Документ n0003323-09, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2009

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
01.06.2009
Начальнику Головного
управління юстиції
Міністерства юстиції
України в Автономній
Республіці Крим,
начальникам головних
управлінь юстиції
в областях, містах Києві
та Севастополі

Роз'яснення
щодо зразків, опису та порядку витрачання,
зберігання, обігу та звітності спеціальних
бланків нотаріальних документів

Відповідно до статті 34 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) (в редакції Закону України від 1 жовтня 2008 року
N 614-VI ( 614-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
нотаріат") тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв,
актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі
засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови
на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність
підпису, за винятком тих примірників, що залишаються у справах
нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів,
викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів.
Зразок, опис, порядок витрачання, зберігання, обігу та звітності
спеціальних бланків нотаріальних документів установлюється
Кабінетом Міністрів України.
У зв'язку з тим, що станом на 1 червня 2009 року постанова
Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразка, опису та
порядку витрачання, зберігання, обігу та звітності спеціальних
бланків нотаріальних документів", яка прийнята на засіданні
Кабінету Міністрів України 18 лютого 2009 року, не набрала
чинності, з метою забезпечення реалізації конституційних прав
громадян, нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій мають
використовувати залишки спеціальних бланків нотаріальних
документів, зразок та технічний опис яких затверджено наказом
Міністерства юстиції України від 29 квітня 2003 року N 41/5 "Про
запровадження в обіг спеціальних бланків нотаріальних документів
нового зразка", до врегулювання цих питань відповідною постановою
Кабінету Міністрів України.
Прошу довести зазначене до відома всіх нотаріусів.
Міністр М.Оніщуквгору