Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003905
Документ 905-2003-п, поточна редакція — Редакція від 17.03.2017, підстава - 135-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 червня 2003 р. N 905
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 954 ( 954-2007-п ) від 25.07.2007
N 693 ( 693-2014-п ) від 07.11.2014
N 256 ( 256-2015-п ) від 29.04.2015
N 177 ( 177-2016-п ) від 16.03.2016
N 1038 ( 1038-2016-п ) від 28.12.2016
N 135 ( 135-2017-п ) від 10.03.2017 }

На виконання статті 4 Указу Президента України від 31 січня
2003 р. N 54 ( 54/2003 ) "Про перейменування Державного комітету
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2003 р. N 905
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада
1997 р. N 1287 ( 1287-97-п ) "Про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри
реєстраційних зборів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число
47, с. 46; 1998 р., N 10, ст, 383; 1999 р., N 42, ст. 2094):
1) у постанові:
в абзацах другому пункту 1 і першому пункту 2 слова
"Державний комітет інформаційної політики" замінити словами
"Державний комітет телебачення і радіомовлення";
в абзаці другому пункту 10 слова "Міністерству інформації"
замінити словами "Державному комітету телебачення і
радіомовлення";
2) у зразках свідоцтв про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації, інформаційних агентств, затверджених
цією постановою, слова "Державний комітет інформаційної політики
України" замінити словами "Державний комітет телебачення і
радіомовлення України".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 135
( 135-2017-п ) від 10.03.2017 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1038
( 1038-2016-п ) від 28.12.2016 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 954
( 954-2007-п ) від 25.07.2007 }

5. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від
4 січня 2002 р. N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57) слова
"Державний комітет інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення" замінити словами "Державний комітет телебачення і
радіомовлення".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 177
( 177-2016-п ) від 16.03.2016 }

7. У назві та пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2002 р. N 805 ( 805-2002-п ) "Про затвердження
членів колегії Державного комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення" слова "Державного комітету
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення" замінити
словами "Державного комітету телебачення і радіомовлення".вгору