Про умови оплати праці працівників митної служби
Постанова Кабінету Міністрів України; Схема від 31.05.2006767
Документ 767-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.2013, підстава - 597-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2006 р. № 767
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 597 від 07.08.2013}


{Постанова втратила чинність в частині визначення умов оплати праці посадових осіб митної служби, схеми посадових окладів яких затверджені Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

Про умови оплати праці працівників митної служби

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 980 від 01.08.2007}

{Про підвищення з 1 лютого 2008 р. на 45 відсотків посадових окладів додатково див. Постанову КМ № 34 від 06.02.2008}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 405 від 23.04.2008
№ 22 від 21.01.2009
№ 535 від 25.05.2011
№ 676 від 18.07.2012}

З метою підвищення стимулюючої ролі посадових окладів працівників митної служби Кабінет Міністрів України постановляє:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

1. Затвердити схеми посадових окладів, розміри щомісячних надбавок за спеціальне звання та вислугу років працівників митної служби згідно з додатками.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

2. Надати право Голові Державної митної служби, керівникам митних організацій у межах затвердженого фонду оплати праці:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

1) установлювати працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

посадові оклади відповідно до схеми, зазначеної у додатку 4;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 22 від 21.01.2009, № 676 від 18.07.2012}

щомісячні надбавки за спеціальне звання та вислугу років у розмірах, зазначених у додатках 7-8;

посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 980 від 01.08.2007}

надбавку за знання та використання в роботі однієї західноєвропейської мови - у розмірі 10 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу; однієї східної мови - 15 відсотків, двох і більше мов, одна з яких східна, - 35 відсотків посадового окладу;

надбавку за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи:

- керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, інспекторам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання та вислугу років;

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 2 в редакції Постанов КМ № 980 від 01.08.2007, № 676 від 18.07.2012}

- службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни така надбавка скасовується або розмір її зменшується;

щомісячну надбавку за особливі умови служби в митній службі у розмірі залежно від стажу служби: понад 5 років - до 30, понад 10 років - до 50, понад 15 років - до 70, понад 20 років - до 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання;

{Абзац десятий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

2) здійснювати працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання (крім заступників керівників митних організацій, керівників структурних підрозділів та їх заступників):

{Абзац перший підпункту 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 676 від 18.07.2012}

доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких само категорій персоналу (за відсутності у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, що посадова особа, яка виконує обов'язки тимчасово відсутнього, не є його заступником за штатним розписом;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

3) здійснювати преміювання працівників митної служби відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також з нагоди державних, професійних свят і ювілейних дат в межах коштів, передбачених на преміювання в кошторисі відповідного органу, установи чи організації, та економії коштів на оплату праці, починаючи з 1 січня 2007 р. - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці;

{Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

4) надавати працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірах, що не перевищують середньомісячної заробітної плати зазначеного працівника.

{Підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

{Пункт 2-1 виключено на підставі Постанови КМ № 676 від 18.07.2012}

3. Преміювання керівників митних організацій, підпорядкованих Державній митній службі, установлення їм надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Голови Державної митної служби в межах видатків, затверджених на оплату праці.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

Преміювання працівників митної служби, установлення їм надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги провадиться в порядку, що визначається Державною митною службою.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

4. Виплачувати:

працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання, робота яких має роз'їзний характер, надбавку в розмірі згідно із законодавством;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

працівникам митних організацій, яким присвоюються спеціальні звання, доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час;

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

{Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 676 від 18.07.2012}

{Абзац п'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 676 від 18.07.2012}

працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання, надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

{Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

працівникам митної служби, яким не присвоюються спеціальні звання, надбавку за безперервну роботу в митній службі у розмірі згідно з додатком 10.

{Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

Порядок і умови виплати зазначеної надбавки визначаються Державною митною службою.

5. Умови оплати праці керівних працівників, спеціалістів, службовців, робітників митних органів, митних організацій, яким не присвоюються спеціальні звання, визначаються в установленому порядку згідно з умовами оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади та установ, закладів і організацій відповідних галузей бюджетної сфери.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

6. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови розміру заробітної плати (без премій) в окремих працівників митної служби, яким присвоюються спеціальні звання, посадові оклади яких визначені відповідно до схем, затверджених цією постановою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між розміром заробітної плати (без премій), визначеним за умовами оплати праці згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 405 від 23.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}

7. Державній митній службі:

забезпечити виконання цієї постанови в межах видатків, передбачених для оплати праці посадових осіб та працівників Державної митної служби;

привести у місячний строк власні нормативні акти у відповідність з цією постановою.

8. Абзац шостий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545) викласти в такій редакції:

"Голові Державної митної служби, його першому заступнику та заступникам - надбавки, передбачені абзацами п'ятим - восьмим підпункту "а" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 497 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1114)".

9. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 497 "Про умови грошового забезпечення посадових осіб та оплати праці працівників митної служби України" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1114) стосовно посадових осіб, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою;

пункт 2 змін, що вносяться у додатки до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 433 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 24, ст. 1343).

10. Умови оплати праці посадових осіб та працівників митної служби України, передбачені цією постановою, застосовуються починаючи з 1 січня 2006 року.

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 676 від 18.07.2012}

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 676 від 18.07.2012}

{Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 676 від 18.07.2012}Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. № 767
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 676)

СХЕМА
посадових окладів працівників митних організацій, яким присвоюються спеціальні звання

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Начальник

1637

Заступник начальника

1487

Начальник відділу

913-1034

Начальник сектору

735-759

Помічник начальника

735-759

Головний: інспектор, спеціаліст

689-700

Провідний: інспектор, спеціаліст

584-619

Старший інспектор, спеціаліст I категорії

560-584

Інспектор, спеціаліст II категорії

525-560

Спеціаліст

467-525

{Додаток 4 в редакції Постанов КМ № 980 від 01.08.2007, № 676 від 18.07.2012}


{Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ № 676 від 18.07.2012}

{Додаток 6 виключено на підставі Постанови КМ № 676 від 18.07.2012}Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. № 767

РОЗМІРИ
щомісячної надбавки за спеціальне звання працівників митної служби

Спеціальне звання

Розмір надбавки, гривень

Дійсний державний радник митної служби

160

Державний радник митної служби 1 рангу

150

Державний радник митної служби 2 рангу

145

Державний радник митної служби 3 рангу

140

Радник митної служби 1 рангу

135

Радник митної служби 2 рангу

130

Радник митної служби 3 рангу

125

Інспектор митної служби 1 рангу

120

Інспектор митної служби 2 рангу

115

Інспектор митної служби 3 рангу

110

Інспектор митної служби 4 рангу

105

Інспектор митної служби

65

Молодший інспектор митної служби

60

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}
Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. № 767

РОЗМІРИ
щомісячної надбавки за вислугу років працівникам митної служби, яким присвоюються спеціальні звання

Вислуга років

Розмір надбавки до посадового окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання, відсотків

Від 1 до 2 років

5

Від 2 до 5 років

10

Від 5 до 10 років

20

Від 10 до 15 років

25

Від 15 до 20 років

30

Від 20 до 25 років

35

Від 25 років і більше

40

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}


{Додаток 9 виключено на підставі Постанови КМ № 676 від 18.07.2012}Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. № 767

РОЗМІРИ
надбавки за безперервну роботу в митній службі до тарифних ставок (посадових окладів) працівників митної служби, яким не присвоюються спеціальні звання

Безперервний стаж роботи

Розмір надбавки, відсотків

Понад 2 роки

5

Понад 5 років

10

Понад 10 років

15

Понад 15 років

20

Понад 20 років

25

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 18.07.2012}


{Додаток 11 виключено на підставі Постанови КМ № 676 від 18.07.2012}вгору