Документ 839-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.03.2013, підстава - 175-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 2008 р. N 839
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 175 ( 175-2013-п ) від 20.03.2013 }
Про затвердження Положення про порядок організації
та проведення оплачуваних громадських робіт
і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 275 ( 275-2009-п ) від 25.03.2009
N 1006 ( 1006-2009-п ) від 03.09.2009
N 435 ( 435-2010-п ) від 16.06.2010
N 257 ( 257-2011-п ) від 17.03.2011
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення
оплачуваних громадських робіт, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Положення про порядок подання матеріальної допомоги по
безробіттю, Положення про порядок організації та проведення
оплачуваних громадських робіт та Положення про порядок надання
безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою
діяльністю, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
27 квітня 1998 р. N 578 ( 578-98-п ) "Про затвердження положень
щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 635);
постанову Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р.
N 1190 ( 1190-2000-п ) "Про внесення змін і доповнень до положень,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня
1998 р. N 578" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 31,
ст. 1312);
постанову Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р.
N 202 ( 202-2008-п ) "Про зупинення дії Положення про порядок
організації та проведення оплачуваних громадських робіт у частині
їх фінансування за рахунок коштів державного фонду сприяння
зайнятості населення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23,
ст. 676).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2008 р. N 839
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації та проведення
оплачуваних громадських робіт

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення
оплачуваних громадських робіт.
2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:
оплачувані громадські роботи - загальнодоступні види
некваліфікованих робіт, а також кваліфіковані роботи, які
організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та
забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;
некваліфіковані роботи - це види робіт, що не потребують
спеціальної кваліфікації або професійної підготовки осіб, які
бажають взяти участь в оплачуваних громадських роботах;
кваліфіковані роботи - це види робіт, що потребують
кваліфікації або професійної підготовки та/або досвіду роботи
осіб, які бажають взяти участь в оплачуваних громадських роботах.
3. Оплачувані громадські роботи організовуються для:
осіб, які не мають роботи;
зайнятих трудовою діяльністю осіб, які виявили бажання
працювати у вільний від основної роботи час;
учнівської та студентської молоді, яка виявила бажання
працювати у вільний від навчання час; пенсіонерів, інвалідів.
Оплачувані громадські роботи повинні мати суспільно корисну
спрямованість, відповідати потребам певної
адміністративно-територіальної одиниці та сприяти її соціальному
розвитку.
4. До громадських робіт не можуть бути віднесені роботи, що
пов'язані з ризиком для життя.
5. Особи, зареєстровані як безробітні, залучаються до
оплачуваних громадських робіт на строк, що сумарно не перевищує
180 календарних днів у межах календарного року. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 275
( 275-2009-п ) від 25.03.2009 }
6. Оплачувані громадські роботи проводяться виключно на
спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях.
7. Місцеві держадміністрації, виконавчі органи місцевих рад
та роботодавці незалежно від форми власності організовують
оплачувані громадські роботи за участю державної служби
зайнятості.
8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські, районні, районні у мм. Києві
та Севастополі держадміністрації та органи місцевого
самоврядування щороку відповідно до територіальних програм
зайнятості населення приймають не пізніше 31 грудня поточного року
рішення щодо організації та проведення оплачуваних громадських
робіт на наступний рік для осіб, зазначених у пункті 3 цього
Положення, на підприємствах, в установах та організаціях
комунальної форми власності, а також за договорами - у інших
роботодавців, визначають їх види та доводять цю інформацію до
державної служби зайнятості і роботодавців, у яких планується
організувати такі роботи. Пріоритетними видами оплачуваних
громадських робіт є упорядження меморіалів, пам'ятників, братських
могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і
утримання у належному стані цвинтарів, особливо у сільській
місцевості. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1006 ( 1006-2009-п ) від 03.09.2009, N 435
( 435-2010-п ) від 16.06.2010 }
Види оплачуваних громадських робіт визначаються виходячи з
потреб територіальної громади, регіону і повинні сприяти їх
соціальному розвитку. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 275 ( 275-2009-п ) від 25.03.2009 } { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 275
( 275-2009-п ) від 25.03.2009 }
9. Оплачувані громадські роботи організовуються роботодавцями
незалежно від форми власності на договірній основі.
Для проведення оплачуваних громадських робіт (незалежно від
джерел їх фінансування) між міським, районним, районним у місті
або міськрайонним центром зайнятості (далі - місцевий центр
зайнятості) та роботодавцями укладається договір про організацію
та проведення оплачуваних громадських робіт. Примірна форма
зазначеного договору затверджується Мінсоцполітики за погодженням
з правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд). { Абзац
другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
Договори про організацію та проведення оплачуваних
громадських робіт укладаються в межах одного календарного року.
10. Направлення державною службою зайнятості громадян на
оплачувані громадські роботи здійснюється на підставі укладених
договорів.
З особами, зайнятими на оплачуваних громадських роботах,
роботодавці відповідно до законодавства про працю укладають у
письмовій формі строкові трудові договори.
11. Участь в оплачуваних громадських роботах є добровільною.
Направлення осіб на оплачувані громадські роботи можливе тільки за
їх згодою.
12. Тривалість робочого часу осіб, зайнятих на оплачуваних
громадських роботах, встановлюється відповідно до законодавства
про працю.
До оплачуваного робочого часу безробітного, зайнятого на
оплачуваних громадських роботах, додається дві години на місяць,
призначені для пошуку підходящої роботи та відвідування центру
зайнятості. Фінансування витрат на заробітну плату за цей час
здійснюється за рахунок джерела оплати праці таких осіб.
13. Місцевий центр зайнятості, роботодавець можуть достроково
розірвати договір про організацію та проведення оплачуваних
громадських робіт відповідно до визначених договором умов.
Визнана в установленому порядку безробітною особа, зайнята на
оплачуваних громадських роботах, може достроково розірвати
трудовий договір у разі працевлаштування на постійне місце роботи
та в інших випадках, передбачених законодавством.
Спірні питання вирішуються в установленому законодавством
порядку.
14. Фінансування оплачуваних громадських робіт може
проводитися за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду (в частині
організації таких робіт для безробітних), роботодавців, для яких
зазначені роботи виконуються, та інших джерел відповідно до
законодавства.
15. Кошти на організацію оплачуваних громадських робіт із
зазначених у пункті 14 джерел фінансування можуть бути використані
для:
виплати основної та додаткової заробітної плати, визначеної
відповідно до частин першої та другої статті 2 Закону України "Про
оплату праці" ( 108/95-ВР ), сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати перших
п'яти днів тимчасової непрацездатності осіб, зайнятих на
оплачуваних громадських роботах; { Абзац другий пункту 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 257 ( 257-2011-п ) від
17.03.2011 }
оплати послуг з перевезення або проїзду до місця проведення
робіт та у зворотному напрямку осіб, зайнятих на оплачуваних
громадських роботах (у разі потреби);
придбання інвентарю (у разі потреби);
оплати проживання у гуртожитку (у разі потреби).
Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) порядок використання коштів Фонду для
організації оплачуваних громадських робіт для безробітних (напрями
використання, види робіт, здійснення контролю) може визначатися
його правлінням виходячи з фінансових можливостей Фонду.
16. Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах,
здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними
ставками та посадовими окладами відповідно до законодавства і не
може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої законом.
Під час визначення розміру оплати праці особам, зайнятим на
оплачуваних громадських роботах, роботодавець може використовувати
положення відповідних галузевих угод.
Роботодавці можуть встановлювати відповідні доплати до
заробітної плати згідно із законодавством за власний рахунок.
17. Для безробітних, які не отримують допомогу по безробіттю,
витрати роботодавців на оплату праці, зазначені в абзаці другому
пункту 15, за час участі в оплачуваних громадських роботах можуть
фінансуватися за рахунок коштів Фонду.
18. На осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах,
поширюються державні соціальні гарантії, передбачені
законодавством про працю, про зайнятість населення та про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, іншими
нормативно-правовими актами.
Період участі в оплачуваних громадських роботах для осіб,
зареєстрованих як такі, що шукають роботу, та безробітні,
включається до страхового стажу для наступних страхових випадків.
За безробітними у період участі в оплачуваних громадських
роботах зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в
строки, встановлені законодавством.
19. Участь особи, визнаної в установленому порядку
безробітною, в оплачуваних громадських роботах за направленням
центру зайнятості для забезпечення її тимчасової зайнятості до
вирішення питання працевлаштування на підходящу роботу не є
підставою для позбавлення її статусу безробітного, крім випадків,
передбачених абзацом другим цього пункту.
Особи, які відмовились від участі в оплачуваних громадських
роботах, безперервна тривалість яких становить понад один місяць і
які є другою пропозицією підходящої роботи для таких осіб,
знімаються з обліку як безробітні. { Пункт 19 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 275 ( 275-2009-п ) від 25.03.2009 } { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 275
( 275-2009-п ) від 25.03.2009 }
20. { Абзац перший пункту 20 виключено на підставі Постанови
КМ N 275 ( 275-2009-п ) від 25.03.2009 }
У разі організації оплачуваних громадських робіт, спрямованих
на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, що не пов'язані з
ризиком для життя, а також в інших випадках, визначених правлінням
Фонду, фінансування організації оплачуваних громадських робіт за
рахунок коштів Фонду здійснюється для осіб, визнаних в
установленому порядку безробітними, незалежно від отримання ними
допомоги по безробіттю. { Абзац другий пункту 20 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 435 ( 435-2010-п ) від
16.06.2010 }
21. Роботодавець несе відповідальність за порушення порядку
використання коштів Фонду, подання недостовірних відомостей про їх
використання.
Посадові особи роботодавця за порушення законодавства про
працю та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття несуть відповідальність згідно із законом. { Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 435
( 435-2010-п ) від 16.06.2010; в редакції Постанови КМ N 257
( 257-2011-п ) від 17.03.2011 }вгору