Документ 759-2004-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 18 жовтня 2004 р. N 759-р
Київ
Про роботу центральних і місцевих
органів виконавчої влади щодо
забезпечення відкритості у своїй
діяльності, зв'язків з
громадськістю та взаємодії із
засобами масової інформації

1. Інформацію Міністра Кабінету Міністрів України
Толстоухова А.В. про роботу центральних і місцевих органів
виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності,
зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової
інформації взяти до відома.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям:
привести структуру апарату у відповідність з дорученням
Президента України від 21 серпня 2002 р. N 1-1/1086 та постановою
Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002р. N 1550
( 1550-2002-п ) "Про упорядкування структури апарату центральних
органів виконавчої влади та його структурних підрозділів";

вирішити питання щодо визначення посадових осіб,
відповідальних за зв'язки з громадськістю та взаємодію із засобами
масової інформації, у відповідних територіальних органах
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та
райдержадміністраціях;
враховувати у своїй роботі рекомендації для центральних та
місцевих органів виконавчої влади щодо опрацювання пропозицій,
висвітлюваних у засобах масової інформації, а також одержаних під
час проведення консультацій з громадськістю, що розроблені
Держкомтелерадіо на виконання Указу Президента України від
31 липня 2004 р. N 854 ( 854/2004 ) "Про забезпечення умов для
більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики";
забезпечити розміщення і систематичне оновлення інформації та
технічну підтримку власних веб-сайтів відповідно до вимог постанов
Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 ( 3-2002-п )
"Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади" та від 29 серпня 2002 р.
N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого забезпечення
відкритості у діяльності органів виконавчої влади";
передбачати в межах визначеного їм граничного обсягу видатків
на відповідні роки кошти на висвітлення своєї діяльності та
здійснення зв'язків з громадськістю;
Здійснити заходи щодо запровадження електронної системи
"Електронна громадська приймальня".
3. МОН, Мінсім'ядітимолоді, Держкомтелерадіо разом з
Національною академією наук, Національною академією державного
управління при Президентові України за участю Товариства "Знання",
Української академії політичних наук, інших громадських
організацій:
розробити план заходів щодо підвищення громадської і
політичної освіти населення;
започаткувати серію науково-популярних просвітницьких видань
з питань розвитку громадянського суспільства та політичних
технологій.
4. Держкомтелерадіо:
разом з Головдержслужбою та МОН забезпечити організацію
роботи з підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої
влади з питань зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами
масової інформації;
разом з Національною телекомпанією, Національною
радіокомпанією, обласними державними телерадіомовними компаніями
вжити заходів для започаткування нових теле- і радіопрограм з
метою налагодження зв'язків між органами виконавчої влади та
громадськістю;
разом із заінтересованими органами виконавчої влади подати в
установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
створення Урядової телерадіостудії.
5. Міністру Кабінету Міністрів України вжити заходів до
удосконалення структури Управління зв'язків з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України з метою налагодження
взаємодії з громадськими організаціями, політичними партіями та
засобами масової інформації, координації роботи центральних і
місцевих органів виконавчої влади з питань консультацій з
громадськістю, вивчення громадської думки та врахування її в
процесі формування і реалізації державної політики, а також
нормативно-правового забезпечення сфери зв'язків з громадськістю,
засобів масової інформації, мовної політики.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 51вгору