Деякі питання державного резервного насіннєвого фонду
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 27.06.2003977
Документ 977-2003-п, поточна редакція — Редакція від 21.02.2011, підстава - 96-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 2003 р. N 977
Київ
Деякі питання державного
резервного насіннєвого фонду
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1209 ( 1209-2003-п ) від 06.08.2003
N 10 ( 10-2004-п ) від 14.01.2004
N 216 ( 216-2005-п ) від 30.03.2005
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок формування, зберігання та використання
державного резервного насіннєвого фонду (додається).
2. Затвердити обсяги формування державного резервного
насіннєвого фонду на 2003 рік згідно з додатком.
3. Міністерству аграрної політики, Державному казначейству,
Державній акціонерній компанії "Хліб України" забезпечити передачу
до державного резервного насіннєвого фонду (далі - резервний фонд)
залишків сортового насіння озимих та ярих зернових і зернобобових
культур, гібридного насіння кукурудзи і соняшнику, насіння та
зерна, що надходить від сільськогосподарських товаровиробників у
рахунок погашення заборгованості за насіннєві позички у обсягах,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня
1999 р. N 1106 ( 1106-99-п ) "Про заходи поповнення державного
насіннєвого страхового фонду" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 25, ст. 1180), іншого майна та коштів державного насіннєвого
страхового фонду станом на 1 червня 2003 року.
4. Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів
затвердити порядок розрахунків із постачальниками насіння
сільськогосподарських рослин до резервного фонду і користувачами.
5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 1998 р. N 1409
( 1409-98-п ) "Про окремі питання розвитку селекції та насінництва
сільськогосподарських культур на сучасному етапі" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1331).

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 977
ПОРЯДОК
формування, зберігання та використання
державного резервного насіннєвого фонду
{ У тексті Порядку слова "ДАК "Хліб України" замінено
словами "державне підприємство "Державний резервний
насіннєвий фонд України" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 216 ( 216-2005-п )
від 30.03.2005 }
{ У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства" у
відповідному відмінку, а слова "Держкомлісгосп" і
"Держжитлокомунгосп" у всіх відмінках - відповідно словами
"Державне агентство лісових ресурсів" і "Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства" у відповідному відмінку згідно з Постановою
КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

1. Державний резервний насіннєвий фонд (далі - резервний
фонд) формується для забезпечення насінням районів, що не
виробляють власного насіння або мають обмежені можливості його
виробництва, надання допомоги юридичним та фізичним особам,
зайнятим виробництвом сільськогосподарської продукції, у разі
знищення або пошкодження насінницьких посівів унаслідок стихійного
лиха, для забезпечення сортовідновлення, сортозаміни та реалізації
насіння за міжнародними договорами.
2. Формування державного резервного насіннєвого фонду
здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів
державного бюджету.
Обсяги формування резервного фонду з урахуванням потреб
виробництва щороку до лютого визначаються Міністерством аграрної
політики та продовольства - щодо насіння сільськогосподарських
рослин, Державним агентством лісових ресурсів - щодо насіння
лісових рослин, Міністерством регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства - щодо насіння
квітково-декоративних рослин. Узагальнені пропозиції Міністерства
аграрної політики та продовольства подає до 1 квітня на
затвердження Кабінетові Міністрів України.
Міністерство аграрної політики та продовольства за рахунок
коштів спеціального фонду державного бюджету здійснює виключно
закупівлю насіння сільськогосподарських рослин до державного
резервного насіннєвого фонду понад встановлені обсяги. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1209 ( 1209-2003-п ) від
06.08.2003 }
3. Заготівля насіння до резервного фонду та його зберігання
забезпечуються за дорученням Міністерства аграрної політики та
продовольства, Державного агентства лісових ресурсів,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства визначеними ними на конкурсних
засадах підприємствами і організаціями. Такі підприємства і
організації укладають з визначеними на конкурсних засадах
постачальниками, а також виробниками, занесеними до Державного
реєстру виробників насіннєвого і садивного матеріалу, відповідні
контракти про заготівлю до резервного фонду насіння сортів і
гібридів, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних
для поширення в Україні. Заготівля насіння до резервного фонду
може здійснюватися також за рахунок імпорту насіння.
Умови і порядок проведення конкурсів з визначення підприємств
і організацій, які здійснюють заготівлю насіння до резервного
фонду та його зберігання, а також постачальників (виробників)
насіння затверджуються центральними органами виконавчої влади,
зазначеними у цьому пункті.
4. Державний резервний насіннєвий фонд України укладає з
постачальниками (виробниками) - переможцями конкурсу договори на
закупівлю (поставку) насіння до резервного фонду, в яких
визначається номенклатура, кількість, якість і вартість насіння.
5. Насіння сільськогосподарських рослин, закуплене для
заготівлі до резервного фонду, зберігається у постачальників
(виробників) насіння або на хлібоприймальних підприємствах (далі -
зберігачі) на підставі договорів зберігання.
6. Розрахунки з постачальниками (виробниками) та зберігачами
і користувачами здійснюються у порядку і на умовах, визначених
Міністерством аграрної політики та продовольства і Мінфіном. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 216
( 216-2005-п ) від 30.03.2005 }
7. Для отримання насіння з резервного фонду
сільськогосподарський товаровиробник подає до Міністерства
аграрної політики та продовольства заяву, погоджену з відповідною
райдержадміністрацією.
8. Відпуск насіння з резервного фонду здійснюється Державним
резервним насіннєвим фондом України за дорученням Міністерства
аграрної політики та продовольства шляхом продажу, обміну або
надання позички з укладенням відповідних договорів із
сільськогосподарськими товаровиробниками.
Продаж насіння здійснюється за договірними цінами, що
встановилися на внутрішньому аграрному ринку на відповідне
продовольче зерно з урахуванням сортової надбавки. ( Абзац другий
пункту 8 в редакції Постанови КМ N 216 ( 216-2005-п ) від
30.03.2005 )
У разі коли ціни на насіння деяких культур не визначені, вони
встановлюються за цінами однорідних (споріднених) культур.
Обмін насіння проводиться за цінами, що склалися на
внутрішньому біржовому ринку за спотовими контрактами, на суму,
еквівалентну вартості отриманого насіння.
Відпуск насіння у позичку здійснюється з відстроченням
платежу до одного господарського року за умови її забезпечення
заставою майна позичальника і страхування посівів.
У разі знищення або пошкодження посівів унаслідок стихійного
лиха, що підтверджено висновком Торгово-промислової палати
України, за клопотанням Міністерства агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, Головного управління сільського
господарства і продовольства облдержадміністрації, погодженим з
Міністерством аграрної політики та продовольства, державне
підприємство "Державний резервний насіннєвий фонд України"
продовжує строк погашення заборгованості за отримане насіння на
наступний календарний рік з укладенням відповідної угоди із
забезпеченням її виконання заставою майна боржника. { Пункт 8
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 216 ( 216-2005-п ) від
30.03.2005 }
9. Державний резервний насіннєвий фонд України веде реєстри
закупівель (поставок) насіння до резервного фонду, у яких
зазначаються номенклатура та вартість закупленого насіння, обсяги
і дата його закупівель (поставок), найменування і місцезнаходження
постачальників (виробників), інформація про надані послуги та інші
відомості. Форми реєстрів затверджує Міністерство аграрної
політики та продовольства.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 977
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 р. N 10 ( 10-2004-п )
ОБСЯГИ
формування державного резервного
насіннєвого фонду на 2003 рік
------------------------------------------------------------------ Назва культури | Обсяги формування, тонн ------------------------------------------------------------------ Пшениця 14527
Ячмінь 5637
Жито 240
Тритікале 75
Кукурудза 2450
Овес 110
Горох 1407
Гречка 89
Соняшник 48
Просо 8
Разом 24591
( Додаток в редакції Постанов КМ N 1209 ( 1209-2003-п ) від
06.08.2003, N 10 ( 10-2004-п ) від 14.01.2004 )вгору