Документ 997_n33, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.04.2013, підстава - 204-VII
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 14.08.2013, підстава - v2428321-13. Подивитися в історії? )

УГОДА
про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років
(укр/рос)

{Угоду ратифіковано із застереженням Законом  № 204-VII від 18.04.2013}

Дата підписання:

03.09.2011

Дата ратифікації Україною:

18.04.2013

Дата набрання чинності для України:

14.08.2013

Офіційний переклад

Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав (далі - Сторони),

керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права в гуманітарній сфері, Женевськими конвенціями від 12 серпня 1949 року та Додатковими протоколами до них від 8 червня 1977 року, міжнародними договорами та рішеннями, прийнятими в рамках Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД);

ураховуючи, що народи держав - учасниць СНД унесли вирішальний внесок у досягнення перемоги над фашизмом;

виражаючи прагнення зберегти й увічнити пам'ять про мужність і героїзм народів держав - учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди наведені нижче терміни означають:

увічнення пам'яті - діяльність, спрямована на збереження шанобливого ставлення до загиблих військовослужбовців, їхньої мужності і героїзму, безпосередньо пов'язана з облаштуванням, збереженням й утриманням військових поховань і військових пам'ятників, проведенням пошукових робіт з метою виявлення необлікованих військових поховань і персональних даних загиблих військовослужбовців для формування на цій основі електронного банку даних, а також здійснення додаткових заходів, передбачених національним законодавством Сторін;

загиблі військовослужбовці - громадяни колишнього СРСР, які входили до складу Збройних Сил СРСР, партизанських загонів та інших підпільних антифашистських формувань, трудівники тилу, які загинули та поховані під час бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, у полоні, а також померли в результаті наслідків цих боїв у госпіталях, у тому числі в післявоєнний час, на територіях Сторін;

військові поховання - місця поховання загиблих військовослужбовців, у тому числі індивідуальні та братські могили, кладовища або ділянки кладовищ, на територіях Сторін;

військові пам'ятники - меморіальні та інші споруди, пам'ятники, меморіали, пам'ятні місця, території та об'єкти, пов'язані з подіями Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, розташовані на територіях Сторін;

необліковані військові поховання - місця поховання (загибелі) військовослужбовців і цивільних жертв війни, не зареєстровані відповідно до національного законодавства Сторін;

облаштування військових поховань - позначення меж місць поховання та встановлення пам'ятних знаків, надгробків, пам'ятників або інших меморіальних споруд чи їхнє відновлення та ремонт, а також інші необхідні заходи;

утримання військових поховань і військових пам'ятників та догляд за ними - забезпечення збереження військових поховань і військових пам'ятників, утримання їх у належному стані;

пошукова робота - форма увічнення пам'яті шляхом виявлення необлікованих військових поховань і непохованих останків загиблих або зниклих безвісти під час захисту Батьківщини з метою подальшого їх поховання, а також встановлення імен загиблих і зниклих безвісти для увічнення пам'яті про них.

Стаття 2

Сторони здійснюють узгоджені дії для подальшого розвитку гуманітарного співробітництва у сфері увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років і для цих цілей:

здійснюють заходи зі збереження пам'яті про загиблих військовослужбовців, утримання та облаштування військових поховань і військових пам'ятників;

продовжують пошукову роботу, забезпечують поховання загиблих військовослужбовців з військовими почестями;

організують висвітлення фактів про безсмертний подвиг народів держав - учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років;

удосконалюють правові механізми співробітництва під час реалізації цієї Угоди.

Стаття 3

Сторони під час вирішення питань, пов'язаних з виявленням, обліком, облаштуванням та утриманням військових поховань і військових пам'ятників, а також ексгумацією останків загиблих військовослужбовців і їхнім перепохованням, керуються цією Угодою та національним законодавством Сторони, на території якої вони знаходяться.

Сторони під час здійснення заходів з увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років ураховують національні, релігійні та інші традиції народів держав - учасниць СНД, у тому числі написи на могилах і військових пам'ятниках.

Стаття 4

Сторони забезпечують захист і збереження військових поховань і військових пам'ятників, розташованих на їхніх територіях.

Облаштування щойно виявлених військових поховань здійснюється в місцях виявлення останків або, якщо це неможливо, в інших місцях, які гідні пам'яті загиблих військовослужбовців.

Стаття 5

Сторони сприяють виявленню, облікові, облаштуванню, утриманню військових поховань і військових пам'ятників, які знаходяться на їхніх територіях, і догляду за ними, а також вирішенню питань, пов'язаних з ексгумацією, перенесенням останків загиблих військовослужбовців і їхнім перепохованням.

Сторони інформують одна одну про наявність, місцезнаходження, стан військових поховань і військових пам'ятників та обмінюються іменними списками, іншими персональними даними про загиблих військовослужбовців і місце їхнього поховання, а також іншою інформацією, пов'язаною з реалізацією цієї Угоди.

Стаття 6

Сторони забезпечують проведення пошукової роботи, поховання загиблих військовослужбовців з військовими почестями, вживають необхідних заходів для обліку військових поховань на своїх територіях.

Сторони можуть здійснювати спільні заходи з ведення пошукової роботи, перепоховання останків загиблих військовослужбовців, облаштування та утримання військових поховань.

Фінансування спільних заходів, які проводяться в рамках цієї Угоди, здійснюється відповідно до додаткових домовленостей Сторін.

Стаття 7

Сторони забезпечують відповідно до свого національного законодавства надання в безоплатне й безстрокове користування ділянок землі під існуючі військові поховання і військові пам'ятники, а також під військові поховання і військові пам'ятники, які щойно облаштовуються.

Сторони за взаємної заінтересованості інформують одна одну про облаштування військових поховань на нових ділянках землі, проведення перепоховань останків загиблих військовослужбовців, перенесення військових пам'ятників.

Стаття 8

Ексгумація останків загиблих військовослужбовців з метою їхньої передачі заінтересованій Стороні здійснюється виключно за клопотанням заінтересованої Сторони та за згодою Сторони, на території якої знаходяться останки, з урахуванням її національного законодавства.

Взаємні повідомлення передаються Сторонами дипломатичними каналами.

Стаття 9

Сторони беруть на себе витрати з утримання та догляду за військовими похованнями і військовими пам'ятниками, які знаходяться на їхніх територіях.

Кожна Сторона на підставі взаємних домовленостей може також здійснювати за свій рахунок роботи з благоустрою та утримання військових поховань і військових пам'ятників, які знаходяться на територіях інших Сторін. Питання фінансування такої діяльності визначаються окремими домовленостями Сторін.

Витрати на ексгумацію, перевезення та перепоховання останків загиблих військовослужбовців і цивільних жертв війни, а також облаштування військових поховань, у тому числі щойно виявлених, бере на себе Сторона, на прохання або за рішенням якої ці роботи проводяться.

Стаття 10

Сторони відповідно до свого національного законодавства сприяють у вільному доступі громадян Сторін до військових поховань і військових пам'ятників, розташованих на їхніх територіях.

Стаття 11

Сторони вживають заходів щодо недопущення й припинення випадків вандалізму та наруги стосовно військових поховань і військових пам'ятників.

Витрати на ліквідацію збитків, завданих військовим похованням і військовим пам'ятникам, стосовно яких учинено протиправні дії, несе Сторона, на території якої це відбулося, відповідно до свого національного законодавства.

Стаття 12

Сторони відповідно до свого національного законодавства співпрацюють із громадськими об'єднаннями (організаціями), які діють на їхніх територіях, у сфері увічнення пам'яті загиблих військовослужбовців, у тому числі стосовно досягнення домовленостей щодо здійснення конкретних заходів у рамках цієї Угоди.

Стаття 13

Кожна Сторона визначає уповноважений орган, на який покладається реалізація цієї Угоди, про що інформує депозитарій одночасно з повідомленням про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

У разі зміни найменування уповноваженого органу відповідна Сторона протягом 30 днів інформує про це депозитарій.

Уповноважені органи Сторін взаємодіють безпосередньо з технічних питань реалізації цієї Угоди.

Стаття 14

Координація діяльності уповноважених органів Сторін з реалізації цієї Угоди покладається на Раду міністрів оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

З метою розвитку механізмів співробітництва у виконанні завдань, передбачених цією Угодою, а також розгляду питань, які вимагають спільного вирішення, Секретаріат Ради міністрів оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав організує проведення регулярних координаційних нарад представників уповноважених органів Сторін (далі - Координаційна нарада).

Стаття 15

Спірні питання між Сторонами, які виникають під час застосування й тлумачення цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення консультацій і переговорів заінтересованих Сторін у рамках Координаційної наради або за допомогою іншої погодженої Сторонами процедури.

Стаття 16

Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань кожної зі Сторін, які випливають для неї з інших міжнародних договорів, учасницею яких вона є.

Стаття 17

За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які є її невід'ємною частиною та які оформляються відповідним протоколом.

Стаття 18

Ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, які її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Стаття 19

Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна зі Сторін має право вийти із цієї Угоди, надіславши депозитарію письмове повідомлення про такий свій намір не пізніше ніж за 6 місяців до виходу й урегулювавши фінансові та інші зобов'язання, які виникли за час дії Угоди.

Стаття 20

Ця Угода після набрання нею чинності відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці СНД шляхом передачі депозитарію документа про приєднання.

Для держави, яка приєднується, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

Учинено в місті Душанбе 3 вересня 2011 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

За Азербайджанську Республіку

За Російську Федерацію

-

(Підпис)

За Республіку Білорусь

За Республіку Таджикистан

(Підпис)

(Підпис)

За Республіку Вірменія

За Туркменістан

(Підпис)

-

За Республіку Казахстан

За Республіку Узбекистан

(Підпис)

-

За Киргизьку Республіку

За Україну

(Підпис)

(Підпис із застереженнями)

За Республіку Молдова


(Підпис із заявою)ЗАЯВА
Республіки Молдова до Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

03 вересня 2011 року

м. Душанбе

"Фінансові витрати, пов'язані з виконанням положень цієї Угоди, здійснюватимуться відповідно до законодавства Республіки Молдова".(Підпис)

Маріан ЛУПУ

Тимчасово виконуючий обов'язки
Президента Республіки Молдова


Застереження України
до пункту 6 порядку денного засідання Ради глав держав СНД

"Щодо Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні  1941 - 1945 років"

м. Душанбе

3 вересня 2011 року

"За винятком першого абзацу статті 14".

Президент України

(Підпис)

В.Ф. Янукович


СОГЛАШЕНИЕ
об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Государства-участники Содружества Независимых Государств, далее именуемые Сторонами,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права в гуманитарной области, Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года и Дополнительными протоколами к ним от 8 июня 1977 года, международными договорами и решениями, принятыми в рамках Содружества Независимых Государств (далее - СНГ),

учитывая, что народы государств-участников СНГ внесли решающий вклад в достижение победы над фашизмом,

выражая стремление сохранить и увековечить память о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения нижеследующие термины означают:

увековечение памяти - деятельность, направленная на сохранение уважительного отношения к погибшим военнослужащим, их мужеству и героизму, непосредственно связанная с обустройством, сохранением и содержанием воинских захоронений и воинских памятников, проведением поисковых работ в целях выявления неучтенных воинских захоронений и персональных данных погибших военнослужащих для формирования на этой основе электронного банка данных, а также осуществление дополнительных мероприятий, предусмотренных национальным законодательством Сторон;

погибшие военнослужащие - граждане бывшего СССР, входившие в состав Вооруженных Сил СССР, партизанских отрядов и других подпольных антифашистских формирований, труженики тыла, погибшие и похороненные в ходе боевых действий в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в плену, а также умершие в результате их последствий в госпиталях, в том числе в послевоенное время, на территориях Сторон;

воинские захоронения - места погребения погибших военнослужащих, включая индивидуальные и братские могилы, кладбища или участки кладбищ, на территориях Сторон;

воинские памятники - мемориальные и другие сооружения, памятники, мемориалы, памятные места, территории и объекты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенные на территориях Сторон;

неучтенные воинские захоронения - места погребения (гибели) военнослужащих и гражданских жертв войны, не зарегистрированные в соответствии с национальным законодательством Сторон;

обустройство воинских захоронений - обозначение границ мест погребения и установка памятных знаков, надгробий, памятников или иных мемориальных сооружений либо их восстановление и ремонт, а также другие необходимые мероприятия;

содержание воинских захоронений и воинских памятников и уход за ними - обеспечение сохранности воинских захоронений и воинских памятников, поддержание их в надлежащем порядке;

поисковая работа - форма увековечения памяти путем выявления неучтенных воинских захоронений и непогребенных останков погибших или пропавших без вести при защите Отечества для последующего их захоронения, а также установление имен погибших и пропавших без вести для увековечения их памяти.

Статья 2

Стороны предпринимают согласованные меры для дальнейшего развития гуманитарного сотрудничества в сфере увековечения памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в этих целях:

осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и воинских памятников;

продолжают поисковую работу, обеспечивают захоронение погибших военнослужащих с воинскими почестями;

организуют освещение фактов о бессмертном подвиге народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

совершенствуют правовые механизмы сотрудничества в реализации настоящего Соглашения.

Статья 3

Стороны при решении вопросов, связанных с выявлением, учетом, обустройством и содержанием воинских захоронений и воинских памятников, а также эксгумацией останков погибших военнослужащих и их перезахоронением, руководствуются настоящим Соглашением и национальным законодательством Стороны, на территории которой они находятся.

Стороны при осуществлении мероприятий по увековечению памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов учитывают национальные, религиозные и иные традиции народов государств-участников СНГ, включая надписи на могилах и воинских памятниках.

Статья 4

Стороны обеспечивают защиту и сохранение воинских захоронений и воинских памятников, расположенных на их территориях.

Обустройство вновь выявленных воинских захоронений производится в местах нахождения останков или, если это невозможно, в иных местах, достойных памяти погибших военнослужащих.

Статья 5

Стороны способствуют выявлению, учету, обустройству, содержанию воинских захоронений и воинских памятников, находящихся на их территориях, и уходу за ними, а также решению вопросов, связанных с эксгумацией, переносом останков погибших военнослужащих и их перезахоронением.

Стороны информируют друг друга о наличии, местонахождении, состоянии воинских захоронений и воинских памятников и обмениваются именными списками, другими персональными данными о погибших военнослужащих и месте их захоронения, а также другой информацией, связанной с реализацией настоящего Соглашения.

Статья 6

Стороны обеспечивают проведение поисковой работы, захоронение погибших военнослужащих с воинскими почестями, предпринимают необходимые меры для учета воинских захоронений на своих территориях.

Стороны могут осуществлять совместные мероприятия по ведению поисковой работы, перезахоронению останков погибших военнослужащих, обустройству и содержанию воинских захоронений.

Финансирование совместных мероприятий, проводимых в рамках настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с дополнительными договоренностями Сторон.

Статья 7

Стороны обеспечивают в соответствии со своим национальным законодательством предоставление в безвозмездное и бессрочное пользование участков земли под существующие и вновь обустраиваемые воинские захоронения и воинские памятники.

Стороны при взаимной заинтересованности информируют друг друга об обустройстве воинских захоронений на новых участках земли, проведении перезахоронений останков погибших военнослужащих, переносе воинских памятников.

Статья 8

Эксгумация останков погибших военнослужащих в целях их передачи заинтересованной Стороне осуществляется исключительно по ходатайству заинтересованной Стороны и с согласия Стороны, на территории которой находятся останки, с учетом ее национального законодательства.

Взаимные уведомления передаются Сторонами по дипломатическим каналам.

Статья 9

Стороны берут на себя расходы по содержанию и уходу за воинскими захоронениями и воинскими памятниками, находящимися на их территориях.

Каждая Сторона на основании взаимных договоренностей может также осуществлять за свой счет работы по благоустройству и содержанию воинских захоронений и воинских памятников, находящихся на территориях других Сторон. Вопросы финансирования такой деятельности определяются отдельными договоренностями Сторон.

Расходы на эксгумацию, перевозку и перезахоронение останков погибших военнослужащих и гражданских жертв войны, а также обустройство воинских захоронений, в том числе вновь выявленных, берет на себя Сторона, по просьбе или решению которой эти работы производятся.

Статья 10

Стороны в соответствии со своим национальным законодательством содействуют в свободном доступе граждан Сторон к воинским захоронениям и воинским памятникам, расположенным на их территориях.

Статья 11

Стороны предпринимают меры для недопущения и пресечения случаев вандализма и надругательства в отношении воинских захоронений и воинских памятников.

Расходы на ликвидацию ущерба, нанесенного воинским захоронениям и воинским памятникам, в отношении которых совершены противоправные действия, несет Сторона, на территории которой это произошло, в соответствии со своим национальным законодательством.

Статья 12

Стороны в соответствии со своим национальным законодательством сотрудничают с общественными объединениями (организациями), действующими на их территориях, в области увековечения памяти погибших военнослужащих, включая достижение договоренностей об осуществлении конкретных мероприятий в рамках настоящего Соглашения.

Статья 13

Каждая Сторона определяет уполномоченный орган, на который возлагается реализация настоящего Соглашения, о чем информирует депозитарий одновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

В случае изменения наименования уполномоченного органа соответствующая Сторона в течение 30 дней информирует об этом депозитарий.

Уполномоченные органы Сторон взаимодействуют непосредственно по техническим вопросам реализации настоящего Соглашения.

Статья 14

Координация деятельности уполномоченных органов Сторон по реализации настоящего Соглашения возлагается на Совет министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

В целях развития механизмов сотрудничества в выполнении задач, изложенных в настоящем Соглашении, а также для рассмотрения вопросов, требующих совместного решения, Секретариат Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств организует проведение регулярных координационных совещаний представителей уполномоченных органов Сторон (далее - Координационное совещание).

Статья 15

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон в рамках Координационного совещания или посредством другой согласованной Сторонами процедуры.

Статья 16

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участницей которых она является.

Статья 17

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом.

Статья 18

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.

Статья 19

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия Соглашения.

Статья 20

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства-участника СНГ путем передачи депозитарию документа о присоединении.

Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении.

Совершено в городе Душанбе 3 сентября 2011 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За Азербайджанскую Республику
-

За Российскую Федерацию
(подпись)

За Республику Армения
(подпись)

За Республику Таджикистан
(подпись)

За Республику Беларусь
(подпись)

За Туркменистан
-

За Республику Казахстан
(подпись)

За Республику Узбекистан
-

За Кыргызскую Республику
(подпись)

За Украину
(подпись с оговоркой)

За Республику Молдова
(подпись с заявлением)ЗАЯВЛЕНИЕ
Республики Молдова к Соглашению об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

03 сентября 2011 года

г. Душанбе

«Финансовые расходы, связанные с выполнением положений настоящего Соглашения, будут осуществляться в соответствии с законодательством Республики Молдова».


(Подпись)

Мариан ЛУПУ

Временно исполняющий обязанности
Президента Республики Молдова


Оговорка Украины
по пункту 6 повестки дня заседания Совета глав государств СНГ

«О Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

г. Душанбе

3 сентября 2011 года

«За исключением первого абзаца Статьи 14»

Президент Украины

(подпись)

В.Ф.Януковичвгору