Документ 920-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.07.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 липня 2006 р. N 920
Київ
Про внесення змін до Порядку
підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової книжки
або відповідних записів у ній

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних
записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 1993 р. N 637 ( 637-93-п ) (ЗП України, 1993 р.,
N 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814;
2003 р., N 48, ст. 2505; 2006 р., N 22, ст. 1609), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2006 р. N 920
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку
підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній
( 637-93-п )

1. У пункті 20:
в абзаці першому слова "підприємств або організацій" замінити
словами та цифрою "підприємств, установ, організацій або їх
правонаступників (додаток N 5)";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі відсутності правонаступника підтвердження періодів
роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії
на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремих
категорій працівників, здійснюється у порядку, визначеному
Пенсійним фондом України за погодженням з Мінпраці та Мінфіном".
2. Доповнити Порядок ( 637-93-п ) додатком N 5 такого змісту:
"Додаток N 5
до Порядку підтвердження
наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній
Штамп
підприємства, установи, організації
__________________ N _________
(дата)
ДОВІДКА
про підтвердження наявного трудового стажу
для призначення пенсії за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній
Видана ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи)
про те, що зазначена особа працювала повний робочий день на (в) __ __________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
і за період з _______________________ по _________________________
з _______________________ по _________________________
виконувала _______________________________________________________
(характер виконуваних робіт) __________________________________________________________________
за професією, посадою ___________________________________________,
що передбачена Списком _______ розділ ________ підрозділ _________
код КП ___________________ підстава ______________________________
за період з_____________ по _______________ ______________________
(років, місяців, днів)
Підстава для видачі ______________________________________________
Додаткові відомості_______________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування", суми пенсії, виплачені надміру
внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником
недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно
або стягуються на підставі рішень територіальних органів
Пенсійного фонду України чи в судовому порядку.
________________________
(найменування посади ________________________ ____________ ______________________
керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник відділу кадрів ____________ ______________________
Головний бухгалтер ____________ ______________________
МП".вгору