Про відновлення деяким населеним пунктам Тернопільської області колишніх найменувань
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 18.03.1991848-XII
Документ 848-XII, поточна редакція — Прийняття від 18.03.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення деяким населеним пунктам
Тернопільської області колишніх найменувань
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 15, ст. 185 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити населеним пунктам Тернопільської області колишні їх
найменування:
у Борщівському районі селу Комунарівка - село Дзвинячка;
у Монастириському районі селу Лісове - село Бертники; селу
Трудолюбівка - село Швейків;
у Тернопільському районі селу Гніздичка - село Шляхтинці,
селу Нижній Іванів - село Івачів Долішній, селу Верхній Іванів -
село Івачів Горішній, селу Пігарєве - село Ангелівка;
у Шумському районі селу Підгірське - село Угорськ.

Голова Верховної Ради
Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 березня 1991 року
N 848-XIIвгору