Документ 767/97-ВР, перша редакція — Прийняття від 23.12.1997
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про ставки акцизного збору і ввізного мита
на деякі товари (продукцію)"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 17, ст.82 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст.201) такі
зміни:
1. У статті 1: 1) замінити: цифри і слова "1806 90 110 - Шоколад із начинкою 0,3 екю за 1 кг 0,9 екю
1806 90 390 або без начинки за 1 кг"
цифрами і словами "1806 90 110 - Шоколад із начинкою 0,3 екю за 1 кг 0,9 екю
1806 90 390 або без начинки, за 1 кг";
інші шоколадні
продукти
цифри і слова
"0207 39 130 Частини тушок 0,03 екю за 1 кг 0,3 екю
0207 39 230 домашньої птиці за 1 кг
(окорочки,
половинки,
четвертинки) свіжі
або охолоджені
0207 41 510 Частини тушок 0,03 екю за 1 кг 0,3 екю
домашньої птиці за 1 кг
(окорочки)
заморожені
2710 00 330 Бензин моторний: 8 екю за 1000 кг 15 екю
2710 00 350 А-72, А-76, А-80; за 1000 кг
А-90, А-91, А-92, 20 екю за 1000кг 15 екю
AI-93; за 1000 кг
А-94, А-95, 40 екю за 1000кг 15 екю за
А-96, А-98 1000 кг"

цифрами і словами
"0207 39 130 Частини тушок 0,03 екю за 1 кг 0,7 екю
0207 39 230 домашньої птиці за 1 кг
(окорочки,
половинки,
четвертинки) свіжі
або охолоджені
0207 41 510 Частини тушок 0,03 екю за 1 кг 0,7 екю
домашньої птиці за 1 кг
(окорочки)
заморожені
2710 00 330 Бензини моторні:
2710 00 350 А-72, А-76, А-80; 8 екю за 1000 кг 15 екю
за 1000 кг
А-90, А-91, А-92, 20 екю за 1000 кг 15 екю
AI-93; за 1000 кг
А-94, А-95, А-96, 40 екю за 1000 кг 15 екю за
А-98 та бензини 1000 кг";
моторні інших марок
2) доповнити: після цифр і слів "1605 40 000 Інші ракоподібні 1 екю за 1 кг 4 екю за
готові або 1 кг"
консервовані
цифрами і словами "1806 20 Харчові продукти з 0,1 екю за 1 кг 0,5 екю
1806 31 вмістом какао у за 1 кг";
1806 32 брикетах, пластинках
або плитках
після цифр і слів "0207 41 510 Частини тушок 0,03 екю за 1 кг 0,7 екю
домашньої птиці за 1 кг"
(окорочки)
заморожені
цифрами і словами
"Легкі дистиляти:
2710 00 110 для специфічних 12 екю за 1000 кг 15 екю за
процесів переробки 1000 кг 2710 00 150 для хімічних 12 екю за 1000 кг 15 екю за
перетворень в 1000 кг
процесах, не
зазначених в
2710 00 110
Спеціальні бензини:
2710 00 210 уайт-спірит 12 екю за 1000 кг 15 екю за
1000 кг 2710 00 250 інші 20 екю за 1000 кг 15 екю за
1000 кг
Бензини моторні:
2710 00 310 бензини авіаційні 20 екю за 1000 кг 15 екю за
1000 кг 2710 00 370 паливо бензинове 20 екю за 1000 кг 15 екю за
реактивне 1000 кг 2710 00 390 інші легкі фракції 20 екю за 1000 кг 15 екю за
1000 кг
Середні дистиляти:
2710 00 410 для специфічних 12 екю за 1000 кг 15 екю за
процесів переробки 1000 кг
2710 00 450 для хімічних 12 екю за 1000 кг 15 екю за
перетворень в 1000 кг
процесах, не
зазначених в
2710 00 410
для інших цілей:
гас (керосин):
2710 00 510 паливо реактивне 12 екю за 1000 кг 15 екю за
1000 кг
2710 00 550 інший 20 екю за 1000 кг 15 екю за
2710 00 590 1000 кг";
після цифр і слів "9303 30 Гвинтівки спортивні, 20 екю за 1 шт. 20 екю за
мисливські та для 1 шт."
стрільби по мішенях,
інші
цифрами і словами "9304 00 000 Зброя інша 10 екю за 1 шт. 10 екю за
(пружинні, 1 шт."
пневматичні та
газові рушниці і
пістолети, дубинки),
крім класифікованої
в товарній позиції
N 9307
2. Статтю 4 після цифр "1605 40 000" доповнити цифрами
"1806 20, 1806 31, 1806 32".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 1997 року
N 767/97-ВРвгору