Про присвоєння рангів державним службовцям
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.1997718
Документ 718-97-п, поточна редакція — Прийняття від 07.07.1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 липня 1997 р. N 718
Київ
Про присвоєння рангів
державним службовцям

Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Присвоїти третій ранг державного службовця:
Баю - заступнику Міністра інформації України
Олегу Сергійовичу
Гавриленку - першому заступнику Міністра охорони
Сергію Васильовичу здоров'я Автономної Республіки Крим
Закордонцю - першому заступнику голови Української
Пилипу Станіславовичу державної корпорації по будівництву,
ремонту та утриманню автомобільних доріг
Ізовіт - заступнику Міністра промисловості
Валентині Аркадіївні України
Куценко - завідувачу Відділу державних нагород
Валентині Миколаївні Адміністрації Президента України
Мащенку - заступнику голови Державного комітету
Івану Гавриловичу телебачення і радіомовлення України
Межинському - першому заступнику голови Державного
Валерію Володимировичу комітету телебачення і радіомовлення
України
Нестерову - начальнику першого відділу Вищого
Миколі Дмитровичу арбітражного суду України
Сазонову - заступнику голови Державного комітету
Анатолію Павловичу України по нагляду за охороною праці
Салієву - першому заступнику голови Державного
Енверу Ібрагімовичу комітету по житлово-комунальному
господарству Автономної Республіки Крим
Смоляннікову - начальнику відділу кадрів Рахункової
Олексію Петровичу палати Верховної Ради України
Трибушному - заступнику голови Державного комітету
Олександру Дмитровичу України у справах національностей та
міграції - директору департаменту із
здійснення мовної політики
Присвоїти четвертий ранг державного службовця:
Винокурову - завідувачу відділу Управління зовнішньої
Ігорю Андрійовичу політики Адміністрації Президента
України
Климпушу - заступнику голови Української державної
Мирославу Дмитровичу корпорації по будівництву, ремонту та
утриманню автомобільних доріг
Кухарю - завідувачу відділу кадрової роботи
Валерію Федоровичу Управління організаційної роботи та
кадрової політики Адміністрації
Президента України
Ніжинській - начальнику юридичного відділу Рахункової
Тамарі Василівні палати Верховної Ради України
Самбору - начальнику управління фінансування і
Борису Івановичу бухгалтерського обліку Рахункової палати
Верховної Ради України
Таранюку - першому заступнику Міністра курортів і
Геннадію Сергійовичу туризму Автономної Республіки Крим
Присвоїти п'ятий ранг державного службовця:
Голубу - заступнику Керівника Управління -
Володимиру завідувачу відділу інтелектуального
Володимировичу розвитку Управління гуманітарної
політики Адміністрації Президента
України
Майданніку - заступнику Керівника Управління -
Валерію Петровичу завідувачу редакційно-видавничого
відділу Управління документального
забезпечення та інформатизації
Адміністрації Президента України
Фіалку - заступнику Керівника Управління -
Андрію Олександровичу завідувачу відділу міжнародних
організацій та міжнародно-правових
проблем Управління зовнішньої політики
Адміністрації Президента України

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд. 49вгору