Документ 684-XIV, поточна редакція — Редакція від 01.06.2000, підстава - 1751-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Діяльність комісії припинено на підставі Постанови ВР
N 1751-III ( 1751-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 36, ст.302 )
Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради
України з питань забезпечення виборчих прав громадян України під
час підготовки і проведення виборів Президента України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 27, ст.228 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 727-XIV ( 727-14 ) від 03.06.99, ВВР, 1999, N 31, ст.259 )
( В редакції Постанови ВР
N 985-XIV ( 985-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 42-43, ст.384 )

Відповідно до статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Для підготовки і попереднього розгляду законопроектів та
інших питань, спрямованих на забезпечення і реалізацію виборчих
прав громадян України під час підготовки і проведення виборів
Президента України, утворити Тимчасову спеціальну комісію
Верховної Ради України з питань забезпечення виборчих прав
громадян України під час підготовки і проведення виборів
Президента України (склад Комісії додається).
2. Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії народного
депутата України Єльяшкевича Олександра Сергійовича.
3. Визначити термін діяльності зазначеної Комісії - до
1 січня 2000 року.
4. Встановити, що Тимчасова спеціальна комісія є головною з
питань, для підготовки і попереднього розгляду яких вона утворена.
5. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової спеціальної
комісії покласти на апарат Верховної Ради України
Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 20 травня 1999 року
N 684-XIV
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 20 травня 1999 року N 684-XIV

СКЛАД
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України
з питань забезпечення виборчих прав громадян України
під час підготовки і проведення виборів Президента України

Єльяшкевич - фракція "Громада", голова Комісії
Олександр Сергійович
Асадчев - фракція Народного руху України
Валерій Михайлович
Головатий - група "Незалежні"
Сергій Петрович
Гмиря - фракція Комуністичної партії
Сергій Петрович України
Жовтіс - група "Відродження регіонів"
Олександр Ігорович
Заєць - фракція Соціал-демократичної партії
Володимир Володимирович України (об'єднаної)
Зарубінський - фракція Народно-демократичної
Олег Олександрович партії
Зварич - фракція "Реформи-конгрес"
Роман Михайлович
Квятковський - група "Незалежні"
Ігор Васильович
Кирильчук - фракція Селянської партії України
Євген Іванович
Ключковський - фракція Народного руху України.
Юрій Богданович Перша
Коновалюк - група "Трудова Україна"
Валерій Ілліч
Кощинець - фракція "Реформи-конгрес"
Василь Васильович
Мичко - фракція "Батьківщина"
Микола Іванович
Морозов - фракція Комуністичної партії України
Анатолій Петрович
Павленко - фракція Партії зелених України
Сергій Григорович
Покотило - фракція Соціалістичної партії України
Ніна Олексіївна (Лівий центр)
Попов - фракція Комуністичної партії України
Георгій Дмитрович
Правденко - фракція "Батьківщина"
Сергій Макарович
Пустовойтов - фракція Комуністичної партії України
Володимир Сергійович
Райковський - фракція Комуністичної партії України
Броніслав Станіславович
Сидорчук - фракція Прогресивної соціалістичної
Михайло Юрійович партії України
Сінченко - фракція Комуністичної партії України
Сергій Григорович
Шишкін - фракція "Громада"
Віктор Іванович
вгору