Документ 848-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2014, підстава - 607-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 липня 2004 р. N 848
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 607 ( 607-2013-п ) від 21.08.2013 }
Про затвердження Державного стандарту
початкової загальної освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного
та (або) розумового розвитку

Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку (додається).
2. Міністерству освіти і науки, Академії педагогічних наук на
основі Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
затвердженого цією постановою, розробити і запровадити протягом
2004-2008 років науково-методичне забезпечення початкової
загальної освіти таких дітей.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2004 р. N 848
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
початкової загальної освіти для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Загальна частина
1. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(далі - Державний стандарт), встановлює державні вимоги до змісту
освіти таких дітей, а також державні гарантії у набутті такої
освіти.
2. Цей Державний стандарт застосовується з метою
забезпечення:
рівного доступу до якісної освіти дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
наступництва між дошкільною та початковою загальною освітою;
особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу;
створення передумов для запровадження інтегрованого навчання
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку.
3. Цей Державний стандарт базується на Державному стандарті
початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1717 ( 1717-2000-п ).
4. Об'єктами стандартизації є зміст освіти та система його
формування.
5. Цей Державний стандарт містить:
Базовий навчальний план;
вимоги до складання типових навчальних планів;
державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з
урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку;
напрями корекційно-розвиткової роботи.
Базовий навчальний план
6. Базовий навчальний план початкової загальної освіти для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, визначає структуру обов'язкової складової змісту освіти
відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої
підготовки учнів з урахуванням особливостей психофізичного
розвитку таких дітей (сліпих та із зниженим зором, глухих та із
зниженим слухом, розумово відсталих, з тяжкими порушеннями
мовлення, порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою
психічного розвитку).
7. Базовий навчальний план складається з таких освітніх
галузей: "Мови і література", "Математика", "Людина і світ",
"Мистецтво", "Технології", "Здоров'я і фізична культура".
Кожна освітня галузь побудована за змістовими лініями з
обов'язковим корекційно-розвитковим спрямуванням.
Зміст освітніх галузей реалізується шляхом викладання окремих
навчальних предметів та інтегрованих курсів.
8. Структура Базового навчального плану охоплює дві складові:
інваріантну і варіативну.
9. Інваріантна складова формується на державному рівні і є
обов'язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів
незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності.
Інваріантна складова передбачає проведення
корекційно-розвиткових занять, що зумовлено особливістю
організації навчально-виховного процесу з учнями, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
10. У початковій школі навчальні години варіативної складової
використовуються головним чином для загальноосвітньої підготовки
учнів, індивідуальних занять та консультацій, факультативного
навчання, підготовки учнів, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку, до засвоєння змісту початкової
загальної освіти.
11. Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної
складової визначається Державним стандартом початкової загальної
освіти ( 1717-2000-п ).
12. Змістове наповнення варіативної складової формується
навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу
закладу, індивідуальних освітніх потреб учнів.
Базовий навчальний план
загальноосвітнього навчального закладу I ступеня
(для сліпих дітей та дітей із зниженим зором)
------------------------------------------------------------------ Освітня галузь |Кількість годин на тиждень |Разом | у класах | |---------------------------| |підго-| 1 | 2 | 3 | 4 | |товчий| | | | | ------------------------------------------------------------------ Інваріантна складова
Мови і література 8 8 8 9 9 42
Математика 3 3 4 4 4 18
Людина і світ 2 2 2 2 2 10
Мистецтво 2 2 1 2 2 9
Технології 2 2 2 2 2 10
Здоров'я і фізична 2 2 2 2 2 10
культура
____________________________
Усього 19 19 19 21 21 99
Корекційно-розвиткові
заняття (у тому числі
лікувальна фізкультура):
для дітей із зниженим 8 9 9 9 9 44
зором
для сліпих дітей 9 10 10 10 10 49
Варіативна складова
Додаткові години на освітні
галузі, індивідуальні
консультації та групові
заняття 2 2 2 3 3 12
____________________________
Сумарна кількість годин
інваріантної та варіативної
складових змісту
початкової освіти:
для дітей із зниженим 29 30 30 33 33 155
зором
для сліпих дітей 30 31 31 34 34 160
Граничне допустиме тижневе
навчальне навантаження учнів
(без корекційно-розвиткових
занять) 20 20 20 22,5 22,5 105
Базовий навчальний план
загальноосвітнього навчального закладу I ступеня
(для розумово відсталих дітей)
------------------------------------------------------------------ Освітня галузь |Кількість годин на тиждень |Разом | у класах | |---------------------------| |підго-| 1 | 2 | 3 | 4 | |товчий| | | | | ------------------------------------------------------------------ Інваріантна складова
Мови і читання 7 7 8 9 8 39
Математика 4 4 4 4 4 20
Здоров'я і фізична культура 2 2 2 2 2 10
Людина і світ 2 2 2 2 2 10
Технології 2 2 2 2 3 11
Мистецтво 2 2 1 2 2 9
____________________________
Усього 19 19 19 21 21 99
Корекційно-розвиткові
заняття (у тому числі
лікувальна фізкультура) 6 6 6 6 6 30
Варіативна складова
Додаткові години на освітні
галузі, індивідуальні
консультації та групові
заняття 2 2 2 2 2 10
____________________________
Сумарна кількість годин
інваріантної та варіативної
складових змісту початкової
освіти 27 27 27 29 29 139
Гранично допустиме
тижневе навчальне
навантаження учнів
(без корекційно-розвиткових
занять) 20 20 20 22,5 22,5 105
Базовий навчальний план
загальноосвітнього навчального закладу I ступеня
(для дітей із затримкою психічного розвитку)
------------------------------------------------------------------ Освітня галузь |Кількість годин на тиждень |Разом | у класах | |---------------------------| |підго-| 1 | 2 | 3 | 4 | |товчий| | | | | ------------------------------------------------------------------ Інваріантна складова
Мови і література 8 8 8 9 9 42
Математика 4 3 4 4 4 19
Людина і світ 2 1 1 2 2 8
Мистецтво 2 2 1 1 1 7
Технології 1 2 2 2 2 9
Здоров'я і фізична 2 3 3 3 3 14
культура
____________________________
Усього 19 19 19 21 21 99
Корекційно-розвиткові
заняття 10 10 10 10 10 50
Варіативна складова
Додаткові години на
освітні галузі,
індивідуальні консультації
та групові заняття 2 2 2 3 3 12
____________________________
Сумарна кількість годин
інваріантної та варіативної
складових змісту початкової
освіти 31 31 31 34 34 161
Гранично допустиме
тижневе навчальне
навантаження учнів
(без корекційно-розвиткових
занять) 20 20 20 22,5 22,5 105
Базовий навчальний план
загальноосвітнього навчального закладу I ступеня
(для дітей з тяжкими порушеннями мовлення)
------------------------------------------------------------------ Освітня галузь |Кількість годин на тиждень |Разом | у класах | |---------------------------| |підго-| 1 | 2 | 3 | 4 | |товчий| | | | | ------------------------------------------------------------------ Інваріантна складова
Мови і література 8 9 9 9 9 44
Математика 3 4 4 4 4 19
Людина і світ 2 1 2 2 2 9
Мистецтво 2 1 1 2 2 8
Технології 2 2 1 2 2 9
Здоров'я і фізична 2 2 2 2 2 10
культура
____________________________
Усього 19 19 19 21 21 99
Корекційно-розвиткові
заняття (у тому числі
лікувальна фізкультура) 10 10 10 10 10 50
Варіативна складова
Додаткові години на освітні
галузі, індивідуальні
консультації та групові
заняття 2 2 2 3 3 12
____________________________
Сумарна кількість годин
інваріантної та варіативної
складових змісту
початкової освіти 31 31 31 34 34 161
Гранично допустиме
тижневе навчальне
навантаження учнів
(без корекційно-розвиткових
занять) 20 20 20 22,5 22,5 105
Базовий навчальний план
загальноосвітнього навчального закладу I ступеня
(для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату)
------------------------------------------------------------------ Освітня галузь |Кількість годин на тиждень |Разом | у класах | |---------------------------| |підго-| 1 | 2 | 3 | 4 | |товчий| | | | | ------------------------------------------------------------------ Інваріантна складова
Мови і література 7 8 8 9 9 41
Математика 4 3 4 4 4 19
Людина і світ 1 1 1 2 2 7
Мистецтво 2 2 2 1 1 8
Технології 2 2 1 2 2 9
Здоров'я і фізична
культура 3 3 3 3 3 15
____________________________
Усього 19 19 19 21 21 99
Корекційно-розвиткові
заняття 6 6 6 6 6 30
Варіативна складова
Додаткові години на
освітні галузі, індивідуальні
консультації та групові заняття 2 2 2 3 3 12
____________________________
Сумарна кількість годин
інваріантної та варіативної
складових змісту початкової
освіти 27 27 27 30 30 141
Гранично допустиме
тижневе навчальне
навантаження учнів
(без корекційно-розвиткових
занять) 20 20 20 22,5 22,5 105
Базовий навчальний план
загальноосвітнього навчального закладу I ступеня
(для дітей із зниженим слухом)
------------------------------------------------------------------ Освітня галузь |Кількість годин на тиждень |Разом | у класах | |---------------------------| |підго-| 1 | 2 | 3 | 4 | |товчий| | | | | ------------------------------------------------------------------ Інваріантна складова
Мови і література 8 8 8 10 10 44
Математика 4 5 5 5 5 24
Людина і світ 2 2 2 2 2 10
Мистецтво 1 1 1 1 1 5
Технології 2 1 1 1 1 6
Здоров'я і фізична
культура 2 2 2 2 2 10
____________________________
Усього 19 19 19 21 21 99
Корекційно-розвиткові
заняття (у тому числі
музично-ритмічні
заняття) 2 2 2 2 2 10
Варіативна складова
Додаткові години на
освітні галузі, індивідуальні
консультації та групові
заняття 2 2 2 3 3 12
____________________________
Сумарна кількість годин
інваріантної та
варіативної складових
змісту початкової освіти 37 37 37 40 40 191
Гранично допустиме
тижневе навчальне
навантаження учнів
(без корекційно-розвиткових
занять) 20 20 20 22,5 22,5 105
Базовий навчальний план
загальноосвітнього навчального закладу I ступеня
(для глухих дітей)
------------------------------------------------------------------ Освітня галузь |Кількість годин на тиждень |Разом | у класах | |---------------------------| |підго-| 1 | 2 | 3 | 4 | |товчий| | | | | ------------------------------------------------------------------ Інваріантна складова
Мови і література 9 9 9 9 9 45
Математика 5 4 4 4 4 21
Людина і світ 1 1 1 2 2 7
Мистецтво - 1 1 1 1 4
Технології 2 2 2 3 3 12
Здоров'я і фізична
культура 2 2 2 2 2 10
____________________________
Усього 19 19 19 21 21 99
Корекційно-розвиткові
заняття (у тому числі
музично-ритмічні заняття) 14 14 14 14 14 70
Варіативна складова
Додаткові години на
освітні галузі,
індивідуальні консультації
та групові заняття 2 2 2 3 3 12
____________________________
Сумарна кількість годин
інваріантної та варіативної
складових змісту
початкової освіти 35 35 35 38 38 181
Гранично допустиме
тижневе навчальне
навантаження учнів
(без корекційно-розвиткових
занять) 20 20 20 22,5 22,5 105
Вимоги до складання типових навчальних планів
13. На основі Базового навчального плану МОН розробляє типові
навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів, що
забезпечують здобуття початкової загальної освіти дітьми, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
14. У типових навчальних планах зазначається перелік
навчальних предметів і курсів відповідно до змісту освітніх
галузей, а також кількість годин, відведених на їх вивчення у
кожному класі.
15. Типові навчальні плани можуть відображати різні варіанти
структурування, інтеграції та розподілу змісту основних освітніх
галузей за роками навчання у межах годин, визначених Базовим
навчальним планом.
16. Під час складення типових навчальних планів для
загальноосвітніх навчальних закладів, що забезпечують здобуття
початкової загальної освіти дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, дозволяється
перерозподіляти між освітніми галузями до 15 відсотків навчального
часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального
плану.
17. Загальноосвітні навчальні заклади складають на основі
типових навчальних планів робочі навчальні плани, у яких
конкретизується варіативна складова з урахуванням специфіки
організації навчально-виховного процесу відповідно до особливих
освітніх потреб учнів (сліпих та із зниженим зором, глухих та із
зниженим слухом, розумово відсталих, з тяжкими порушеннями
мовлення, порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою
психічного розвитку).
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів з урахуванням особливостей
їх психофізичного розвитку
18. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
учнів визначаються за освітніми галузями "Мови і література",
"Математика", "Людина і світ", "Мистецтво", "Технології",
"Здоров'я і фізична культура", зміст яких визначено Державним
стандартом початкової загальної освіти ( 1717-2000-п ).
19. Оптимальний рівень загальноосвітньої підготовки учнів,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
забезпечується реалізацією змісту освітніх галузей у поєднанні з
корекційно-розвитковою роботою.
Напрями корекційно-розвиткової роботи
20. Для здійснення корекції порушень у фізичному та
психічному розвитку учнів з особливими освітніми потребами
провадиться відповідна корекційно-розвиткова робота, яка
передбачає вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями
психофізичного розвитку учнів. Така робота потребує впровадження
особистісно орієнтованих програм навчання, розвитку та корекції,
корекційно спрямованого індивідуального та диференційованого
навчання.
21. Корекційно-розвиткова робота спрямована на:
розвиток зорового чи слухового сприймання, мовлення, корекцію
пізнавальної діяльності, фізичний розвиток, формування навичок
просторового, соціально-побутового орієнтування, психокорекцію
тощо;
розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку учнів шляхом
взаємодії з навколишнім середовищем на основі знань, умінь і
навичок мовленнєвої, зокрема комунікативної, діяльності і
творчості;
формування компенсаційних способів діяльності як важливої
передумови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до
навчання в основній школі;
створення передумов для соціальної реабілітації та
інтеграції, розвиток самостійності та життєво важливих компетенцій
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку.вгору