Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Список від 06.05.2000770
Документ 770-2000-п, поточна редакція — Редакція від 23.07.2019, підстава - 600-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 травня 2000 р. № 770
Київ

Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1890 від 12.12.2002}

{Щодо чинності окремих положень Постанови додатково див. Лист Міністерства юстиції № 34-48/186 від 02.11.2006}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 518 від 04.06.2008
№ 1298 від 02.12.2009
№ 373 від 31.05.2010
№ 4 від 05.01.2011
№ 327 від 02.03.2011
№ 796 від 27.07.2011
№ 1050 від 05.10.2011
№ 248 від 29.02.2012
№ 408 від 23.05.2012
№ 800 від 22.08.2012
№ 1129 від 05.12.2012
№ 15 від 09.01.2013
№ 234 від 08.04.2013
№ 712 від 26.12.2014
№ 747 від 26.10.2016
№ 390 від 16.05.2018
№ 600 від 10.07.2019}

Відповідно до статті 1 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. № 770

ПЕРЕЛІК
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Таблиця I

Список № 1
Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено

Міжнародна
незареєстрована назва

Хімічна назва

Альфа-метилтіофентаніл

N-[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід

Альфа-метилфентаніл

N-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-пропіонанілід

Ацетил-альфа-метилфентаніл

N-(1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-ацетанілід

Ацеторфін

3-o-ацетилтетрагідро-7a-(1-гідрокси-1-метилбутил)-6,14-ендоетаноорипавін

Бета-гідрокси-3-метилфентаніл

N-[1-(b-гідроксифенетил)-3-метил-4-піперидил]-пропіонанілід

Бета-гідроксифентаніл

N-[1-(b-гідроксифенетил)-4-піперидил]-пропіонанілід

Героїн

діацетилморфін

Дезоморфін

дигідродезоксиморфін

Дигідроеторфін

7,8-дигідро-7a-[1-(R)-гідрокси-1-метилбутил]-6,14-ендо-етанотетрагідроорипавін

Еторфін

7,8-дигідро-7a-(1-(R)-гідрокси-1-метилбутил)-6,14-ендо-етанотетрагідроорипавін

Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу


Кетобемідон

4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4-пропіонілпіперидин

Кокаїновий кущ, кока лист


Макова солома, концентрат з макової соломи

усі частини, цілі чи подрібнені (за винятком дозрілого насіння), рослини виду мак снотворний, зібрані будь-яким способом, що містять алкалоїди, а також речовини, які отримують з цієї макової соломи

3-метилтіофентаніл

N-[3-метил-1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід

3-метилфентаніл

N-(3-метил-1-фенетил-4-піперидил)-пропіонанілід

Меткатинон (ефедрон)

2-(метиламіно)-1-фенілпропан-1-он

МППП (десметилпродин)

1-метил-4-феніл-4-піперидинол пропіонат (ефір)

Опій


Опій ацетильований


Пара-фторфентаніл

4'-фтор-N-(1-фенетил-4-піперидил)-пропіонанілід

Пепап

1-фенетил-4-феніл-4-піперидинол ацетат (ефір)

Реміфентаніл

1-(2-метоксикарбонілетил)-4-(фенілпропіоніламіно)піперидин-4-карбоксиметиловий ефір

Тіофентаніл

N-[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід

Бензилморфін


3-моноацетилморфін


6-моноацетилморфін


AH-7921

3,4-дихлор-N-{[1-(диметиламіно)-циклогексил]метил}бензамід

Ацетилфентаніл

N-(1-фенетилпіперидин-4-іл)-N-фенілацетамід

МТ-45 (IС-6)

1-циклогексил-4-(1,2-дифенілетил)піперазин

U-47700

3,4-дихлор-N-[(1R,2R)-2-(диметиламіно)-циклогексил]-N-метилбензамід

4-FIBF (4-Fluoroisobutyrylfentanyl)

N-(4-фторфеніл)-2-метил-N-[1-(2-фенілетил)-4-піперидиніл]пропанамід)

Окфентаніл (A-3217; 2-fluoro MAF; 2-fluoro мethoxyacetyl fentanyl)

N-(2-флуорофеніл)-2-метокси-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід

Фуранілфентаніл (Fu-F; Furanyl fentanyl)

N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]фуран-2-карбоксамід

Акрилфентаніл (Acryloylfentanyl; Acrylfentanyl; Акрилоїлфентаніл)

N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]проп-2-енамід

Карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanila; Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл)

метиловий ефір 4-((1-оксопропіл)-феніламіно)-1-(2-фенілетил)-4-піперидинкарбонової кислоти)

Тетрагідрофуранілфентаніл (Tetrahydrofuranylfentanyl; THE-F)

N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]тетрагідрофуран-2-карбоксамід

__________
Примітка.


До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб.

Список № 2
Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено

Міжнародна незареєстрована назва

Хімічна назва

Броламфетамін (ДОБ, DOB)

(±)-4-бромо-2,5-диметокси-a-метилфенетиламін

N-гідрокси-МДА (N-гідроксиметилен, діоксіамфетамін)

(±)-N-a-метил-3,4-(метилендіокси)фенетил]-гідроксиламін

ДЕТ (діетилтриптамін)

3-[2-(діетиламіно)етил]-індол

ДМА (2,5-диметоксіамфетамін)

(±)-2,5-диметокси-a-метилфенетиламін

ДМГП

3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-дибензо-[b,d-піран-1-ол

ДМТ (диметилтриптамін)

3-[2-(диметиламіно)етил]-індол

ДОЕТ (2,5-диметокси-4-етиламфетамін)

(±)-4-етил-2,5-диметокси-a-фенетиламін

N-етилтенамфетамін (МДЕ, N-етил-МДА)

(±)-N-етил-a-метил-3,4-(метилендіокси) фенетиламін

Етициклідин (ФЦГ)

N-етил-1-фенілциклогексиламін

Етриптамін

3-(2-амінобутил)індол

Катинон

(-)-(S)-2-амінопропіофенон

(±)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25)

9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти

МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін)

(±)-N,a-диметил-3,4-(метилендіокси) фенетиламін

Мескалін

3,4,5-триметоксифенетиламін

4-метиламінорекс

(±)-cis-2-аміно-4-метил-5-феніл-2-оксазолін

ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксіамфетамін)

2-метокси-a-метил-4,5-(метилендіокси)фенетиламін

Парагексил

3-гексил-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол

ПМА (параметоксіамфетамін)

p-метокси-a-метилфенетиламін

Псилоцибін

3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-іл дигідрофосфат

Псилоцин

3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-ол

Роліциклідин (PHP, PCPY)

1-(1-фенілциклогексил)піролідин

СТП (ДОМ)

2,5-диметокси-a, 4-диметилфенетиламін

Тенамфетамін (МДА)

альфа-метил-3,4-(метилендіокси)фенетиламін

Теноциклідин (ТСР)

1-[1-(2-тієніл)циклогексил]піперидин

Тетрагідроканнабінол (наступні ізомери та їх стереохімічні варіанти)

7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол

(9R, 10aR)-8,9,10, 10а-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол

(6aR, 9R, 10aR)-6a,9,10,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол

(6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол

6a,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10а-гексагідро-6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол

ТМА (3,4,5-триметоксіамфетамін)

(±)-3,4,5-триметокси-a-метилфенетиламін

Фенциклідин

1-(1-фенілциклогексил)піперидин

4-МТА

a-метил-4-метилтіофенетиламін

5-MeO-DMT,
5-метоксидиметилтриптамін

2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)-N,N-диметилетанамін

Метилендіоксипіровалерон, MDPV

1-(3,4-метилендіоксифеніл)-2-піролідинілпентан-1-он

4-MMC (4-метилметкатинон)

(RS)-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он

bk-PMMA (4-метоксиметкатинон)

1-(4-метоксифеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он

CP 47,497

2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-іл)фенол

(CP 47,497)-C6

2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-іл)фенол

(CP 47,497)-C8

2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-іл)фенол

(CP 47,497)-C9

2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-іл)фенол

JWH-073

(1-бутил-1H-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метанон

JWH-196

2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл-(1-нафтил)метан

JWH-194

2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метил-1-нафтил)метан

JWH-197

2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метокси-1-нафтил)метан

JWH-007

(2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метанон

JWH-149

(4-метилнафталін-1-іл)(2-метил-1-пентил-1H-індо-3-іл)метанон

JWH-098

(2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл) (4-метоксинафталін-1-іл)метанон

JWH-195

(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1-H-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метан

JWH-192

(4-метилнафталін-1-іл)(1 -[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метан

JWH-199

(4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метан

JWH-200

(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл) (нафталін-1-іл)метанон

JWH-193

(4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метанон

JWH-198

(4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метанон

JWH-176

(E)-1-[1-(нафталін-1-ілметилиден)-1H-інден-3-іл]пентан

JWH-122

(4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон

JWH-081

(4-метоксинафталін-1-іл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон

JWH-018

(нафталін-1-іл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон

JWH-175

1-пентил-1H-індол-3-іл-(1-нафтил)метан

5WH-184

1-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метил-1-нафтил)метан

JWH-185

1-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метокси-1-нафтил)метан

JWH-116

1-етил-1-пентил-3-(1-нафтоіл)індол

HU-210

(6aR, 10aR)-9-(гідроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6a, 7, 10, 10a-тетрагідробензо[с]хромен-1-ол

TFMPP
(3-трифторметилфенілпіперазин, мета-трифторметилфенілпіперазин)

1-[3-(трифторметил)феніл]піперазин

Сальвінорин A

метил(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(ацетилокси)-2-(фуран-3-іл)-6a,10b-диметил-4,10-діоксододека-гідро-2H-нафто[2,1-c]піран-7-карбоксилат

АТМ (альфа-метилтриптамін)

2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін

NMT (N-метилтриптамін)

2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін

Буфотенин (5-OH-DMT)

3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-індол-5-ол

Бутилон (b-кето МВDB)

2-метиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)бутан-1-он

БДБ (J, BDB)

L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)

Етилон (b-кето МДЕА)

2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он)

MBDB

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилбутан-2-амін

MDOH (N-гідрокси-3,4-метилендіоксиамфетамін)

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-гідроксипропан-2-амін

Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP)

1-(3-хлорфеніл)піперазин

Метилон (b-кето МДМА)

(3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)

СР 55,940

(-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-диметилгептил) феніл]-транс-4-(3-гідрокси-пропіл)циклогекса-ном)

2С-Е

2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін

2С-І

2,5-диметокси-4-йодофенетиламін

2С-Т-2

2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін

2С-Т-7

(2,5-диметокси-4-N-пропілтіофенетиламін)

PCA

(пара-хлорамфетамін, 4-CA)

JWH-250

1-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)-індол

JWH-251

1-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)індол

JWH-203

2-(2-хлорфеніл)-1-(1-фенілетиліндол-3-іл) етанон

5-МеО-АМТ

5-метокси-альфа-метилтріптамін

5-МеО-NМТ

2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)-N-метилетанамін

SR-18
(RCS-8, ВЕМ-8)

1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-індол-3-іл)-2-(2-метоксифеніл)етанон

SR-19
(BTM-4, ERIc-4, RCS-4)

(4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-індол-3-іл) метанон


1-(3-трифторфеніл)-піперазин)


2-фторметкатинон


3-фторметкатинон

4-МЕС (4-метилеткатинон)

(R,S)-2-етиламін-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он

Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцибін чи (або) псилоцин

 

АМ-694

(2-йодофеніл)[(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл]метанон

АМ-1220 (АМ-1296)

1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1H-індол-3-іл)нафтален-1-метанон

АМ-2201

[1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон

ДОХ

D,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамін

GDA-26

МАВР
(буферон)

1-феніл-2-(метиламіно)бутан-1-он

MDPBP

3,4-метилендіокси-a-піролідинобутіофенон

MDPPP

(3,4-метилендіокси-a-піролідинопропіофенон)

MPBP

4-метил-a-піролідинобутирофен

Піперонілацетон
(M1-2)

3,4-(метилендіоксифеніл)пропан-2-он

Нафірон
(O-2482, NRG-1)

1-(нафтален-2-іл)-2-(піролідин-1)-іл-пентан-1-он

HU-210

(6aR, 10aR)- 9-(гідроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-
6а,7,10,10а-тетрагідробензо[c] -хромен-1-ол

HU-308

[(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-4-(2-
метилоктан-2-іл)феніл]-7,7-диметил-4-
біцикло[3.1.1]гепт-3-еніл]метанол


N-(фенілметил)пропан-2-амін


2-(N,N-диметиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он)

JWH-015

(2-метил-1-пропіл-1H-індол-3-іл)-1-
нафталенілметанон

JWH-019

(1-гексил-1H-індол-3-іл)-1-нафталеніл-
метанон

JWH-210

4-етилнафтален-1-іл-(1-пентиліндол-3-
іл)метанон

JWH-307

[5-(2-флуорофеніл)-1-(пентилпірол-3)-
іл-нафтален-1-іл]метанон

JWH-370

нафтален-1-іл-(1-пентил-2-о-толіл-1-H-
пірол-3-іл)метанон

WIN 48,098
(Правадолін)

(4-метоксифеніл)-[2-метил-1-(2-
іл]метанон

WIN 55,212-2

(R)-(+)-[2,3-дигідро-5-метил-3-(4-
морфолінілметил)піроло[1,2,3-de]-1,4-
бензоксазин-6-іл]-1-
нафталенілметанон

3,4-DMMC

3,4-диметилметкатинон

3-F-iso-MC

1-метиламіно-1-(3-
флуорофеніл)пропан-2-он

4-EMC

1-(4-етилфеніл)-2-(метиламіно)пропан-
1-он

4-FA
(4-фторамфетамін)

(R,S)-1-(4-флуорофеніл)пропан-2-амін

5-MeO-DALT
(5-метоксидіалілтриптамін)

N-алліл-N-[2-(5-метокси-1H-індол-3-
іл)етил]проп-2-ен-1-амін

5-MeO-DIPT

3-[2-(диізопропіламіно)етил]-5-метоксиіндол

5-IAI

5-йодо-2,3-дигідро-1H-інден-2-амін

1-пентил-3-(4-гідроксифенілацетил)-індол

1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он

4-метил-a-пірролідинопропіофенон


-3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон

АКВ-48 (APINACA)

N-(адамантан-1-іл)-1-пентіл-1Н-індазол-3-карбоксамід

АМ-2233

1-[(N-метилпіперидин-2-іл)метил]-3-(2-йодобензоіл)індол)

РВА
(пара-бромоамфетамін)

4-бромоамфетамін

РІА
(пара-йодоамфетамін)

4-йодоамфетамін

PVP

1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он

N-циклогексил-МДА

-N-циклогексил-3,4-метилендіоксиамфетамін

МРА
(метіопропамін)

1-(тіофен-2-іл)-2-метиламінопропан)

2C-I-NBOMe
(25I-NBOMe, NBOMe-2C-I, BOM-CI)

2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін

5F-UR-144(XLR-11)

1-[(5-флюропентил)-1H-індол-3-іл]-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон

URB-754

6 метил-2-[(4-метилфеніл)аміно]-4H-3,1-бензоксазин-4-он

APB

5-(2-амінопропіл)бензофуран)6-(2-амінопропіл)бензофуран)

UR-144
(KM-X1, TMCP-018, MN-001, YX-17)

(1-пентиліндол-3-іл)-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон

AB-001

1-пентил-3-(адамант-1-оіл)індол

5-APDB
(3-дезокси-МДА, ЕМА-4)

5-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран

6-APDB
(4-дезокси-МДА, ЕМА-3)

6-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран

DOI

2,5-диметокси-4-йодамфетамін

5F-ADBICA

N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)- 1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід


метил-1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксилат

FUBIMINA

[1-(5-флюоропентил)-1H-бензімідазол-2-іл]нафтален-1-іл-метанон

AB-FUBINACA

N-[(1-амінокарбоніл)-2-метилпропіл)]-1-(4-флюрофеніл)метил)-1H-індазол

AB-PINACA

(S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індазол-3-карбоксамід

RH-34

3[2-(метоксибензил)аміноетил]-2,4(1H,3H)хіназоліндіон

Діметокси-PVP

1-(4,5 діметоксифеніл)-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он

2C-1

2,5-диметоксі-4-йодо-фенетіламін

ADBICA

N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід

ВВ-22

хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат

РХ 1(5-fluoro АРР-РICA; SRF-30)

N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід

РХ 2 (5-fluoro АРР-PINACA; FU-PX)

N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід

AB-СНМINACA (AB-PINACA-CHM; MBA(N)-CHM)

N-[(2S)-1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл]-1-бензіл-1H-індазол-3-карбоксамід

MDMB-FUBINACA (FUD- MDMB; MDMB-Bz-F)

метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-(4-флюоробензил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат

ADB-FUBINACA

N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-фторобензил)-1Н-індазол-3-карбоксамід

FUB-AMB (AMB-FUBINACA; MMB-FUBINACA)

метил-2-[[1-[(4-флюорофеніл) метил]iндазол-3-карбоніл]aміно]-3-метилбутаноат

5-fluoro AB-PINACA (5F-AB-PINACA)

(S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід

MDMB-СНМINACA, ((S)-MDMB-СНМINACA)

метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-циклогексилметил-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат

АМ-1248

(адамантан-1-іл){1-[(1-метилпіперидин-2-іл)метил]-1H-індол-3-іл}метанон

5F-APINACA (5F-AKB-48; АКВ-48 F)

N-(адамантан-1-іл)-1-(5-фторопентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід

5F-РВ-22 (5-fluoro PB-22)

хінолін-8-іл-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксилат

5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP)

метил-(2S)-2-[(1-(5-фторопентил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]-3-метилбутаноат

РВ-22

хінолін-8-іл-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксилат

BZP-2201

(4-бензилпіперазин-1-іл)[1-(5-фторпентил)-1Н-індол-3-іл]метанон

NM-2201 (СBL-2201)

нафтален-1-іл-1-(5-фторпентил)-1H-індол-3-карбоксилат

MN-24 (NNE1; NNEI; CBM-018)

1-пентил-N-(нафталін-1-іл)-1-H-індол-3-карбоксамід

SDB-006

N-бензил-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксамід

DBZP

1,4-дибензилпіперазин

αPHtP

1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гептан-1-он

3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO Phencyclidine)

1-[1-(3-метоксифеніл)-циклогексил]піперидин


1-фенілпіперазин


7-метокси-1-метил-9H-піридо[3,4-b]індол

5-MAPB

1-(бензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін

α-PVТ, alpha-PVT

2-піролідин-1-іл-1-тіофен-2-ілпентан-1-он

3-MMC (3-methyl MC)

2-(метиламіно)-1-(3-метилфеніл)пропан-1-он

Пентедрон (α-methylamino-Valerophenone)

2-(метиламіно)-1-фенілпентан-1-он

EP (EPH, етилфенідат)

етил-2-феніл-2-(піперидин-2-іл)ацетат

2C-B-NBOMe (25B-NBOMe; NBOMe-2C-B; Cimbi-36; Nova; BOM 2-CB)

2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін

2C-С-NBOMe (NBOMe-2C-C; 25C-NBOMe)

2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін

ADB-CHMINACA (МAB-CHMINACA)

N-[1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл]-1-[циклогексилметил]-1Н-індазол-3-карбоксамід

5F-ADВ (5F-MDMB-PINACA)

метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат

5F-ADB-PINACA

N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід

5F-MN-18

N-нафталеніл-1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-кароксамід

SDВ-001

N-(1-адамантил)-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксамід

MDMB-CHMICA

метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]-3,3-диметилбутаноат

MMB-CHMICA

метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]-3-метилбутаноат

ADB-FUBICA

N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксамід

3-CMC

1-(3-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он

4-CMC

1-(4-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он

TH-PVP

2-(піролідин-1-іл)-1-(5,6,7,8-тетрагідронафтален-2-іл)пентан-1-он

3-MeO-MPBP

3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон

FUB-PB-22

хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксилат

BIM-018

(нафтален-1-іл)(1-пентил-1Н-бензимідазол-2-іл)метанон


хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-іл)метанон


2-піролідино-4-хлорацетофенон


метил-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат


етил-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксилат

Метоксетамін (MXE, 3-Meo-2-Oxo-PCE)

2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон

bk-МРА

2-(метиламін)-1-(2-тієніл)-1-пропанон

4,4 'DMAR

4-метил-5-(4-метилфеніл)-4,5-дигідрооксазол-2-амін

PMMA

N-метил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін

CUMYL-4CN-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; 4-cyano CUMYL-BUTINACA; CUMYL-CYBINACA; SGT-78)

1-(4-ціанобутил)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід

5F-MDMB-PICA (5-fluoro-MDMB-PICA)

метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]формамідо}-3,3-диметилбутаноат

MMB-FUBICA (AMB-FUBICA; FUB-AMB-indol)

метил 2-({1-[(4-флуорофеніл)метил]-1Н-індол-3-іл}формамідо)-3-метилбутаноат

4-хлоро-α-піролідиновалерофенон (4-хлоро-α-піролідинопентіофенон; 4-CI-PVP; 4C-PVP)

1-(4-хлорофеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пентанон

N-етиламіногексанофенон (N-ethylaminohexanophenone; N-ethyl Hexedrone; Hexen)

2-(етиламіно)-1-фенілгексан-1-он

3-MeO-PCMMo

4-[[1-(3-метоксифеніл)циклогексил]метил] морфолін

3-MeO-PCMo

4-[1-(3-метоксифеніл)циклогексил] морфолін

Ескалін (4-ethoxy mescaline)

2-(4-етокси-3,5-диметоксифеніл)-етанамін

3-CEC

1-(3-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-он

4-CEC

1-(4-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-он

4Cl-PPP

1-(4-хлорфеніл)-2-(піролідин-1-іл)пропан-1-он

5CI-AKB-48

N-(адамантан-1-іл)-1-(5-хлорпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід

5-MeO-DIBF

N-[2-(5-метокси-1-бензофуран-3-іл)етил]-N-(пропан-2-іл)пропан-2-амін

4-MeO-MIPT

N-[2-(4-метокси-1H-індол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-амін

Метамнетамін (Methamnetamine; Methylnaphetamine; MNA; MNT; PAL-1046)

N-метил-1-(нафтален-2-іл)пропан-2-амін

Мекседрон

3-метокси-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он

TMCP-H (DP-UR-144)

(1Н-індол-3-іл)-(2,2,3,3- тетраметилциклопропіл)метанон

альфа-бромвалерофенон

2-бром-1-фенілпентан-1-он

ADB-PINACA

N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід

4-бромметкатинон (Brefedron; 4-BMC; 4-BMAP)

1-(4-бромфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он

4-фторметкатинон (Flephedrone; 4-FMC)

1-(4-фторфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он

4-hydroxy MET (4-HO-MEТ; Metocin)

3-[2-[етил(метил)аміно]етил]-1H-індол-4-ол

JWH-022

нафтален-1-іл(1-(пент-4-ен-1-іл)-1H-індол-3-іл)метанон

Пара-метоксифенілпіперазин (p-MeOPP; 4-MeOPP)

1-(4-метоксифеніл)піперазин

4-метилметамфетамін (4-MMA)

N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін

4-метиламфетамін (4-MA)

1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін

4-метилбуфедрон (4-Me-MABP)

2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)бутан-1-он

STS-135 (5F-APICA; 5-fluoro-APICA)

N-(адамантан-1-іл)-1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід

JWH-398

(4-хлоро-1-нафтил)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон

5-IT (5-API; 5-aminopropylindole)

1-(1H-індол-5-іл)пропан-2-амін

MAM-2201 (4-methyl-AM-2201; 5-fluoro-JWH-122)

[1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл](4-метил-1-нафтил)метанон

bk-2C-B

2-аміно-1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)етан-1-он

25I-NBF (2C-I-NBF)

N-[(2-флюорофеніл)метил]-2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл)етанамін

CB-13 (CRA-13, SAB-378)

нафтален-1-іл-(4-пентоксинафтален-1-іл)метанон

RCS-4-C4

(1-бутиліндол-3-іл)-(4-метоксифеніл) метанон

N-етилбуфедрон (NEB)

2-(етиламіно)-1-фенілбутан-1-он

Еткатинон (N-Ethylcathinone; ETH-CAT)

2-(етиламіно)-1-фенілпропан-1-он

MBZP

1-бензил-4-метилпіперазин

4-метилметамфетамін (4-MMA)

N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін

2C-P

2-(2,5-диметокси-4-пропілфеніл)етанамін

AB-005

[1-[(1-метил-2-піперидиніл)метил]-1H-індол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)-метанон

α-PPP (α-Pyrrolidinopropiophenone)

1-феніл-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон

MDDM

(2-бензо[1,3]діоксол-5-іл-1-метил-етил)-диметиламін

25D-NBOMe

2-(2,5-диметокси-4-метилфеніл)-N-(2-метоксибензил)етанамін

25H-NBOMe

2-(2,5-диметоксифеніл)-N-(2-метоксибензил) етанамін

2C-H

2-(2,5-диметоксифеніл)етанамін

Диметиламфетамін

N,N-диметил-1-фенілпропан-2-амін

DOC

1-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-амін

2-FA (2-фторамфетамін)

1-(2-флуорофеніл)пропан-2-амін

3-FA (3-фторамфетамін)

1-(3-флуорофеніл)пропан-2-амін

2-FMA (2-фторметамфетамін)

1-(2-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін

3-FMA (3-фторметамфетамін)

1-(3-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін

2C-B-BZP

1-[(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)метил]-піперазин

pFPP (4-FPP)

1-(4-флюорофеніл)піперазин

4-AcO-DET

[3-[2-(діетиламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат

4-AcO-DIPT

[3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат

4-AcO-DMT

[3-[2-(диметиламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат

4-AcO-MET

[3-[2-етил(метил)аміноетил]-1H-індол-4-іл]ацетат

4-AcO-MIPT

[3-[2-[ізопропіл(метил)аміно]етил]-1H-індол-4-іл]ацетат

4-HO-DET

3-(2-діетиламіноетил)-1H-індол-4-oл

4-HO-MET

3-{2-[етил(метил)аміно]етил}-1H-індол-4-ол

4-HO-DIPT

3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-індол-4-ол

4-HO-MIPT

3-{2-[метил(пропан-2-іл)аміно]етил}-1H-індол-4-ол

5-MeO-DPT

N-[2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етил]-N-пропілпропан-1-амін

5-MeO-ATM

1-(5-метокси-1H-індол-3-іл)пропан-2-амін

5-MeO-DET

N,N-диетил-2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етанамін

MIPT (N-Methyl-N-isopropyltryptamine)

N-[2-(1H-індол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-амін

D2PM

дифеніл(піролідин-2-іл)метанол

N-Acetyl-DOB (DOB-Ac)

N-[1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-іл]ацетамід

3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane (pFBT)

(8-метил-8-азабіцикло[3.2.1]октан-3-іл)-4-флюоробензоат

MDAI

6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3] бензодіоксол-6-амін

MDMAI

N-метил-6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3] бензодіоксол-6-амін

3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine)

N-етил-1-(3-метоксифеніл)циклогексан-1-амін

JWH-147

(1-гексил-5-фенілпірол-3-іл)-нафтален-1-іл-метанон

JWH-030

нафтален-1-іл-(1-пентилпірол-3-іл)метанон

JWH-145

нафтален-1-іл-(1-пентил-5-феніл-1H-пірол-3-іл)метанон

JWH-368

[5-(3-флюорофеніл)-1-пентил-1H-пірол-3-іл]-1-нафталеніл-метанон

JWH-071

(1-етил-1H-індол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон

JWH-018 N-(5-bromopentyl)

(1-(5-бромопентил)-1H-індол-3-іл)(нафтален-1-іл)метанон

JWH-031

(1-гексил-1H-пірол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон

JTE-907

N-(бензо[d][1,3]діоксол-5-ілметил)-7-метокси-2-оксо-8-(пентилокси)-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамід

FUB-144 (FUB-UR-144)

[1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон

FDU-PB-22

нафтален-1-іл-1-[(4-флюорофеніл)метил] індол-3-карбоксилат

DMMA

2-(3,4-диметоксифеніл)-N-метилпропан-1-амін

MOPPP (4'-Methoxy-α-PPP)

1-(4-метоксифеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон

Диметилон (bk-MDDMA)

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)-1-пропанон

PMEA (para-methoxyethylamphetamine)

N-етил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін

5-EAPB

1-(1-бензофуран-5-іл)-N-етилпропан-2-амін

6-EAPB

1-(1-бензофуран-6-іл)-N-етилпропан-2-амін

AM-679

(2-йодофеніл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)-метанон

4-CMA (4-chloromethamphetamine)

1-(4-хлорфеніл)-N-метилпропан-2-амін

M5FPIC

метил-1-(5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксилат

4-метил-N-етилнорпентедрон

2-(етиламіно)-1-(4-метилфеніл)-1-пентан-1-он

2,4,5-TMMC (2,4,5-trimethylmethcathinone)

2-метиламіно-1-(2,4,5-триметилфеніл) пропан-1-он

NM-2AI (N-methyl-2AI)

2,3-дигідро-N-метил-1H-інден-2-амін

25E-NBOMe (2C-E-NBOMe)

2-(4-етил-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін

25G-NBOMe (2C-G-NBOMe)

2-(2,5-диметокси-3,4-диметилфеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін

25IP-NBOMe (2C-IP-NBOMe)

2-[2,5-диметокси-4-пропан-2-іл)феніл)-N-[(2-метоксибензил)]етанамін

Дипентилон (bk-DMBDP, DMBDP)

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)пентан-1-он

Дибутилон (bk-MMBDB, bk-DMBDB)

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2(диметиламіно)бутан-1-он

4-фторпентедрон (4-fluoro-α-methylamino-valerophenone, 4-FPD)

1-(4-флюорофеніл)2-(метиламіно)пентан-1-он

BMDP

1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(бензиламіно)бутан-1-он

4-дифлюорометокси-3,5-диметоксиамфетамін

1-[4-(дифлюорометокси)-3,5-диметоксифеніл]пропан-2-амін)

3,4-CTMP (3,4-дихлорметилфенідат)

метил (2R)-2-(3,4-дихлорофеніл)-2-[(2R)-піперидин-2-іл]ацетат

5Br-AKB-48

N-(адамантан-1-іл)-1-(5-бромпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід

25I-NBOH (2C-I-NBOH, 2-C-I-NBOH, NBOH-2CI, Cimbi-27)

2-((2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл) етиламіно)метил)фенолвгору