Статут Всесвітнього поштового союзу (укр/рос)
Всесвітній поштовий союз; Статут, Міжнародний документ від 10.07.1964
Документ 995_101, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2008, підстава - 055_014

               Статут 
Всесвітнього поштового союзу(*)
(укр/рос)
(редакція від 12 серпня 2008 року)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Додатковими протоколами, прийнятими на Конгресах ВПС
у Токіо, 1969 ( 055_010 ),
в Лозанні, 1974 ( 055_011 ),
в Гамбурзі, 1984 ( 055_012 ),
у Вашингтоні, 1989 ( 995_104 ),
у Сеулі, 1994 ( 995_135 ),
в Пекіні 15 вересня 1999 року(**) ( 995_797 ),
в Бухаресті 5 жовтня 2004 року(***) ( 055_002 ),
в Женеві від 12 серпня 2008 року(****) ( 055_014 )
---------------- (*) Набув чинності 1 січня 1966 р., для України - 10 лютого
1978 р.
(**) Уводиться в дію 1 січня 2001 р. і залишається чинним на
невизначений час.
(***) Набуває чинності 1 січня 2006 року і залишається чинним
упродовж невизначеного часу.
(****) Набирає чинності 1 січня 2010 року й залишається
чинним упродовж невизначеного часу.
ПРЕАМБУЛА
З метою розвитку зв'язків між народами шляхом ефективного
функціонування поштових служб і сприяння досягненню високих цілей
міжнародного співробітництва в культурній, соціальній та
економічній сферах повноважні представники Урядів договірних країн
прийняли, за умови ратифікації, цей Статут.
Завданням Союзу є стимулювання сталого розвитку ефективних та
доступних всесвітніх поштових служб для сприяння зв'язку між
жителями всього світу шляхом:
- гарантування вільного обігу поштових відправлень на єдиній
поштовій території, яку утворюють взаємопов'язані мережі;
- сприяння прийняттю справедливих загальних стандартів і
використанню технологій;
- забезпечення співробітництва та взаємодії між
заінтересованими сторонами;
- сприяння ефективному технічному співробітництву;
- забезпечення задоволення мінливих потреб клієнтів.
Розділ I
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
Сфера діяльності і мета Союзу
(1) Країни, які приймають цей Статут, становлять під
найменуванням "Всесвітній поштовий союз" єдину поштову територію
для взаємного обміну відправленнями письмової кореспонденції.
Свобода транзиту гарантується на всій території Союзу.
(2) Метою Союзу є забезпечення організації і вдосконалення
поштових зносин і створення в цій сфері сприятливих умов для
розвитку міжнародного співробітництва.
(3) Союз, у міру своїх можливостей, бере участь у наданні
технічної допомоги в сфері поштового зв'язку, про яку його просять
Країни-члени.
Стаття 1bis
Визначення
1. Для цілей актів Всесвітнього поштового союзу викладені
нижче терміни мають такі значення:
1.1. "Поштова служба" - усі поштові послуги, обсяг яких
визначається органами Союзу. Основними зобов'язаннями, які
стосуються поштових послуг, є досягнення певних соціальних та
економічних цілей країн-членів шляхом забезпечення збирання,
сортування, пересилання та доставки поштових відправлень.
1.2. "Країна-член" - країна, яка виконує умови статті 2
Статуту.
1.3. "Єдина поштова територія" (одна й та сама поштова
територія) - зобов'язання, покладене на договірні сторони актів
Всесвітнього поштового союзу, забезпечувати взаємний обмін
відправленнями письмової кореспонденції, у тому числі свободу
транзиту, а також обробляти поштові відправлення, що надсилаються
транзитом з інших країн, без дискримінації, так само, як і власні
поштові відправлення.
1.4. "Свобода транзиту" - зобов'язання проміжної країни-члена
забезпечувати перевезення поштових відправлень, що надсилаються їй
транзитом для іншої країни-члена, й обробляти такі відправлення
так само, як і внутрішні відправлення.
1.5. "Відправлення письмової кореспонденції" - відправлення,
які описано в Конвенції .
1.6. "Міжнародна поштова служба" - поштові операції чи
послуги, що регулюються актами; сукупність таких операцій чи
послуг.
1.7. "Призначений оператор" - будь-який урядовий чи
неурядовий суб'єкт, офіційно призначений країною-членом для
здійснення поштових послуг і виконання пов'язаних із цим
обов'язків, що випливають з актів Союзу, на її території.
1.8. "Застереження" - це положення про звільнення від
відповідальності, яким країна-член заявляє про виключення або
зміну юридичних наслідків положення акта, іншого, ніж Статут і
Загальний регламент , під час його застосування до цієї
країни-члена. Будь-яке застереження є сумісним із цілями Союзу,
які визначено в преамбулі й статті 1 Статуту. Воно повинно бути
належним чином обґрунтоване й підтримане більшістю, необхідною для
затвердження відповідного акта, і включене до його Заключного
протоколу.
Стаття 2
Члени Союзу
Країнами - членами Союзу є:
a) країни, які є членами на момент набуття чинності цим
Статутом;
b) країни, що стали членами згідно зі Статтею 11.
Стаття 3
Належність до Союзу
До Союзу належать:
a) території Країн-членів;
b) поштові установи, засновані Країнами-членами на
територіях, не включених у Союз;
c) території, які, не будучи членами Союзу, включені в Союз,
тому що, з поштової точки зору, вони підпорядковані
Країнам-членам.
Стаття 4
Виключні відносини
Країни-члени, призначені оператори яких обслуговують
території, не включені до Союзу, зобов'язані бути посередниками
для інших країн-членів. До таких виключних відносин застосовуються
положення Статуту та його Регламентів.
Стаття 5
Місцеперебування Союзу
Місцеперебуванням Союзу і його постійних органів встановлено
м. Берн.
Стаття 6
Офіційна мова Союзу
Офіційною мовою Союзу є французька мова.
Стаття 7(*)
Грошова одиниця
Грошовою одиницею, яка використовується в Актах Союзу, є
розрахункова одиниця Міжнародного валютного фонду (МВФ).
--------------- (*) Змінена Конгресом у Вашингтоні, 1989.
Стаття 8
Регіональні союзи. Спеціальні угоди
1. Країни-члени чи їхні призначені оператори, якщо
законодавство цих країн-членів це дозволяє, можуть засновувати
Регіональні союзи та укладати спеціальні угоди, які стосуються
міжнародної поштової служби, за умови, що вони ніколи не
вноситимуть положень, які є менш сприятливими для населення, ніж
ті, що передбачені актами, сторонами яких є відповідні
країни-члени.
2. Регіональні союзи можуть направляти спостерігачів на
Конгреси, конференції та засідання Союзу, до Адміністративної
ради, а також до Ради поштової експлуатації.
3. Союз може направляти спостерігачів на Конгреси,
конференції та засідання Регіональних союзів.
Стаття 9
Відносини з Організацією Об'єднаних Націй
Відносини між Союзом і Організацією Об'єднаних Націй
регулюються Угодами, тексти яких додані до цього Статуту.
Стаття 10
Відносини з міжнародними організаціями
З метою забезпечення тісного співробітництва в сфері
міжнародної поштової служби Союз може співпрацювати з міжнародними
організаціями, які мають спільні з Союзом інтереси і пов'язані з
ним у своїй діяльності.
Глава II
ПРИЄДНАННЯ АБО ПРИЙНЯТТЯ В СОЮЗ.
ВИХІД ІЗ СОЮЗУ
Стаття 11(*)
Приєднання чи прийняття до Союзу. Процедура
--------------- (*) Змінена Конгресами в Токіо, 1969 і Вашингтоні, 1989.
1. Будь-який член Організації Об'єднаних Націй може
приєднатися до Союзу.
2. Будь-яка суверенна країна, яка не є членом Організації
Об'єднаних Націй, може звернутися з проханням прийняти її як
країну - члена Союзу.
3. Приєднання чи прохання про прийняття до Союзу повинно
спричинювати надання офіційної заяви про приєднання до Статуту й
до обов'язкових актів Союзу. Вона надсилається Урядом відповідної
країни Генеральному директору Міжнародного бюро, який, залежно від
обставин, повідомляє про приєднання чи консультується з
країнами-членами стосовно прохання про прийняття.
4. Країна, яка не є членом Організації Об'єднаних Націй,
уважається визнаною як країна-член, якщо її прохання підтримує
принаймні дві третини країн - членів Союзу. Країни-члени, які не
відповіли в межах чотирьох місяців з дати консультації, уважаються
такими, що утрималися.
5. Генеральний директор Міжнародного бюро повідомляє Урядам
країн-членів про приєднання чи прийняття в члени. Приєднання чи
прийняття набирає чинності з дати такого повідомлення.
Стаття 12(*)
Вихід із Союзу. Процедура
--------------- (*) Змінена конгресом у Вашингтоні, 1989.
(1) Кожна Країна-член має право виходу з Союзу шляхом
денонсування Статуту, повідомивши про це через уряд зацікавленої
країни Генерального директора Міжнародного бюро, який повідомляє
уряди Країн-членів.
(2) Вихід із Союзу набуває чинності по закінченні одного року
з дня отримання Генеральним директором Міжнародного бюро заяви про
денонсацію, передбачену в параграфі (1).
Глава III
СТРУКТУРА СОЮЗУ
Стаття 13(*)
Органи Союзу
--------------- (*) Змінена Конгресами в Токіо, 1969, Гамбурзі, 1984 і Сеулі,
1994.
(1) Органами Союзу є - Конгрес, Адміністративна рада, Рада
поштової експлуатації і Міжнародне бюро.
(2) Постійними органами Союзу є Адміністративна рада, Рада
поштової експлуатації і Міжнародне бюро.
Стаття 14
Конгрес
(1) Конгрес є вищим органом Союзу.
(2) Конгрес складається з представників Країн-членів.
Стаття 15
Надзвичайні конгреси
Надзвичайний конгрес може бути скликаний на прохання або за
згодою принаймні двох третин Країн - членів Союзу.
Стаття 16
Адміністративні конференції
(Скасована)(*)
--------------- (*) Конгресом у Гамбурзі, 1984.
Стаття 17(*)
Адміністративна рада
--------------- (*) Змінена Конгресом у Сеулі, 1994.
(1) Між двома конгресами Адміністративна рада (АР) забезпечує
безперервність роботи Союзу згідно з положеннями Актів Союзу.
(2) Члени Адміністративної ради виконують свої функції від
імені і в інтересах Союзу.
Стаття 18(*)
Рада поштової експлуатації
--------------- (*) Змінена Конгресами в Токіо, 1969 і Сеулі, 1994.
На Раду поштової експлуатації (РПЕ) покладаються питання
експлуатаційного, комерційного, технічного та економічного
характеру, що цікавлять поштову службу.
Стаття 19
Спеціальні комісії
(Скасована)(*)
--------------- (*) Конгресом у Гамбурзі, 1984.
Стаття 20(*)
Міжнародне бюро
--------------- (*) Змінена Конгресами в Гамбурзі, 1984 і Сеулі, 1994.
Центральна установа, яка функціонує в місці перебування
Союзу, названа Міжнародним бюро Всесвітнього поштового союзу,
керується Генеральним директором і контролюється Адміністративною
радою, є виконавчим органом, органом підтримки, зв'язку,
інформації і консультації для Поштових адміністрацій.
Глава IV
ФІНАНСИ СОЮЗУ
Стаття 21(*)
Видатки Союзу. Членські внески Країн-членів
-------------- (*) Змінена Конгресами в Токіо, 1969, Лозанні, 1974 і
Вашингтоні, 1989.
(1) Кожний конгрес встановлює максимальну суму на:
a) щорічні видатки Союзу;
b) видатки, пов'язані з проведенням наступного Конгресу.
(2) Максимальна сума видатків, передбачена в параграфі (1),
може бути перевищена, якщо цього вимагають обставини, за умови
дотримання положень Спільного регламенту, які стосуються цього.
(3) Видатки Союзу, включаючи в належному випадку видатки,
згадані в параграфі (2), покриваються спільно Країнами - членами
Союзу. З цією метою кожна Країна-член вибирає клас внесків, до
якого вона бажає себе зарахувати. Класи внесків установлені в
Спільному регламенті.
(4) У випадку приєднання або прийняття в Союз на підставі
Статті 11 зацікавлена країна вільно вибирає клас внесків, до якого
вона бажає належати при розподілі видатків Союзу.
Розділ II
АКТИ СОЮЗУ
Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 22
Акти Союзу
1. Статут є основним актом Союзу. Він містить основні норми
Союзу й не підлягає застереженням.
2. Загальний регламент охоплює ті положення, які
забезпечують застосування Статуту й діяльність Союзу. Він є
обов'язковим для всіх країн-членів і не підлягає застереженням.
3. Всесвітня поштова конвенція, Регламент
письмової кореспонденції й Регламент поштових посилок охоплюють
норми, що застосовуються до міжнародної поштової служби, а також
положення, що стосуються служби письмової кореспонденції та служби
поштових посилок. Ці акти є обов'язковими для всіх країн-членів.
Країни-члени забезпечують виконання їхніми призначеними
операторами зобов'язань, що випливають з Конвенції та її
Регламентів.
4. Угоди Союзу та їхні Регламенти регулюють служби, інші, ніж
служби письмової кореспонденції та служби поштових посилок, між
країнами-членами, які є їхніми сторонами. Вони є обов'язковими
тільки для цих країн-членів. Країни-члени, що їх підписали,
забезпечують виконання їхніми призначеними операторами
зобов'язань, що випливають з Угод та їхніх Регламентів.
5. Регламенти, які містять норми застосування, необхідні для
виконання Конвенції та Угод, розробляються Радою
поштової експлуатації з урахуванням рішень, прийнятих Конгресом.
6. Заключні протоколи, що додаються до зазначених у
пунктах 3, 4 та 5 актів Союзу, містять застереження до цих актів.
Стаття 23(*)
Застосування Актів Союзу до територій,
міжнародні відносини яких забезпечуються
Країною-членом
--------------- (*) Змінена Конгресом у Вашингтоні, 1989.
(1) Кожна країна може заявити в будь-який час, що прийняття
нею Актів Союзу поширюється на всі території, міжнародні відносини
яких вона забезпечує, або тільки на деякі з них.
(2) Заява, передбачена в параграфі (1), повинна бути
направлена Генеральному директору Міжнародного бюро.
(3) Кожна Країна-член може в будь-який час направити
Генеральному директору Міжнародного бюро повідомлення про
припинення застосування Актів Союзу, щодо яких вона зробила заяву,
передбачену в параграфі (1). Це повідомлення набуває чинності
через рік після дати отримання його Генеральним директором
Міжнародного бюро.
(4) Заяви і повідомлення, передбачені в параграфах (1) і (3),
доводяться до відома Країн-членів Генеральним директором
Міжнародного бюро.
(5) Параграфи (1)-(4) не застосовуються до територій, які є
членами Союзу і міжнародні відносини яких забезпечуються
Країною-членом.
Стаття 24
Національні законодавства
Постанови Актів Союзу не можуть порушувати законодавство
кожної Країни-члена в усьому, що точно не передбачено цими Актами.
Глава II
ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ДЕНОНСУВАННЯ АКТІВ СОЮЗУ
Стаття 25(*)
Підписання, підтвердження автентичності,
ратифікація та інші форми затвердження актів Союзу
--------------- (*) Змінена Конгресами у Вашингтоні, 1989 і Сеулі, 1994.
1. Акти Союзу, що виникають у результаті роботи Конгресу,
підписуються повноважними представниками країн-членів.
2. Автентичність Регламентів підтверджується Головою та
Генеральним секретарем Ради поштової експлуатації.
3. Статут ратифікується якнайшвидше країнами, що його
підписали.
4. Затвердження актів Союзу, інших, ніж Статут, регулюється
конституційними нормами кожної країни, яка їх підписала.
5. У випадках, коли країна-член не ратифікує Статуту чи не
затверджує інших актів, які вона підписала, Статут й інші акти є
не менш чинними для інших країн, які їх ратифікували чи
затвердили.
Стаття 26(*)
Повідомлення про ратифікацію
та про інші форми схвалення Актів Союзу
--------------- (*) Змінена Конгресами в Токіо, 1969 і Вашингтоні, 1989.
Документи про ратифікацію Статуту, Додаткових протоколів до
нього та, у випадку необхідності, про схвалення інших Актів Союзу
передаються на зберігання в якнайкоротші строки Генеральному
директору Міжнародного бюро, який повідомляє про це уряди
Країн-членів.
Стаття 27
Приєднання до Угод
(1) Країни-члени можуть у будь-який час приєднатися до однієї
або кількох Угод, передбачених у Статті 22, параграф (4).
(2) Про приєднання Країн-членів до Угод повідомляється згідно
зі Статтею 11, параграф (3).
Стаття 28
Денонсування Угоди
Кожна Країна-член має право припинити свою участь в одній або
кількох Угодах на умовах, передбачених у Статті 12.
Глава III
ЗМІНА АКТІВ СОЮЗУ
Стаття 29
Подання пропозицій
1. Країна-член має право подавати або Конгресові, або в
період між Конгресами пропозиції стосовно актів Союзу, сторонами
яких вона є.
2. Проте пропозиції стосовно Статуту й Загального регламенту
( 995_293 ) можуть подаватися на розгляд тільки Конгресові.
3. Крім того, пропозиції стосовно Регламентів подаються на
розгляд безпосередньо Раді поштової експлуатації, але вони повинні
бути попередньо надіслані Міжнародним бюро всім країнам-членам і
всім призначеним операторам.
Стаття 30
Зміни до Статуту
1. Для того, щоб пропозиції, які представлені Конгресу та які
стосуються цього Статуту, могли бути прийняті, вони повинні бути
схвалені, принаймні двома третинами країн - членів Союзу, які
мають право голосу.
2. Прийняті Конгресом зміни становлять предмет додаткового
протоколу і, якщо Конгрес не прийме іншого рішення, набувають
чинності одночасно з актами, чинність яких продовжено на цьому
Конгресі. Вони ратифікуються країнами-членами якомога швидше, а
ратифікаційні грамоти розглядаються згідно з процедурою,
установленою в статті 26.
Стаття 31
Зміни до Загального Регламенту,
Конвенції та Угод
1. У Загальному Регламенті, Конвенції та Угодах
визначаються умови, які повинні бути виконані для
прийняття пропозицій, що стосуються їх.
2. Конвенція та Угоди набувають чинності одночасно й мають
однаковий термін дії. З дня, установленого
Конгресом для набуття чинності цими актами, відповідні акти
попереднього Конгресу скасовуються.
Глава IV
ВИРІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ
Стаття 32
Арбітраж
У разі виникнення спору між двома чи більше країнами-членами
стосовно тлумачення актів Союзу або відповідальності, що
покладається на країну-члена під час застосування цих актів,
спірне питання вирішується арбітражем.
Розділ III
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 33
Набуття чинності і строк дії Статуту
Цей Статут набуває чинності 1 січня 1966 року і залишається
чинним на невизначений час.
На посвідчення чого повноважні представники урядів Договірних
країн підписали цей Статут в одному примірнику, який буде
зберігатися в архівах уряду країни місця перебування Союзу. Копія
цього примірника буде передана кожній Стороні урядом країни місця
проведення Конгресу.
Здійснено у Відні 10 липня 1964 року.

Устав
Всемирного почтового союза
(Вена, 10 июля 1964 года)

(измененный Дополнительными протоколами,
принятыми на Конгрессах ВПС
в Токио, 1969 г. ( 055_010 ),
Лозанне, 1974 г. ( 055_011 ),
Гамбурге, 1984 г. ( 055_012 ),
Вашингтоне, 1989 г. ( 995_104 ),
Сеуле, 1994 г. ( 995_135 ),
Пекине, 1999 г. ( 995_797 ),
Бухаресте, 2004 г. ( 055_002 )
и XXIV Конгрессе, 2008 г.(*) ( 055_014 )
--------------- (*) Для Дополнительного протокола Токийского конгресса
1969 г. ( 055_010 ) см. документы этого Конгресса, том III,
стр. 9-12. Для Второго дополнительного протокола (Лозанна,
1974 г.) ( 055_011 ) см. документы этого Конгресса, том III,
стр. 23-25. Для Третьего дополнительного протокола (Гамбург,
1984 г.) ( 055_012 ) см. документы этого Конгресса, том III,
стр. 25-28. Для Четвертого дополнительного протокола (Вашингтон,
1989 г.) ( 995_104 ) см. документы этого Конгресса, том III/1,
стр. 27-32. Для Пятого дополнительного протокола (Сеул, 1994 г.)
(995_135 ) см. документы этого Конгресса, том III, стр. 25-29. Для
Шестого дополнительного протокола (Пекин, 1999 г.) ( 995_797 )
см. стр. A3-A6 издания, опубликованного в Берне в 1999 г. Для
Седьмого дополнительного протокола (Бухарест, 2004 г.) ( 055_002 )
см. стр. 3-7 издания, опубликованного в Берне в 2004 г. Для
Восьмого дополнительного протокола (XXIV Конгресс, Женева,
2008 г.) ( 055_014 ) см. стр. 19-24 этого издания.
Преамбула(*)
--------------- (*) Изменена Бухарестским конгрессом, 2004 г.
В целях развития связи между народами посредством
эффективного функционирования почтовых служб и содействия
достижению целей международного сотрудничества в культурной,
социальной и экономической областях полномочные представители
правительств Договаривающихся стран приняли настоящий Устав при
условии его ратификации.
Союз призван стимулировать устойчивое развитие качественных,
эффективных и доступных универсальных почтовых служб в целях
содействия связи между жителями планеты:
- гарантируя свободное обращение почтовых отправлений по
единой почтовой территории, которую образуют взаимосвязанные сети;
- содействуя принятию справедливых общих стандартов и
использованию технологии;
- обеспечивая сотрудничество и взаимодействие
заинтересованных сторон;
- способствуя эффективному техническому сотрудничеству;
- заботясь об удовлетворении изменяющихся потребностей
клиентов.
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Сфера деятельности и цель Союза
1. Страны, которые принимают настоящий Устав, составляют под
наименованием "Всемирный почтовый союз" единую почтовую территорию
для взаимного обмена отправлениями письменной корреспонденции.
Свобода транзита гарантируется на всей территории Союза.
2. Целями Союза являются обеспечение организации и
совершенствования почтовых связей и создание в этой области
благоприятных условий для развития международного сотрудничества.
3. Союз, в меру своих возможностей, принимает участие в
оказании технической помощи в области почтовой связи, о которой
его просят страны-члены.
Статья 1-бис(*)
Определения
--------------- (*) Включена Бухарестским конгрессом, 2004 г.
1. Используемые в Актах Всемирного почтового союза
нижеперечисленные термины должны иметь значения, определяемые
ниже.
1.1. Почтовая служба: все почтовые услуги, объем которых
определяется органами Союза. Основные обязательства, относящиеся к
этим услугам, заключаются в выполнении определенных социальных и
экономических задач стран-членов, что обеспечивается приемом,
сортировкой, пересылкой и доставкой почтовых отправлений.
1.2. Страна-член: страна, выполняющая условия статьи 2
Устава.
1.3. Единая почтовая территория (одна и та же почтовая
территория): обязательство, возлагаемое на Договаривающиеся
Стороны в соответствии с Актами Союза, обеспечивать взаимный обмен
отправлениями письменной корреспонденции, включая свободу
транзита, и обрабатывать почтовые отправления, пересылаемые
транзитом из других стран, без дискриминации, таким же образом,
как и свои собственные почтовые отправления.
1.4. Свобода транзита: принцип, согласно которому
промежуточная (страна-член обязана обеспечивать перевозку)(*)
переданных ей почтовых отправлений (назначением в другую
страну-член)(**), обрабатывая их таким же образом, как и
внутренние отправления.
--------------- (*) В тексте документа жирным шрифтом указаны изменения по
отношению к Актам, принятым Бухарестским Конгрессом 2004 г.
Здесь и далее по тексту вместо жирного шрифта использовано
выделение квадратными скобками.
(**) Изменена XXIV Конгрессом, 2008 г.
1.5. Отправление письменной корреспонденции: отправления,
указанные в Конвенции .
1.6. Международная почтовая служба: почтовые операции или
услуги, регулируемые Актами. Совокупность таких операций или
услуг.
(1.7. Назначенный оператор: любая государственная или
негосударственная организация, официально назначаемая
страной-членом для обеспечения эксплуатации почтовых служб и
выполнения относящихся к ним обязательств, вытекающих из Актов
Союза, на ее территории.
1.8. Оговорка - это положение, содержащее отступление, в
котором страна-член добивается исключения или изменения
юридических последствий какого-либо положения Акта (помимо Устава
и Общего регламента) в плане применения к этой
стране-члену. Любая оговорка должна быть совместима с задачами и
целями Союза как они определены в преамбуле и статье 1 Устава. Она
должна быть надлежащим образом обоснована и поддержана
большинством, необходимым для утверждения соответствующего Акта, и
включена в его Заключительный протокол)(*).
--------------- (*) Изменена XXIV Конгрессом, 2008 г.
Статья 2
Члены Союза
Странами-членами Союза являются:
a) страны, которые являются членами к моменту вступления в
силу настоящего Устава;
b) страны, которые стали членами согласно статье 11.
Статья 3
Принадлежность к Союзу
К Союзу принадлежат:
a) территории стран-членов;
b) почтовые учреждения, основанные странами-членами на
территориях, не включенных в Союз;
c) территории, которые, не являясь членами Союза, включены в
Союз, потому что с почтовой точки зрения они подчинены
странам-членам.
Статья 4
Отношения в особых случаях
(Страны-члены, назначенные операторы которых) обслуживают
территории, не входящие в состав Союза, (обязаны) быть
посредниками для других (стран-членов) (*). В этих особых случаях
применяются положения Конвенции и ее Регламентов.
--------------- (*) Изменена XXIV Конгрессом, 2008 г.
Статья 5
Местопребывание Союза
Местопребыванием Союза и его постоянных органов установлен
г. Берн.
Статья 6
Официальный язык Союза
Официальным языком Союза является французский язык.
Статья 7(*)
Денежная единица
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Вашингтоне, 1989 г.
Денежной единицей, используемой в Актах Союза, является
расчетная единица Международного валютного фонда (МВФ).
Статья 8
Региональные союзы. Специальные соглашения
1. Страны-члены или их (назначенные операторы), если
законодательство этих (стран-членов)(*) не препятствует этому,
могут создавать региональные союзы и заключать специальные
соглашения о международной почтовой службе, но при условии не
включать в них положения, менее благоприятные для населения, чем
положения, предусмотренные Актами, участниками которых являются
заинтересованные страны-члены.
--------------- (*) Изменена XXIV Конгрессом, 2008 г.
2. Региональные союзы могут направлять наблюдателей на
конгрессы, конференции и собрания Союза, на заседания
Административного совета, а также Совета почтовой эксплуатации(*).
--------------- (*) Изменена Конгрессами в Токио, 1969 г. и Сеуле, 1994 г.
3. Союз может посылать наблюдателей на конгрессы, конференции
и собрания региональных союзов.
Статья 9
Отношения с Организацией Объединенных Наций
Отношения между Союзом и Организацией Объединенных Наций
регулируются соглашениями, тексты которых приложены к настоящему
Уставу.
Статья 10
Отношения с международными организациями
В целях обеспечения тесного сотрудничества в области
международной почтовой службы Союз может сотрудничать с
международными организациями, имеющими общие с Союзом интересы и
связанными с ним в своей деятельности.
Глава II
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЛИ ПРИНЯТИЕ В СОЮЗ. ВЫХОД ИЗ СОЮЗА
Статья 11(*)
Присоединение или принятие в Союз. Процедура
--------------- (*) Изменена Конгрессами в Токио, 1969 г. и Вашингтоне,
1989 г.
1. Любой член Организации Объединенных Наций может
присоединиться к Союзу.
2. Любая суверенная страна, не являющаяся членом Организации
Объединенных Наций, может просить о принятии ее в качестве
страны-члена Союза.
3. Присоединение или просьба о принятии в Союз должна
содержать официальное заявление о присоединении к Уставу и к
обязательным Актам Союза. Оно направляется правительством
заинтересованной страны Генеральному директору Международного
бюро, который в зависимости от обстоятельств сообщает о
присоединении или консультируется со странами-членами относительно
просьбы о принятии.
4. Страна, не являющаяся членом Организации Объединенных
Наций, считается принятой в качестве страны-члена, если ее просьба
поддерживается по крайней мере двумя третями стран-членов Союза.
Страны-члены, которые не ответили в течение четырех месяцев (с
даты объявления консультации)(*), считаются воздержавшимися.
--------------- (*) Изменена XXIV Конгрессом, 2008 г.
5. Генеральный директор Международного бюро информирует
правительства стран-членов о присоединении или принятии в члены.
Оно вступает в силу начиная с даты этого сообщения.
Статья 12(*)
Выход из Союза. Процедура
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Вашингтоне, 1989 г.
1. Каждая страна-член имеет право выхода из Союза посредством
денонсирования Устава, о чем правительство заинтересованной страны
сообщает Генеральному директору Международного бюро, который
информирует об этом правительства стран-членов.
2. Выход из Союза приобретает силу по истечении одного года
со дня Получения Генеральным директором Международного бюро
заявления о денонсации, предусмотренного в параграфе 1.
Глава III
СТРУКТУРА СОЮЗА
Статья 13(*)
Органы Союза
--------------- (*) Изменена Конгрессами в Токио, 1969 г., Гамбурге, 1984 г.
и Сеуле, 1994 г.
1. Органами Союза являются Конгресс, Административный совет,
Совет почтовой эксплуатации и Международное бюро.
2. Постоянными органами Союза являются Административный
совет, Совет почтовой эксплуатации и Международное бюро.
Статья 14
Конгресс
1. Конгресс является высшим органом Союза.
2. Конгресс как орган состоит из представителей стран-членов.
Статья 15
Чрезвычайные конгрессы
Чрезвычайный конгресс может быть созван по просьбе или с
согласия по крайней мере двух третей стран-членов Союза.
Статья 16
Административные конференции (упразднена)(*)
--------------- (*) Конгрессом в Гамбурге, 1984 г.
Статья 17(*)
Административный совет
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Сеуле, 1994 г.
1. Между двумя Конгрессами непрерывность работы Союза
согласно положениям Актов Союза обеспечивает Административный
совет (АС).
2. Члены Административного совета выполняют свои функции от
имени и в интересах Союза.
Статья 18(*)
Совет почтовой эксплуатации
--------------- (*) Изменена Конгрессами в Токио, 1969 г. и Сеуле, 1994 г.
На Совет почтовой эксплуатации (СПЭ) возлагаются вопросы
эксплуатационного, коммерческого, технического и экономического
характера, относящиеся к почтовой службе.
Статья 19
Специальные комиссии (упразднена)(*)
--------------- (*) Конгрессом в Гамбурге, 1984 г.
Статья 20(*)
Международное бюро
--------------- (*) Изменена Конгрессами в Гамбурге, 1984 г. и Сеуле, 1994 г.
Центральное учреждение, функционирующее в месте пребывания
Союза, именуемое Международным бюро Всемирного почтового союза,
руководимое Генеральным директором и контролируемое
Административным советом, служит исполнительным, вспомогательным
органом, осуществляющим также внешние контакты.
Глава IV
ФИНАНСЫ СОЮЗА
Статья 21(*)
Расходы Союза. Взносы стран-членов
--------------- (*) Изменена Конгрессами в Токио, 1969 г., Лозанне, 1974 г. и
Вашингтоне, 1989 г.
1. Каждый Конгресс устанавливает максимальную сумму:
a) ежегодных расходов Союза;
b) расходов, связанных с проведением следующего Конгресса.
2. Максимальная сумма расходов, предусмотренная в
параграфе 1, может быть превышена, если этого требуют
обстоятельства, при условии соблюдения относящихся к этому
положений Общего регламента.
3. Расходы Союза, включая в надлежащем случае расходы,
упомянутые в параграфе 2, покрываются сообща странами-членами
Союза. С этой целью каждая страна-член выбирает класс взносов, к
которому она желает себя причислить. Классы взносов установлены в
Общем регламенте.
4. В случае присоединения или принятия в Союз на основании
статьи 11 заинтересованная страна свободно выбирает класс взносов,
к которому она желает быть отнесена при распределении расходов
Союза.
РАЗДЕЛ II. АКТЫ СОЮЗА
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 22
Акты Союза
1. Устав является основным Актом Союза. Он содержит основные
положения Союза и не может быть предметом оговорок(*).
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Бухаресте, 2004 г.
2. Общий регламент состоит из положений,
обеспечивающих применение Устава и деятельность Союза. Он является
обязательным для всех стран-членов и не может быть предметом
оговорок(*).
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Бухаресте, 2004 г.
3. Всемирная почтовая конвенция, Регламент
письменной корреспонденции и Регламент почтовых посылок включают
общие правила, применяемые к международной почтовой службе, а
также положения о службах письменной корреспонденции и почтовых
посылок. Эти Акты являются обязательными для всех стран-членов(*).
(Страны-члены следят за выполнением их назначенными операторами
обязательств, вытекающих из Конвенции и ее Регламентов)(**).
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Пекине, 1999 г.
(**) Изменена XXIV Конгрессом, 2008 г.
4. Соглашения Союза и их Регламенты регулируют службы, кроме
служб письменной корреспонденции и почтовых посылок, между
странами-членами, которые в них участвуют. Они являются
обязательными только для этих (стран-членов. Подписавшие их
страны-члены следят за выполнением их назначенными операторами
обязательств, вытекающих из соглашений и их регламентов)(*).
--------------- (*) Изменена XXIV Конгрессом, 2008 г.
5. Регламенты, в которых содержатся правила применения,
необходимые для выполнения Конвенции и Соглашений,
утверждаются Советом почтовой эксплуатации с учетом решений
Конгресса(*).
--------------- (*) Изменена Конгрессами в Вашингтоне, 1989 г., Сеуле,
1994 г. и Пекине, 1999 г.
6. В возможных Заключительных протоколах, прилагаемых к Актам
Союза, о которых говорится в з 3-5, содержатся оговорки к этим
Актам.
Статья 23(*)
Применение Актов Союза в отношении
территорий, международные отношения которых
обеспечиваются страной-членом
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Вашингтоне, 1989 г.
1. Любая страна может в любой момент заявить, что ее согласие
применять Акты Союза распространяется на все или только на
некоторые территории, международные отношения которых она
обеспечивает.
2. Заявление, предусмотренное в параграфе 1, должно быть
направлено Генеральному директору Международного бюро.
3. Любая страна-член может в любое время направить
Генеральному директору Международного бюро сообщение о прекращении
применения Актов Союза, в отношении которых она сделала заявление,
предусмотренное в параграфе 1. Это сообщение вступает в силу через
год после даты получения его Генеральным директором Международного
бюро.
4. Заявления и нотификации, предусмотренные в параграфах 1 и
3, доводятся до сведения стран-членов Генеральным директором
Международного бюро.
5. Параграфы 1-4 не применяются к территориям, являющимся
членами Союза и международные отношения которых обеспечиваются
страной-членом.
Статья 24
Национальные законодательства
Положения Актов Союза не могут нарушать законодательство
любой страны-члена во всем, что конкретно не предусмотрено
настоящими Актами.
Глава II
УТВЕРЖДЕНИЕ И ДЕНОНСИРОВАНИЕ АКТОВ СОЮЗА
Статья 25(*)
Подписание, подтверждение подлинности, ратификация
и другие формы одобрения Актов Союза
--------------- (*) Изменена Конгрессами в Вашингтоне, 1989 г., Сеуле,
1994 г.
1. Акты Союза, принятые на Конгрессе, подписываются
полномочными представителями стран-членов.
2. Подлинность Регламентов подтверждается Председателем и
Генеральным секретарем Совета почтовой эксплуатации(*).
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Пекине, 1999 г.
3. Устав ратифицируется подписавшими его странами в возможно
короткий срок.
4. Одобрение Актов Союза, кроме Устава, производится в
соответствии с внутренними конституционными положениями каждой
подписавшей страны.
5. Если какая-либо (страна-член)(*)> не ратифицирует Устав
или не одобряет другие подписанные ею Акты, то Устав и другие Акты
тем не менее имеют юридическую силу для (стран-членов), которые их
ратифицировали или одобрили.
--------------- (*) Изменена XXIV Конгрессом, 2008 г.
Статья 26(*)
Сообщение о ратификации и других формах одобрения
Актов Союза
--------------- (*) Изменена Конгрессами в Токио, 1969 г. и Вашингтоне,
1989 г.
Документы о ратификации Устава, Дополнительных протоколов к
нему и при необходимости об одобрении других Актов Союза в
кратчайший срок передаются на хранение Генеральному директору
Международного бюро, который сообщает об этом правительствам
стран-членов.
Статья 27
Присоединение к соглашениям
1. Страны-члены могут в любое время присоединиться к одному
или нескольким соглашениям, предусмотренным в статье 22.4.
2. О присоединении стран-членов к соглашениям сообщается в
соответствии со статьей 11.3.
Статья 28
Денонсирование соглашения
Каждая страна-член имеет право прекратить свое участие в
одном или нескольких соглашениях на условиях, предусмотренных в
статье 12.
Глава III
ИЗМЕНЕНИЕ АКТОВ СОЮЗА
Статья 29
Представление предложений
1. (Любая страна-член)(*) имеет право представлять на
Конгресс либо в период между двумя Конгрессами предложения
относительно Актов Союза, участником которых она является.
--------------- (*) Изменена XXIV Конгрессом, 2008 г.
2. Однако предложения относительно Устава и Общего регламента
могут быть представлены только Конгрессу.
3. Кроме того, предложения, относящиеся к Регламентам,
представляются напрямую Совету почтовой эксплуатации, однако
предварительно они должны быть переданы Международным бюро (всем)
странам-членам (и всем назначенным операторам)(*), (**).
--------------- (*) Изменена XXIV Конгрессом, 2008 г.
(**) Изменена Конгрессом в Пекине, 1999 г. и XXIV Конгрессом,
2008 г.
Статья 30
Изменение Устава
1. Чтобы предложения, представленные Конгрессу и относящиеся
к настоящему Уставу, могли быть приняты, они должны быть одобрены,
по крайней мере, двумя третями стран-членов Союза, имеющих право
голоса(*).
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Бухаресте, 2004 г.
2. Принятые Конгрессом изменения составляют дополнительный
протокол, и если Конгресс не принимает другого решения, они
вступают в силу одновременно с Актами, вновь принятыми на этом же
Конгрессе. Они ратифицируются странами-членами в возможно короткий
срок, и ратификационные грамоты рассматриваются согласно правилу,
указанному в статье 26.
Статья 31(*)
Изменение Общего регламента ,
Конвенции и соглашений
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Гамбурге, 1984 г.
1. В Общем регламенте, Конвенции и
соглашениях определяются условия принятия предложений, которые к
ним относятся.
2. Конвенция и соглашения вступают в силу одновременно
и на один и тот же срок. Со дня, установленного
Конгрессом для вступления в силу этих Актов, соответствующие Акты
предшествующего Конгресса отменяются(*).
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Бухаресте, 2004 г.
Глава IV
РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
Статья 32
Арбитраж
В случае разногласий между двумя или несколькими
(странами-членами)(*) относительно толкования Актов Союза или
ответственности, вытекающей для (страны-члена)(*) из применения
этих Актов, спорный вопрос разрешается арбитражем.
--------------- (*) Изменена XXIV Конгрессом, 2008 г.
РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 33
Вступление в силу и срок действия Устава
Настоящий Устав вступает в силу 1 января 1966 года и остается
в силе на неопределенное время.
В удостоверение чего полномочные представители правительств
Договаривающихся стран подписали настоящий Устав в одном
экземпляре, который будет храниться в архивах правительства страны
местопребывания Союза. Копия этого экземпляра будет передана
каждой стороне Международным бюро Всемирного почтового союза(*).
--------------- (*) Изменена Конгрессом в Бухаресте, 2004 г.
Совершено в Вене 10 июля 1964 г.вгору