Документ 969_003, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 16.09.2008, підстава - 511-VI

              Меморандум 
про взаєморозуміння стосовно скоординованого розвитку
Чорноморської окружної автомагістралі
{ Меморандум ратифіковано Законом
N 511-VI ( 511-17 ) від 16.09.2008 }

Офіційний переклад
Уряди країн - учасниць Організації чорноморського
економічного співробітництва (ОЧЕС) (далі - Сторони),
бажаючи зміцнити співробітництво держав - членів ОЧЕС для
сприяння міжнародним транспортним перевезенням товарів і
пасажирів, які мають важливе значення для економічного розвитку
цих держав;
уважаючи, що для створення та розширення контактів між
країнами ЄС, Чорноморського регіону та Азії, які у майбутньому
покликані задовольняти потреби міжнародного сполучення, є
необхідним скоординований план побудови та реконструкції доріг;
наголошуючи на тому, що вирішення спільних проблем
скоординованого розвитку дорожньої інфраструктури потребує нових
та інноваційних підходів у рамках регіонального співробітництва;
уважаючи, що розвиток Чорноморської окружної автомагістралі
(далі - ЧОА) буде також сприяти співробітництву з розвитку
інфраструктури змішаних перевезень;
бажаючи мати відповідне автомобільне сполучення з
Транс'європейськими, Пан'європейськими та Євроазіатськими
транспортними системами;
ураховуючи спільну Декларацію Міністрів транспорту країн -
учасниць ОЧЕС стосовно взаємодії Чорноморської транспортної мережі
й Транс'європейської транспортної мережі в рамках Євроазіатських
транспортних сполучень, яку було підписано 28 січня 2005 року в
Салоніках;
бажаючи, щоб ЧОА будувалась за координації з ЄС з метою її
включення до Мережі з розширення основних Транс'європейських
транспортних осей до сусідніх країн та регіонів;
маючи на увазі, що економічне співробітництво повинно
задовольняти дійсні потреби та інтереси Сторін;
усвідомлюючи, що будівництво ЧОА є основним завданням для
ОЧЕС, органи якої покликані активно брати участь і взаємодіяти для
її успіху;
розуміючи, що розвиток інфраструктури - тривалий процес,
домовляються про цей Меморандум про взаєморозуміння як
спільний крок у напрямі побудови Чорноморської окружної
автомагістралі:
Стаття 1
Цілі Меморандуму
1) Зміцнення співробітництва між Сторонами для розвитку
Чорноморської окружної автомагістралі (ЧОА) відповідно до чинних
угод, відповідних правил і стандартів. Це співробітництво буде,
головним чином, зосереджене на розробленні політики, що включатиме
загальні принципи та дії, такі як організаційні, законодавчі та
економічні, а також засоби їхньої імплементації та контроль за
виконанням;
2) Розвиток ЧОА буде основним кроком у напрямі створення
Чорноморського окружного коридору - мережі змішаних перевезень -
та включатиме обслуговування, реконструкцію, ремонт і будівництво
інфраструктури основних та допоміжних доріг;
3) Надання допомоги в проектуванні, будівництві, технічному
обслуговуванні, експлуатації та управлінні ЧОА на території Сторін
у рамках комплексної європейської транспортної інфраструктури,
таким чином дозволяючи створити елементи, яких не вистачає, у
дійсній мережі автомагістралей Чорноморського регіону;
4) Визначення передумов та умов для найбільш ефективного
використання фондів і ноу-хау, що надані з державних та приватних
джерел;
5) Подальше поширення в регіоні знань, досвіду та ноу-хау,
накопичених на сьогодні в державах - членах ЄС.
Стаття 2
Основні характеристики ЧОА
1) ЧОА - автомагістраль з високою пропускною здатністю.
Керівний комітет, створений відповідно до статті 3 цього
Меморандуму, може проводити детальне дослідження точно
встановленого маршруту магістралі, її додаткових сполучень, а
також її технічних стандартів на підставі рекомендацій та норм,
схвалених міжнародними організаціями та ЄС, у тому числі
відповідної Європейської угоди про міжнародні автомагістралі.
2) ЧОА надає послуги відповідної якості для сучасного
забезпечення дорожньої безпеки, швидкості й комфорту, а отже,
сприятиме економічному та соціальному розвиткові на користь всього
європейського континенту. У такому контексті Сторони, беручи до
уваги, що частини ЧОА є також частинами Транс'європейської
транспортної мережі, домовляються про сприяння тому, щоб у
майбутньому компетентні міжнародні органи включили ЧОА до Мережі
розширення основної Транс'європейської транспортної осі до
сусідніх країн та регіонів.
3) Довжина ЧОА складає приблизно 7000 км.
Основний маршрут ЧОА та її сполучення можуть проходити через
такі міста:
Стамбул (Туреччина) - Самсон (Туреччина) - Трабзон
(Туреччина) - Батумі (Грузія) - Поті (Грузія) - Єреван
(Вірменія) - Баку (Азербайджан) - Новоросійськ (Росія) -
Ростов-на-Дону (Росія) - Таганрог (Росія) - Маріуполь (Україна) -
Мелітополь (Україна) - Одесу (Україна) - Кишинів (Молдова) -
Бухарест (Румунія) - Констанцу (Румунія) - Хасково (Болгарія) -
Софію (Болгарія) - Ніш (Сербія) - Белград (Сербія) - Тирану
(Албанія) - Едірне (Туреччина) - Комотіні (Греція) -
Александрополіс (Греція) - Стамбул (Туреччина).
4) Керівний комітет ЧОА розробить головний маршрут і його
майбутні сполучення.
Стаття 3
Організаційні заходи для втілення проекту ЧОА
1) З метою виконання проекту ЧОА Сторони погоджуються
створити Керівний комітет, який проводитиме свої засідання не
менше, ніж один раз на рік безпосередньо перед засіданням чи після
засідання Робочої групи ОЧЕС з транспорту. Керівний комітет ЧОА
формулює політику розвитку ЧОА, а також усі відповідні заходи для
її втілення.
2) Кожна зі Сторін та Постійний міжнародний секретаріат ОЧЕС
(ПМС ОЧЕС) будуть представлені в Керівному комітеті ЧОА та
призначать одного представника та його (її) заступника. Такі
учасники можуть бути тими самими, що й учасники, які беруть участь
у Робочій групі ОЧЕС з транспорту. Сторони домовляються запросити
ПМС ОЧЕС для участі в Керівному комітеті ЧОА. Керівний комітет
приймає рішення за допомогою консенсусу з урахуванням своїх правил
процедур, які він повинен схвалити. Робоча мова Керівного
комітету ЧОА - англійська. Сторони головують у Керівному комітеті
по черзі з ротацією кожних два роки в порядку, зазначеному в
додатку 1, який є невід'ємною частиною Меморандуму. Президентство
здійснюється кожною з країн - членів ОЧЕС відповідно до
встановленого розкладу. Віце-президентство здійснюється країною -
членом ОЧЕС, що прийме Президентство на наступний строк.
3) Представники спостерігачів ОЧЕС, органів, пов'язаних з
ОЧЕС, партнерів ОЧЕС з секторального діалогу можуть бути
запрошеними, за необхідності, на засідання Керівного комітету.
4) Сторони домовляються також створити Спільний постійний
технічний секретаріат, завданням якого є підтримання роботи
Керівного комітету ЧОА, а також вжиття всіх необхідних заходів на
підставі інструкцій, установлених Керівним комітетом ЧОА для
введення магістралі в дію. Більш детально, Спільний постійний
технічний секретаріат подає пропозиції, дає оцінку дослідам та
співробітничає з Керівним комітетом ЧОА для визначення фінансових
ресурсів.
5) У країні кожної Сторони Урядом відповідної Сторони
призначається Національний координатор для ЧОА. Такий Координатор
відповідає за координацію будь-яких дій, що здійснюються в країні
стосовно ЧОА. Такий Координатор може бути одночасно зазначеним
вище представником або його (її) заступником у Керівному комітеті
ЧОА.
6) Фінансування адміністративних, організаційних і технічних
заходів здійснюється Фондом співробітництва для спеціальних цілей
проекту ЧОА, створеним відповідно до окремої міжнародної угоди між
Сторонами, яка встановлює мету, завдання, засоби та процедури
управління Фондом.
Стаття 4
Фінансування ЧОА
Спільний постійний технічний секретаріат буде розміщено в
м. Салоніки, а Республіка Греція забезпечуватиме його загальні
витрати. Фінансування будівництва та реконструкції ЧОА може
здійснюватися з національних фондів та бюджетів, а також за
рахунок коштів, що залучені з приватного сектора. Фінансування
може здійснюватися також через фонди ЄС та кредити Європейського
інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та
розвитку, Світового банку та інших банків і фондів.
Стаття 5
Процедура внесення змін до Меморандуму
1) Зміни до цього Меморандуму про взаєморозуміння можуть
уноситися відповідно до будь-якої процедури, зазначеної нижче:
a) на прохання однієї зі Сторін, будь-яка її пропозиція про
внесення змін розглядається Робочою групою ОЧЕС з транспорту.
b) у випадку схвалення зміни більшістю у дві третини
присутніх і тих, хто брав участь у голосуванні, і, якщо така
більшість складає більшість у дві третини представлених Сторін і
Сторін, які беруть участь у голосуванні, Генеральний секретар
ПМС ОЧЕС надсилає зміну всім Сторонам для її схвалення.
c) у випадку прийняття зміни більшістю у дві третини Сторін,
ПМС ОЧЕС повідомляє про це всім цим Сторонам, а зміна набирає
чинності через 12 місяців з дня такого повідомлення. Зміна набирає
чинності стосовно всіх Сторін.
2) На прохання, принаймні, однієї третини Сторін Генеральний
секретар ПМС ОЧЕС скликає конференцію, на яку запрошуються
держави - члени ОЧЕС. Процедура, зазначена в підпунктах "a" та "b"
пункту 1 цієї статті, застосовується до будь-якої зміни, яку
подано на розгляд такої конференції.
Стаття 6
Повідомлення адреси адміністрації
Кожна зі Сторін під час підписання, ратифікації, прийняття,
затвердження Меморандуму або приєднання до нього повідомляє
Генеральному секретарю ПМС ОЧЕС адресу своєї адміністрації, на яку
повинні надсилатися відповідно до статті 5 цього Меморандуму
пропозиції стосовно внесення змін.
Стаття 7
Набрання чинності Меморандумом
Цей Меморандум набирає чинності в перший день місяця, що
настає після дати, коли його буде підписано вісьмома Сторонами та
повідомлено ПМС ОЧЕС стосовно завершення необхідних
внутрішньодержавних процедур.
Стаття 8
Строк дії
Цей Меморандум залишається чинним протягом початкового строку
в десять років та строк його дії буде автоматично продовжуватися
на наступний п'ятирічний період, якщо його дію не буде припинено
за повідомленням двох третин Сторін. Свої зауваження Сторони
повинні висловити не пізніше, ніж за один рік до закінчення
десятирічного періоду.
Стаття 9
Денонсація Меморандуму та припинення його дії
1) Оригінал Меморандуму, який укладено в одному примірнику
англійською мовою, буде зберігатися в ПМС ОЧЕС, який передає
засвідчену копію кожній Стороні і буде виконувати всі
зобов'язання, які випливають з його ролі депозитарію.
2) Уряди держав - членів ОЧЕС, які не підписали Меморандуму,
можуть стати його сторонами лише після набрання ним чинності.
3) Уряди, що підписали Меморандум уже після набрання
Меморандумом чинності, можуть стати його сторонами на тридцятий
день після передачі депозитарію повідомлення про завершення всіх
національних процедур, що здійснюються для набрання чинності
міжнародними договорами.
4) Кожна Сторона може денонсувати Меморандум шляхом подання
письмового повідомлення Генеральному секретарю ОЧЕС.
5) Цей Меморандум утрачає чинність, якщо кількість Сторін, що
підписали Меморандум, складає протягом дванадцяти місяців менше,
ніж чотири.
Підписано в м. Белград 19 квітня 2007 року в одному
примірнику англійською мовою.
За Уряд
Азербайджанської Республіки (Підпис)
За Уряд
Республіки Албанія (Підпис)
За Уряд
Республіки Болгарія (Підпис)
За Уряд
Республіки Вірменія (Підпис)
За Уряд
Грецької Республіки (Підпис)
За Уряд Грузії (Підпис)
За Уряд
Республіки Молдова (Підпис)
За Уряд
Російської Федерації (Підпис)
За Уряд Румунії (Підпис)
За Уряд
Республіки Сербія (Підпис)
За Уряд
Турецької Республіки (Підпис)
За Уряд України (Підпис)

Додаток 1

Запропонована схема
ротації Президентства (Віце-президентства)
у Керівному комітеті

------------------------------------------------------------------ | Президент | Віце-президент | |-------------------------------+--------------------------------| |Російська Федерація |Республіка Болгарія | |-------------------------------+--------------------------------| |Республіка Болгарія |Україна | |-------------------------------+--------------------------------| |Україна |Грузія | |-------------------------------+--------------------------------| |Грузія |Турецька Республіка | |-------------------------------+--------------------------------| |Турецька Республіка |Республіка Азербайджан | |-------------------------------+--------------------------------| |Республіка Азербайджан |Грецька Республіка | |-------------------------------+--------------------------------| |Грецька Республіка |Республіка Албанія | |-------------------------------+--------------------------------| |Республіка Албанія |Республіка Молдова | |-------------------------------+--------------------------------| |Республіка Молдова |Республіка Вірменія | |-------------------------------+--------------------------------| |Республіка Вірменія |Республіка Сербія | |-------------------------------+--------------------------------| |Республіка Сербія |Румунія | |-------------------------------+--------------------------------| |Румунія |Російська Федерація | ------------------------------------------------------------------вгору