Питання Ради представників кримськотатарського народу
Указ Президента України; Склад колегіального органу від 26.08.2010873/2010
Документ 873/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.04.2015, підстава - 194/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Ради представників
кримськотатарського народу
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 194/2015 ( 194/2015 ) від 03.04.2015 }

З метою активізації роботи з підготовки пропозицій щодо
розв'язання політико-правових, соціально-економічних, культурних
та інших проблем, пов'язаних з поверненням в Україну,
облаштуванням, адаптацією депортованого кримськотатарського
народу, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести до Положення про Раду представників
кримськотатарського народу, затвердженого Указом Президента
України від 7 квітня 2000 року N 573 ( 573/2000 ) (зі змінами,
внесеними Указом від 21 вересня 2006 року N 767) ( 767/2006 ),
такі зміни:
1) абзаци другий і четвертий пункту 3 викласти відповідно в
такій редакції:
"аналіз і прогнозування політико-правових,
соціально-економічних, культурних та інших питань, пов'язаних з
поверненням в Україну, облаштуванням, адаптацією депортованого
кримськотатарського народу та його інтеграцією в українське
суспільство, підготовка і внесення пропозицій Президентові України
щодо вирішення цих питань, а також питань фінансування відповідних
державних і республіканських програм, визначення пріоритетних
напрямів використання коштів на названі цілі";
"участь у розробленні проектів актів законодавства України та
державних програм з питань, пов'язаних із поверненням в Україну,
облаштуванням, адаптацією депортованого кримськотатарського
народу, його інтеграцією в українське суспільство, збереженням
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності";
2) пункти 6, 7 та 13 викласти відповідно в такій редакції:
"6. Персональний склад Ради та Положення про неї
затверджується Президентом України.
Рада зі свого складу обирає голову, двох заступників та
секретаря Ради.
7. Для попереднього обговорення пропозицій, що вносяться на
розгляд Ради, забезпечення належної підготовки її засідань може
бути утворена президія Ради у складі голови, заступників голови,
секретаря Ради, а також членів президії Ради, які обираються з
числа інших членів Ради.
Склад президії Ради затверджується Радою";
"13. Оперативний зв'язок між Адміністрацією Президента
України та Радою забезпечується Головним управлінням з питань
регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента
України".

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 194/2015 ( 194/2015 ) від 03.04.2015 }

3. Визнати такими, що втратили чинність, статті 2 і 3 Указу
Президента України від 18 травня 1999 року N 518 ( 518/99 ) "Про
Раду представників кримськотатарського народу".
4. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим скликати
у двотижневий строк засідання Ради представників
кримськотатарського народу та забезпечити його організацію.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 26 серпня 2010 року
N 873/2010

{ Склад втратив чинність на підставі Указу Президента
N 194/2015 ( 194/2015 ) від 03.04.2015 }вгору