Документ 821-2008-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 11 червня 2008 р. N 821-р
Київ
Про затвердження плану заходів
щодо виконання у 2008 році
Загальнодержавної програми
адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2008 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ) (далі - план
заходів), що додається.
Центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання
плану заходів за рахунок коштів, передбачених з цією метою у
Державному бюджеті України на 2008 рік ( 107-17 ), та інших
джерел.
2. Мін'юсту проводити постійний моніторинг виконання плану
заходів до 15 липня 2008 р. і 20 січня 2009 р. з інформуванням
Координаційної ради з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу про результати роботи.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 червня 2008 р. N 821-р
ПЛАН
заходів щодо виконання у 2008 році
Загальнодержавної програми
адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу
( 1629-15 )
I. Розроблення проектів нормативно-правових актів

II. Супроводження розгляду Верховною Радою України проектів
законодавчих актів
-------------------------------------------------------------------------------- |Імплементація| Найменування акта, щодо якого | Строк | Відповідальні за | | положень | здійснюється супроводження |виконання| виконання | |сфери acquis | | | | |commuautaire,| | | | | в якій | | | | |здійснюється | | | | | адаптація | | | | |-------------+----------------------------------+---------+-------------------| |Енергетика, | | | | |включаючи | | | | |ядерну | | | | |-------------+----------------------------------+---------+-------------------| |правове |проект Закону України "Про | грудень |МНС | |регулювання |Загальнодержавну програму зняття з| | | |поводження з |експлуатації Чорнобильської АЕС та| | | |радіоактивни-|перетворення об'єкта "Укриття" на | | | |ми відходами |екологічно безпечну систему" | | | | |----------------------------------+---------+-------------------| | |проект Закону України "Про | - " - |Мінпаливенерго | | |внесення змін до статті 33 Закону | | | | |України "Про використання ядерної | | | | |енергії та радіаційну безпеку" | | | | |----------------------------------+---------+-------------------| | |проект Загальнодержавної цільової | - " - |МНС | | |екологічної програми поводження з | |Мінприроди | | |радіоактивними відходами | |МОЗ | | | | |Держатомрегулювання| |-------------+----------------------------------+---------+-------------------| |правове |проект Закону України "Про засади | - " - | - " - | |регулювання |функціонування ринку природного | | | |нафтогазового|газу" | | | |комплексу | | | | |-------------+----------------------------------+---------+-------------------| |Фінансові | | | | |послуги | | | | |-------------+----------------------------------+---------+-------------------| |вимоги щодо |проект Закону України "Про | - " - |Державна комісія з | |прозорості |акціонерні товариства" | |цінних паперів та | |інформації | | |фондового ринку | |про компанії,| | | | |чиї цінні | | | | |папери | | | | |котируються | | | | |на фондових | | | | |ринках | | | | |-------------+----------------------------------+---------+-------------------| |Правила |проект Закону України "Про | грудень |Держкомтелерадіо | |конкуренції |ратифікацію Європейської конвенції| |МЗС | | |про транскордонне телебачення" із | | | | |змінами, внесеними Протоколом від | | | | |9 вересня 1998 року ( 994_090 ) | | | |-------------+----------------------------------+---------+-------------------| |Державні |проект Закону України "Про | - " - |Мінекономіки | |закупівлі |внесення змін до Закону України | |Антимонопольний | | |"Про закупівлю товарів, робіт, | |комітет | | |послуг за державні кошти" | | | |-------------+----------------------------------+---------+-------------------| |Інтелектуаль-|проект Закону України "Про | - " - | - " - | |на |внесення змін до деяких законів | | | |власність |України" | | | |-------------+----------------------------------+---------+-------------------| |Захист |проект Закону України "Про | - " - |Мінприроди | |довкілля |Затвердження Загальнодержавної | | | | |цільової екологічної програми | | | | |розвитку заповідної справи на | | | | |період до 2020 року" | | | | |----------------------------------+---------+-------------------| | |проект Закону України "Про | - " - | - " - | | |природно-заповідний фонд України" | | | --------------------------------------------------------------------------------
III. Організація протягом року Мін'юстом роботи, пов'язаної
із:
здійсненням перекладу актів acquis communautaire на
українську мову
проведенням порівняльно-правових досліджень відповідності
законодавства України acquis communautaire у таких сферах:
- промислових стандартів та оцінки відповідності
- фіскальної політики
- заснування компаній
- промислової політики
- сільського господарства (ринок зерна, молока, цукру)
- торговельної та зовнішньоекономічної політики
- міграційної політики
забезпечення функціонування загальнодержавної інформаційної
мережі з питань права ЄСвгору