Документ 76/2007, поточна редакція — Редакція від 19.08.2010, підстава - 804/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі у переговорах
з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом
{ Назва із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 804/2010 ( 804/2010 ) від 10.08.2010 }
{ Зміни до Указу див. в Указі Президента
N 484/2007 ( 484/2007 ) від 02.06.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1172/2007 ( 1172/2007 ) від 30.11.2007
N 804/2010 ( 804/2010 ) від 10.08.2010 }

1. Утворити делегацію України для участі у переговорах з
Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом у такому складі:
КЛІМКІН - заступник Міністра закордонних Павло Анатолійович справ України, глава делегації
ЛУТКОВСЬКА - заступник Міністра юстиції Валерія Володимирівна України, заступник глави делегації,
керівник робочої групи з питань
співробітництва у сфері юстиції,
свободи та безпеки між Україною
та Європейським Союзом
ПЯТНИЦЬКИЙ - заступник Міністра економіки Валерій Тезійович України, заступник глави делегації,
керівник робочої групи з економічних,
секторальних питань та питань
щодо розвитку людського потенціалу
між Україною та Європейським Союзом,
керівник робочої групи з питань
створення зони вільної торгівлі
між Україною та Європейським Союзом
БАЛУТА - директор Департаменту торговельних Володимир Олегович переговорів та співробітництва
з Світовою організацією торгівлі
Міністерства економіки України,
керівник тематичної підгрупи
"Торгівля товарами" робочої групи
з питань створення зони вільної
торгівлі між Україною
та Європейським Союзом
БУРКАТ - перший заступник Керівника Головного
Євген Валерійович управління міжнародних відносин
Адміністрації Президента України
ВІРЧЕНКО - заступник голови Центру обробки Наталія Валентинівна запитів країн - членів Світової
організації торгівлі і Світової
організації торгівлі та їх
інформування, керівник тематичної
підгрупи "Правила походження товарів"
робочої групи з питань створення зони
вільної торгівлі між Україною
та Європейським Союзом
ВІТКІН - заступник Голови Державного комітету
Леонід Михайлович України з питань технічного
регулювання та споживчої політики,
керівник тематичної підгрупи
"Торгівля товарами: технічні
бар'єри" робочої групи з питань
створення зони вільної торгівлі
між Україною та Європейським Союзом
ЄЛІСЄЄВ - Представник України при Європейських
Костянтин Петрович Співтовариствах (Європейському Союзі)
ЗЕРКАЛЬ - директор Департаменту з питань Олена Володимирівна адаптації законодавства
ІВАЩУК - директор Департаменту Сергій Петрович зовнішньоекономічного
співробітництва Міністерства
аграрної політики України
ІРХІН - радник Департаменту Європейського Олександр Валерійович Союзу Міністерства закордонних
справ України
КАЧКА - перший заступник директора Тарас Андрійович Державного департаменту з питань
адаптації законодавства
КРЮЧКОВ - голова Центру обробки запитів Сергій Григорович країн - членів Світової організації
торгівлі і Світової організації
торгівлі та їх інформування, керівник
тематичної підгрупи "Державні
закупівлі" робочої групи з питань
створення зони вільної торгівлі
між Україною та Європейським Союзом
КУЛИКОВА - перший заступник директора Бюро Світлана Степанівна європейської інтеграції Секретаріату
Кабінету Міністрів України
МАКУХА - заступник Міністра палива Володимир Олексійович та енергетики України
МЕЛЬНИК - начальник відділу Департаменту Олена Володимирівна співробітництва з Європейським
Союзом Міністерства економіки
України
ОНІЩУК - начальник відділу Центру Олександра Володимирівна обробки запитів країн - членів
Світової організації торгівлі
і Світової організації торгівлі
та їх інформування, керівник
тематичної підгрупи "Конкуренція:
антимонопольне законодавство
та державна допомога" робочої групи
з питань створення зони вільної
торгівлі між Україною
та Європейським Союзом
ПАСТОВЕНСЬКА - заступник директора Департаменту Жанна Сергіївна торговельних переговорів
та співробітництва з Світовою
організацією торгівлі Міністерства
економіки України, керівник
тематичної підгрупи "Санітарні
та фітосанітарні заходи" робочої
групи з питань створення зони вільної
торгівлі між Україною
та Європейським Союзом
ПЕРЕЛИГІН - директор Бюро європейської інтеграції
Євген Юрійович Секретаріату Кабінету
Міністрів України
ПИРОЖКОВ - директор Департаменту співробітництва
Леонід Сергійович з Європейським Союзом Міністерства
економіки України, керівник
тематичної підгрупи "Права
інтелектуальної власності
(в тому числі географічні
зазначення)" робочої групи
з питань створення зони вільної
торгівлі між Україною
та Європейським Союзом
ПУЗИРКО - директор Договірно-правового Володимир Михайлович департаменту Міністерства закордонних
справ України
РОЖКОВ - заступник директора Департаменту Олексій Валерійович співробітництва з Європейським Союзом
Міністерства економіки України,
керівник тематичної підгрупи
"Митні питання, сприяння торгівлі"
робочої групи з питань створення
зони вільної торгівлі
між Україною та Європейським Союзом
СИДОРУК - заступник директора Департаменту Наталія Євгеніївна з питань торговельного захисту
Міністерства економіки України,
керівник тематичної підгрупи
"Інструменти торговельного
захисту" робочої групи з питань
створення зони вільної торгівлі
між Україною та Європейським Союзом
ТАРАСЮК - голова Комітету Верховної Ради Борис Іванович України з питань європейської
інтеграції (за згодою)
ТИМОФЄЄВ - заступник Голови Державної митної Ігор Володимирович служби України
ХОЛОША - заступник Міністра України з питань
Володимир Іванович надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1172/2007 ( 1172/2007 ) від 30.11.2007, N 804/2010 ( 804/2010 )
від 10.08.2010 }
2. Дозволити главі делегації України в разі потреби:
вносити за погодженням з керівниками центральних органів
виконавчої влади зміни до персонального складу делегації;
залучати до роботи делегації працівників органів державної
влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх
керівниками, а також наукових радників та експертів.

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 804/2010 ( 804/2010 ) від 10.08.2010 }

4. Главі делегації України:
подати у встановленому статтею 4 Закону України "Про
міжнародні договори України" ( 1906-15 ) порядку в місячний строк
на розгляд Президентові України проект нового базового договору
між Україною та Європейським Союзом;
забезпечити сформування у складі делегації робочих груп з
окремих питань переговорного процесу укладення нового базового
договору між Україною та Європейським Союзом, затвердити їх
персональний склад.
5. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо
фінансового забезпечення участі делегації України у переговорах з
Європейським Союзом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 лютого 2007 року
N 76/2007вгору