Документ 911-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 758-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 2011 р. N 911
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань геологічного
вивчення та раціонального використання надр
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 985 ( 985-2011-п ) від 21.09.2011
N 758 ( 758-2018-п ) від 19.09.2018
N 939 ( 939-2018-п ) від 07.11.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
геологічного вивчення та раціонального використання надр зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 р. N 911
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань геологічного вивчення
та раціонального використання надр

1. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від
2 березня 1993 р. N 150 ( 150-93-п ) "Про Державний фонд родовищ
корисних копалин України" (ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 151;
Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22,
ст. 1635) слова "Міністерство охорони навколишнього природного
середовища" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба
геології та надр" у відповідному відмінку.
2. У пунктах 5 і 6 Положення про порядок установлення квот на
видобуток окремих видів корисних копалин, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 862
( 862-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 54; 1996 р., N 5,
ст. 154; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1687;
2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635), слово
"Мінприроди" замінити словом "Держгеонадра" у відповідному
відмінку.
3. У пунктах 12 і 14 Положення про порядок списання запасів
корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня
1995 р. N 58 ( 58-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 93;
Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2004 р., N 25,
ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635), слово "Мінприроди" замінити
словом "Держгеонадра" у відповідному відмінку.
4. У пунктах 2, 5, 9 і 18 Порядку державного обліку родовищ,
запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. N 75 ( 75-95-п )
(ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 99; Офіційний вісник України,
2006 р., N 22, ст. 1635), слово "Мінприроди" замінити словом
"Держгеонадра".
5. У пунктах 5-7 Положення про першовідкривачів родовищ
корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 лютого 1995 р. N 80 ( 80-95-п ) (ЗП України,
1995 р., N 4, ст. 102; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40,
ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635), слово
"Мінприроди" замінити словом "Держгеонадра".
6. У пункті 8 Порядку передачі розвіданих родовищ корисних
копалин для промислового освоєння, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. N 114
( 114-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 120; Офіційний вісник
України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2002 р., N 47, ст. 2134;
2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635), слово
"Мінприроди" замінити словом "Держгеонадра".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 939
( 939-2018-п ) від 07.11.2018 }

8. У пунктах 2 і 6 постанови Кабінету Міністрів України від
11 вересня 1995 р. N 728 ( 728-95-п ) "Про створення національної
системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання
населення у сейсмонебезпечних регіонах" (ЗП України, 1996 р., N 2,
ст. 32; Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1943;
2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635) слова
"Міністерство охорони навколишнього природного середовища" у всіх
відмінках замінити словами "Державна служба геології та надр" у
відповідному відмінку.
9. У тексті Порядку ведення державного водного кадастру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня
1996 р. N 413 ( 413-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 292;
Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1943; 2000 р., N 40,
ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650), слово "Держкомприродресурсів"
замінити словом "Держгеонадра" у відповідному відмінку.

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 758
( 758-2018-п ) від 19.09.2018 }

11. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 8 листопада 1996 р. N 1366 ( 1366-96-п ) "Про надання
Державному інформаційному геологічному фонду статусу галузевого
державного архіву" слова "Державного комітету по геології і
використанню надр" замінити словами "Державної служби геології та
надр".
12. У Положенні про державну систему моніторингу довкілля,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня
1998 р. N 391 ( 391-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 13, ст. 495; 1999 р., N 39, ст. 1943; 2001 р., N 21, ст. 933;
2003 р., N 21, ст. 937; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22,
ст. 1635):
1) абзац перший пункту 4 після слова "Мінприроди" доповнити
словом ", Держгеонадрами";
2) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"Держгеонадра - підземних вод (ресурси, використання, рівень
та хімічний склад); ендогенних та екзогенних процесів (видові і
просторові характеристики, активність прояву); геофізичних полів
(фонові та аномальні визначення); геохімічного стану ландшафтів
(вміст і поширення природних і техногенних хімічних елементів і
сполук).";
3) в абзаці першому пункту 20 слова "екзогенних та ендогенних
геологічних процесів," виключити;
4) пункт 20 після абзацу першого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Функції з попередження про виникнення або загрозу виникнення
екзогенних та ендогенних геологічних процесів, оцінювання їх
розвитку покладаються на Держгеонадра.";
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
13. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
16 жовтня 1998 р. N 1641 ( 1641-98-п ) "Про організацію системи
оперативного контролю за зсувонебезпечними ділянками з
використанням новітніх технологій" - із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754
( 754-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635)
слова "Міністерству охорони навколишнього природного середовища"
замінити словами "Державній службі геології та надр".
14. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
25 січня 1999 р. N 83 ( 83-99-п ) "Про затвердження Порядку
проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів
державного бюджету" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 4,
ст. 137) слова "Державному комітетові по геології і використанню
надр" замінити словами "Державній службі геології та надр".
15. У Положенні про Державну комісію України по запасах
корисних копалин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 10 листопада 2000 р. N 1689 ( 1689-2000-п ) (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1997; 2004 р., N 25, ст. 1650;
2006 р., N 12, ст. 805), такі зміни:
1) у пункті 1 слово "Мінприроди" замінити словом
"Держгеонадрах";
2) в абзаці другому пункту 7 і абзаці третьому пункту 8 слова
"Міністр охорони навколишнього природного середовища" замінити
словами "Голова Державної служби геології та надр".
16. В абзаці восьмому пункту 3 та пункті 6 Порядку створення
і ведення Державного кадастру природних територій курортів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня
2001 р. N 562 ( 562-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 21, ст. 953; 2004 р., N 16, ст. 1108), слово
"Держкомприродресурсів" замінити словом "Держгеонадра" у
відповідному відмінку.
17. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2004 р. N 576 ( 576-2004-п ) "Про затвердження Порядку підготовки
та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та
стан питного водопостачання в Україні" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 18, ст. 1286):
1) в абзаці восьмому пункту 3 Порядку ( 576-2004-п ),
затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомприродресурсів"
замінити словом "Держгеонадра";
2) у додатку до постанови ( 576-2004-п ) позицію
"Держкомприродресурсів" замінити позицією "Держгеонадра".

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 985
( 985-2011-п ) від 21.09.2011 }

19. У Методиці визначення початкової ціни продажу на аукціоні
спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженій
постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374
( 1374-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42,
ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014; 2008 р., N 50, ст. 1633):
1) у пункті 2 слово "Мінприроди" замінити словом
"Держгеонадрами";
2) у пункті 5 слова "Держгеослужба" і "Мінприроди" замінити
словом "Держгеонадр".вгору