Питання Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 11.03.201588
Документ 88-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.07.2019, підстава - 613-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 березня 2015 р. № 88
Київ

Питання Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 521 від 23.08.2016
№ 785 від 22.08.2018
№ 613 від 10.07.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом, що додається.

2. {Пункт 2 втратив чинність в частині оплати праці на підставі Постанови КМ № 521 від 23.08.2016} Прирівняти Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом за умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення до посади заступника Міністра.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 88

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом

1. Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом (далі - Урядовий уповноважений) є особою, уповноваженою Кабінетом Міністрів України на виконання консультативно-дорадчих функцій з питань управління державним боргом.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 613 від 10.07.2019}

2. Урядовий уповноважений підпорядковується Міністрові фінансів.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 613 від 10.07.2019}

Урядовий уповноважений підпорядковується Міністрові фінансів.

3. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів.

Урядовим уповноваженим може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та досвід роботи у відповідній сфері.

4. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, цим Положенням та наказами Мінфіну.

5. Основними завданнями Урядового уповноваженого є:

1) підготовка пропозицій щодо покращення структури державного боргу, зокрема шляхом вчинення відповідних правочинів з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань;

2) підготовка та участь у проведенні переговорів з кредиторами України з питань управління державним боргом.

6. Урядовий уповноважений відповідно до покладених на нього завдань:

1) подає Міністрові фінансів пропозиції щодо покращення структури державного боргу;

2) бере участь у підготовці та опрацюванні проектів актів законодавства з питань, що належать до його компетенції;

3) взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, державними банками, державними підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

4) взаємодіє з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій з питань, що належать до його компетенції.

7. Урядовий уповноважений має право:

1) звертатися до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, державних банків, державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, державних банків, державних підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних банків, державних підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також експертів, вчених та фахівців до опрацювання питань, що належать до його компетенції;

4) ініціювати утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

5) брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

6) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

8. Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.

9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснює Мінфін.

Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється апаратом Урядового уповноваженого, який є самостійним структурним підрозділом апарату Мінфіну.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 785 від 22.08.2018}

Посада Урядового уповноваженого належить до посад, на які не поширюється дія Закону України “Про державну службу”.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 613 від 10.07.2019}

10. Урядовий уповноважений має бланк із найменуванням своєї посади.вгору