Питання Національного університету "Львівська політехніка"
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009713
Документ 713-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.11.2014, підстава - 597-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 липня 2009 р. N 713
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 597 ( 597-2014-п ) від 05.11.2014 }
Питання Національного університету
"Львівська політехніка"

З урахуванням важливої ролі Національного університету
"Львівська політехніка" у підготовці висококваліфікованих фахівців
для потреб національної економіки, поглибленні інтеграційних
процесів з науковими установами і вищими навчальними закладами та
його міжнародного визнання Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Надати Національному університету "Львівська політехніка"
(далі - Університет) статус самоврядного (автономного)
дослідницького національного вищого навчального закладу, який
провадить діяльність відповідно до свого Статуту.
2. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів,
Міністерству праці та соціальної політики вирішити питання щодо
підвищення протягом 2011-2012 років у два рази оплати праці
наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників
Університету шляхом встановлення подвійних посадових окладів і
ставок заробітної плати, у тому числі погодинної.
3. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів
передбачати починаючи з 2011 року під час складання проекту
Державного бюджету України кошти для організації стажування
наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів,
докторантів та навчання студентів Університету у провідних
вітчизняних та зарубіжних університетах, а також для розвитку
матеріально-технічної бази, створення науково-навчальних центрів,
забезпечення Університету обладнанням та новітніми засобами
навчання.
4. Підтримати пропозицію Міністерства освіти і науки щодо
надання Університету права поетапно починаючи з 2011 року
самостійно встановлювати нормативи співвідношення чисельності
студентів у розрахунку на одну штатну посаду науково-педагогічного
працівника, але не менш як 5 до 1.
5. Міністерству освіти і науки, Вищій атестаційній комісії та
Міністерству юстиції подати Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк проекти актів законодавства щодо надання
Університету права приймати остаточне рішення про присвоєння
вчених звань та присудження наукових ступенів з видачею атестатів
і дипломів державного зразка.
6. Міністерству освіти і науки, Університету разом з Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, Волинською, Львівською,
Миколаївською, Тернопільською обласними державними адміністраціями
забезпечити до 1 жовтня 2011 р. оформлення державних актів на
право власності на земельні ділянки, що перебувають у постійному
користуванні Університету та його структурних підрозділів.
7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вчиняти дії
щодо відчуження закріпленого за Університетом майна (в тому числі
земельних ділянок) відповідно до законодавства.
8. Міністерству економіки, Міністерству оборони разом з
Фондом державного майна для забезпечення розвитку дослідницької
діяльності Університету подати у місячний строк Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо передачі Університету в
установленому порядку майна, земельних ділянок, будівель та
споруд, що вивільняються внаслідок реорганізації військових частин
Збройних Сил.
9. Рекомендувати Львівській обласній державній адміністрації
разом з Львівською обласною та міською радами вирішити питання
щодо виділення в установленому порядку Університету земельних
ділянок для будівництва у 2011-2017 роках навчально-лабораторного
корпусу, житлового будинку для працівників та гуртожитку для
студентів.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28вгору