Документ 900-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.11.2015, підстава - 884-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 жовтня 2010 р. N 900
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 884 ( 884-2015-п ) від 28.10.2015 }
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для часткового
відшкодування суб'єктам господарювання вартості
будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів та підприємств з виробництва комбікормів
{ Назва із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 949 ( 949-2010-п ) від 11.10.2010
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 949 ( 949-2010-п ) від 11.10.2010
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011
N 405 ( 405-2011-п ) від 13.04.2011
N 1000 ( 1000-2012-п ) від 31.10.2012
N 274 ( 274-2013-п ) від 01.04.2013
N 445 ( 445-2013-п ) від 12.06.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам
господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких
ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, що
додається. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 949 ( 949-2010-п ) від 11.10.2010, N 96 ( 96-2011-п ) від
07.02.2011 }
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2010 р. N 900
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для часткового відшкодування суб'єктам господарювання
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких
ферм і комплексів та підприємств з
виробництва комбікормів
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 949 ( 949-2010-п ) від 11.10.2010, N 96 ( 96-2011-п ) від
07.02.2011 }
{ У тексті Порядку слова "сільськогосподарський товаровиробник"
в усіх відмінках і формах числа замінено словами "суб'єкт
господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно з
Постановою КМ N 949 ( 949-2010-п ) від 11.10.2010 }
{ У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
{ У тексті Порядку слова "Міністерство аграрної політики
та продовольства" в усіх відмінках замінено словом
"Мінагрополітики" згідно з Постановою КМ N 1000
( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування
суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва
комбікормів (далі - бюджетні кошти). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2010-п ) від 11.10.2010; в редакції Постанови КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство
аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
головні управління (департаменти) агропромислового розвитку
обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу Севастопольської міської
держадміністрацій. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1000
( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }
3. Бюджетні кошти виділяються для відшкодування суб'єктам
господарювання до 50 відсотків вартості (без урахування податку на
додану вартість) завершених у поточному та двох попередніх роках
етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів, у яких згідно з проектом повинно утримуватися не менш
як 500 голів великої рогатої худоби, або не менш як 1200
свиноматок, або не менш як 1 млн. голів птиці, та до 30 відсотків
вартості (без урахування податку на додану вартість) завершених у
поточному та двох попередніх роках етапів будівництва та
реконструкції підприємств з виробництва комбікормів (далі -
об'єкти). { Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 405
( 405-2011-п ) від 13.04.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1000 ( 1000-2012-п ) від 31.10.2012, N 445
( 445-2013-п ) від 12.06.2013 }
Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі за
результатами конкурсу у розмірі до 50 відсотків фактично понесених
витрат, але не більш як 30 тис. гривень у розрахунку на одну
голову для великої рогатої худоби та 25 тис. гривень у розрахунку
на одну свиноматку. { Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови
КМ N 1000 ( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }
Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної
кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах
Казначейства. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1000 ( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2010-п ) від 11.10.2010; в редакції Постанови КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
4. Мінагрополітики для здійснення розподілу та виплати
відшкодування утворює комісію з питань розподілу бюджетних коштів
(далі - комісія) та затверджує положення про неї ( z1774-12 ).
{ Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
Комісія має право виїжджати на місця, перевіряти
достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.
{ Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 445 ( 445-2013-п ) від 12.06.2013 }

5. { Абзац перший пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

З метою організації і проведення конкурсу розпорядники
бюджетних коштів нижчого рівня утворюють конкурсні комісії та
затверджують їх склад. Положення про конкурсну комісію
затверджується Мінагрополітики. До складу конкурсних комісій
включаються представники органів державної статистики, фінансових
органів, територіальних органів Держфінінспекції,
Держархбудінспекції. { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1000 ( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }
Конкурсні комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової
інформації умови і строки проведення конкурсів. { Абзац третій
пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1000 ( 1000-2012-п ) від
31.10.2012 }
Конкурсні комісії мають право виїжджати на місця, перевіряти
наявність побудованих і реконструйованих об’єктів, достовірність
відомостей, що містяться у поданих суб’єктами господарювання
документах. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 445 ( 445-2013-п ) від 12.06.2013 }
6. Для участі в конкурсі суб'єкти господарювання подають
конкурсній комісії такі документи:
заявку, зразок якої затверджується Мінагрополітики
( z1745-12 ); { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1000 ( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }

{ Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 274 ( 274-2013-п ) від 01.04.2013 }

завірені в установленому порядку копії проектної документації
на будівництво або реконструкцію об’єкта, затвердженої відповідно
до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду
кошторисної частини проектної документації; { Абзац четвертий
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 274 ( 274-2013-п ) від
01.04.2013 }

{ Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

договір підряду на капітальне будівництво або реконструкцію
(генеральний, річний, додатковий);

{ Абзац сьомий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 1000 ( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }

засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера та
печаткою суб’єкта господарювання копії платіжних документів про
оплату виконаних робіт, зокрема проектних, наданих послуг,
обладнання, матеріалів та здійснення інших витрат, передбачених
кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються
копії актів про виконані роботи, передбачені етапами будівництва,
із зазначенням пускового комплексу, черги або об'єкта в цілому,
актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що
підтверджують витрати, понесені на будівництво та реконструкцію
об'єктів; { Абзац восьмий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1000
( 1000-2012-п ) від 31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 445 ( 445-2013-п ) від 12.06.2013 }
завірену в установленому порядку копію документа, що
підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
об'єкта; { Абзац дев'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1000
( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }
довідки про відсутність (наявність) заборгованості понад
півроку з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів); { Абзац десятий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 445 ( 445-2013-п ) від
12.06.2013 }
довідки банків, в яких відкриті рахунки суб'єкта
господарювання, про відсутність (наявність) прострочених боргових
зобов'язань за кредитами;
типову форму фінансової звітності N 5 "Примітки до річної
фінансової звітності" ( z0904-00 ), типову форму N ОЗ-6
( v0352202-95 ) "Інвентарна картка обліку основних засобів" (для
об'єктів, прийнятих в експлуатацію у двох попередніх роках);
{ Абзац дванадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011, N 1000
( 1000-2012-п ) від 31.10.2012, N 445 ( 445-2013-п ) від
12.06.2013 }
типову форму N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього
переміщення) основних засобів" ( v0352202-95 ) (для об'єктів,
прийнятих в експлуатацію в поточному році); { Абзац тринадцятий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011, N 1000 ( 1000-2012-п ) від
31.10.2012, N 445 ( 445-2013-п ) від 12.06.2013 }
засвідчену підписом керівника та печаткою суб’єкта
господарювання копію свідоцтва про державну реєстрацію
інноваційного проекту (у разі реалізації такого проекту); { Абзац
чотирнадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 445 ( 445-2013-п ) від 12.06.2013 }

{ Абзац п'ятнадцятий пункту 6 виключено на підставі Постанови
КМ N 274 ( 274-2013-п ) від 01.04.2013 }

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг)
( ve234202-10 ) на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом,
та на 1 грудня поточного року, засвідчену органом державної
статистичної служби. { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
Фермерське господарство подає також довідку, видану
Українським державним фондом підтримки фермерських господарств,
про те, що йому не виплачувалося відшкодування. { Абзац пункту 6
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949 ( 949-2010-п )
від 11.10.2010 }
Конкурсні комісії приймають зазначені документи щокварталу до
5 числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня).
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1000
( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }
У разі встановлення комісією з питань надання часткового
відшкодування вартості об’єктів невідповідності наданих документів
цьому Порядку суб’єкту господарювання у п’ятиденний строк після
прийняття рішення зазначеною комісією надсилається письмова
відповідь із зазначенням причини невідповідності. { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1000 ( 1000-2012-п )
від 31.10.2012 }
7. Відшкодування не виплачується суб'єктам господарювання,
яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у
справі про банкрутство чи прийнято рішення про ліквідацію. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 445
( 445-2013-п ) від 12.06.2013 }
8. Під час визначення переможців конкурсу перевага надається
суб'єктам господарювання, які:
застосовують новітні технології вирощування худоби і птиці;
{ Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
провадять діяльність у галузі молочного скотарства;
здійснюють будівництво і реконструкцію об'єктів з
використанням енергозберігаючих технологій;
здійснюють будівництво об'єктів в рамках реалізації
інноваційного проекту, що пройшов державну реєстрацію у
встановленому законодавством порядку;
вирощують кормові культури, здійснюють виробництво
комбікормів, мають потужності із забою тварин та переробки
сільськогосподарської продукції. { Абзац шостий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1000 ( 1000-2012-п )
від 31.10.2012 }
9. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають
щокварталу до 15 числа наступного місяця та до 15 грудня (станом
на 1 грудня) Мінагрополітики за затвердженою ним формою
( z1745-12 ) реєстр суб'єктів господарювання, які претендують на
відшкодування вартості об'єктів (далі - реєстр). { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 96 ( 96-2011-п ) від
07.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1000
( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }
10. Комісія розглядає реєстри протягом 10 днів, проводить
розподіл бюджетних коштів між суб'єктами господарювання, які
претендують на відшкодування вартості об'єктів відповідно до
пункту 8 цього Порядку, та інформує про прийняте рішення протягом
п'яти днів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 96 ( 96-2011-п ) від
07.02.2011 }
11. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z1401-11 ), затвердженого в установленому законодавством
порядку. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1000
( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }
12. Суб'єкт господарювання, якому виплачено відшкодування, у
разі відчуження або використання не за цільовим призначенням
відповідних об'єктів протягом перших трьох років повинен повернути
виплачені йому бюджетні кошти.
Суб'єкти господарювання подають щороку до 20 січня (станом на
1 січня поточного року) протягом трьох років після одержання
бюджетних коштів інформацію про діяльність таких об'єктів за
формою, затвердженою Мінагрополітики. { Пункт 12 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1000 ( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }

{ Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

14. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня:

{ Абзац другий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

подають на підставі рішення комісії органам Казначейства
реєстр і платіжні доручення для виплати відшкодування на відкритий
у банку поточний рахунок суб'єкта господарювання; { Абзац третій
пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011, N 1000 ( 1000-2012-п ) від
31.10.2012 }
подають щокварталу до 15 числа наступного місяця
Мінагрополітики інформацію про використання бюджетних коштів за
затвердженою ним формою ( z1745-12 ). { Абзац четвертий пункту 14
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1000
( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }
15. Мінагрополітики подає щокварталу до 30 числа наступного
місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду
Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1000
( 1000-2012-п ) від 31.10.2012 }
16. Складення та подання звітності про використання бюджетних
коштів здійснюються в установленому законодавством порядку. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }вгору