Документ 695-97-п, поточна редакція — Прийняття від 28.06.1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 червня 1997 р. 695
Київ
Про гарантії і компенсації для працівників,
які направляються для підвищення кваліфікації,
підготовки, перепідготовки, навчання інших
професій з відривом від виробництва

Відповідно до статті 12 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити для працівників, які направляються для
підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання
інших професій з відривом від виробництва (далі - навчання), такі
мінімальні державні гарантії: а) збереження середньої заробітної плати за основним місцем
роботи за час навчання. За вчителями та іншими працівниками
освіти, які направляються на курси і до інститутів удосконалення
вчителів, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем
роботи; б) оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і
назад; в) виплата добових за кожний день перебування в дорозі у
розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень.
Іногороднім працівникам протягом першого місяця навчання добові
виплачуються в розмірі, встановленому законодавством для службових
відряджень, а в наступні місяці, до закінчення терміну навчання,
тим, хто одержує заробітну плату у розмірі менше 6
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виплачується
стипендія в розмірі 20 відсотків добових. На час навчання працівники забезпечуються гуртожитком
готельного типу. У разі відсутності гуртожитку відшкодування
витрат, пов'язаних з наймом житлового приміщення, провадиться в
порядку, встановленому законодавством для службових відряджень.
2. Оплата проїзду працівників, які направляються на навчання
з відривом від виробництва, до місця навчання і назад, виплата
добових за час перебування в дорозі і за час навчання, стипендії,
відшкодування витрат, пов'язаних з наймом житлового приміщення,
провадяться за місцем основної роботи.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 22 серпня 1990 р. N 376 ( 376-90-р ).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В. ДУРДИНЕЦЬвгору