Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2007684
Документ 684-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2013, підстава - 795-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 травня 2007 р. N 684
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 795 ( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
Про поліпшення матеріального
забезпечення окремих категорій населення
{ Додатково див. Постанови КМ
N 1062 ( 1062-2007-п ) від 22.08.2007
N 265 ( 265-2008-п ) від 26.03.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 654 ( 654-2008-п ) від 16.07.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 654
( 654-2008-п ) від 16.07.2008 }

{ Установити, що норми пункту 2 не застосовуються при наданні
щомісячної державної адресної допомоги, встановленої Постановою КМ
N 265 ( 265-2008-п ) від 26.03.2008 }
2. Установити непрацюючим інвалідам II та III групи доплату у
розмірі до 42 гривень до пенсії по інвалідності, призначеної
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
Зазначена доплата виплачується, якщо розмір пенсії по
інвалідності (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових
пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги
перед Україною, сум індексації, щомісячних виплат, що
призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням
здоров'я на виробництві, та інших доплат, встановлених
законодавством) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого на
2007 рік для осіб, які втратили працездатність, і після
встановлення доплати не перевищує зазначеного розміру прожиткового
мінімуму.
3. Підвищити відповідно до частини другої статті 42 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) розміри пенсій, обчислені згідно із зазначеним
Законом, Законами України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ),
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) щодо осіб з числа
військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, з
урахуванням коефіцієнта 1,1995, крім пенсій, обчислених з
урахуванням показника середньої заробітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки, за 2004 і 2005 роки, для яких
застосовується коефіцієнт 1,15. Підвищенню підлягають пенсії за
зверненнями, які надійшли до 31 грудня року, що передує року, в
якому проводиться підвищення пенсії.
4. Внести до Порядку підвищення розміру пенсій відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) у зв'язку із збільшенням середньої
заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2005 р. N 341 ( 341-2005-п ) (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 19, ст. 1001) - із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 675
( 675-2007-п ), зміни, що додаються.
5. Заходи щодо поліпшення матеріального забезпечення окремих
категорій населення, визначені пунктами 2-4 цієї постанови,
здійснюються починаючи з 1 червня 2007 р., а визначені пунктом 1,
- з 1 травня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 травня 2007 р. N 684
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку підвищення
розміру пенсій відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) у зв'язку із збільшенням
середньої заробітної плати ( 341-2005-п )

1. Підпункти 1 і 2 пункту 1 викласти у такій редакції:
"1) статті 27 або визначені згідно з пунктом 4 розділу XV
"Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням статті 28
та підвищень у попередніх роках відповідно до частини другої
статті 42 зазначеного Закону ( 1058-15 );
2) частин третьої, четвертої, двадцятої - двадцять другої
статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) з урахуванням підвищень розміру пенсії у
попередніх роках на коефіцієнт, який відповідав 20 відсоткам
зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з
попереднім роком;".
2. У пункті 3:
абзац перший викласти у такій редакції:
"3. Коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році
(КП(п) обчислюється для кожного пенсіонера окремо за формулою
КП(п) = ПВ(2) : ПВ(1),
де ПВ(1) - розмір пенсії (крім пенсій, призначених після
1 січня року, що передує року підвищення пенсії, а також
перерахованих, поновлених з урахуванням середньої заробітної плати
працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний
рік, що передує попередньому року підвищення пенсії), обчислений
відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням статті 28
або визначений згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві
положення" зазначеного Закону ( 1058-15 ) з урахуванням підвищення
розміру пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
20 листопада 2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п ) "Про заходи щодо
поліпшення пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 47, ст. 2431; 2004 р., N 10, ст. 616), доплати
до пенсії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від
24 липня 2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 30, ст. 2008), та щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р.
N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491,
N 43, ст. 2827), або розмір пенсії, обчислений відповідно до
статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням абзацу другого
частини першої статті 28, доплати до пенсії, встановленої
постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. N 943
( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня
пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30,
ст. 2008), та щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), у разі
призначення пенсії після 1 січня року, що передує року підвищення
пенсії, а також перерахованої, поновленої з урахуванням середньої
заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, за
календарний рік, що передує попередньому року підвищення пенсії;";
в абзаці шостому слова "і абзацу першого частини першої"
замінити словами "з урахуванням".
3. Пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:
"Розмір підвищення пенсії додається до розміру пенсійної
виплати, що склався на останній день лютого року, в якому
підвищується пенсія, крім пенсійної виплати, яка обчислена з
урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ).
У разі коли пенсійна виплата обчислена з урахуванням абзацу
першого частини першої статті 28 Закону ( 1058-15 ), розмір
підвищення додається до розміру пенсійної виплати, що склався на
останній день місяця, що передує місяцю підвищення пенсії, згідно
з цим Порядком.".вгору