролю, Комбінезон бавовняний замість
регулювання і уп- напівкомбінезона бавовняного 12
равління (налад- На зовнішніх роботах зимою додатко-
чик КВПіА) во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
65 Слюсар-монтажник Комбінезон бавовняний 12
із систем густого Рукавиці комбіновані 1
та рідкого цент- Черевики шкіряні 12
ралізованого зма- На зовнішніх роботах зимою додатко-
щування во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
66 Слюсар-монтажник Костюм бавовняний 12
з блокування і Рукавиці комбіновані 1
централізації на Черевики шкіряні з жорстким піднос- 12
залізничному ком
транспорті; слю- На роботах з монтажного прихвату
сар-монтажник електрозварюванням:
дробильно-розме- Костюм брезентований замість костюма 12
лювального облад- бавовняного
нання; слю- На зовнішніх роботах зимою додатко-
сар-монтажник во:
гідроагрегатів; Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
слюсар-монтажник прокладці
компресорів, на- Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
сосів і вентиля- прокладці
торів; слюсар- Валянки По поясах
монтажник мета-
лоріжучого і ко-
вальсько-пресово-
го обладнання;
слюсар-монтаж-
ник-механічного
обладнання
технічних споруд;
слюсар-монтажник
з механізації
сортувальних
гірок; слю-
сар-монтажник об-
ладнання атомних
електричних
станцій; слюсар-
монтажник облад-
нання водоохолод-
ження радіоспо-
руд; слюсар-мон-
тажник обладнання
у сільському гос-
подарстві; слю-
сар-монтажник об-
ладнання дере-
во-обробних
підприємств; слю-
сар-монтажник об-
ладнання заводів
з виробництва ко-
ксу; слюсар-мон-
тажник обладнання
зерносховищ та
підприємств з
промислової пере-
робки зерна; слю-
сар-монтажник об-
ладнання котель-
них установок;
слюсар-монтажник
обладнання мета-
лургійних заво-
дів; слюсар-мон-
тажник обладнання
підприємств хар-
чової промисло-
вості; слю-
сар-монтажник об-
ладнання підпри-
ємств
поліграфічної
промисловості;
слюсар-монтажник
обладнання
підприємств
хімічної та наф-
тової промисло-
вості; слю-
сар-монтажник об-
ладнання текс-
тильної промисло-
вості; слю-
сар-монтажник із
загальномонтажних
робіт та облад-
нання загального
призначення; слю-
сар-монтажник
підвісних доріг і
канатних (кабель-
них) кранів; слю-
сар-монтажник
підйомно-транс-
портних ме-
ханізмів безпе-
рервної дії; слю-
сар-монтажник
підйомно-транс-
портних ме-
ханізмів перерв-
ної дії; слюсар-
монтажник при-
ладів і апаратів
автоматичного
контролю, регулю-
вання та уп-
равління; слю-
сар-монтажник бу-
дівельних машин і
механізмів; слю-
сар-монтажник
турбоагрегатів і
синхронних ком-
пенсаторів; слю-
сар-монтажник
шахтного облад-
нання на по-
верхні; слюсар-
монтажник облад-
нання целюлоз-
но-паперової про-
мисловості; слю-
сар-монтажник
електричних
підйомників
(ліфтів); слю-
сар-монтажник об-
ладнання
гідравлічних і
пневматичних ус-
тановок; слю-
сар-монтажник об-
ладнання холо-
дильних установок 67 Слюсар-сантехнік Комбінезон бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
Черевики шкіряні з жорстким піднос- 12
ком
Постійно зайнятим лише на зовнішніх
роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
68 Слюсар будівель- На роботах з ремонту будівельних ма-
ний (при вико- шин і механізмів:
нанні робіт на Комбінезон бавовняний 12
будівельному Рукавиці комбіновані 1
майданчику) Черевики шкіряні з металевим піднос- 12
ком
На заправленні бурів:
Фартух бавовняний з нагрудником 6
Рукавиці комбіновані 2
Черевики шкіряні з металевим піднос- 12
ком
Постійно зайнятим лише на зовнішніх
роботах зимою всім додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
69 Слюсар-трубоп- Комбінезон бавовняний 12
ровідник Рукавиці комбіновані 1
Черевики шкіряні на нековзкій 12
підошві з металевим підноском
На мокрих роботах додатково:
Костюм брезентовий Черговий
Чоботи гумові замість черевиків 12
шкіряних
Постійно зайнятим лише на зовнішніх
роботах зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
70 Скляр Костюм бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
Окуляри захисні До зношення Черевики шкіряні 12
Зимою постійно зайнятим на зовнішніх
роботах додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
71 Столяр (будівель- На монтажі обладнання і загально-
ний) будівельних роботах:
Костюм бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
Зимою додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
72 Такелажник на Комбінезон бавовняний 12
монтажі Рукавиці брезентові 1
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
73 Трубоклад промис- Напівкомбінезон бавовняний 12
лових цегляних Рукавиці комбіновані 1
труб Черевики шкіряні з жорстким піднос- 12
ком
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
74 Трубоклад промис- Комбінезон бавовняний 12
лових залізобе- Рукавиці комбіновані 1
тонних труб На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
75 Трубоукладальник Костюм бавовняний з водовідштовху- 12
вальним просоченням
Черевики шкіряні 12
Рукавиці комбіновані 1
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
76 Футеруваль- Костюм бавовняний 12
ник (кислотоупор- Черевики шкіряні 12
ник) Рукавиці комбіновані 1
Респіратор До зношення Окуляри захисні До зношення На гумірувальних і фаолітових робо-
тах додатково:
Фартух брезентовий з нагрудником 6
77 Цементатор Штани брезентові 12
Рукавиці комбіновані 1
Черевики шкіряні 12
На роботах в мокрих умовах додатко-
во:
Чоботи гумові замість черевиків 12
шкіряних
При торкретуванні додатково:
Куртка брезентова Чергова
78 Штукатур (штука- Комбінезон бавовняний 12
тур з художнього Рукавиці комбіновані або рукавички
оздоблення) гумові на трикотажній основі 3
Чоботи гумові 12
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
79 Електромон- На роботах з повітряними електрични-
тер-лінійник з ми лініями і контактними мережами:
монтажу повітря- Комбінезон бавовняний 12
них ліній високої Напівплащ прогумований Черговий
напруги і кон- Черевики шкіряні 12
тактної мережі Рукавиці комбіновані 1
При роботі на стовпах, просичених
антисептиками:
Костюм брезентовий замість комбіне- 24
зона бавовняного
На інших роботах:
Комбінезон бавовняний 12
Рукавиці комбіновані 1
На зовнішніх роботах зимою всім до-
датково:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
80 Електромонтажник Комбінезон бавовняний 12
акумуляторних ба- Рукавиці комбіновані 3
тарей; електро- На зовнішніх роботах зимою додатко-
монтажник вторин- во:
них кіл; електро- Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
монтажник кабель- прокладці
них мереж; елект- Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
ромонтажник з прокладці
пусконалагоджу- Валянки По поясах
вальних робіт
(електромонтаж-
ник-наладчик);
електромонтажник
розподільчих
пристроїв; елект-
ромонтажник вип-
рямляльних прист-
роїв; електро-
монтажник з сиг-
налізації, цент-
ралізації і бло-
кування на
залізничному
транспорті та на-
земних ліній мет-
рополітену;
електромонтажник
з освітлення та
освітлювальних
мереж; електро-
монтажник силових
мереж та електро-
обладнання;
електромонтажник
електричних ма-
шин; електромон-
тажник з ревізії
і сушіння елект-
рообладнання 81 Електрослюсар Комбінезон бавовняний 12
(будівельний) Рукавиці комбіновані 1
На зовнішніх роботах зимою додатко-
во:
Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
82 Електрозварник Костюм брезентовий або костюм для 12
ручного зварюван- зварника
ня; електрозвар- Черевики шкіряні 12
ник на автоматич- Рукавиці брезентові 2
них машинах; При зварюванні шинопроводів:
електрозварник на Костюм бавовняний з вогнезахисним 12
напівавтоматичних просоченням
машинах; зварник Черевики шкіряні 12
на машинах кон- Рукавиці брезентові 2
тактного (пресо- На зовнішніх роботах зимою додатко-
вого) зварювання; во:
електрогазозвар- Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
ник прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній По поясах
прокладці
Валянки По поясах
II. Інженерно-технічі
працівники (лінійний персонал) 83 Майстер; викон- Костюм бавовняний 18
роб; старший ви- Плащ непромокальний 24
конроб; дільнич- Зимою додатково:
ний механік; Куртка бавовняна на утеплювальній По поясах
інженер з охорони прокладці
праці та техніки Валянки По поясах
безпеки ---------------------------- Примітки: 1. Засоби індивідуального захисту (захисний пояс,
діелектричні калоші та рукавички, діелектричний гумовий килимок,
захисні окуляри, респіратор, протигаз, захисний шолом, каска тощо)
робітникам усіх професій видаються залежно від характеру й умов
робіт, які вони виконують як чергові, якщо вони не передбачені
цими нормами. 2. При роботі у мокрому грунті та воді видаються додатково
чоботи гумові або калоші гумові (чергові), якщо вони не
передбачені цими нормами. 3. Робітникам, зайнятим на будівництві об'єктів для нафтових
родовищ у відкритому морі (при постійній роботі в морі),
видаються: а) куртка бавовняна на утеплювальній прокладці на 2 роки і
штани бавовняні на утеплювальній прокладці на 3 роки у тому
випадку, якщо вони не передбачені для цих робітників в інших
пунктах норм цього розділу; б) замість передбаченого нормами бавовняного спецодягу може
видаватися і брезентовий спецодяг на той же термін носіння. 4. Залежно від виробничих і кліматичних умов адміністрація за
узгодженням з технічним інспектором праці може замінити валянки на
валянки прогумовані, або на чоботи шкіряні зі зйомним утеплювачем,
або на чоботи гумові утеплені. 5. Робітникам, професії яких передбачені у пунктах 1, 4, 5,
9, 13, 14, 16, 57 і 58 норм, замість курток і штанів бавовняних на
утеплювальній прокладці можуть видаватися костюми для захисту від
понижених температур із шовкових та вовняних тканин з тим же
терміном носіння. 6. Робітникам, професії яких передбачені у пункті 82 норм,
замість курток і штанів бавовняних на утеплювальній прокладці
можуть видаватися: в I, II і III кліматичних поясах - костюми
зимові для зварників з накладками з тканини ИМ-1, а в IV і
особливому кліматичних поясах - костюми зимові для зварників з
накладками з тканини ИМ-1 з утепленою білизною з тим же терміном
носіння. 7. Керівники будівельно-монтажних організацій можуть за
узгодженням з профспілковим комітетом видавати робітникам, які
здійснюють роботу з технічного переозброення та реконструкції
виробництва у діючих цехах зі шкідливими умовами праці без
зупинення виробництва, спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту за нормами, встановленими для
експлутаційного персоналу зазначених цехів.
"Все про бухгалтерський облік", 107/98вгору