Документ 675-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2013, підстава - 795-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2007 р. N 675
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 795 ( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
Про підвищення розміру пенсій
деяким категоріям громадян у зв'язку із
збільшенням середньої заробітної плати

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що згідно із частиною другою статті 42 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) у 2007 році для підвищення розміру пенсій, обчислених
згідно із зазначеним Законом ( 1058-15 ), Законами України "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
( 2262-12 ) щодо осіб з числа військовослужбовців строкової служби
та членів їх сімей, застосовується коефіцієнт 1,1022, крім пенсій,
обчислених з урахуванням показника середньої заробітної плати
працівників, зайнятих у галузях економіки України, за
2004 і 2005 роки, для яких застосовується коефіцієнт 1,0584.
Підвищенню підлягають пенсії за зверненнями, які надійшли до
31 грудня року, що передує року, в якому проводиться підвищення
пенсії.
2. Порядок підвищення пенсій, призначених відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) у зв'язку із зростанням середньої
заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2005 р. N 341 ( 341-2005-п ) (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 19, ст. 1001; 2006 р., N 15, ст. 1087),
викласти у редакції, що додається.
3. Пенсійному фонду України забезпечити перерахунок пенсій,
зазначених у пункті 1 цієї постанови, у зв'язку із збільшенням
середньої заробітної плати починаючи з 1 березня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2005 р. N 341 ( 341-2005-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2007 р. N 675)
ПОРЯДОК
підвищення розміру пенсій відповідно
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) у зв'язку
із збільшенням середньої заробітної плати

1. Згідно із цим Порядком підвищується розмір пенсій, який
склався на 31 грудня року, що передує року підвищення пенсії,
обчислений відповідно до:
1) статті 27 або визначений згідно з пунктом 4 розділу XV
"Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням
попередніх підвищень відповідно до частини другої статті 42
зазначеного Закону ( 1058-15 );
2) частин третьої, четвертої, двадцятої - двадцять другої
статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) з урахуванням попередніх підвищень розміру
пенсій на коефіцієнт, який відповідав 20 відсоткам зростання
середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком;
3) частини першої статті 54 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) без урахування збільшення
розміру пенсій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2005 р. N 1293 ( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів
пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 52, ст. 3328);
4) статей 21 і 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
( 2262-12 ) особам з числа військовослужбовців строкової служби та
членам їх сімей.
2. Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
підвищення розміру пенсій не проводиться, якщо коефіцієнт
підвищення пенсійних виплат особі у році, що передує року
підвищення пенсії (далі - коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у
минулому році), перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України
на відповідний рік коефіцієнт, що застосовується для підвищення
розміру пенсій (далі - коефіцієнт, що застосовується для
підвищення розміру пенсій у відповідному році).
Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році
менший ніж коефіцієнт, що застосовується для підвищення розміру
пенсій у відповідному році, пенсії підвищуються на коефіцієнт,
визначений згідно з пунктом 4 цього Порядку.
3. Коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році
(КП(п) обчислюється для кожного пенсіонера окремо за такою
формулою:
КП(п) = ПВ(2) : ПВ(1),
де ПВ(1) - розмір пенсій (крім пенсій, призначених після
1 січня року, що передує року підвищення пенсії, а також
перерахованих, поновлених з урахуванням середньої заробітної плати
працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний
рік, що передує попередньому року підвищення пенсії), обчислений
відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням
підвищення згідно з абзацом першим частини першої статті 28 або
визначений згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві положення"
зазначеного Закону ( 1058-15 ) з урахуванням підвищення розміру
пенсій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
20 листопада 2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п ) "Про заходи щодо
поліпшення пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 47, ст. 2431; 2004 р., N 10, ст. 616), доплати
до пенсії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від
24 липня 2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 30, ст. 2008), та щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р.
N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491,
N 43, ст. 2827), або розмір пенсій, обчислений відповідно до
статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням доплати до пенсії,
встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня
2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо підвищення
рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 30, ст. 2008), та щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п )
"Про підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), у разі
призначення пенсії після 1 січня року, що передує року підвищення
пенсії, а також перерахованої, поновленої з урахуванням середньої
заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки
України, за календарний рік, що передує попередньому року
підвищення пенсії;
розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої,
четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827);
розмір пенсій (крім пенсій, призначених, перерахованих,
поновлених після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії),
обчислений відповідно до частини першої статті 54 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з урахуванням
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації),
встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38,
ст. 2491, N 43, ст. 2827), або розмір пенсії, обчислений
відповідно до частини першої статті 54 Закону України "Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) у разі призначення,
перерахування, поновлення пенсії після 1 січня року, що передує
року підвищення пенсії, без урахування збільшення розміру пенсії
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2005 р. N 1293 ( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів пенсії
деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 52, ст. 3328);
розмір пенсій (крім пенсій, призначених, перерахованих,
поновлених після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії),
обчислений особам з числа військовослужбовців строкової служби та
членам їх сімей відповідно до статей 21, 22, 36 і 37 Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) з урахуванням щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня
2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491,
N 43, ст. 2827), або розмір пенсії, обчислений особам з числа
військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей відповідно
до статей 21 і 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )
з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), у разі
призначення, перерахування, поновлення пенсії після 1 січня року,
що передує року підвищення пенсії.
Для обчислення ПВ(1) застосовуються розміри пенсій, які
склалися на 31 грудня року, що передує попередньому року
підвищення пенсії, або на день призначення пенсії у разі, коли її
призначено після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії,
або на день перерахування, поновлення пенсії у разі, коли її
перераховано, поновлено після 1 січня року, що передує року
підвищення пенсії;
ПВ(2) - розмір пенсій, обчислений відповідно до статті
27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) і абзацу першого частини першої статті 28
або визначений згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві
положення" зазначеного Закону ( 1058-15 ) з урахуванням підвищення
розміру пенсій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
20 листопада 2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п ) "Про заходи щодо
поліпшення пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 47, ст. 2431; 2004 р., N 10, ст. 616), доплати
до пенсії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від
24 липня 2004 р. N 943 ( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 30, ст. 2008), та щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р.
N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491,
N 43, ст. 2827);
розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої,
четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827);
розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої статті
54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з
урахуванням збільшення розміру пенсії згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1293 ( 1293-2005-п )
"Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 52, ст. 3328);
розмір пенсій, обчислений особам з числа військовослужбовців
строкової служби та членам їх сімей відповідно до статей 21, 22,
36 і 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) з
урахуванням підвищення розміру пенсії згідно із статтею 104 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ).
Для обчислення ПВ(2) застосовується розмір пенсій, який
склався на 31 грудня року, що передує року підвищення пенсії.
У разі коли коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому
році становив менше ніж 1, для визначення коефіцієнта підвищення
розміру пенсії у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати
береться 1.
4. Коефіцієнт підвищення розміру пенсії у зв'язку із
збільшенням середньої заробітної плати (КП(зп) обчислюється за
такою формулою:
КП(зп) = КП : КП(п),
де КП - коефіцієнт, що застосовується для підвищення розміру
пенсії у відповідному році;
КП(п) - коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому
році.
5. Розмір підвищення пенсії (Р(п) обчислюється за такою
формулою:
Р(п) = П х КП(зп) - П,
де П - розмір пенсії, зазначений у пункті 1 цього Порядку;
КП(зп) - коефіцієнт підвищення розміру пенсії у зв'язку із
збільшенням середньої заробітної плати, обчислений згідно з
пунктом 4 цього Порядку.
6. До підвищеного розміру пенсії додаються суми індексації
пенсії, визначені відповідно до законодавства про індексацію
грошових доходів населення на 28 лютого року, в якому проводиться
підвищення розміру пенсії згідно з цим Порядком.
7. Цифрові значення, одержані в результаті проведення
розрахунків згідно з пунктами 3 і 4 цього Порядку, заокруглюються
до п'ятого знака після коми.вгору