Документ 828-2003-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.12.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 31 грудня 2003 р. N 828-р
Київ

Про затвердження заходів з реалізації Концепції
формування системи національних електронних
інформаційних ресурсів

1. Затвердити заходи з реалізації Концепції формування
системи національних електронних інформаційних ресурсів
( 259-2003-р ) (далі - заходи), що додаються.
2. Керівникам міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій щороку до 31 січня подавати Держкомзв'язку для
узагальнення інформацію про стан виконання заходів.
3. Фінансування заходів здійснюється за рахунок державного
( 1344-15 ) і місцевих бюджетів, залучення інвестицій та інших
джерел.
4. Держкомзв'язку доповідати щороку до 31 березня Кабінетові
Міністрів України про стан національних електронних інформаційних
ресурсів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2003 р. N 828-р
ЗАХОДИ
з реалізації Концепції формування системи
національних електронних інформаційних ресурсів
( 259-2003-р )

I. Формування системи національних електронних
інформаційних ресурсів
1. Визначити головну організацію з питань формування системи
національних електронних інформаційних ресурсів (далі - головна
організація) ( v0051570-04 ).
Держкомзв'язку, СБУ, Мінфін,
Мінекономіки, Міноборони.
I квартал 2004 року.
2. Розробити і внести в установленому порядку Кабінетові
Міністрів України проект Положення про Національний реєстр
електронних інформаційних ресурсів ( 326-2004-п ).
Держкомзв'язку, МОН, Мінекономіки,
Мінфін, СБУ, Мін'юст, Міноборони.
I квартал 2004 року.
3. Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
структури національних електронних інформаційних ресурсів, порядку
реєстрації та користування ними.
Держкомзв'язку, Держспоживстандарт,
СБУ, Держкомтелерадіо, МОН, Мін'юст,
Міноборони, головна організація.
II квартал 2004 року.
4. Розробити і внести в установленому порядку Кабінетові
Міністрів України проект Положення про систему національних
електронних інформаційних ресурсів (далі - система), в якому,
зокрема, визначити організаційну структуру, регламент взаємодії,
права та обов'язки головної організації і користувачів системи
тощо.
Держкомзв'язку, СБУ, МОН, Мінфін,
Мінекономіки, Мін'юст, Міноборони,
головна організація.
III квартал 2004 року.
5. Розробити технічне завдання та робочий проект системи.
Держкомзв'язку, СБУ, Мінекономіки,
Мінфін, Міноборони, Національна
академія наук (за згодою), головна
організація.
2004 рік.
6. Провести роботу із систематизації державних електронних
інформаційних ресурсів.
Держкомзв'язку, Держкомстат, СБУ,
Міноборони, органи виконавчої
влади, головна організація.
2004 рік.
7. Забезпечити створення та ведення Національного реєстру
електронних інформаційних ресурсів.
Держкомзв'язку, СБУ,
Держспоживстандарт, Міноборони,
головна організація.
2004 рік.
8. Внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
розроблення нормативно-правових актів з питань:
визначення вимог до змісту національних електронних
інформаційних ресурсів та обмежень щодо їх використання;
Держкомтелерадіо, СБУ, Держкомзв'язку,
МОН, Національна академія наук (за
згодою), Держпідприємництво, Мін'юст,
Міноборони.
2004 рік;
розвитку конкурентного середовища, розширення переліку
послуг, які надаються з використанням національних електронних
інформаційних ресурсів.
Держкомзв'язку, Мінекономіки,
Держпідприємництво, Мінфін,
Держспоживстандарт, Держкомтелерадіо,
СБУ, Мін'юст, Міноборони.
2004 рік.
9. Розробити і затвердити в установленому порядку
організаційно-технічні вимоги до функціонування системи в органах
виконавчої влади.
Держкомзв'язку, Мінекономіки, СБУ,
Міноборони, головна організація.
I квартал 2005 року.
10. Забезпечити створення у навчальних закладах необхідної
кадрової, методичної і матеріально-технічної бази з метою
підготовки та перепідготовки спеціалістів для забезпечення
функціонування системи.
МОН, Держхомзв'язку, СБУ,
Міноборони.
II квартал 2005 року.
11. Розробити і затвердити порядок створення та вимоги до
комплексної системи захисту інформації окремих видів електронних
інформаційних ресурсів.
СБУ, Держкомзв'язку, Мін'юст,
Міноборони, головна організація,
2005 рік.
12. Забезпечити сертифікацію національних електронних
інформаційних ресурсів.
Держкомзв'язку, СБУ,
Держспоживстандарт.
2006 рік.
13. Забезпечити інтеграцію до системи окремих видів
національних електронних інформаційних ресурсів.
Держкомзв'язку, СБУ, органи
виконавчої влади,
головна організація.
2005-2007 роки.
14. Розробити, затвердити і організувати виконання програм
підготовки працівників органів державної влади з метою
забезпечення обслуговування та користування системою.
Головдержслужба, Держкомзв'язку,
органи виконавчої влади.
2006 рік.
15. Забезпечити організацію та координацію робіт щодо
створення національних пошукових, геоінформаційних та навігаційних
систем.
Держкомзв'язку, Національна академія
наук (за згодою), СБУ, Міноборони,
органи виконавчої влади.
2007 рік.
II. Створення умов для широкого користування
національними електронними інформаційними
ресурсами
16. Розробити правила розповсюдження і користування (у тому
числі комерційного) державними електронними інформаційними
ресурсами.
Держкомзв'язку, Мінекономіки, СБУ,
Мінфін, Держспоживстандарт, Мін'юст,
Міноборони.
2004 рік.
17. Забезпечити проведення експертиз та рейтингових
досліджень з питань, пов'язаних із національними електронними
інформаційними ресурсами.
Держкомтелерадіо, Держкомзв'язку,
Держспоживстандарт, МОН, Національна
академія наук (за згодою).
2005-2007 роки
18. Включати завдання з розроблення національних стандартів
на електронні інформаційні ресурси, гармонізованих з міжнародними,
до щорічного Плану державної стандартизації України.
Держспоживстандарт, Держкомзв'язку,
СБУ, Міноборони, Національна академія
наук (за згодою).
2005-2006 роки.
19. Розробити рекомендації щодо приведення національних
електронних інформаційних ресурсів у відповідність з єдиними
стандартами, гармонізованими з міжнародними.
Держспоживстандарт, МОН,
Держкомзв'язку, Національна академія
наук (за згодою).
2005-2006 роки.вгору