Деякі питання діяльності аварійних комісарів
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.2010981
Документ 981-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 жовтня 2010 р. N 981
Київ
Деякі питання діяльності аварійних комісарів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Типового положення про організацію діяльності
аварійних комісарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 січня 1998 р. N 8 ( 8-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 1, ст. 18; 2003 р., N 23, ст. 1078), такі
зміни:
назву розділу "Кваліфікаційні вимоги" виключити;
у пункті 2 слова і цифру "передбаченим пунктом 3 цього
Типового положення" замінити словами "установленим Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг";
пункти 3-4 виключити.
2. Установити, що свідоцтва (сертифікати), видані аварійним
комісарам до набрання чинності цією постановою, діють до
закінчення встановлених у них строків.
3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34вгору