Документ 867-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.11.2007, підстава - 1297-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2003 р. N 867
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1297 ( 1297-2007-п ) від 08.11.2007 }
Про внесення змін до Порядку фінансування
витрат на виплату щомісячної доплати до пенсії
непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку
із закриттям Чорнобильської АЕС

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до Порядку фінансування витрат на виплату
щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим
у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р.
N 1155 ( 1155-2001-п ) "Про встановлення щомісячної доплати до
пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям
Чорнобильської АЕС" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 37,
ст. 1691), виклавши його у редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2001 р. N 1155
( 1155-2001-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 867)
ПОРЯДОК
фінансування витрат на виплату щомісячної доплати
до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим
у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС
1. Цей Порядок визначає механізм фінансування Пенсійним
фондом витрат на виплату щомісячної доплати до пенсії непрацюючим
пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської
АЕС, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України
на здійснення заходів, пов'язаних з виведенням з експлуатації
Чорнобильської АЕС. За рахунок зазначених коштів виплачується
щомісячна доплата до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у
зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС, пенсії яким призначені
органами Пенсійного фонду, органами пенсійного забезпечення
Міноборони, МВС, СБУ, Державної податкової адміністрації,
Державного департаменту з питань виконання покарань.
2. Управління Пенсійного фонду в районах, містах і районах у
містах щомісяця здійснюють фінансування та виплату щомісячної
доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, пенсії яким призначені
органами Пенсійного фонду. Виплата щомісячної доплати до пенсії
особам, пенсії яким призначені органами пенсійного забезпечення
Міноборони, МВС, СБУ, Державної податкової адміністрації,
Державного департаменту з питань виконання покарань, здійснюється
установами ВАТ "Державний ощадний банк України" після надходження
коштів на її виплату від головних управлінь Пенсійного фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Військові комісаріати, органи пенсійного забезпечення МВС,
Служби безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, Державної податкової адміністрації і
Державного департаменту з питань виконання покарань подають до
28 числа місяця, що передує поточному, головним управлінням
Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі списки пенсіонерів, яким повинна
виплачуватися щомісячна доплата до пенсії (далі - списки), у трьох
примірниках із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові
пенсіонера, номера пенсійної справи, ідентифікаційного номера,
адреси, реквізитів його поточного рахунка у відповідному
відділенні банку, а також розрахунок потреби в коштах на виплату
щомісячної доплати до пенсії (включаючи кошти на виплату і
доставку пенсій та банківські видатки).
4. Головні управління Пенсійного фонду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі подають
списки обласним дирекціям ВАТ "Державний ощадний банк України" та
перераховують їм кошти на виплату щомісячної доплати до пенсії
непрацюючим пенсіонерам - особам офіцерського складу, прапорщикам
і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової
служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ кримінально-виконавчої системи. Один
примірник списку з позначкою про зарахування коштів одержувачу
повертається головним управлінням Пенсійного фонду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, другий -
військовим комісаріатам, органам пенсійного забезпечення МВС,
Служби безпеки в Автономній Республіці Крим, областях. містах
Києві та Севастополі, Державної податкової адміністрації і
Державного департаменту з питань виконання покарань.
5. Облік і звітність за операціями касового виконання
державного бюджету за видатками Пенсійного фонду здійснюється у
порядку, встановленому Державним казначейством.
6. Управління Пенсійного фонду в районах, містах і районах у
містах ведуть бухгалтерський облік витрат на виплату щомісячної
доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, пенсії яким
призначаються органами Пенсійного фонду, згідно з Інструкцією по
бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду,
затвердженою Фондом.
Головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі ведуть бухгалтерський
облік витрат на виплату щомісячної доплати до пенсії непрацюючим
пенсіонерам, пенсії яким призначаються органами пенсійного
забезпечення Міноборони, МВС, СБУ, Державної податкової
адміністрації, Державного департаменту з питань виконання
покарань, у встановленому порядку окремо від основної діяльності.
7. Органи пенсійного забезпечення Міноборони, МВС, СБУ,
Державної податкової адміністрації, Державного департаменту з
питань виконання покарань ведуть облік витрат на виплату
щомісячної доплати до пенсії щодо кожного Непрацюючого пенсіонера,
вивільненого у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС.
8. Управління Пенсійного фонду в районах, містах і районах у
містах подають головним управлінням Пенсійного фонду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі звіт про
фактичні витрати на виплату щомісячної доплати до пенсії
непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям
Чорнобильської АЕС, до 15 числа місяця, що настає за звітним, а
головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі подають Пенсійному фонду
відповідний звіт до 20 числа місяця, що настає за звітним.вгору