Документ 689/94, поточна редакція — Редакція від 13.11.1996, підстава - 1061/96

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення Міністерства України у справах
преси та інформації
( Зміни в текст не внесено. Додатково див.
Укази Президента
N 596/96 ( 596/96 ) від 26.07.96
N 1061/96 ( 1061/96 ) від 13.11.96 )

З метою підвищення ролі і авторитету преси та інших засобів
масової інформації, їх державної підтримки п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити на базі Державного комітету України у справах
видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження і Державного
комітету України по охороні державних таємниць у пресі та інших
засобах масової інформації, які ліквідуються, Міністерство України
у справах преси та інформації. 2. Призначити ОНУФРІЙЧУКА Михайла Яковича Міністром України у
справах преси та інформації. 3. М.Онуфрійчуку подати у двотижневий строк проект Положення
про Міністерство України у справах преси та інформації.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 18 листопада 1994 року
N 689/94вгору