Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 14.07.1999969-XIV
Документ 969-XIV, перша редакція — Прийняття від 14.07.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.350 )

З метою зменшення залежності України від імпорту сирої нафти,
збільшення виробництва сільськогосподарської сировини та
ефективного її використання, стабілізації та повного використання
потужностей підприємств цукрової та спиртової галузі, зменшення
витрат валютних коштів для закупки компонентів для виробництва
сучасних вітчизняних екологічно чистих бензинів моторних
сумішевих, які вироблятимуться на підприємствах нафтопереробного
комплексу України, з застосуванням високооктанових кисневмісних
добавок - абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового
ефіру, одержаних з відновлюваної сільськогосподарської сировини,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст.201; 1998 р.,
N 17, ст.82, N 52, ст.327; 1999 р., N 4, ст.34) після цифр і слів
"2710 00 550 інший 20 екю за 1000 кг 15 екю за 1000 кг"
2710 00 590
доповнити цифрами і словами
"2710 00 330 Тільки бензини
2710 00 350 моторні сумішеві
з вмістом не
менше 5 відсотків
високооктанових
кисневмісних
добавок
А-76Ек, А-80Ек, 20 екю за 1000 кг 40 екю за 1000 кг
А-92Ек, AI-93Ек, 20 екю за 1000 кг 40 екю за 1000 кг
А-95Ек, А-98Ек 20 екю за 1000 кг 40 екю за 1000 кг".

2. Статтю 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158;
1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60) після частини другої доповнити
двома новими частинами такого змісту:
"Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних
сумішевих (А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, AI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек) з
вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних
добавок - абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового
ефіру, здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України.
Діяльність, пов'язана з виробництвом зазначених у частині
третій цієї статті високооктанових кисневмісних добавок,
здійснюється державними спиртовими заводами, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини третю - тридцяту вважати відповідно
частинами п'ятою - тридцять другою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України вжити конкретних заходів щодо
виробництва і застосування бензинів моторних сумішевих в Україні.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 липня 1999 року
N 969-XIVвгору