Документ 907-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.09.2016, підстава - 521-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 липня 2006 р. N 907
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про умови оплати праці працівників
державних органів контролю в насінництві
та розсадництві, що належать до категорій
посад державних службовців
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 762 ( 762-2007-п ) від 23.05.2007
N 1058 ( 1058-2007-п ) від 22.08.2007 }
{ Про підвищення з 1 лютого 2008 р. на 45 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 34
( 34-2008-п ) від 06.02.2008 }
{ Про підвищення з 01.12.2015 на 25 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 1013 ( 1013-2015-п ) від 09.12.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схему посадових окладів працівників державних
органів контролю в насінництві та розсадництві, що належать до
категорій посад державних службовців, згідно з додатком.
Інші умови оплати праці зазначених працівників встановлюються
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 10, ст. 632).
2. Умови оплати праці, затверджені цією постановою,
застосовуються починаючи з 1 січня 2006 року.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 3 серпня 2005 р. N 704 ( 704-2005-п ) "Про
умови оплати праці працівників державних органів контролю в
насінництві та розсадництві, віднесених до категорій посад
державних службовців" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 31,
ст. 1872).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2006 р. N 907
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 1058
( 1058-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів працівників державних
органів контролю в насінництві та розсадництві,
що належать до категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний | | |посадовий оклад, | | | гривень | |----------------------------------------------+-----------------| |Начальник Української державної насіннєвої | 2247 | |інспекції - Головний державний інспектор | | |України з насінництва, начальник Української | | |державної лісонасіннєвої інспекції - Головний | | |державний інспектор України з лісового | | |насінництва, начальник Української державної | | |квітково-декоративної насіннєвої інспекції - | | |Головний державний інспектор України з | | |квітково-декоративного насінництва та | | |розсадництва, начальник Української державної | | |помологічно-ампелографічної інспекції - | | |державний інспектор України з розсадництва | | |----------------------------------------------+-----------------| |Начальник відділу Української державної | 1605-1632 | |помологічно-ампелографічної інспекції - | | |державний інспектор України з розсадництва, | | |начальник відділу Української державної | | |лісонасіннєвої інспекції - державний інспектор| | |України з лісового насінництва, начальник | | |відділу Української державної | | |квітково-декоративної насіннєвої інспекції - | | |державний інспектор України з | | |квітково-декоративного насінництва та | | |розсадництва | | |----------------------------------------------+-----------------| |Головний агроном Української державної | 1033-1059 | |насіннєвої інспекції - державний інспектор | | |України з насінництва, головний агроном | | |Української державної | | |помологічно-ампелографічної інспекції - | | |державний інспектор України з розсадництва, | | |головний агроном Української державної | | |квітково-декоративної насіннєвої інспекції - | | |державний інспектор України з | | |квітково-декоративного насінництва та | | |розсадництва | | |----------------------------------------------+-----------------| |Головний інженер з лісового насінництва | 1033-1059 | |Української державної лісонасіннєвої інспекції| | |- державний інспектор України з лісового | | |насінництва, головний інженер з | | |квітково-декоративного насінництва та | | |розсадництва Української державної | | |квітково-декоративної насіннєвої інспекції - | | |державний інспектор України з квітково- | | |декоративного насінництва та розсадництва | | |----------------------------------------------+-----------------| |Провідний агроном Української державної | 888-915 | |насіннєвої інспекції - державний інспектор | | |України з насінництва, провідний агроном | | |Української державної | | |помологічно-ампелографічної інспекції - | | |державний інспектор України з розсадництва, | | |провідний агроном Української державної | | |квітково-декоративної насіннєвої інспекції - | | |державний інспектор України з | | |квітково-декоративного насінництва та | | |розсадництва | | |----------------------------------------------+-----------------| |Провідний інженер Української державної | 888-915 | |лісонасіннєвої інспекції - державний інспектор| | |України з лісового насінництва, провідний | | |інженер Української державної | | |квітково-декоративної насіннєвої інспекції - | | |державний інспектор України з | | |квітково-декоративного насінництва та | | |розсадництва | | |----------------------------------------------+-----------------| |Начальник Державної насіннєвої інспекції | 1498-1712 | |Автономної Республіки Крим - головний | | |державний інспектор з насінництва Автономної | | |Республіки Крим, начальник обласної державної | | |насіннєвої інспекції - головний державний | | |інспектор з насінництва області, начальник | | |державної зональної лісонасіннєвої інспекції -| | |головний державний інспектор з лісового | | |насінництва, начальник державної зональної | | |квітково-декоративної насіннєвої інспекції - | | |головний державний інспектор з | | |квітково-декоративного насінництва та | | |розсадництва | | |----------------------------------------------+-----------------| |Головний агроном Державної насіннєвої | 648-724 | |інспекції Автономної Республіки Крим - | | |державний інспектор з насінництва Автономної | | |Республіки Крим, головний агроном обласної | | |державної насіннєвої інспекції - державний | | |інспектор з насінництва області | | |----------------------------------------------+-----------------| |Провідний агроном Державної насіннєвої | 554-630 | |інспекції Автономної Республіки Крим - | | |державний інспектор з насінництва Автономної | | |Республіки Крим, провідний агроном обласної | | |державної насіннєвої інспекції - державний | | |інспектор з насінництва області, провідний | | |агроном державної зональної | | |квітково-декоративної насіннєвої інспекції - | | |державний інспектор з квітково-декоративного | | |насінництва та розсадництва | | |----------------------------------------------+-----------------| |Провідний інженер державної зональної | 554-630 | |лісонасіннєвої інспекції - державний інспектор| | |з лісового насінництва, провідний інженер | | |державної зональної квітково-декоративної | | |насіннєвої інспекції - державний інспектор з | | |квітково-декоративного насінництва та | | |розсадництва | | |----------------------------------------------+-----------------| |Начальник районної, міської, міжрайонної | 624-794 | |державної насіннєвої інспекції - головний | | |державний інспектор з насінництва, начальник | | |відділу регіону з розсадництва Української | | |державної помологічно-ампелографічної | | |інспекції - державний інспектор з розсадництва| | |----------------------------------------------+-----------------| |Головний агроном районної, міської, | 578-654 | |міжрайонної державної насіннєвої інспекції - | | |державний інспектор з насінництва | | |----------------------------------------------+-----------------| |Провідний агроном районної, міської, | 531-584 | |міжрайонної державної насіннєвої інспекції - | | |державний інспектор з насінництва, провідний | | |агроном відділу регіону з розсадництва | | |Української державної | | |помологічно-ампелографічної інспекції - | | |державний інспектор з розсадництва | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 762
( 762-2007-п ) від 23.05.2007 - застосовуються з 1 січня 2007
року, в редакції Постанови КМ N 1058 ( 1058-2007-п ) від
22.08.2007 }вгору