Документ 997_048, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 26.04.1996, підстава - 144/96-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 27.06.1996. Подивитися в історії? )

               Угода 
про взаємне визнання пільг і гарантій
для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної
війни, учасників бойових дій на території
інших держав, сімей загиблих
військовослужбовців
(укр/рос)

Статус Угоди див. ( 997_747 )
{ Доповнення до Угоди додатково див. Протокол ( 997_c07 )
від 26.05.95 }
{ Угоду ратифіковано Законом
N 144/96-ВР ( 144/96-ВР ) від 26.04.96 }

Дата підписання: 15.04.1994 Дата ратифікації Україною: 26.04.1996 Дата набрання чинності для України: 27.06.1996
Уряди держав - учасниць цієї Угоди, далі - Сторони,
усвідомлюючи особливу важливість соціального захисту інвалідів і
учасників громадянської та Великої Вітчизняної воєн, учасників
бойових дій на території інших держав, сімей загиблих
військовослужбовців,
керуючись необхідністю взаємного визнання на території своїх
держав пільг і гарантій для вищевказаних категорій осіб,
погодилися про наступне:
Стаття 1
Дія цієї Угоди поширюється на інвалідів і учасників
громадянської та Великої Вітчизняної воєн, учасників бойових дій
на території інших держав, родини загиблих військовослужбовців та
на інші категорії осіб, яким надані пільги законодавством
колишнього Союзу РСР згідно з додатком 1 цієї Угоди.
Стаття 2
Категорії осіб, зазначених в статті 1 цієї Угоди, незалежно
від того, на території держави якої із Сторін вони проживають,
користуються пільгами і гарантіями, передбаченими національним
законодавством Сторін і цієї Угодою.
Сторони не будуть установлювати на території своїх держав
обсяг пільг і гарантій нижче, ніж передбачено додатком 2 цієї
Угоди.
Стаття 3
Категорії осіб, зазначені в статті 1 цієї Угоди, які
тимчасово перебувають на території держав Сторін, мають наступні
пільги та гарантії:
1. Безкоштовне одержання швидкої та невідкладної медичної
допомоги до повного одужання або, як мінімум, до часу, коли
транспортування хворого до місця проживання безпечне для його
здоров'я і життя, без взаємної компенсації витрат Сторонами.
2. Безкоштовне або з 50-відсотковою знижкою отримання ліків
за рецептами лікарів поліклініки держави, перебування при
амбулаторному (поліклінічному) лікуванні, якщо зазначені категорії
осіб мають пільги з лікарського забезпечення, встановлені додатком
2 цієї Угоди, без взаємної компенсації витрат Сторонами на основі
взаємної домовленості між ними.
3. Пільгове обслуговування підприємствами й організаціями
служби побуту, торгівлі, суспільного харчування,
житлово-комунального господарства, транспорту, надання пільг при
відвідуванні культурно-просвітніх установ у порядку, передбаченому
Стороною перебування, якщо зазначені категорії осіб мають ці
пільги відповідно до додатка 2 цієї Угоди.
Стаття 4
Права інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни на
пільговий проїзд на відповідних видах транспорту визначаються
Угодою про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів
і учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних
до них, підписаною главами урядів Співдружності Незалежних Держав
12 березня 1993 року ( 997_301 ).
Стаття 5
Фінансування витрат, пов'язаних з наданням пільг і гарантій
категоріям осіб, що зазначені у статті 1 цієї Угоди, здійснюється
Сторонами згідно з їх національним законодавством.
Стаття 6
Сторони вживатимуть заходів для забезпечення охорони могил,
пам'ятників інвалідам і учасникам Великої Вітчизняної війни,
учасникам бойових дій на території інших держав та інших категорій
осіб, які зазначені у статті 1 цієї Угоди.
Стаття 7
Сторони інформують один одного про зміни в діючому в їхніх
державах законодавстві в галузі соціального захисту категорій
осіб, зазначених у статті 1 цієї Угоди, через Консультативну Раду
з праці, міграції та соціального захисту населення держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Стаття 8
Підставою для надання пільг є документи, видані відповідними
органами колишнього Союзу РСР або Сторонами за формами, що діяли
на 1 січня 1992 року, за місцем постійного проживання особи, яка
має право на пільги.
У випадку видачі згідно з національним законодавством Сторін
зазначених документів особам, не згаданих у додатку 1 цієї Угоди,
уповноважені органи Сторін роблять у них відмітку про дію цих
документів тільки на території держави вказаної Сторони.
Стаття 9
За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити у цю Угоду
необхідні зміни у формі додаткових протоколів до Угоди.
Стаття 10
Контроль за дотриманням цієї Угоди здійснюється
уповноваженими органами Сторін згідно з їх національним
законодавством. Спірні питання вирішуються Сторонами шляхом
взаємних консультацій.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності з дня здачі депозитарію повідомлень
від трьох Сторін, що підтверджують виконання державами -
учасницями внутрішньодержавних процедур, необхідних для вступу її
в силу.
Стаття 12
Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, що
поділяють її цілі і принципи, шляхом передачі депозитарію
документів про приєднання.
Стаття 13
Ця Угода укладається строком на п'ять років і буде
автоматично продовжуватися щоразу на п'ять років. Кожна із Сторін
може заявити про свій намір вийти з цієї Угоди шляхом письмового
повідомлення депозитарію про це не менш ніж за шість місяців до
закінчення відповідного періоду.
Складено в місті Москві 15 квітня 1994 року в єдиному
оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, що надасть
державам, які підписали цю Угоду, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Додаток 1
до Угоди про взаємне
визнання пільг і гарантій
для учасників та інвалідів
Великої Вітчизняної війни,
учасників бойових дій на
території інших держав,
родин загиблих
військовослужбовців
від 15 квітня 1994 року

КАТЕГОРІЇ ОСІБ,
на які поширюється дія угоди про взаємне визнання пільг
і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної
війни, учасників бойових дій на території інших держав,
сімей загиблих військовослужбовців

1. Учасники Великої Вітчизняної війни
1.1. Військовослужбовці, які проходили службу у військових
частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в
період громадянської та Великої Вітчизняної воєн, а також під час
інших бойових операцій із захисту колишнього Союзу РСР, партизани
і підпільники громадянської та Великої Вітчизняної воєн.
1.2. Військовослужбовці, а також особи начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ і державної безпеки
колишнього Союзу РСР, що проходили в період Великої Вітчизняної
війни службу в містах, участь в обороні яких зараховується у
вислугу років для призначення пенсії на пільгових умовах,
встановлених для військовослужбових частин діючої армії.
1.3. Особи вільнонайманого складу Радянської Армії,
Військово-Морського Флоту, військ і органів внутрішніх справ і
державної безпеки колишнього Союзу РСР, які посідали штатні посади
у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу
діючої армії у період Великої Вітчизняної війни, або, що
знаходились у відповідні періоди в містах, брали участь в обороні
яких зараховується у вислугу років для призначення пенсії на
пільгових умовах, встановлених для військовослужбових частин
діючої армії.
1.4. Особи, які у період Великої Вітчизняної війни
знаходились у складі військових частин, штабів і установ, що
входили до складу діючої армії і флоту як синів (вихованців)
полків і юнг.
1.5. Особи, які брали участь у бойових діях проти фашистської
Німеччини та її союзників у роки Другої світової війни на
території іноземних держав у складі партизанських загонів,
підпільних груп та інших антифашистських формувань.
2. Інваліди війни
2.1. Особи з числа військовослужбовців діючої армії,
партизанів і підпільників громадянської та Великої Вітчизняної
воєн, а також робітників та службовців відповідних категорій, що
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, отриманих у період громадянської та Великої
Вітчизняної воєн на фронті, у районі бойових дій, на прифронтових
ділянках залізниць, на спорудженні оборонних рубежів,
військово-морських баз і аеродромів, і прирівняних за пенсійним
забезпеченням до військовослужбовців.
2.2. Особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час оборони
колишнього Союзу РСР, при виконанні інших обов'язків військової
служби в інші періоди або внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на фронті, а також під час проходження військової
служби в Афганістані або в інших державах, у яких велися бойові
дії(*). _______________
(*) Тут і далі перелік держав із вказівкою періодів бойових
дій у них визначається за взаємною домовленістю Сторін.
2.3. Особи начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ і державної безпеки колишнього Союзу РСР, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
отриманих під час виконання службових обов'язків, або внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням
службових обов'язків у державах, де велися бойові дії.
2.4. Особи з числа бійців і командного складу винищувальних
батальйонів, взводів і загонів захисту народу, які діяли у період
з 1 січня 1944 року по 31 грудня 1951 року на території
Української РСР, Білоруської РСР, Литовської РСР, Латвійської РСР,
Естонської РСР, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, отриманих під час виконання службових обов'язків у
цих батальйонах, взводах і загонах.
2.5. Робітники та службовці відповідних категорій, які
обслуговували діючі військові контингенти в інших країнах і стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, отриманих у період ведення бойових дій.
3. Учасники бойових дій на території інших держав
3.1. Військовослужбовці Радянської Армії, Військово-Морського
Флоту, Комітету державної безпеки, особи рядового і начальницького
складу Міністерства внутрішніх справ колишнього Союзу РСР
(включаючи військових фахівців і радників), які відповідно до
рішень урядових органів колишнього Союзу РСР брали участь у
бойових діях на території інших держав.
3.2. Військовозобов'язані, які призивалися на навчальні збори
та спрямовувалися в Афганістан у період ведення бойових дій.
3.3. Військовослужбовці автомобільних батальйонів, які
направлялися в Афганістан для доставки вантажів у цю країну в
період ведення бойових дій.
3.4. Військовослужбовці льотного складу, які робили вильоти
на бойові завдання в Афганістан з території колишнього Союзу РСР.
3.5. Працівники та службовці, які обслуговували радянський
військовий контингент в Афганістані, що одержали поранення,
контузії чи каліцтва, або нагороджені орденами і медалями
колишнього Союзу РСР за участь у забезпеченні бойових дій.
4. Сім'ї загиблих військовослужбовців
4.1. Родини військовослужбовців, партизан, підпільників і
осіб, зазначених у п.п. 1,2 цього додатка, що загинули (зниклих
без звістки) або померлих внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, отриманих під час оборони колишнього Союзу РСР, або під
час виконання інших обов'язків військової служби (службових
обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на фронті.
4.2. Сім'ї загиблих у Велику Вітчизняну війну та осіб з числа
особового складу груп самозахисту об'єктових і аварійних команд
місцевої протиповітряної оборони, сім'ї загиблих працівників
госпіталів та лікарень міста Ленінграда.
4.3. Сім'ї військовослужбовців, осіб керівного і рядового
складу, покликаних на збори військовозобов'язаних Міністерства
оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки колишнього
Союзу РСР, які загинули (померли) під час виконання завдань з
охорони суспільного порядку у разі надзвичайних ситуацій,
пов'язаних з антигромадськими проявами.
4.4. Сім'ї військовослужбовців, які загинули або померли
внаслідок поранення, каліцтва, контузії, захворювання, отриманих у
період бойових дій в Афганістані або в інших державах, де велися
бойові дії.
4.5. До членів сімей загиблих (зниклих без звістки)
військовослужбовців, партизанів та інших осіб, перерахованих у
цьому додатку, належать:
діти та інші утриманці загиблих або зниклих без звістки, яким
у зв'язку з цим виплачується пенсія з нагоди втрати годувальника,
загиблого військовослужбовця;
батьки; дружина (чоловік), що не вступили у повторний шлюб.
5. Герої Радянського Союзу й особи, нагороджені
орденом Слави трьох ступенів, Герої Соціалістичної Праці
6. Інші категорії осіб
6.1. Працівники спеціальних формувань Народного комісаріату
шляхів сполучення, Народного комісаріату зв'язку, плаваючого
складу промислових і транспортних суден та льотно-піднімального
складу авіації, Народного комісаріату рибної промисловості
колишнього Союзу РСР, Морського і річкового флоту,
льотно-піднімального складу авіації Головного управління
північноморського шляху, переведених у період Великої Вітчизняної
війни на положення військовослужбовців, які виконували завдання в
інтересах діючої армії і флоту в межах тилових кордонів діючих
фронтів, оперативних зон флотів, а також членів екіпажів суден
транспортного флоту, інтернованих на початку Великої Вітчизняної
війни в портах інших держав.
6.2. Колишні неповнолітні в'язні концтаборів, гетто та інших
місць примусового утримання, створених фашистами та їх союзниками
в період Другої світової війни(*). _______________
(*) Порядок і умови віднесення осіб до даної категорії
визначаються законодавством Сторін.
6.3. Дружини (чоловіки) померлих інвалідів Великої
Вітчизняної війни і прирівняних до них інвалідів, а також дружини
(чоловіки) померлих учасників війни, партизанів і підпільників,
громадян, які працювали в період блокади в місті Ленінграді на
підприємствах та організаціях міста і нагороджених медаллю "За
оборону Ленінграда" і знаком "Житель блокадного Ленінграда", які
визнавалися інвалідами в результаті загального захворювання,
трудового каліцтва та іншими причинами (за винятком осіб,
інвалідність яких наступила внаслідок протиправних дій), які не
вступали у повторний шлюб.
6.4. Громадяни, які працювали у період блокади в місті
Ленінграді на підприємствах, в установах та організаціях міста і
нагороджені медаллю "За оборону Ленінграда", і особи, нагороджені
знаком "Житель блокадного Ленінграда".
6.5. Особи, нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу
РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу у тилу в
роки Великої Вітчизняної війни.
6.6. Робітники та службовці, які направлялися на роботу в
Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року, та
в інші країни, у яких велися бойові дії.
6.7. Робітники та службовці Комітету державної безпеки
колишнього Союзу РСР, які тимчасово знаходилися на території
Афганістану і не входили до складу обмеженого контингенту
радянських військ.
Додаток 2
до Угоди про взаємне
визнання пільг і гарантій
для учасників та інвалідів
Великої Вітчизняної війни,
учасників бойових дій на
території інших держав,
сімей загиблих
військовослужбовців
від 15 квітня 1994 року

ПЕРЕЛІК
пільг і гарантій, встановлених для категорій осіб,
на яких поширюється дія Угоди про взаємне визнання пільг
і гарантії для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної
війни, учасників бойових дій на території інших держав,
сімей загиблих військовослужбовців(*)

1. Учасники Великої Вітчизняної війни
1.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів. _______________
(*) Пільги з проїзду визначені Угодою про взаємне визнання
прав на пільговий проїзд для інвалідів і учасників Великої
Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, підписаним
главами урядів Співдружності Незалежних Держав 12 березня 1993
року ( 997_301 ).
1.2. Безкоштовне виготовлення і ремонт зубних протезів у
поліклініках за місцем проживання (за винятком протезів з
дорогоцінних металів), а також безкоштовне забезпечення протезами
та іншими протезно-ортопедичними виробами у порядку, передбаченому
кожною із Сторін.
1.3. Користування при виході на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені в період роботи.
1.4. Переважне забезпечення за місцем роботи путівками в
санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, а непрацюючих -
безкоштовне забезпечення путівками в порядку, передбаченому кожною
із Сторін.
1.5. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
1.6. Першочергове забезпечення житловою площею.
1.7. Учасники війни не можуть бути виселені зі службових
житлових приміщень без надання іншого житлового приміщення.
1.8. Право на одержання позики на індивідуальне житлове
будівництво на пільгових умовах відповідно згідно з законодавством
Сторін.
1.9. Право на одержання позики на пільгових умовах для
будівництва будинків житлово-будівельних кооперативів згідно з
законодавством Сторін.
1.10. Право на одержання позики на пільгових умовах членам
садівничих товариств для придбання і будівництва садових будинків
і благоустрою садових ділянок згідно з законодавством Сторін.
1.11. Переважне право на прийом до садівничих товариств
(кооперативів).
1.12. Право на позачергове користування усіма видами послуг
зв'язку.
1.13. Право на позачергове встановлення квартирних телефонів.
1.14. Пільги на податок на додану вартість згідно з
законодавством Сторін.
1.15. Влаштування у будинки-інтернати та прийом на надомне
обслуговування в першочерговому порядку.
1.16. Пільгове обслуговування підприємствами й організаціями
служби побуту, торгівлі, суспільного харчування,
житлово-комунального господарства, транспорту.
Надання пільг під час відвідування культурно-просвітніх
установ у порядку, передбаченому кожною із Сторін.
1.17. Додаткові пільги учасникам Великої Вітчизняної війни,
визнаних інвалідами внаслідок загального захворювання, трудового
каліцтва та інших причин (за винятком осіб, інвалідність яких
наступила внаслідок протиправних дій):
1.17.1. Житлова площа (у межах норм, передбачених чинним
законодавством Сторін), займана цією категорією осіб, оплачується
у розмірі 50 відсотків квартирної плати згідно з законодавством
Сторін, а зайва житлова площа (до 15 кв. метрів) - в одинарному
розмірі.
1.17.2. Учасникам війни та спільно проживаючим з ними членам
їх сімей надається знижка у розмірі 50 відсотків з установленої
плати за користування опаленням, водопроводом, газом і
електроенергією в порядку, передбаченому кожною із Сторін.
1.17.3. Проживаючим у будинках, що не мають центрального
опалення, надається 50-відсоткова знижка з вартості палива, що
використовується в межах норм, встановлених для продажу населенню.
2. Для інвалідів війни
2.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів.
2.2. Безкоштовне виготовлення і ремонт зубних протезів (за
винятком протезів з дорогоцінних металів), а також безкоштовне
забезпечення протезами та іншими протезно-ортопедичними виробами в
порядку, передбаченому кожною із Сторін.
2.3. Користування під час виходу на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи.
2.4. Першочергове обслуговування в амбулаторно-поліклінічних
установах і позачерговій госпіталізації.
Ліквідація госпіталів для інвалідів Вітчизняної війни
допускається тільки за згодою кожної із Сторін.
2.5. Забезпечення в першочерговому порядку за місцем роботи
путівками в санаторії, профілакторії та будинки відпочинку,
безкоштовне забезпечення путівками непрацюючих у порядку,
передбаченому кожною із Сторін.
2.6. Виплата за бажанням замість путівки в санаторій або
будинок відпочинку один раз на два роки грошової компенсації в
порядку і розмірах, обумовлених кожною із Сторін.
2.7. Право на використання чергової щорічної відпустки у
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати терміном до двох тижнів на рік.
2.8. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
внаслідок загального захворювання видається до чотирьох місяців
підряд або до п'яти місяців календарного року.
2.9. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
видається у розмірі 100 відсотків заробітку, незалежно від стажу
роботи.
Інвалідам першої і другої груп при недостатності чергової та
додаткової відпусток для лікування і проїзду в санаторій і назад
дозволяється видавати лікарняні листки на необхідне число днів і
робити виплату допомоги з державного соціального страхування,
незалежно від того, ким і за чий рахунок надана путівка.
2.10. Особи, які потребують поліпшення житлових умов у
першочерговому порядку забезпечуються житловою площею, їм
надаються різного роду сприяння у будівництві індивідуальних
житлових будинків, відпускаються місцеві будівельні матеріали на
індивідуальне житлове будівництво і капітальний ремонт будинків у
першочерговому порядку.
Інваліди війни не можуть бути виселені із службових житлових
приміщень без надання іншого житлового приміщення.
2.11. Житлова площа (у межах норм, передбачених чинним
законодавством Сторін), займана інвалідами та спільно проживаючими
з ними членами їх сімей, оплачується у розмірі 50 відсотків
квартирної плати відповідно до законодавства Сторін, а зайва
житлова площа (до 15 кв. метрів) - в одинарному розмірі.
2.12. Інвалідам і спільно проживаючим з ними членам їх сімей
надається знижка в розмірі 50 відсотків із встановленої плати за
користування опаленням, водопроводом, газом і електроенергією в
порядку, передбаченому кожною із Сторін.
2.13. Проживаючим у будинках, що не мають центрального
опалення, надається 50-відсоткова знижка з вартості палива,
придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню.
Забезпечення паливом провадиться в першочерговому порядку.
2.14. Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків
здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів у порядку,
передбаченому кожною із Сторін.
2.15. Одержання на пільгових умовах позик на індивідуальне
або кооперативне житлове будівництво і капітальний ремонт
приналежних їм будинків, на придбання або будівництво садових
будинків і на благоустрій садових ділянок згідно з законодавством
Сторін.
2.16. Переважне право на вступ у житлово-будівельні
кооперативи, садівничі товариства (кооперативи), на придбання
садових будинків або матеріалів для їхнього будівництва.
2.17. За наявності встановлених медичних показань видаються
безкоштовно легковий автомобіль типу "Запорожець" з ручним
керуванням на семирічний термін або мотоколяска на п'ятирічний
термін експлуатації в порядку, передбаченому кожною із Сторін.
2.18. Забезпечення транспортними засобами, виплата
компенсації витрат на транспортне обслуговування, а також
компенсація витрат, пов'язаних з експлуатацією транспортних
засобів, здійснюється в порядку і розмірах, обумовлених кожною із
Сторін.
2.19. Технічне обслуговування автомобілів і мотоколясок
здійснюється в порядку, передбаченому кожною зі Сторін.
2.20. Пільгове оподатковування відповідно до законодавства
Сторін.
2.21. Позачергове користування усіма видами послуг зв'язку,
позачергове, безкоштовне встановлення квартирних телефонів.
2.22. Відпустка деревини на корені для будівництва
індивідуальних житлових будинків здійснюється в порядку,
передбаченому кожною із Сторін.
2.23. Право на першочергове влаштування у будинки-інтернати
та першочергове обслуговування службою соціальної допомоги вдома.
2.24. Пільгове обслуговування підприємствами й організаціями
служби побуту, торгівлі, суспільного харчування,
житлово-комунального господарства, транспорту.
Надання пільг під час відвідування культурно-просвітніх
установ у порядку, передбаченому кожною із Сторін.
3. Пільги учасникам бойових дій на території інших держав
3.1. Для військовослужбовців Радянської Армії і
Військово-Морського Флоту(*), Комітету державної безпеки, осіб
рядового і керівного складу Міністерства внутрішніх справ
колишнього Союзу РСР, включаючи військових фахівців, радників, які
брали участь у бойових діях: _______________
(*) В тому числі для військовослужбовців льотного складу, які
здійснювали бойові вильоти на бойові завдання в Афганістан з
території колишнього Союзу РСР.
3.1.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів.
3.1.2. Право на безкоштовне позачергове протезування.
3.1.3. Переважне право на забезпечення путівками в санаторії,
профілакторії та будинки відпочинку.
3.1.4. Право на першочергове забезпечення житловою площею, а
визнаним інвалідами першої групи внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, отриманих у бойових діях або під час
виконання інших обов'язків військової служби - на забезпечення
житловою площею позачергово.
Не можуть бути виселені зі службових житлових приміщень без
надання іншого житлового приміщення категорії осіб, зазначених у
пункті 3.1.
3.1.5. Право на одержання позики на пільгових умовах на
індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво відповідно до
законодавства Сторін.
3.1.6. Переважне право на прийом до садівничих товариств
(кооперативів), встановлення телефонів.
3.1.7. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
3.1.8. Право на позаконкурсний вступ у вищі та середні
спеціальні навчальні заклади та переважне право на вступ в
професійно-технічні навчальні заклади і на курси з навчання
відповідним професіям.
3.1.9. Виплата стипендії в підвищеному розмірі інвалідам
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
отриманих під час участі в бойових діях, і особам, що знаходяться
на повному державному забезпеченні.
3.1.10. Оплата праці при освоєнні нової професії (підготовці
нових робітників) у розмірі 100 відсотків тарифної ставки
робітника за весь період навчання(**).
3.1.11. При перепідготовці, навчанні другої професії та
підвищенні кваліфікації збереження на весь період навчання з
відривом від роботи середньої заробітної плати за наявної професії
та кваліфікації(**). _______________
(**) Для військовослужбовців, звільнених у запас (відставку).
3.1.12. Пільги із стягненням податку на додану вартість
згідно з законодавством Сторін.
3.1.13. Надання пільг під час відвідування
культурно-просвітницьких установ у порядку, передбаченому кожною
із Сторін.
3.2. Для військовозобов'язаних, які призивалися на навчальні
збори і направлялися в Афганістан, і військовослужбовців
автомобільних батальйонів, які здійснювали доставку вантажів в
Афганістан у період ведення бойових дій:
3.2.1. Право на безкоштовне позачергове протезування.
3.2.2. Переважне право на забезпечення за місцем роботи
путівками в санаторії, профілакторії та будинки відпочинку, а
також на прийом до садівничих товариств (кооперативів).
3.2.3. Право на використання чергової щорічної відпустки у
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік(*). _______________
(*) І для військовослужбовців, звільнених у запас
(відставку).
3.2.4. Право на першочергове забезпечення житловою площею, а
визнаним інвалідами першої групи внаслідок поранення, контузії,
каліцтва чи захворювання, отриманих у бойових діях або під час
виконання інших обов'язків військової служби, на забезпечення
житловою площею позачергово.
Не можуть бути виселені зі службових житлових приміщень без
надання іншого житлового приміщення категорії осіб, зазначених у
пункті 3.2. і такі, що стали інвалідами 1 і 2 груп.
3.2.5. Право на одержання позики на пільгових умовах на
індивідуальне житлове будівництво згідно з законодавством Сторін.
3.2.6. Право на поза конкурсний вступ у вищі та середні
спеціальні навчальні заклади і переважне право на вступ у
професійно-технічні навчальні заклади і на курси для навчання
відповідним професіям.
3.2.7. Оплата праці за час виробничо-економічного навчання в
об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і установах:
у разі освоєння нової професії (підготовки нових робітників)
100 відсотків тарифної ставки робітника;
у разі перепідготовки, навчанні другої професії та підвищенні
кваліфікації зберігати на весь період навчання з відривом від
роботи середню заробітну плату за наявною професією та
кваліфікацією.
3.2.8. Право на одержання позики на пільгових умовах для
будівництва будинків житлово-будівельних кооперативів згідно з
законодавством Сторін.
3.3. Для робітників та службовців, які обслуговували
радянський військовий контингент в Афганістані, одержали
поранення, контузії чи каліцтва або нагороджених орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за участь у забезпеченні бойових
дій:
3.3.1. Право на користування під час виходу на пенсію
поліклініками, за якими вони були закріплені у період роботи.
3.3.2. Першочергове забезпечення за місцем роботи путівками в
санаторії, профілакторії та будинки відпочинку.
3.3.3. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
3.3.4. Право на одержання позики на пільгових умовах на
індивідуальне житлове будівництво відповідно до законодавства
Сторін.
3.3.5. Переважне право на прийом до садівничих товариств
(кооперативів), встановлення телефонів.
3.3.6. Оплата праці за час виробничо-економічного навчання в
об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і установах:
у разі освоєння нової професії (підготовки нових робітників)
виплачувати 100 відсотків тарифної ставки робітника за весь період
навчання;
у разі перепідготоки, навчанні другої професії та підвищенні
кваліфікації зберігати на весь період навчання з відривом від
роботи середню заробітну плату за наявною професією і
кваліфікацією.
3.3.7. Право на встановлення підвищеної стипендії студентам
вищих та учням середніх спеціальних навчальних закладів, а також
учням професійно-технічних училищ, які стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих у
бойових діях.
3.3.8. Не можуть бути виселені зі службових житлових
приміщень без надання іншого житлового приміщення категорії осіб,
зазначені в пункті 3.3. і такі, що стали інвалідами 1 і 2 груп.
4. Пільги сім'ям загиблих військовослужбовців
4.1. Батькам і дружинам військовослужбовців, які загинули
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час
захисту колишнього Союзу РСР або під час виконання обов'язків
військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на фронті надаються:
4.1.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів.
4.1.2. Користування у разі виходу на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи.
4.1.3. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
4.1.4. Переважне забезпечення за місцем роботи путівками в
санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, а непрацюючих -
безкоштовне забезпечення путівками в порядку, передбаченому кожною
із Сторін.
4.2. Надати дружинам військовослужбовців, які загинули або
померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
отриманих під час виконання інтернаціонального обов'язку в
Афганістані, або іншим особам, на утриманні яких знаходяться діти
цих військовослужбовців, переважне право на одержання за місцем
роботи путівок у будинки відпочинку і пансіонати для спільного
відпочинку з дітьми, а також на одержання для дітей зазначених
військовослужбовців путівок у дитячі оздоровчі установи.
4.3. Пільгове оподатковування родинам загиблих
військовослужбовців відповідно до законодавства Сторін.
4.4. Пільги під час сплати державного збору членам родин
загиблих військовослужбовців за видачу їм посвідчень про право на
спадщину надаються згідно з законодавством Сторін.
4.5. Сім'ї загиблих військовослужбовців, які потребують
поліпшення житлових умов, забезпечуються житловою площею в
першочерговому порядку.
Для них можуть бути передбачені підстави визнання такими, що
потребують поліпшення житлових умов, якщо забезпеченість житловою
площею на одного члена родини вище рівня, установлюваного місцевим
органом влади Сторін.
Сім'ї військовослужбовців, які загинули або пропали без
звістки під час захисту колишнього Союзу РСР або під час виконання
інших обов'язків військової служби, не можуть бути виселені в
судовому порядку із займаних ними житлових приміщень без надання
житлової площі.
4.6. Батькам і не вступившим в повторний шлюб дружинам
загиблих (зниклих без звістки) військовослужбовців незалежно від
виду одержуваної пенсії, дітям та іншим утриманцям загиблих
(зниклого без звістки) військовослужбовця, яким виплачується
пенсія у зв'язку з втратою годувальника, загиблого
військовослужбовця, а також спільно проживаючими з ними члени їх
родини, надається знижка за оплату житлової площі (у межах норм,
передбачених чинним законодавством Сторін) у розмірі 50 відсотків
квартирної плати, а зайва житлова площа (до 15 кв. метрів)
оплачується в одинарному розмірі.
Особам, передбаченим у цьому пункті, і проживаючим разом з
ними членами їх родин, надається знижка в розмірі 50 відсотків з
встановленої плати за користування опаленням, водопроводом, газом
і електроенергією.
Зазначені пільги надаються незалежно від того, хто з членів
сім'ї є наймачем житлового приміщення.
Порядок надання 50 відсоткової знижки з оплати житлової площі
та комунальних послуг визначається законодавством Сторін.
4.7. Сім'ям, які одержують пенсії у зв'язку з втратою
годувальника, загиблого військовослужбовця, які проживають у
будинках, що не мають центрального опалення, надається
50-відсоткова знижка з вартості палива, що надається в межах норм,
встановлених для продажу населенню.
Забезпечення сімей загиблих військовослужбовців паливом
провадиться в першочерговому порядку.
4.8. Члени сімей загиблих військовослужбовців мають право:
4.8.1. На одержання позики на пільгових умовах на
індивідуальне або кооперативне житлове будівництво згідно з
законодавством Сторін.
4.8.2. На одержання позики на пільгових умовах членам
садівничих товариств для придбання і будівництва садових будинків
і благоустрій садових ділянок згідно з законодавством Сторін.
4.8.3. На переважний (першочерговий) вступ у
житлово-будівельні кооперативи.
4.8.4. Одержання місцевих будівельних матеріалів на
індивідуальне житлове будівництво і капітальний ремонт будинків у
першочерговому порядку.
4.8.5. Капітальний ремонт будинків вказаної категорії осіб
провадиться за рахунок коштів місцевого бюджету в порядку,
передбаченому кожною із Сторін.
4.8.6. На відпустку деревини на корені для будівництва
будинків у порядку, передбаченому кожною із Сторін.
4.8.7. Першочерговий прийом до будинків-інтернатів для
перестарілих та інвалідів, обслуговування в домашніх умовах, а
також на обслуговування територіальними центрами соціального
обслуговування.
4.9. У випадку смерті інваліда Великої Вітчизняної війни
членам його родини виплачується допомога на поховання в розмірі,
передбаченому законодавством кожної зі Сторін, але не менше
двомісячної суми призначеної йому пенсії. При відсутності членів
родини допомога видається іншим особам, які прийняли на себе
обов'язок щодо поховання померлого інваліда.
4.10. Сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців,
запрошених на збори військовозобов'язаних, осіб керівного і
рядового складу органів внутрішніх справ, одноразова допомога
виплачується в розмірах, встановлених законодавством Сторін.
4.11. У випадку смерті військовослужбовця його сім'я має
право на проїзд до місця поховання і назад (але не більш трьох
чоловік), а також на проїзд до обраного сім'єю нового місця
проживання (протягом шести місяців із дня смерті
військовослужбовця) за рахунок коштів міністерств оборони Сторін.
4.12. Поховання померлого (загиблого) військовослужбовця
здійснюється за місцем його останньої служби за рахунок коштів
міністерств оборони Сторін. У виняткових випадках перевезення тіла
військовослужбовця, що загинув у мирний час за умов виконання
військового (цивільного) обов'язку або померлого від загальних
захворювань, до інших місць поховання (перепоховання) може
провадитися за рішенням Міністерства оборони або командуючого
військами округу (групою військ, флотом), командуючого внутрішніх
військ Сторін.
4.13. За дружинами померлих генералів, адміралів і
пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, які одержують пенсії
у зв'язку з втратою годувальника, зберігається довічно право на
відповідні пільги, встановлювані законодавством Сторін для
військовослужбовців, військовозобов'язаних, осіб, звільнених з
військової служби у відставку, та їх сімей.
4.14. Після смерті інваліда Вітчизняної війни, який отримав
безкоштовно легковий автомобіль або мотоколяску, автомобіль або
мотоколяска залишається у власності його сім'ї.
5. Пільги для Героїв Радянського Союзу,
Героїв Соціалістичної Праці й осіб, нагороджених
орденом Слави трьох ступенів
5.1. Користування у разі виходу на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи (служби).
5.2. Особам, які потребують санаторно-курортного лікування,
за висновком лікувальної установи, щорічно видається безкоштовна
путівка в санаторій або будинок відпочинку за місцем роботи
(служби), а непрацюючим пенсіонерам - органами, що призначили
пенсії в порядку, передбаченому кожною із Сторін.
5.3. Першочергове забезпечення житловою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов.
5.4. Житлова площа (у межах норм, передбачених чинним
законодавством Сторін), займана цією категорією осіб і членами
їхніх сімей, оплачується в розмірі 50 відсотків квартирної плати
відповідно до законодавства Сторін, а зайва житлова площа (до 15
кв. метрів) - в одинарному розмірі.
5.5. Пільги щодо податків, зборів і мита відповідно до
законодавства Сторін.
5.6. Право на позачергове обслуговування видовищними і
комунально-побутовими підприємствами, культурно-просвітницькими
установами.
5.7. Додаткові пільги для Героїв Радянського Союзу й осіб,
нагороджених орденом Слави трьох ступенів:
5.7.1. Право на додаткову житлову площу в розмірі до 20
кв. м. Додаткова житлова площа, займана цією категорією осіб,
оплачується в одинарному розмірі.
5.7.2. Зазначеній категорії осіб і спільно проживаючим з ними
членам їхніх сімей надається знижка в розмірі 50 відсотків із
встановленої плати за користування опаленням, водопроводом, газом
і електроенергією в порядку, передбаченому кожною із Сторін.
6. Для інших категорій осіб
6.1. Для працівників спеціальних формувань Народного
комісаріату шляхів сполучення, Народного комісаріату зв'язку,
плаваючого складу промислових і транспортних суден і
льотно-піднімального складу авіації, Народного комісаріату рибної
промисловості колишнього Союзу РСР, Морського і річкового флоту,
льотно-піднімального складу авіації Головного північноморського
управління, переведених у період Великої Вітчизняної війни на
положення військовослужбовців, які виконували завдання в інтересах
діючої армії і флоту в межах тилових кордонів діючих фронтів,
оперативних зон флотів, а також членів екіпажів суден
транспортного флоту, інтернованих на початку Великої Вітчизняної
війни в портах інших держав:
6.1.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів.
6.1.2. Користування при виході на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи.
6.1.3. Першочергове безкоштовне зубне протезування в
поліклініках за місцем проживання (за винятком протезування з
дорогоцінних металів).
6.1.4. Переважне право на забезпечення за місцем роботи
путівками в санаторії, профілакторії, будинки відпочинку.
6.1.5. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
6.1.6. Одержання позики на пільгових умовах на індивідуальне
житлове будівництво відповідно до законодавства Сторін.
6.1.7. Одержання позики на пільгових умовах членам садівничих
товариств для придбання і будівництва садових будинків і
благоустрій садових ділянок відповідно до законодавства Сторін.
6.1.8. Переважне право на прийом до садівничих товариств
(кооперативів).
6.1.9. Не можуть бути виселені зі службових житлових
приміщень без надання іншого житлового приміщення категорії осіб,
зазначених у пункті 6.1. і такі, що стали інвалідами 1 і 2 груп.
6.1.10. Пільгове оподатковування згідно з законодавством
Сторін.
6.1.11. Переважне право на встановлення квартирних телефонів.
6.1.12. Пільгове обслуговування підприємствами й
організаціями служби побуту, торгівлі, суспільного харчування,
житлово-комунального господарства, транспорту.
Надання пільг при відвідуванні культурно-просвітницьких
установ у порядку, передбаченому кожною із Сторін.
6.1.13. Першочергове влаштування у будинки-інтернати для
перестарілих та інвалідів, обслуговування в домашніх умовах, а
також обслуговування територіальними центрами соціального
обслуговування.
6.2. Для колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів, гетто та
інших місць примусового утримання, створених фашистами і їх
союзниками в період Другої світової війни:
6.2.1. 50-відсоткова знижка з вартості ліків, що одержують за
рецептами лікарів.
6.2.2. Користування у разі виходу на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи.
6.2.3. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
6.2.4. Переважне право на забезпечення за місцем роботи
путівок в санаторії, профілакторії і будинки відпочинку, а також
на прийом до садівничих товариств (кооперативів), встановлення
телефону.
6.2.5. Одержання позики на індивідуальне житлове будівництво
на пільгових умовах відповідно до законодавства Сторін.
6.2.6. Одержання позики членам садівничих товариств для
придбання або будівництва садових будинків і на благоустрій
садових ділянок на пільгових умовах відповідно до законодавства
Сторін.
6.2.7. Додаткові пільги колишнім неповнолітнім в'язням
концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, створених
фашистами та їх союзниками в період Другої світової війни,
визнаних інвалідами внаслідок загального захворювання, трудового
каліцтва та інших причин (за винятком осіб, інвалідність яких
наступила внаслідок протиправних дій):
6.2.7.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів.
6.2.7.2. Житлова площа (у межах норм, передбачених чинним
законодавством Сторін), займана цією категорією осіб і членами
сімей, які проживають разом з ними, оплачується в розмірі 50
відсотків квартирної плати в порядку, передбаченому законодавством
Сторін, а зайва житлова площа (до 15 кв. метрів) - в одинарному
розмірі.
50-відсоткова знижка з встановленої плати за користування
опаленням, водопроводом, газом і електроенергією в порядку,
передбаченому кожною із Сторін.
6.2.7.3. Не можуть бути виселені з службових житлових
приміщень без надання іншого житлового приміщення категорії осіб,
зазначені у цьому пункті і такі, що стали інвалідами 1 і 2 груп.
6.3. Дружини (чоловіки) померлих інвалідів Великої
Вітчизняної війни і прирівняних до них інвалідів, а також дружини
(чоловіки) померлих учасників війни, партизанів і підпільників,
громадян, що працювали в період блокади в місті Ленінграді на
підприємствах, установах і організаціях міста та нагороджених
медаллю "За оборону Ленінграда" і знаком "Житель блокадного
Ленінграда", що визнавалися інвалідами від масштабного
захворювання, трудового каліцтва та інших причин (за винятком
осіб, інвалідність яких наступила внаслідок протиправних дій), що
не вступали в інший шлюб:
6.3.1. Житлова площа (у межах норм, передбачених чинним
законодавством Сторін), займана цією категорією осіб, оплачується
в розмірі 50 відсотків квартирної плати відповідно до
законодавства Сторін, а зайва житлова площа (до 15 кв. метрів) - в
одинарному розмірі.
6.3.2. Учасникам війни і спільно проживаючим з ними членам їх
родин надається знижка в розмірі 50 відсотків із установленої
плати за користування опаленням, водопроводом, газом і
електроенергією в порядку, передбаченому кожної зі Сторін.
6.3.3. Проживаючої в будинках, що не мають центрального
опалення, надається 50-процентна знижка з вартості палива, що
здобувається в межах норм, установлених для продажу населенню.
6.4. Для громадян, що працювали в період блокади в місті
Ленінграді на підприємствах, в установах і організаціях міста і
нагороджених медаллю "За оборону Ленінграда" і знаком "Житель
блокадного Ленінграда":
6.4.1. 50-відсоткова знижка з вартості ліків, що отримують за
рецептами лікарів.
6.4.2. Користування у разі виходу на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи.
6.4.3. Переважне забезпечення за місцем роботи путівками в
санаторії, профілакторії та будинки відпочинку.
6.4.4. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
6.4.5. Право на одержання позики на пільгових умовах на
індивідуальне житлове будівництво в порядку, передбаченому для
інвалідів Великої Вітчизняної війни згідно з законодавством
Сторін.
6.4.6. Право на одержання позики на пільгових умовах членам
садівничих товариств для придбання або будівництва садових
будинків і на благоустрій садових ділянок згідно з законодавством
Сторін.
6.4.7. Переважне право на прийом до садівничих товариств
(кооперативів).
6.4.8. Переважне право на встановлення квартирних телефонів.
6.4.9. Додаткові пільги громадянам, що працювали в період
блокади у місті Ленінграді на підприємствах, в установах і
організаціях міста та нагороджених медаллю "За оборону Ленінграда"
і знаком "Житель блокадного Ленінграда", визнаними інвалідами
внаслідок масштабного захворювання, трудового каліцтва та інших
причин (за винятком осіб, інвалідність яких настала внаслідок
протиправних дій):
6.4.9.1. Безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів.
6.4.9.2. Житлова площа (у межах норм, передбачених чинним
законодавством Сторін), займана цією категорією осіб і членами їх
родин, що проживають разом з ними, оплачується в розмірі 50
відсотків квартирної плати в порядку, передбаченому законодавством
Сторін, а зайва житлова площа (до 15 кв. метрів) - в одинарному
розмірі.
50-відсоткова знижка з встановленої плати за користування
опаленням, водопроводом, газом і електроенергією в порядку,
передбаченому кожною із Сторін.
6.4.9.3. Не можуть бути виселені зі службових житлових
приміщень без надання іншого житлового приміщення категорії осіб,
зазначені у цьому пункті і такі особи, які стали інвалідами 1 і 2
груп.
6.5. Для осіб, нагороджених орденами і медалями СРСР за
самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу у роки
Великої Вітчизняної війни:
6.5.1. 50-відсоткова знижка з вартості ліків, що надаються за
рецептами лікарів, для пенсіонерів, що одержують пенсію в
мінімальному розмірі.
6.5.2. Користування у разі виходу на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи.
6.5.3. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
6.5.4. Право на одержання позики на індивідуальне житлове
будівництва на пільгових умовах згідно з законодавством Сторін.
6.5.5. Право на одержання позики членам садівничих товариств
для придбання і будівництва садових будинків і благоустрій садових
ділянок на пільгових умовах згідно з законодавством Сторін.
6.5.6. Переважне право на прийом до садівничих товариств
(кооперативів), встановлення телефону, ремонт квартири.
6.5.7. Не можуть бути виселені зі службових житлових
приміщень без надання іншого житлового приміщення категорії осіб,
зазначених у пункті 6.5. і осіб, які стали інвалідами 1 і 2 груп.
6.6. Для робітників та службовців, які направлялися в
Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року та в
інші країни, де велися бойові дії:
6.6.1. Користування у разі виходу на пенсію поліклініками, за
якими вони були закріплені у період роботи.
6.6.2. Переважне право на забезпечення за місцем роботи
путівками в санаторії, профілакторії та будинки відпочинку.
6.6.3. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час.
6.6.4. Право на одержання позики на пільгових умовах на
індивідуальне житлове будівництво згідно з законодавством Сторін.
6.6.5. Переважне право на прийом до садівничих товариств
(кооперативів), встановлення телефонів.
6.6.6. Не можуть бути виселені зі службових житлових
приміщень без надання іншого житлового приміщення категорії осіб,
зазначених у пункті 6.6. і особи, що стали інвалідами 1 і 2 груп.
6.7. Для робітників та службовців Комітету державної безпеки
колишнього Союзу РСР, що тимчасово знаходилися на території
Афганістану і не входили до складу обмеженого контингенту
радянських військ:
6.7.1. Право на безкоштовне забезпечення позачергово
протезуванням.
6.7.2. Переважне право на забезпечення за місцем роботи
путівками в санаторії, профілакторії і будинки відпочинку, а також
на прийом до садівничих товариств (кооперативів).
6.7.3. Право на використання чергової щорічної відпустки в
зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.
6.7.4. Право на першочергове забезпечення житловою площею, а
інвалідам першої групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювань, отриманих у бойових діях або під час виконання інших
обов'язків військової служби, - на забезпечення житловою площею
позачергово.
6.7.5. Не можуть бути виселені зі службових житлових
приміщень без надання іншого житлового приміщення категорії осіб,
зазначених у пункті 6.7. і особи, які стали інвалідами 1 і 2 груп.
6.7.6. Право на одержання позики на індивідуальне житлове
будівництво на пільгових умовах згідно з законодавством Сторін.
6.7.7. Право на позачерговий вступ у вищі і середні
спеціальні навчальні заклади і переважне право на вступ у
професійно-технічні навчальні заклади і на курси для навчання
відповідним професіям.
Пояснювальна записка
до Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій
для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної
війни, учасників бойових дій на території інших
держав, сімей загиблих військовослужбовців

15 квітня 1994 року державами-учасницями Співдружності
Незалежних Держав укладена Угода про взаємне визнання пільг і
гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни,
учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих
військовослужбовців.
Укладення цієї Угоди викликане необхідністю міжнародного
правового врегулювання питань соціального захисту учасників і
інвалідів Великої Вітчизняної війни, членів сімей загиблих
військовослужбовців та прирівнених до них осіб, збереження за ними
встановлених пільг і гарантій незалежно від місця проживання.
Ратифікація Угоди сприятиме поглибленню співробітництва між
країнами-учасницями Співдружності в галузі соціального захисту
населення. Вона не потребує внесення змін до чинного законодавства
і прийняття нових законодавчих актів.
Оскільки рівень соціального захисту ветеранів війни,
встановлений національним законодавством України, значно вищий за
рівень, передбачений Угодою, то її ратифікація та наступне
застосування не потребує додаткових витрат із державного бюджету.
Так, якщо витрати на реалізацію Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
складають в даний час близько 100 трлн.крб, то витрати на
реалізацію вказаної Угоди в сумі цих витрат становитимуть лише
близько 50 процентів.
Виконання Угоди в Україні забезпечуватимуть:
Міністерство соціального захисту населення України;
Міністерство оборони України;
Міністерство фінансів України;
Міністерство економіки України.
Розрахунок
витрат коштів з Державного та місцевих бюджетів на реалізацію
статті 3 Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для
учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників
бойових дій на території інших держав, сімей загиблих
військовослужбовців
----------------------------------------------------------------------- Назва пільгової | Короткий зміст |Кількість|Витрати на|Загальна категорії | пільг | осіб |одну особу|сума витрат громадян | | (тис.) |на рік |на рік | | |(млн крб) |(млрд крб) ------------------+-------------------+---------+----------+----------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ----------------------------------------------------------------------- учасники війни, надання 200 1,7 340
інваліди війни, невідкладної
учасники бойових медичної допомоги
дій на території ветеранам війни та
інших країн, сім'ї обслуговування
загиблих службами побуту,
військово- торговельного
службовців обслуговування,
підприємств
транспорту,
житлово-
комунального
господарства

Соглашение
о взаимном признании льгот и гарантий
для участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий на территории других
государств, семей погибших военнослужащих
(Москва, 15 апреля 1994 года)

Правительства государств - участников настоящего Соглашения,
далее - Стороны,
сознавая особую важность социальной защиты инвалидов и
участников гражданской и Великой Отечественной войн, участников
боевых действий на территории других государств, семей погибших
военнослужащих,
руководствуясь необходимостью взаимного признания на
территории своих государств льгот и гарантий для вышеуказанных
категорий лиц,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Действие настоящего Соглашения распространяется на инвалидов
и участников гражданской и Великой Отечественной войн, участников
боевых действий на территории других государств, семьи погибших
военнослужащих и на иные категории лиц, которым предоставлены
льготы законодательством бывшего Союза ССР согласно Приложению 1 к
настоящему Соглашению.
Статья 2
Категории лиц, указанные в статье 1 настоящего Соглашения,
независимо от того, на территории государства какой из Сторон они
проживают, пользуются льготами и гарантиями, предусмотренными
национальным законодательством Сторон и настоящим Соглашением.
Стороны не будут устанавливать на территории своих государств
объем льгот и гарантий ниже, чем предусмотрено Приложением 2 к
настоящему Соглашению.
Статья 3
Категории лиц, указанные в статье 1 настоящего Соглашения,
временно пребывающие на территории государств Сторон, имеют
следующие льготы и гарантии:
1. Бесплатное получение скорой и неотложной медицинской
помощи до полного выздоровления либо, как минимум, до времени,
когда транспортировка больного к месту проживания не опасна для
его здоровья и жизни, без взаимной компенсации затрат Сторонами.
2. Бесплатное или с 50-процентной скидкой получение лекарств
по рецептам врачей поликлиники государства пребывания при
амбулаторном (поликлиническом) лечении, если указанные категории
лиц имеют льготы по лекарственному обеспечению, установленные
Приложением 2 к настоящему Соглашению, без взаимной компенсации
затрат Сторонами на основе взаимной договоренности между ними.
3. Льготное обслуживание предприятиями и организациями службы
быта, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, предоставление льгот при посещении
культурно-просветительных учреждений в порядке, определяемом
Стороной пребывания, если указанные категории лиц имеют эти льготы
согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению.
Статья 4
Права инвалидов и участников Великой Отечественной войны на
льготный проезд на соответствующих видах транспорта определяются
Соглашением о взаимном признании прав на льготный проезд для
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц,
приравненных к ним, подписанным главами правительств Содружества
Независимых Государств 12 марта 1993 года ( 997_301 ).
Статья 5
Финансирование затрат, связанных с предоставлением льгот и
гарантий категориям лиц, указанным в статье 1 настоящего
Соглашения, осуществляется Сторонами в соответствии с их
национальным законодательством.
Статья 6
Стороны примут меры для обеспечения охраны могил, памятников
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам
боевых действий на территории других государств и другим
категориям лиц, указанным в статье 1 настоящего Соглашения.
Статья 7
Стороны информируют друг друга об изменениях в действующем в
их государствах законодательстве в области социальной защиты
категорий лиц, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, через
Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите
населения государств - участников Содружества Независимых
Государств.
Статья 8
Основанием для предоставления льгот являются документы,
выданные соответствующими органами бывшего Союза ССР или Сторонами
по формам, действовавшим на 1 января 1992 года, по месту
постоянного жительства лица, имеющего право на льготы.
В случае выдачи в соответствии с национальным
законодательством Сторон указанных документов лицам, не упомянутым
в Приложении 1 к настоящему Соглашению, уполномоченные органы
Сторон делают в них отметку о действии этих документов только на
территории государства данной Стороны.
Статья 9
По взаимной договоренности Стороны могут вносить в настоящее
Соглашение необходимые изменения в виде дополнительных протоколов
к Соглашению.
Статья 10
Контроль за соблюдением настоящего Соглашения осуществляется
уполномоченными органами Сторон в соответствии с их национальным
законодательством. Спорные вопросы решаются Сторонами путем
взаимных консультаций.
Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи депозитарию
уведомлений от трех Сторон, подтверждающих выполнение
государствами - участниками внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления его в силу.
Статья 12
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств, разделяющих его цели и принципы, путем передачи
депозитарию документов о присоединении.
Статья 13
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет
автоматически продлеваться каждый раз на пять лет. Каждая из
Сторон может заявить о своем намерении выйти из настоящего
Соглашения путем письменного уведомления депозитария об этом не
менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода.
Совершено в городе Москве 15 апреля 1994 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его
заверенную копию.
(Подписи)
Приложение 1
к Соглашению о взаимном
признании льгот и гарантий
для участников и инвалидов
Великой Отечественной войны,
участников боевых действий
на территории других
государств, семей погибших
военнослужащих
от 15 апреля 1994 года
КАТЕГОРИИ ЛИЦ,
на которые распространяется действие Соглашения
о взаимном признании льгот и гарантий для участников и
инвалидов Великой Отечественной войны, участников
боевых действий на территории других государств,
семей погибших военнослужащих
1. Участники Великой Отечественной войны
1.1. Военнослужащие, проходившие службу в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в
период гражданской и Великой Отечественной войн, а также во время
других боевых операций по защите бывшего Союза ССР, партизаны и
подпольщики гражданской и Великой Отечественной войн.
1.2. Военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел и государственной безопасности
бывшего Союза ССР, проходившие в период Великой Отечественной
войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в
выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях,
установленных для военнослужащих частей действующей армии.
1.3. Лица вольнонаемного состава Советской Армии,
Военно-Морского Флота, войск и органов внутренних дел и
государственной безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные
должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии в период Великой Отечественной войны,
либо находившиеся в соответствующие периоды в городах, участие в
обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии
на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей
действующей армии.
1.4. Лица, которые в период Великой Отечественной войны
находились в составе воинских частей, штабов и учреждений,
входивших в состав действующей армии и флота в качестве сыновей
(воспитанников) полков и юнг.
1.5. Лица, принимавшие участие в боевых действиях против
фашистской Германии и ее союзников в годы второй мировой войны на
территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов,
подпольных групп и других антифашистских формирований.
2. Инвалиды войны
2.1. Лица из числа военнослужащих действующей армии, партизан
и подпольщиков гражданской и Великой Отечественной войн, а также
рабочих и служащих соответствующих категорий, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в
период гражданской и Великой Отечественной войн на фронте, в
районе военных действий, на прифронтовых участках железных дорог,
на сооружении оборонительных рубежей, военно-морских баз и
аэродромов, и приравненных по пенсионному обеспечению к
военнослужащим.
2.2. Лица из числа военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите
бывшего Союза ССР, при исполнении иных обязанностей военной службы
в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с
пребыванием на фронте, а также при прохождении военной службы в
Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые
действия. (*) _______________
(*) Здесь и далее перечень государств с указанием периодов
боевых действий в них определяется по взаимной договоренности
Сторон.
2.3. Лица начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР,
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья,
полученных при исполнении служебных обязанностей либо вследствие
заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением
служебных обязанностей в государствах, где велись боевые действия.
2.4. Лица из числа бойцов и командного состава истребительных
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, действовавших в
период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года на территории
Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР,
Эстонской ССР, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в этих
батальонах, взводах и отрядах.
2.5. Рабочие и служащие соответствующих категорий,
обслуживавшие действующие воинские контингенты в других странах и
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья либо
заболевания, полученных в период ведения боевых действий.
3. Участники боевых действий на
территории других государств
3.1. Военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота,
Комитета государственной безопасности, лица рядового и
начальствующего состава Министерства внутренних дел бывшего Союза
ССР (включая военных специалистов и советников), которые в
соответствии с решениями правительственных органов бывшего Союза
ССР принимали участие в боевых действиях на территории других
государств.
3.2. Военнообязанные, призывавшиеся на учебные сборы и
направлявшиеся в Афганистан в период ведения боевых действий.
3.3. Военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся
в Афганистан для доставки грузов в эту страну в период ведения
боевых действий.
3.4. Военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на
боевые задания в Афганистан с территории бывшего Союза ССР.
3.5. Рабочие и служащие, обслуживавшие советский воинский
контингент в Афганистане, получившие ранения, контузии или увечья,
либо награжденные орденами и медалями бывшем Союза ССР за участие
в обеспечении боевых действий.
4. Семьи погибших военнослужащих
4.1. Семьи военнослужащих, партизан, подпольщиков и лиц,
указанных в п. п. 1, 2 настоящего Приложения, погибших (пропавших
без вести) или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при защите бывшего Союза ССР или при исполнении иных
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте.
4.2. Семьи погибших в Великую Отечественную войну лиц из
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных
команд местной противовоздушной обороны, семьи погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда.
4.3. Семьи военнослужащих, лиц начальствующего и рядового
состава, призванных на сборы военнообязанных Министерства обороны,
органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего
Союза ССР, погибших (умерших) во время выполнения задач по охране
общественного порядка при чрезвычайных обстоятельствах, связанных
с антиобщественными проявлениями.
4.4. Семьи военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, увечья, контузии, заболевания, полученных в период боевых
действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись
боевые действия.
4.5. К членам семей погибших (пропавших без вести)
военнослужащих, партизан и других лиц, перечисленных в настоящем
Приложении, относятся:
дети и другие иждивенцы погибшего или пропавшего без вести,
которым в связи с этим выплачивается пенсия по случаю потери
кормильца за погибшего военнослужащего;
родители;
супруга (супруг), не вступившие в повторный брак.
5. Герои Советского Союза и лица,
награжденные орденом Славы трех степеней,
Герои Социалистического Труда
6. Другие категории лиц
6.1. Работники специальных формирований Народного
комиссариата путей сообщения, Народного комиссариата связи,
плавающего состава промысловых и транспортных судов и
летно-подъемного состава авиации, Народного комиссариата рыбной
промышленности бывшего Союза ССР, Морского и речного флота,
летно-подъемного состава авиации Главсевморпути, переведенных в
период Великой Отечественной войны на положение военнослужащих и
выполнявших задачи в интересах действующей армии и флота в
пределах тыловых границ действующих фронтов, оперативных зон
флотов, а также членов экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств.
6.2. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны. (*) _______________
(*) Порядок и условия отнесения лиц к данной категории
определяются законодательством Сторон.
6.3. Жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших
участников войны, партизан и подпольщиков, граждан, работавших в
период блокады в городе Ленинграде на предприятиях и организациях
города и награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком
"Житель блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в
результате общего заболевания, трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие
противоправных действий), которые не вступали в другой брак.
6.4. Граждане, работавшие в период блокады в городе
Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и
награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные
знаком "Житель блокадного Ленинграда".
6.5. Лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР
за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в
годы Великой Отечественной войны.
6.6. Рабочие и служащие, направлявшиеся на работу в
Афганистан в период с 1 декабря 1979 года по декабрь 1989 года, и
в другие страны, в которых велись боевые действия.
6.7. Рабочие и служащие Комитета государственной безопасности
бывшего Союза ССР, временно находившиеся на территории Афганистана
и не входившие в состав ограниченного контингента советских войск.
Приложение 2
к Соглашению о взаимном
признании льгот и гарантий
для участников и инвалидов
Великой Отечественной войны,
участников боевых действий
на территории других
государств, семей погибших
военнослужащих
от 15 апреля 1994 года
ПЕРЕЧЕНЬ
льгот и гарантий, установленных для
категорий лиц, на которых распространяется действие
Соглашения о взаимном признании льгот и гарантий для
участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий на территории других
государств, семей погибших военнослужащих (*)
1. Участники Великой Отечественной войны
1.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей. _______________
(*) Льготы по проезду определены Соглашением о взаимном
признании прав на льготный проезд для инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним,
подписанным главами правительств Содружества Независимых
Государств 12 марта 1993 года ( 997_301 ).
1.2. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в
поликлиниках по месту жительства (за исключением протезов из
драгоценных металлов), а также бесплатное обеспечение протезами и
другими протезно-ортопедическими изделиями в порядке, определяемом
каждой из Сторон.
1.3. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к
которым они были прикреплены в период работы.
1.4. Преимущественное обеспечение по месту работы путевками в
санатории, профилактории, дома отдыха, а неработающих - бесплатное
обеспечение путевками в порядке, определяемом каждой из Сторон.
1.5. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время, а также на получение дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в
году.
1.6. Первоочередное обеспечение жилой площадью.
1.7. Участники войны не могут быть выселены из служебных
жилых помещений без предоставления другого жилого помещения.
1.8. Право на получение ссуды на индивидуальное жилищное
строительство на льготных условиях в соответствии с
законодательством Сторон.
1.9. Право на получение ссуды на льготных условиях на
строительство домов жилищно-строительных кооперативов в
соответствии с законодательством Сторон.
1.10. Право на получение ссуды на льготных условиях членам
садоводческих товариществ на приобретение и строительство садовых
домиков и благоустройство садовых участков в соответствии с
законодательством Сторон.
1.11. Преимущественное право на прием в садоводческие
товарищества (кооперативы).
1.12. Право на внеочередное пользование всеми видами услуг
связи.
1.13. Право на внеочередную установку квартирных телефонов.
1.14. Льготы по подоходному налогу в соответствии с
законодательством Сторон.
1.15. Устройство в дома - интернаты и прием на надомное
обслуживание в первоочередном порядке.
1.16. Льготное обслуживание предприятиями и организациями
службы быта, торговли, общественного питания,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.
Предоставление льгот при посещении культурно-просветительных
учреждений в порядке, определяемом каждой из Сторон.
1.17. Дополнительные льготы участникам Великой Отечественной
войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность
которых наступила вследствие противоправных действий):
1.17.1. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных
действующим законодательством Сторон), занимаемая этой категорией
лиц, оплачивается в размере 50 процентов квартирной платы в
соответствии с законодательством Сторон, а излишняя жилая площадь
(до 15 кв. метров) - в одинарном размере.
1.17.2. Участникам войны и совместно проживающим с ними
членам их семей предоставляется скидка в размере 50 процентов с
установленной платы за пользование отоплением, водопроводом, газом
и электроэнергией в порядке, определяемом каждой из Сторон.
1.17.3. Проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, предоставляется 50-процентная скидка со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению.
2. Для инвалидов войны
2.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
2.2. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных металлов), а также бесплатное
обеспечение протезами и другими протезно-ортопедическими изделиями
в порядке, определяемом каждой из Сторон.
2.3. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к
которым они были прикреплены в период работы.
2.4. Преимущественное обслуживание в
амбулаторно-поликлинических учреждениях и внеочередная
госпитализация.
Ликвидация госпиталей для инвалидов Отечественной войны
допускается только с согласия каждой из Сторон.
2.5. Обеспечение в первоочередном порядке по месту работы
путевками в санатории, профилактории и дома отдыха, бесплатное
обеспечение путевками неработающих в порядке, определяемом каждой
из Сторон.
2.6. Выплата по желанию вместо путевки в санаторий или дом
отдыха один раз в два года денежной компенсации в порядке и
размерах, определяемых каждой из Сторон.
2.7. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время, а также на получение дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в
году.
2.8. Пособие по временной нетрудоспособности вследствие
общего заболевания выдается до четырех месяцев подряд или до пяти
месяцев в календарном году.
2.9. Пособие по временной нетрудоспособности выдается в
размере 100 процентов заработка, независимо от стажа работы.
Инвалидам первой и второй групп при недостаточности
очередного и дополнительного отпусков для лечения и проезда в
санаторий и обратно разрешается выдавать больничные листки на
необходимое число дней и производить выплату пособий по
государственному социальному страхованию, независимо от того, кем
и за чей счет предоставлена путевка.
2.10. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий в
первоочередном порядке обеспечиваются жилой площадью, им
оказывается всемерное содействие в строительстве индивидуальных
жилых домов, отпускаются местные строительные материалы на
индивидуальное жилищное строительство и капитальный ремонт домов в
первоочередном порядке.
Инвалиды войны не могут быть выселены из служебных жилых
помещений без предоставления другого жилого помещения.
2.11. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных
действующим законодательством Сторон), занимаемая инвалидами и
совместно проживающими с ними членами их семей, оплачивается в
размере 50 процентов квартирной платы в соответствии с
законодательством Сторон, а излишняя жилая площадь (до 15 кв.
метров) - в одинарном размере.
2.12. Инвалидам и совместно проживающим с ними членам их
семей предоставляется скидка в размере 50 процентов с
установленной платы за пользование отоплением, водопроводом, газом
и электроэнергией в порядке, определяемом каждой из Сторон.
2.13. Проживающим в домах, не имеющих центрального отопления,
предоставляется 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению. Обеспечение топливом производится в первоочередном
порядке.
2.14. Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов
производится за счет средств местных бюджетов в порядке,
определяемом каждой из Сторон.
2.15. Получение на льготных условиях ссуд на индивидуальное
или кооперативное жилищное строительство и капитальный ремонт
принадлежащих им домов, на приобретение или строительство садовых
домиков и на благоустройство садовых участков в соответствии с
законодательством Сторон.
2.16. Преимущественное право на вступление в
жилищно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества
(кооперативы), на приобретение садовых домиков или материалов для
их строительства.
2.17. При наличии установленных медицинских показаний
выдаются бесплатно легковой автомобиль типа "Запорожец" с ручным
управлением на семилетний срок либо мотоколяска на пятилетний срок
эксплуатации в порядке, определяемом каждой из Сторон.
2.18. Обеспечение транспортными средствами, выплата
компенсации расходов на транспортное обслуживание, а также
компенсация расходов, связанных с эксплуатацией транспортных
средств, производится в порядке и размерах, определяемых каждой из
Сторон.
2.19. Техническое обслуживание автомобилей и мотоколясок
производится в порядке, определяемом каждой из Сторон.
2.20. Льготное налогообложение в соответствии с
законодательством Сторон.
2.21. Внеочередное пользование всеми видами услуг связи,
внеочередная, бесплатная установка квартирных телефонов.
2.22. Отпуск древесины на корню для строительства
индивидуальных жилых домов производится в порядке, определяемом
каждой из Сторон.
2.23. Право на первоочередное устройство в дома - интернаты и
первоочередное обслуживание службой социальной помощи на дому.
2.24. Льготное обслуживание предприятиями и организациями
службы быта, торговли, общественного питания,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.
Предоставление льгот при посещении культурно-просветительных
учреждений в порядке, определяемом каждой из Сторон.
3. Льготы участникам боевых действий
на территории других государств
3.1. Для военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского
Флота, (*) Комитета государственной безопасности, лиц рядового и
начальствующего состава Министерства внутренних дел бывшего Союза
ССР, включая военных специалистов, советников, принимавших участие
в боевых действиях: _______________
(*) В том числе для военнослужащих летного состава,
совершавших боевые вылеты на боевые задания в Афганистан с
территории бывшего Союза ССР.
3.1.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
3.1.2. Право на бесплатное внеочередное протезирование.
3.1.3. Преимущественное право на обеспечение путевками в
санатории, профилактории и дома отдыха.
3.1.4. Право на первоочередное обеспечение жилой площадью, а
признанным инвалидами первой группы вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных в боевых действиях либо при
исполнении иных обязанностей военной службы - на обеспечение жилой
площадью вне очереди.
Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без
предоставления другого жилого помещения категории лиц, указанные в
пункте 3.1.
3.1.5. Право на получение ссуды на льготных условиях на
индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство в
соответствии с законодательством Сторон.
3.1.6. Преимущественное право на прием в садоводческие
товарищества (кооперативы), установку телефонов.
3.1.7. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время, а также на получение дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в
году.
3.1.8. Право на внеконкурсное поступление в высшие и средние
специальные учебные заведения и преимущественное право на
поступление в профессионально-технические учебные заведения и на
курсы обучения соответствующим профессиям.
3.1.9. Выплата стипендии в повышенном размере инвалидам
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
при участии в боевых действиях, и лицам, находящимся на полном
государственном обеспечении.
3.1.10. Оплата труда при освоении новой профессии (подготовке
новых рабочих) в размере 100 процентов тарифной ставки рабочего за
весь период обучения. (**)
3.1.11. При переподготовке, обучении второй профессии и
повышении квалификации сохранение на весь период обучения с
отрывом от работы средней заработной платы по имеющейся профессии
и квалификации. (**) _______________
(**) Для военнослужащих, уволенных в запас (отставку).
3.1.12. Льготы по взиманию подоходного налога в соответствии
с законодательством Сторон.
3.1.13. Предоставление льгот при посещении культурно -
просветительных учреждений в порядке, определяемом каждой из
Сторон.
3.2. Для военнообязанных, призывавшихся на учебные сборы и
направлявшихся в Афганистан, и военнослужащих автомобильных
батальонов, осуществлявших доставку грузов в Афганистан в период
ведения боевых действий:
3.2.1. Право на бесплатное внеочередное протезирование.
3.2.2. Преимущественное право на обеспечение по месту работы
путевками в санатории, профилактории и дома отдыха, а также на
прием в садоводческие товарищества (кооперативы).
3.2.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время, а также на получение дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в
году. (*)
3.2.4. Право на первоочередное обеспечение жилой площадью, а
признанным инвалидами первой группы вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных в боевых действиях либо при
исполнении иных обязанностей воинской службы, на обеспечение жилой
площадью вне очереди.
Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без
предоставления другого жилого помещения категории лиц, указанные в
пункте 3.2 и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.
3.2.5. Право на получение ссуды на льготных условиях на
индивидуальное жилищное строительство в соответствии с
законодательством Сторон.
3.2.6. Право на внеконкурсное поступление в высшие и средние
специальные учебные заведения и преимущественное право на
поступление в профессионально-технические учебные заведения и на
курсы для обучения соответствующим профессиям.
3.2.7. Оплата труда за время производственно-экономического
обучения в объединениях, на предприятиях, в организациях и
учреждениях (*):
при освоении новой профессии (подготовке новых рабочих) 100
процентов тарифной ставки рабочего;
при переподготовке, обучении второй профессии и повышении
квалификации сохранять на весь период обучения с отрывом от работы
среднюю заработную плату по имеющейся профессии и квалификации. _______________
(*) И для военнослужащих, уволенных в запас (отставку).
3.2.8. Право на получение ссуды на льготных условиях на
строительство домов жилищно-строительных кооперативов в
соответствии с законодательством Сторон.
3.3. Для рабочих и служащих, обслуживавших советский воинский
контингент в Афганистане, получивших ранения, контузии или увечья
либо награжденных орденами и медалями бывшего Союза ССР за участие
в обеспечении боевых действий:
3.3.1. Право на пользование при выходе на пенсию
поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы.
3.3.2. Преимущественное обеспечение по месту работы путевками
в санатории, профилактории и дома отдыха.
3.3.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время, а также на получение дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в
году.
3.3.4. Право на получение ссуды на льготных условиях на
индивидуальное жилищное строительство в соответствии с
законодательством Сторон.
3.3.5. Преимущественное право на прием в садоводческие
товарищества (кооперативы), установку телефонов.
3.3.6. Оплата труда за время производственно-экономического
обучения в объединениях, на предприятиях, в организациях и
учреждениях:
при освоении новой профессии (подготовке новых рабочих)
выплачивать 100 процентов тарифной ставки рабочего за весь период
обучения;
при переподготовке, обучении второй профессии и повышении
квалификации сохранять на весь период обучения с отрывом от работы
среднюю заработную плату по имеющейся профессии и квалификации.
3.3.7. Право на установление повышенной стипендии студентам
высших и учащимся средних специальных учебных заведений, а также
учащимся профессионально-технических училищ, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в
боевых действиях.
3.3.8. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений
без предоставления другого жилого помещения категории лиц,
указанные в пункте 3.3. и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.
4. Льготы семьям погибших военнослужащих
4.1. Родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при защите бывшего Союза
ССР или при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие
заболевания, связанного с пребыванием на фронте предоставляются:
4.1.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
4.1.2. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к
которым они были прикреплены в период работы.
4.1.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время, а также на получение дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в
году.
4.1.4. Преимущественное обеспечение по месту работы путевками
в санатории, профилактории, дома отдыха, а неработающих -
бесплатное обеспечение путевками в порядке, определяемом каждой из
Сторон.
4.2. Предоставить женам военнослужащих, погибших либо умерших
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
при выполнении интернационального долга в Афганистане, либо другим
лицам, на содержании которых находятся дети этих военнослужащих,
преимущественное право на получение по месту работы путевок в дома
отдыха и пансионаты для совместного отдыха с детьми, а также на
получение для детей указанных военнослужащих путевок в детские
оздоровительные учреждения.
4.3. Льготное налогообложение семьям погибших военнослужащих
в соответствии с законодательством Сторон.
4.4. Льготы при уплате государственной пошлины членам семей
погибших военнослужащих за выдачу им свидетельств о праве на
наследство предоставляются в соответствии с законодательством
Сторон.
4.5. Семьи погибших военнослужащих, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, обеспечиваются жилой площадью в первоочередном
порядке.
Для них могут быть предусмотрены основания признания
нуждающимися в улучшении жилищных условий, если обеспеченность
жилой площадью на одного члена семьи выше уровня, устанавливаемого
местным органом власти Сторон.
Семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести при
защите бывшего Союза ССР или при исполнении иных обязанностей
воинской службы, не могут быть выселены в судебном порядке из
занимаемых ими жилых помещений без предоставления жилой площади.
4.6. Родителям и не вступившим в повторный брак женам
погибших (пропавших без вести) военнослужащих независимо от вида
получаемой пенсии, детям и другим иждивенцам погибшего (пропавшего
без вести) военнослужащего, которым в связи с этим выплачивается
пенсия по случаю потери кормильца за погибшего военнослужащего, а
также совместно проживающим с ними членам их семей предоставляется
скидка по оплате жилой площади (в пределах норм, предусмотренных
действующим законодательством Сторон) в размере 50 процентов
квартирной платы, а излишняя жилая площадь (до 15 кв. метров)
оплачивается в одинарном размере.
Лицам, предусмотренным в настоящем пункте, и проживающим
совместно с ними членам их семей, предоставляется скидка в размере
50-процентов с установленной платы за пользование отоплением,
водопроводом, газом и электроэнергией.
Указанные льготы предоставляются независимо от того, кто из
членов семьи является съемщиком жилого помещения.
Порядок предоставления 50 процентной скидки по оплате жилой
площади и коммунальных услуг определяется законодательством
Сторон.
4.7. Семьям, получающим пенсии по случаю потери кормильца за
погибшего военнослужащего, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, предоставляется 50-процентная скидка со
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению.
Обеспечение семей погибших военнослужащих топливом
производится в первоочередном порядке.
4.8. Члены семей погибших военнослужащих имеют право:
4.8.1. На получение ссуды на льготных условиях на
индивидуальное или кооперативное жилищное строительство в
соответствии с законодательством Сторон.
4.8.2. На получение ссуды на льготных условиях членам
садоводческих товариществ на приобретение и строительство садовых
домиков и благоустройство садовых участков в соответствии с
законодательством Сторон.
4.8.3. На преимущественное (первоочередное) вступление в
жилищно-строительные кооперативы.
4.8.4. Получение местных строительных материалов на
индивидуальное жилищное строительство и капитальный ремонт домов в
первоочередном порядке.
4.8.5. Капитальный ремонт домов данной категории лиц
производится за счет средств местного бюджета в порядке,
определяемом каждой из Сторон.
4.8.6. На отпуск древесины на корню для строительства домов в
порядке, определяемом каждой из Сторон.
4.8.7. Первоочередной прием в дома - интернаты для
престарелых и инвалидов, надомное обслуживание, а также на
обслуживание территориальными центрами социального обслуживания.
4.9. В случае смерти инвалида Великой Отечественной войны
членам его семьи выплачивается пособие на погребение в размере,
определяемом законодательством каждой из Сторон, но не менее
двухмесячной суммы назначенной ему пенсии. При отсутствии членов
семьи пособие выдается другим лицам, принявшим на себя обязанности
по погребению умершего инвалида.
4.10. Семьям погибших (умерших) военнослужащих, призванных на
сборы военнообязанных, лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, единовременное пособие выплачивается в
размерах, установленных законодательством Сторон.
4.11. В случае смерти военнослужащего его семья имеет право
на проезд к месту погребения и обратно (но не более трех человек),
а также на проезд к избранному семьей новому месту жительства (в
течение шести месяцев со дня смерти военнослужащего) за счет
средств министерств обороны Сторон.
4.12. Погребение умершего (погибшего) военнослужащего
производится по месту его последней службы за счет средств
министерств обороны Сторон. В исключительных случаях перевозка
тела военнослужащего, погибшего в мирное время при исполнении
воинского (гражданского) долга или умершего от общих заболеваний,
к другим местам захоронения (перезахоронения) может производиться
по решению Министерства обороны либо командующего войсками округа
(группой войск, флотом), командующего внутренних войск Сторон.
4.13. За женами умерших генералов, адмиралов и пенсионеров из
числа этих военнослужащих, получающими пенсии по случаю потери
кормильца, сохраняется пожизненно право на соответствующие льготы,
устанавливаемые законодательством Сторон для военнослужащих,
военнообязанных, лиц, уволенных с воинской службы в отставку, и их
семей.
4.14. После смерти инвалида Отечественной войны, получившего
бесплатно легковой автомобиль или мотоколяску, автомобиль или
мотоколяска остается в собственности его семьи.
5. Льготы для Героев Советского Союза,
Героев Социалистического Труда и лиц,
награжденных орденом Славы трех степеней
5.1. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к
которым они были прикреплены в период работы (службы).
5.2. Нуждающимся в санаторно-курортном лечении, по заключению
лечебного учреждения, ежегодно выдается бесплатная путевка в
санаторий или дом отдыха по месту работы (службы), а неработающим
пенсионерам - органами, назначившими пенсии в порядке,
определяемом каждой из Сторон.
5.3. Первоочередное обеспечение жилой площадью лиц,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
5.4. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных
действующим законодательством Сторон), занимаемая этой категорией
лиц и членами их семей, оплачивается в размере 50 процентов
квартирной платы в соответствии с законодательством Сторон, а
излишняя жилая площадь (до 15 кв. метров) - в одинарном размере.
5.5. Льготы по налогообложению, сборам и пошлинам в
соответствии с законодательством Сторон.
5.6. Право на внеочередное обслуживание зрелищными и
коммунально-бытовыми предприятиями, культурно-просветительными
учреждениями.
5.7. Дополнительные льготы для Героев Советского Союза и лиц,
награжденных орденом Славы трех степеней:
5.7.1. Право на дополнительную жилую площадь в размере до 20
кв. м. Дополнительная жилая площадь, занимаемая этой категорией
лиц, оплачивается в одинарном размере.
5.7.2. Указанной категории лиц и совместно проживающим с ними
членам их семей предоставляется скидка в размере 50 процентов с
установленной платы за пользование отоплением, водопроводом, газом
и электроэнергией в порядке, определяемом каждой из Сторон.
6. Для других категорий лиц
6.1. Для работников специальных формирований Народного
комиссариата путей сообщения, Народного комиссариата связи,
плавающего состава промысловых и транспортных судов и
летно-подъемного состава авиации, Народного комиссариата рыбной
промышленности бывшего Союза ССР, Морского и речного флота,
летно-подъемного состава авиации Главсевморпути, переведенных в
период Великой Отечественной войны на положение военнослужащих и
выполнявших задачи в интересах действующей армии и флота в
пределах тыловых границ действующих фронтов, оперативных зон
флотов, а также членов экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств:
6.1.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
6.1.2. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к
которым они были прикреплены в период работы.
6.1.3. Первоочередное бесплатное зубопротезирование в
поликлиниках по месту жительства (за исключением протезирования из
драгоценных металлов).
6.1.4. Преимущественное право на обеспечение по месту работы
путевками в санатории, профилактории, дома отдыха.
6.1.5. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска
без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году.
6.1.6. Получение ссуды на льготных условиях на индивидуальное
жилищное строительство в соответствии с законодательством Сторон.
6.1.7. Получение ссуды на льготных условиях членам
садоводческих товариществ на приобретение и строительство садовых
домиков и благоустройство садовых участков в соответствии с
законодательством Сторон.
6.1.8. Преимущественное право на прием в садоводческие
товарищества (кооперативы).
6.1.9. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений
без предоставления другого жилого помещения категории лиц,
указанные в пункте 6.1. и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.
6.1.10. Льготное налогообложение в соответствии с
законодательством Сторон.
6.1.11. Преимущественное право на установку квартирных
телефонов.
6.1.12. Льготное обслуживание предприятиями и организациями
службы быта, торговли, общественного питания,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.
Предоставление льгот при посещении культурно-просветительных
учреждений в порядке, определяемом каждой из Сторон.
6.1.13. Первоочередное устройство в дома - интернаты для
престарелых и инвалидов, надомное обслуживание, а также
обслуживание территориальными центрами социального обслуживания.
6.2. Для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны:
6.2.1. 50-процентная скидка со стоимости лекарств,
приобретаемых по рецептам врачей.
6.2.2. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к
которым они были прикреплены в период работы.
6.2.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время, а также на получение дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в
году.
6.2.4. Преимущественное право на обеспечение по месту работу
путевками в санатории, профилактории и дома отдыха, а также на
прием в садоводческие товарищества (кооперативы), установку
телефона.
6.2.5. Получение ссуды на индивидуальное жилищное
строительство на льготных условиях в соответствии с
законодательством Сторон.
6.2.6. Получение ссуды членам садоводческих товариществ на
приобретение или строительство садовых домиков и на
благоустройство садовых участков на льготных условиях в
соответствии с законодательством Сторон.
6.2.7. Дополнительные льготы бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие противоправных
действий):
6.2.7.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
6.2.7.2. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных
действующим законодательством Сторон), занимаемая этой категорией
лиц и проживающими совместно с ними членами их семей, оплачивается
в размере 50 процентов квартирной платы в порядке, определяемом
законодательством Сторон, а излишняя жилая площадь (до 15 кв.
метров) - в одинарном размере.
50-процентная скидка с установленной платы за пользование
отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией в порядке,
определяемом каждой из Сторон.
6.2.7.3. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений
без предоставления другого жилого помещения категории лиц,
указанные в настоящем пункте и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.
6.3. Жены (мужья) умерших инвалидов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших
участников войны, партизан и подпольщиков, граждан, работавших в
период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, учреждениях и
организациях города и награжденных медалью "За оборону Ленинграда"
и знаком "Житель блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами
от общего заболевания, трудового увечья и других причин (за
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие
противоправных действий), которые не вступали в другой брак:
6.3.1. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных
действующим законодательством Сторон), занимаемая этой категорией
лиц, оплачивается в размере 50 процентов квартирной платы в
соответствии с законодательством Сторон, а излишняя жилая площадь
(до 15 кв. метров) - в одинарном размере.
6.3.2. Участникам войны и совместно проживающим с ними членам
их семей предоставляется скидка в размере 50 процентов с
установленной платы за пользование отоплением, водопроводом, газом
и электроэнергией в порядке, определяемом каждой из Сторон.
6.3.3. Проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, предоставляется 50-процентная скидка со стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению.
6.4. Для граждан, работавших в период блокады в городе
Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и
награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель
блокадного Ленинграда":
6.4.1. 50-процентная скидка со стоимости лекарств,
приобретаемых по рецептам врачей.
6.4.2. Пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к
которым они были прикреплены в период работы.
6.4.3. Преимущественное обеспечение по месту работы путевками
в санатории, профилактории и дома отдыха.
6.4.4. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время, а также на получение дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в
году.
6.4.5. Право на получение ссуды на льготных условиях на
индивидуальное жилищное строительство в порядке, предусмотренном
для инвалидов Великой Отечественной войны в соответствии с
законодательством Сторон.
6.4.6. Право на получение ссуды на льготных условиях членам
садоводческих товариществ на приобретение или строительство
садовых домиков и на благоустройство садовых участков в
соответствии с законодательством Сторон.
6.4.7. Преимущественное право на прием в садоводческие
товарищества (кооперативы).
6.4.8. Преимущественное право на установку квартирных
телефонов.
6.4.9. Дополнительные льготы гражданам, работавшим в период
блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и
организациях города и награжденным медалью "За оборону Ленинграда"
и знаком "Житель блокадного Ленинграда", признанным инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие
противоправных действий):
6.4.9.1. Бесплатное получение лекарств по рецептам врачей.
6.4.9.2. Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных
действующим законодательством Сторон), занимаемая этой категорией
лиц, и проживающими совместно с ними членами их семей,
оплачивается в размере 50 процентов квартирной платы в порядке,
определяемом законодательством Сторон, а излишняя жилая площадь
(до 15 кв. метров) - в одинарном размере.
50-процентная скидка с установленной платы за пользование
отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией в порядке,
определяемом каждой из Сторон.
6.4.9.3. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений
без предоставления другого жилого помещения категории лиц,
указанные в настоящем пункте и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.
6.5. Для лиц, награжденных орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы
Великой Отечественной войны:
6.5.1. 50-процентная скидка со стоимости лекарств,
приобретаемых по рецептам врачей, для пенсионеров, получающих
пенсию в минимальном размере.
6.5.2. Пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к
которым они были прикреплены в период работы.
6.5.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время, а также на получение дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в
году.
6.5.4. Право на получение ссуды на индивидуальное жилищное
строительство на льготных условиях в соответствии с
законодательством Сторон.
6.5.5. Право на получение ссуды членам садоводческих
товариществ на приобретение и строительство садовых домиков и
благоустройство садовых участков на льготных условиях в
соответствии с законодательством Сторон.
6.5.6. Преимущественное право на прием в садоводческие
товарищества (кооперативы), установку телефона, ремонт квартиры.
6.5.7. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений
без предоставления другого жилого помещения категории лиц,
указанные в пункте 6.5. и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.
6.6. Для рабочих и служащих, направлявшихся в Афганистан в
период с 1 декабря 1979 года по декабрь 1989 года и в другие
страны, в которых велись боевые действия:
6.6.1. Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к
которым они были прикреплены в период работы.
6.6.2. Преимущественное право на обеспечение по месту работы
путевками в санатории, профилактории и дома отдыха.
6.6.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время.
6.6.4. Право на получение ссуды на льготных условиях на
индивидуальное жилищное строительство в соответствии с
законодательством Сторон.
6.6.5. Преимущественное право на прием в садоводческие
товарищества (кооперативы), установку телефонов.
6.6.6. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений
без предоставления другого жилого помещения категории лиц,
указанные в пункте 6.6. и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.
6.7. Для рабочих и служащих Комитета государственной
безопасности бывшего Союза ССР, временно находившихся на
территории Афганистана и не входивших в состав ограниченного
контингента советских войск:
6.7.1. Право на бесплатное обеспечение вне очереди
протезированием.
6.7.2. Преимущественное право на обеспечение по месту работы
путевками в санатории, профилактории и дома отдыха, а также на
прием в садоводческие товарищества (кооперативы).
6.7.3. Право на использование очередного ежегодного отпуска в
удобное для них время, а также на получение дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в
году.
6.7.4. Право на первоочередное обеспечение жилой площадью, а
инвалидам первой группы вследствие ранения, контузии, увечья или
заболеваний, полученных в боевых действиях либо при исполнении
иных обязанностей воинской службы, - на обеспечение жилой площадью
вне очереди.
6.7.5. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений
без предоставления другого жилого помещения категории лиц,
указанные в пункте 6.7. и ставшие инвалидами 1 и 2 группы.
6.7.6. Право на получение ссуды на индивидуальное жилищное
строительство на льготных условиях в соответствии с
законодательством Сторон.
6.7.7. Право на внеконкурсное поступление в высшие и средние
специальные учебные заведения и преимущественное право на
поступление в профессионально-технические учебные заведения и на
курсы для обучения соответствующим профессиям.вгору