Документ 763-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.09.2016, підстава - 521-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 травня 2007 р. N 763
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про умови оплати праці працівників
Головної державної інспекції захисту рослин
та державних інспекцій захисту рослин Автономної
Республіки Крим, областей і районів, віднесених
до категорій посад державних службовців
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1057 ( 1057-2007-п ) від 22.08.2007 }
{ Про підвищення з 1 лютого 2008 р. на 45 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 34
( 34-2008-п ) від 06.02.2008 }
{ Про підвищення з 01.12.2015 на 25 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 1013 ( 1013-2015-п ) від 09.12.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схему посадових окладів працівників Головної
державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту
рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів, віднесених
до категорій посад державних службовців, згідно з додатком.
Інші умови оплати праці зазначених працівників визначаються
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 10, ст. 632).
2. Умови оплати праці, визначені цією постановою,
застосовуються з дня набрання чинності розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 10 січня 2007 р. N 4 ( 4-2007-р ) "Про
віднесення посад працівників Головної державної інспекції захисту
рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки
Крим, областей і районів до відповідних категорій посад державних
службовців" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 2, ст. 74).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2007 р. N 763
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 1057
( 1057-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів працівників Головної державної
інспекції захисту рослин та державних інспекцій
захисту рослин Автономної Республіки Крим,
областей і районів, віднесених до категорій
посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий оклад,| | | гривень | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник Головної державної інспекції| 2247 | |захисту рослин - Головний державний | | |інспектор захисту рослин України | | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник відділу Головної державної | 1605-1632 | |інспекції захисту рослин - державний | | |інспектор захисту рослин | | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник державної інспекції захисту | 1498-1712 | |рослин Автономної Республіки Крим - | | |головний державний інспектор захисту | | |рослин Автономної Республіки Крим; | | |начальник державної інспекції захисту | | |рослин області - головний державний | | |інспектор захисту рослин області | | |--------------------------------------+-------------------------| |Головний спеціаліст Головної державної| 1033-1059 | |інспекції захисту рослин - державний | | |інспектор захисту рослин | | |--------------------------------------+-------------------------| |Провідний спеціаліст, спеціалісти всіх| 888-915 | |категорій Головної державної інспекції| | |захисту рослин - державні інспектори | | |захисту рослин | | |--------------------------------------+-------------------------| |Головний спеціаліст державної | 648-724 | |інспекції захисту рослин Автономної | | |Республіки Крим, області - державний | | |інспектор захисту рослин Автономної | | |Республіки Крим, області | | |--------------------------------------+-------------------------| |Провідний спеціаліст, спеціалісти всіх| 554-630 | |категорій державної інспекції захисту | | |рослин Автономної Республіки Крим, | | |області - державні інспектори захисту | | |рослин Автономної Республіки Крим, | | |області | | |--------------------------------------+-------------------------| |Начальник державної інспекції захисту | 624-794 | |рослин району - державний інспектор | | |захисту рослин району | | |--------------------------------------+-------------------------| |Провідний спеціаліст, спеціалісти всіх| 531-584 | |категорій державної інспекції захисту | | |рослин району - державні інспектори | | |захисту рослин району | | ------------------------------------------------------------------ { Додаток в редакції Постанови КМ N 1057 ( 1057-2007-п ) від
22.08.2007 }вгору