Про призначення Голови Служби безпеки України
Постанова Верховної Ради України від 12.07.199488/94-ВР
Документ 88/94-ВР, поточна редакція — Прийняття від 12.07.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Голови Служби безпеки України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 32, ст.295 )

Відповідно до пункту 10 статті 97 Конституції ( 888-09 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Призначити Головою Служби безпеки України МАЛІКОВА Валерія
Васильовича.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 12 липня 1994 року
N 88/94-ВРвгору